Podatki

Ceny transferowe za 2021 r. Co każda księgowa powinna wiedzieć?

9 września 2021 r.

Online

Cena szkolenia:
199 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

Cel szkolenia:

 • Celem szkolenia jest poznanie i usystematyzowanie wiedzy dotyczącej funkcjonowania problemu podmiotów powiązanych oraz obowiązków sprawozdawczych, w tym w zakresie przygotowania dokumentacji podatkowej oraz informacji TPR oraz oświadczeń.
 • Na szkoleniu zostanie w szczególności zwrócona uwaga na uchwalone zmiany Rozporządzeń oraz zmiany ustaw o podatku dochodowym w odniesieniu do podmiotów powiązanych i obowiązków dokumentacyjnych.
 • Na szkoleniu zostaną także przedstawione praktyczne aspekty sporządzania dokumentacji podatkowej w odniesieniu do różnych transakcji zawieranych przez podmioty powiązane.
 • Szkolenie zapewnia zapoznanie się Uczestników nie tylko z projektowanymi zmianami Ustawy CIT oraz PIT ale także ze zmianami w aktach wykonawczych do tych ustaw.

Korzyści dla uczestników:

 • Podstawową korzyścią dla Uczestników szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy związanej z rozpoznawaniem powiązań w podmiocie oraz sporządzaniem dokumentów dotyczących cen transferowych.
 • Uczestnicy szkolenia poznają obowiązki informacyjne oraz podstawy sporządzania dokumentacji podatkowych (ustalania cen rynkowych).

Profil uczestnika:

 • Główni Księgowi i księgowi;
 • pracownicy księgowości stosujący na bieżąco przepisy prawa podatkowego;
 • pracownicy odpowiedzialni za funkcjonowanie dokumentów dotyczących cen transferowych;
 • Dyrektorzy Finansowi i Ekonomiczni, a także inne osoby odpowiedzialne za prawidłowe stosowanie przepisów podatkowych w podmiocie.

Program szkolenia:

Aktualne problemy i obowiązki sprawozdawcze

Zmiany w zakresie cen transferowych z uwagi na stan epidemii - przesunięcie terminów:

 • na sporządzenie dokumentacji;
 • złożenia oświadczenia;
 • złożenia Informacji TPR;
 • na wydanie interpretacji indywidualnych;
 • w zakresie kontroli podatkowych.

Nowa informacja TPR składana przez podatników:

 • Kogo dotyczy obowiązek?
 • Rodzaje informacji TPR-C i TPR - P dla kogo?
 • Podstawa prawna sporządzania Informacji;
 • Zasady wypełniania Informacji;
 • Dane zawierane w informacji: podmioty powiązane, opis transakcji, opis ustalania cen, wskaźniki finansowe;
 • Różnice pomiędzy CIT-TP (PIT-TP) a TPR- C (TPR-P)
 • Sposób wysyłania Informacji - forma XML;
 • Wytyczne MF w stosunku do wypełniania TPR;
 • Problemy praktyczne związane z TPR: czy możliwa korekta TPR? Sposób wypełniania a wysyłania TPR;
 • Sankcje za brak wysłania TPR oraz błędy w podawanych danych;

Oświadczenie na co uważać?

 • Treść oświadczenia;
 • Nowy element dotyczący potwierdzenia, że transakcje są zawarte na warunkach rynkowych - co oznacza to sformułowanie?
 • Zasada podpisywania oświadczenia - przez cały Zarząd, zakaz przez pełnomocnika;
 • Odpowiedzialność za składanie fałszywych oświadczeń;
 • Forma elektroniczna składania oświadczenia;
 • Wyjaśnienia MF odnośnie oświadczenia.

Zmiany związane z dokumentacjami podatkowymi - podstawowe informacje

Pojęcie podmiotów powiązanych

 • Powiązania kapitałowe - jak liczyć próg 25%;
 • Powiązania pośrednie, bezpośrednie;
 • Powiązania z uwagi na wpływ na zarządzanie, kontrolę;
 • Powiązania rodzinne, w tym małżeńskie, powinowactwo i pokrewieństwo;
 • Moment ustalania powiązań - zmiany w trakcie roku.

Zwolnienie z obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej:

 • Podmioty powiązane, które płacą podatek, nie korzystają ze zwolnienia i nie wykazują straty - jak traktować zwolnienie;
 • Powiązanie przez Skarb Państwa i gminę - jedynie w przypadku “wyłączności” posiadania udziałów;
 • Posiadających Porozumienie cenowe;
 • Transakcje, które nie mają wpływu na zobowiązanie podatkowe;
 • Transakcje wynikające z przetargów publicznych;
 • Pozostałe zwolnienia.

Nowe limity transakcji:

 • Brak limitu ogólnego;
 • 10 mln i 2 mln zł. limitu danej transakcji- dla jakich transakcji?;
 • Pojęcie transakcji jednolitej;
 • Zasady wyliczania limitu;
 • Limity dla transakcji finansowych - nowe zasady ustalania;
 • Limity dla rajów podatkowych

Treść dokumentacji lokalnej:

 • Ograniczenie treści do podstawowych danych o podatniku oraz danych finansowych;
 • Analiza cen transferowych w każdym przypadku;
 • Informacje finansowe;
 • Możliwość opisu sposobu ustalania ceny bez wskazywania metody ustalenia ceny - w jakich przypadkach;
 • Podłączanie dokumentacji grupowej do dokumentacji lokalnej - w jakich przypadkach?

Treść dokumentacji grupowej:

 • Kto ma obowiązek sporządzania?
 • Elementy opisu grupy i danych finansowych grupy;
 • Opis znaczących transakcji i wartości niematerialnych i prawnych;
 • Szczegółowy zakres w rozporządzeniu MF.

Podsumowanie i dyskusja

09:45 - 10:00 Logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa
14:00 - 16:00 Szkolenie

Joanna Patyk  Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 12-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno - podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej TAX & BUSINESS. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: "Dokumentacja VAT", "Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych" - wydanie:2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

249 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

199 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

Podatki

Ceny transferowe za 2021 r. Co każda księgowa powinna wiedzieć?

9 września 2021 r.

Online

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

Cel szkolenia:

 • Celem szkolenia jest poznanie i usystematyzowanie wiedzy dotyczącej funkcjonowania problemu podmiotów powiązanych oraz obowiązków sprawozdawczych, w tym w zakresie przygotowania dokumentacji podatkowej oraz informacji TPR oraz oświadczeń.
 • Na szkoleniu zostanie w szczególności zwrócona uwaga na uchwalone zmiany Rozporządzeń oraz zmiany ustaw o podatku dochodowym w odniesieniu do podmiotów powiązanych i obowiązków dokumentacyjnych.
 • Na szkoleniu zostaną także przedstawione praktyczne aspekty sporządzania dokumentacji podatkowej w odniesieniu do różnych transakcji zawieranych przez podmioty powiązane.
 • Szkolenie zapewnia zapoznanie się Uczestników nie tylko z projektowanymi zmianami Ustawy CIT oraz PIT ale także ze zmianami w aktach wykonawczych do tych ustaw.

Korzyści dla uczestników:

 • Podstawową korzyścią dla Uczestników szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy związanej z rozpoznawaniem powiązań w podmiocie oraz sporządzaniem dokumentów dotyczących cen transferowych.
 • Uczestnicy szkolenia poznają obowiązki informacyjne oraz podstawy sporządzania dokumentacji podatkowych (ustalania cen rynkowych).

Profil uczestnika:

 • Główni Księgowi i księgowi;
 • pracownicy księgowości stosujący na bieżąco przepisy prawa podatkowego;
 • pracownicy odpowiedzialni za funkcjonowanie dokumentów dotyczących cen transferowych;
 • Dyrektorzy Finansowi i Ekonomiczni, a także inne osoby odpowiedzialne za prawidłowe stosowanie przepisów podatkowych w podmiocie.

Program szkolenia:

Aktualne problemy i obowiązki sprawozdawcze

Zmiany w zakresie cen transferowych z uwagi na stan epidemii - przesunięcie terminów:

 • na sporządzenie dokumentacji;
 • złożenia oświadczenia;
 • złożenia Informacji TPR;
 • na wydanie interpretacji indywidualnych;
 • w zakresie kontroli podatkowych.

Nowa informacja TPR składana przez podatników:

 • Kogo dotyczy obowiązek?
 • Rodzaje informacji TPR-C i TPR - P dla kogo?
 • Podstawa prawna sporządzania Informacji;
 • Zasady wypełniania Informacji;
 • Dane zawierane w informacji: podmioty powiązane, opis transakcji, opis ustalania cen, wskaźniki finansowe;
 • Różnice pomiędzy CIT-TP (PIT-TP) a TPR- C (TPR-P)
 • Sposób wysyłania Informacji - forma XML;
 • Wytyczne MF w stosunku do wypełniania TPR;
 • Problemy praktyczne związane z TPR: czy możliwa korekta TPR? Sposób wypełniania a wysyłania TPR;
 • Sankcje za brak wysłania TPR oraz błędy w podawanych danych;

Oświadczenie na co uważać?

 • Treść oświadczenia;
 • Nowy element dotyczący potwierdzenia, że transakcje są zawarte na warunkach rynkowych - co oznacza to sformułowanie?
 • Zasada podpisywania oświadczenia - przez cały Zarząd, zakaz przez pełnomocnika;
 • Odpowiedzialność za składanie fałszywych oświadczeń;
 • Forma elektroniczna składania oświadczenia;
 • Wyjaśnienia MF odnośnie oświadczenia.

Zmiany związane z dokumentacjami podatkowymi - podstawowe informacje

Pojęcie podmiotów powiązanych

 • Powiązania kapitałowe - jak liczyć próg 25%;
 • Powiązania pośrednie, bezpośrednie;
 • Powiązania z uwagi na wpływ na zarządzanie, kontrolę;
 • Powiązania rodzinne, w tym małżeńskie, powinowactwo i pokrewieństwo;
 • Moment ustalania powiązań - zmiany w trakcie roku.

Zwolnienie z obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej:

 • Podmioty powiązane, które płacą podatek, nie korzystają ze zwolnienia i nie wykazują straty - jak traktować zwolnienie;
 • Powiązanie przez Skarb Państwa i gminę - jedynie w przypadku “wyłączności” posiadania udziałów;
 • Posiadających Porozumienie cenowe;
 • Transakcje, które nie mają wpływu na zobowiązanie podatkowe;
 • Transakcje wynikające z przetargów publicznych;
 • Pozostałe zwolnienia.

Nowe limity transakcji:

 • Brak limitu ogólnego;
 • 10 mln i 2 mln zł. limitu danej transakcji- dla jakich transakcji?;
 • Pojęcie transakcji jednolitej;
 • Zasady wyliczania limitu;
 • Limity dla transakcji finansowych - nowe zasady ustalania;
 • Limity dla rajów podatkowych

Treść dokumentacji lokalnej:

 • Ograniczenie treści do podstawowych danych o podatniku oraz danych finansowych;
 • Analiza cen transferowych w każdym przypadku;
 • Informacje finansowe;
 • Możliwość opisu sposobu ustalania ceny bez wskazywania metody ustalenia ceny - w jakich przypadkach;
 • Podłączanie dokumentacji grupowej do dokumentacji lokalnej - w jakich przypadkach?

Treść dokumentacji grupowej:

 • Kto ma obowiązek sporządzania?
 • Elementy opisu grupy i danych finansowych grupy;
 • Opis znaczących transakcji i wartości niematerialnych i prawnych;
 • Szczegółowy zakres w rozporządzeniu MF.

Podsumowanie i dyskusja


HARMONOGRAM

09:45 - 10:00 Logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa
14:00 - 16:00 Szkolenie

PRELEGENCI

Joanna Patyk  Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 12-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno - podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej TAX & BUSINESS. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: "Dokumentacja VAT", "Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych" - wydanie:2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.


CENA SZKOLENIA

249 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

199 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy: