Podatki

Fakturowanie w 2021 roku.

30 września 2021 r.

Online

Cena szkolenia:
199 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

Ogólne zasady wystawiania faktur w 2021 roku a Struktura Faktura w formacie xml

 • czynności podlegające pod podatek VAT
 • podatnik VAT czynny i zwolniony-różnice
 • transakcje podlegające dokumentowaniu fakturą
 • obowiązek wystawienia faktury
 • kiedy nie ma obowiązku wystawiania faktur?
 • terminy wystawiania faktur - zasady ogólne i szczególne
 • w ilu egzemplarzach można wystawić fakturę?
 • wystawianie faktur w przypadku rejestracji sprzedaży za pośrednictwem urządzeń fiskalnych

W jakich przypadkach wymagany jest NIP na paragonie , czy nastąpiły zmiany w 2021 roku?

 • zasady obliczania kwoty podatku VAT na fakturze
 • zasady zaokrąglania kwot na fakturze
 • wystawianie faktur w walucie
 • moment podatkowy a moment wystawienia faktury
 • zastosowanie właściwych stawek VAT na fakturze
 • zasady stosowania stawek: 0%, zw. i np.
 • klasyfikacja towarów i usług według PKWIU, a nomenklatura scalona

Co z ministerialnym rejestrem e-faktur? Kiedy wchodzi w życie , na czym polega?

Informacje jakie muszą zawierać faktury dla towarów i usług

 • kiedy dokument jest fakturą
 • pojęcie faktury wg ustawy o VAT
 • katalog obowiązkowych danych na fakturze
 • najczęściej popełniane błędy na fakturach z uwzględnieniem przykładów
 • weryfikacja podatników-biała lista podatników, VIES
 • przypadki, kiedy faktura może zawierać węższy zakres informacji:
 • dostawa towarów i usług zwolnionych przedmiotowo z VAT
 • faktura wystawiona przez podatnika zwolnionego z VAT
 • faktura za przejazd autostradą
 • faktura za przejazd środkami transportu publicznego
 • faktura uproszczona
 • dane fakultatywne na fakturach
 • przypadki kiedy faktura musi zawierać dodatkowe dane:
  • metoda kasowa
  • samofakturowanie
  • odwrotne obciążenie
  • procedura VAT marża
  • faktura VAT RR po zmianach
  • wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów i świadczenie usług dla kontrahenta z UE

Fakturowanie transakcji zagranicznych i objętych odwrotnym obciążeniem

 • fakturowanie dostaw towarów do kontrahentów z UE
 • wystawianie faktur eksportowych
 • faktura dokumentująca świadczenie usług dla kontrahenta z UE i krajów trzecich
 • jak powinny wyglądać faktury wystawiane dla kontrahentów brytyjskich po Brexicie?

Zasady fakturowania zaliczek

 • przypadki, kiedy należy wystawić fakturę zaliczkową
 • przypadki, kiedy nie ma obowiązku wystawiania faktur zaliczkowych
 • terminy wystawiania faktur zaliczkowych
 • rozliczenie faktur zaliczkowych poprzez fakturę końcową
 • faktura zaliczkowa i końcowa wystawiona w tym samym okresie rozliczeniowym
 • dane, jakie powinna zawierać faktura zaliczkowa i końcowa
 • faktura zaliczkowa jako faktura końcowa 6. Korygowanie danych na fakturach po zmianach od 2021 roku
 • faktura korygująca a nota korygująca
 • dane jakie powinna zawierać faktura korygująca
 • dane jakie powinna zawierać nota korygująca
 • możliwość wystawiania zbiorczych faktur korygujących
 • korygowanie faktury korygującej
 • anulowanie faktur
 • dokumenty podpisywane przez strony transakcji po wystawieniu korekty7. Postępowanie w przypadku zagubienia lub zniszczenia faktury
 • kto może wystawić duplikat faktury?
 • dane, jakie powinien zawierać duplikat faktury

Mechanizm podzielonej płatności

 • które faktury wymagają dodatkowego zapisu “mechanizm podzielonej płatności”
 • faktury zaliczkowe a “mechanizm podzielonej płatności”
 • Split payment a odpowiedzialność karnoskarbowa podatnika
 • obowiązek założenia rachunku bankowego VAT
 • zasady funkcjonowania rachunku bankowego VAT
 • faktury gotówkowe a “mechanizm podzielonej płatności”

Kasa fiskalna w firmie z omówieniem kas on-line w 2021 roku

 • kasy fiskalne, kasy o przeznaczeniu specjalnym i drukarki fiskalne
 • zapis danych na kasie
 • ogólne obowiązki związane ze stosowaniem kas fiskalnych
 • przeglądy techniczne kas fiskalnych
 • obowiązki instruktażowe związane ze stosowanie kas fiskalnych
 • obowiązki pracownika obsługującego kasę fiskalną
09:45 - 10:00 Logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa
14:00 - 16:00 Szkolenie

Marcin Otręba  absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W roku 2005 ukończył studia podyplomowe o specjalności Podatki. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach podatków pośrednich oraz procedurze podatkowej. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej we Wrocławiu. Obecnie koordynator do spraw podatków w firmie która należy do grona największych producentów kruszyw łamanych w Polsce. Autor wielu publikacji dla biuletynu VAT, wydawnictwa INFOR. Od 2010 roku związany jest z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu w której prowadzi wykłady oraz szkolenia z zakresu podatków. Ma status trenera z ramienia Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

249 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

199 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

Podatki

Fakturowanie w 2021 roku.

30 września 2021 r.

Online

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

Ogólne zasady wystawiania faktur w 2021 roku a Struktura Faktura w formacie xml

 • czynności podlegające pod podatek VAT
 • podatnik VAT czynny i zwolniony-różnice
 • transakcje podlegające dokumentowaniu fakturą
 • obowiązek wystawienia faktury
 • kiedy nie ma obowiązku wystawiania faktur?
 • terminy wystawiania faktur - zasady ogólne i szczególne
 • w ilu egzemplarzach można wystawić fakturę?
 • wystawianie faktur w przypadku rejestracji sprzedaży za pośrednictwem urządzeń fiskalnych

W jakich przypadkach wymagany jest NIP na paragonie , czy nastąpiły zmiany w 2021 roku?

 • zasady obliczania kwoty podatku VAT na fakturze
 • zasady zaokrąglania kwot na fakturze
 • wystawianie faktur w walucie
 • moment podatkowy a moment wystawienia faktury
 • zastosowanie właściwych stawek VAT na fakturze
 • zasady stosowania stawek: 0%, zw. i np.
 • klasyfikacja towarów i usług według PKWIU, a nomenklatura scalona

Co z ministerialnym rejestrem e-faktur? Kiedy wchodzi w życie , na czym polega?

Informacje jakie muszą zawierać faktury dla towarów i usług

 • kiedy dokument jest fakturą
 • pojęcie faktury wg ustawy o VAT
 • katalog obowiązkowych danych na fakturze
 • najczęściej popełniane błędy na fakturach z uwzględnieniem przykładów
 • weryfikacja podatników-biała lista podatników, VIES
 • przypadki, kiedy faktura może zawierać węższy zakres informacji:
 • dostawa towarów i usług zwolnionych przedmiotowo z VAT
 • faktura wystawiona przez podatnika zwolnionego z VAT
 • faktura za przejazd autostradą
 • faktura za przejazd środkami transportu publicznego
 • faktura uproszczona
 • dane fakultatywne na fakturach
 • przypadki kiedy faktura musi zawierać dodatkowe dane:
  • metoda kasowa
  • samofakturowanie
  • odwrotne obciążenie
  • procedura VAT marża
  • faktura VAT RR po zmianach
  • wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów i świadczenie usług dla kontrahenta z UE

Fakturowanie transakcji zagranicznych i objętych odwrotnym obciążeniem

 • fakturowanie dostaw towarów do kontrahentów z UE
 • wystawianie faktur eksportowych
 • faktura dokumentująca świadczenie usług dla kontrahenta z UE i krajów trzecich
 • jak powinny wyglądać faktury wystawiane dla kontrahentów brytyjskich po Brexicie?

Zasady fakturowania zaliczek

 • przypadki, kiedy należy wystawić fakturę zaliczkową
 • przypadki, kiedy nie ma obowiązku wystawiania faktur zaliczkowych
 • terminy wystawiania faktur zaliczkowych
 • rozliczenie faktur zaliczkowych poprzez fakturę końcową
 • faktura zaliczkowa i końcowa wystawiona w tym samym okresie rozliczeniowym
 • dane, jakie powinna zawierać faktura zaliczkowa i końcowa
 • faktura zaliczkowa jako faktura końcowa 6. Korygowanie danych na fakturach po zmianach od 2021 roku
 • faktura korygująca a nota korygująca
 • dane jakie powinna zawierać faktura korygująca
 • dane jakie powinna zawierać nota korygująca
 • możliwość wystawiania zbiorczych faktur korygujących
 • korygowanie faktury korygującej
 • anulowanie faktur
 • dokumenty podpisywane przez strony transakcji po wystawieniu korekty7. Postępowanie w przypadku zagubienia lub zniszczenia faktury
 • kto może wystawić duplikat faktury?
 • dane, jakie powinien zawierać duplikat faktury

Mechanizm podzielonej płatności

 • które faktury wymagają dodatkowego zapisu “mechanizm podzielonej płatności”
 • faktury zaliczkowe a “mechanizm podzielonej płatności”
 • Split payment a odpowiedzialność karnoskarbowa podatnika
 • obowiązek założenia rachunku bankowego VAT
 • zasady funkcjonowania rachunku bankowego VAT
 • faktury gotówkowe a “mechanizm podzielonej płatności”

Kasa fiskalna w firmie z omówieniem kas on-line w 2021 roku

 • kasy fiskalne, kasy o przeznaczeniu specjalnym i drukarki fiskalne
 • zapis danych na kasie
 • ogólne obowiązki związane ze stosowaniem kas fiskalnych
 • przeglądy techniczne kas fiskalnych
 • obowiązki instruktażowe związane ze stosowanie kas fiskalnych
 • obowiązki pracownika obsługującego kasę fiskalną

HARMONOGRAM

09:45 - 10:00 Logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa
14:00 - 16:00 Szkolenie

PRELEGENCI

Marcin Otręba  absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W roku 2005 ukończył studia podyplomowe o specjalności Podatki. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach podatków pośrednich oraz procedurze podatkowej. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej we Wrocławiu. Obecnie koordynator do spraw podatków w firmie która należy do grona największych producentów kruszyw łamanych w Polsce. Autor wielu publikacji dla biuletynu VAT, wydawnictwa INFOR. Od 2010 roku związany jest z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu w której prowadzi wykłady oraz szkolenia z zakresu podatków. Ma status trenera z ramienia Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej.


CENA SZKOLENIA

249 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

199 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy: