Podatki

ULGA BADAWCZO- ROZWOJOWA ORAZ IP BOX

22 września 2021 r.

Online

Cena szkolenia:
199 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

Pojęcie ulgi badawczo-rozwojowej:

 • Pojęcie prac badawczych lub rozwojowych;
 • Nowe rozwiązanie a działanie rutynowe - różnice w pojęciu
 • Zakres podmiotowy stosowania ulgi B+R;
 • Zakres przedmiotowy - identyfikacja zadań wchodzących w ulgę B+R
 • Przepisy podatkowe obecnie funkcjonujące;
 • Planowane zmiany w rozliczaniu ulgi B+R w ramach Polskiego Ładu;
 • Przykłady w stosowaniu ulgi B+R

Warunki stosowania ulgi B+R:

 • Prowadzenie odrębnej księgowości dotyczącej ulgi B+R;
 • Wskazanie zakresu prac określonych jako działalność B+R;
 • Uzyskanie nowego rozwiązania w ramach działalności B+R, zakaz działań rutynowych;
 • Nowy produkt a udoskonalenie starego produktu - kiedy stosowanie ulgi B+R
 • Podpisanie umowy na wydanie opinii potwierdzającej wykonywanie prac B+R - czy obowiązkowe;
 • Wyodrębnianie wydatków kwalifikowanych na podstawie dokumentów księgowych.

Koszty kwalifikowane w praktyce - weryfikacja poprawności:

 • Wynagrodzenia, umowy cywilnoprawne;
 • Świadczenia dodatkowe wypłacane pracownikom - czy możliwe do rozliczenia w ramach ulgi?
 • Składki ZUS i podatek dochodowy PIT
 • nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową;
 • nabycie niebędącego środkami trwałymi sprzętu specjalistycznego;
 • ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, świadczone lub wykonywane
 • odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej wyłącznie w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej,
 • nabycie usługi wykorzystania aparatury naukowo-badawczej,
 • koszty uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego;
 • odpisy amortyzacyjne ŚT i WNiP

Podatek VAT a rozliczenie ulgi B+R:

 • Zakupy zwolnione z podatku VAT a opodatkowane;
 • Stawka VAT a rozliczanie ulgi B+R;
 • Odliczanie podatku VAT - dobrowolne czy obowiązkowe w odniesieniu do rozliczenia kwot wykazywanych w kosztach kwalifikowanych;
 • Rozliczanie podatku VAT proporcją, pre-współczynnikiem a kwoty wykazywane jako koszty kwalifikowane;
 • Korekta deklaracji podatku VAT dotycząca okresów stosowania ulgi B+R.

Zasady rozliczeń ulgi B+R:

 • Sposoby rozliczenia ulgi B+R;
 • Pojęcie przedsiębiorcy: mikro, mały, średni, duży a wpływ na limity w rozliczeniu ulgi B+R;
 • Kwota odliczenia możliwa do wykazania;
 • Zwrot kosztów bezpośrednio podatnikowi - w jakich przypadkach?
 • Wykazywanie ulgi B+R w zeznaniu rocznym - odrębny załącznik do CIT-8;
 • Konieczność zwrotu ulgi B+R - na co uważać przy kontrolach US.

Problemy praktyczne:

 • Moment ujęcia wydatku w kosztach podatkowych a rozliczenia ulgi;
 • Karty pracy lub ewidencja czasu pracy - jak weryfikować pracę na rzecz ulgi B+R i pracy nie związanej z rozliczaniem tej ulgi
 • Wydatek poniesiony bezpośrednio jako związany z działalnością B+R lub wyłącznie działalnością B+R- jak weryfikować?
 • Rozliczanie ŚT i WNiP w kosztach kwalifikowanych;
 • Ulga B+R jako pomoc de minimis - inne rodzaje pomocy i ich wykazywanie;
 • Najnowsze interpretacje MF w zakresie rozliczania i stosowania ulgi B+R.

Ulga IP Box:

 • Uregulowania podatkowe
 • Definicja kwalifikowanych praw własności intelektualnej;
 • Zasady stosowania IP Box
 • Wskaźnik nexus - co to jest i sposoby obliczania;
 • Prowadzenie odrębnej księgowości - zasady i przykłady;
 • Stawka podatku 5% obliczanie;
 • Przykłady zastosowania ulgi IP Box: informatycy, programiści, udzielający licencji;
 • Propozycje zmian w ramach Polskiego Ładu.

Dyskusja z uczestnikami

09:45 - 10:00 Logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa
14:00 - 16:00 Szkolenie

Joanna Patyk  Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 12-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno - podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej TAX & BUSINESS. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: "Dokumentacja VAT", "Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych" - wydanie:2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

249 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

199 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

Podatki

ULGA BADAWCZO- ROZWOJOWA ORAZ IP BOX

22 września 2021 r.

Online

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

Pojęcie ulgi badawczo-rozwojowej:

 • Pojęcie prac badawczych lub rozwojowych;
 • Nowe rozwiązanie a działanie rutynowe - różnice w pojęciu
 • Zakres podmiotowy stosowania ulgi B+R;
 • Zakres przedmiotowy - identyfikacja zadań wchodzących w ulgę B+R
 • Przepisy podatkowe obecnie funkcjonujące;
 • Planowane zmiany w rozliczaniu ulgi B+R w ramach Polskiego Ładu;
 • Przykłady w stosowaniu ulgi B+R

Warunki stosowania ulgi B+R:

 • Prowadzenie odrębnej księgowości dotyczącej ulgi B+R;
 • Wskazanie zakresu prac określonych jako działalność B+R;
 • Uzyskanie nowego rozwiązania w ramach działalności B+R, zakaz działań rutynowych;
 • Nowy produkt a udoskonalenie starego produktu - kiedy stosowanie ulgi B+R
 • Podpisanie umowy na wydanie opinii potwierdzającej wykonywanie prac B+R - czy obowiązkowe;
 • Wyodrębnianie wydatków kwalifikowanych na podstawie dokumentów księgowych.

Koszty kwalifikowane w praktyce - weryfikacja poprawności:

 • Wynagrodzenia, umowy cywilnoprawne;
 • Świadczenia dodatkowe wypłacane pracownikom - czy możliwe do rozliczenia w ramach ulgi?
 • Składki ZUS i podatek dochodowy PIT
 • nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową;
 • nabycie niebędącego środkami trwałymi sprzętu specjalistycznego;
 • ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, świadczone lub wykonywane
 • odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej wyłącznie w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej,
 • nabycie usługi wykorzystania aparatury naukowo-badawczej,
 • koszty uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego;
 • odpisy amortyzacyjne ŚT i WNiP

Podatek VAT a rozliczenie ulgi B+R:

 • Zakupy zwolnione z podatku VAT a opodatkowane;
 • Stawka VAT a rozliczanie ulgi B+R;
 • Odliczanie podatku VAT - dobrowolne czy obowiązkowe w odniesieniu do rozliczenia kwot wykazywanych w kosztach kwalifikowanych;
 • Rozliczanie podatku VAT proporcją, pre-współczynnikiem a kwoty wykazywane jako koszty kwalifikowane;
 • Korekta deklaracji podatku VAT dotycząca okresów stosowania ulgi B+R.

Zasady rozliczeń ulgi B+R:

 • Sposoby rozliczenia ulgi B+R;
 • Pojęcie przedsiębiorcy: mikro, mały, średni, duży a wpływ na limity w rozliczeniu ulgi B+R;
 • Kwota odliczenia możliwa do wykazania;
 • Zwrot kosztów bezpośrednio podatnikowi - w jakich przypadkach?
 • Wykazywanie ulgi B+R w zeznaniu rocznym - odrębny załącznik do CIT-8;
 • Konieczność zwrotu ulgi B+R - na co uważać przy kontrolach US.

Problemy praktyczne:

 • Moment ujęcia wydatku w kosztach podatkowych a rozliczenia ulgi;
 • Karty pracy lub ewidencja czasu pracy - jak weryfikować pracę na rzecz ulgi B+R i pracy nie związanej z rozliczaniem tej ulgi
 • Wydatek poniesiony bezpośrednio jako związany z działalnością B+R lub wyłącznie działalnością B+R- jak weryfikować?
 • Rozliczanie ŚT i WNiP w kosztach kwalifikowanych;
 • Ulga B+R jako pomoc de minimis - inne rodzaje pomocy i ich wykazywanie;
 • Najnowsze interpretacje MF w zakresie rozliczania i stosowania ulgi B+R.

Ulga IP Box:

 • Uregulowania podatkowe
 • Definicja kwalifikowanych praw własności intelektualnej;
 • Zasady stosowania IP Box
 • Wskaźnik nexus - co to jest i sposoby obliczania;
 • Prowadzenie odrębnej księgowości - zasady i przykłady;
 • Stawka podatku 5% obliczanie;
 • Przykłady zastosowania ulgi IP Box: informatycy, programiści, udzielający licencji;
 • Propozycje zmian w ramach Polskiego Ładu.

Dyskusja z uczestnikami


HARMONOGRAM

09:45 - 10:00 Logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa
14:00 - 16:00 Szkolenie

PRELEGENCI

Joanna Patyk  Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 12-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno - podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej TAX & BUSINESS. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: "Dokumentacja VAT", "Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych" - wydanie:2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.


CENA SZKOLENIA

249 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

199 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy: