Podatki

ZFŚS w 2021 r. po zmianach najnowsze orzecznictwo oraz wyjaśnienia MF

17 sierpnia 2021 r.

Online

Cena szkolenia:
199 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

Korzyści i cele szkolenia

 • Kompleksowe przedstawienie zagadnień związanych z funkcjonowaniem i rozliczaniem ZFŚS po zmianach przepisów w 2020 r. w tym w zakresie RODO
 • Omówienie aktualnych przepisów prawnych
 • Uzyskanie informacji na temat praktycznych aspektów funkcjonowania i rozliczania ZFŚS
 • Przedstawienie szczegółowych uregulowań dla poszczególnych świadczeń

Profil uczestnika:

 • członków Komisji Socjalnych ZFŚS
 • Pracowników działów księgowości,
 • Pracowników rozliczających ZFŚS
 • Osób z ramienia Pracodawcy

Program:

Zmiany zasad naliczania odpisu oraz w zakresie tzw. tarczy antykryzysowej:

 • Wysokość odpisu obowiązująca w 2021 r.
 • Wpłaty od 2021 r. według jakich zasad?
 • Problemy praktyczne z wyliczaniem wysokości wpłaty w 2021 r.;
 • Zwiększona kwota wolna od podatku - do 2.000,00 zł. - zasady stosowania;
 • Czy można przyznać świadczenie z tytułu stanu epidemii?
 • Zasady przyznawania zapomóg losowych, z tytułu klęski żywiołowej;
 • Zawieszenie stosowania ZFŚS - przypadki i zasady

RODO a funkcjonowanie ZFŚS - zmiana od maja 2019 r.:

 • Nowe przepisy i ich wpływ na funkcjonowanie ZFSS;
 • Wzór oświadczenia o dochodach obowiązujący w 2020 r. a RODO;
 • Upoważnienie do przetwarzania danych - dla kogo?;
 • Uregulowania w Regulaminie - co warto doprecyzować?
 • Dokumenty zbierane w związku z ZFŚS a ochrona danych osobowych;
 • Dostęp do danych ZFŚS - kto jest uprawniony?

Zmiany przepisów mające wpływ na wydatkowanie ZFŚS:

 • Podniesienie kwoty wolnej z podatku PIT przy zapomogach;
 • Beneficjenci do 26 roku życia - które zwolnienie od sierpnia 2019 r.?
 • Problemy praktyczne rozliczania zwolnień - zbieg zwolnień z podatku;
 • Możliwość przyznania wydatkowania na dzieci w żłobkach, przedszkolach i klubach dziecięcych bez podatku PIT
 • Nowa wysokość odpisów w 2020 r. zasady wyliczania

Najnowsze problemy związane z rozliczaniem ZFŚS:

 • Kwota 500+ a obliczanie dochodu
 • Kryterium dochodowe a praca w kilku podmiotach;
 • Oświadczenie o dochodach - sposoby weryfikacji prawidłowości wykazanych danych;
 • Prawo do świadczeń a praca na część etatu;
 • Kwota wolna od podatku a praca w różnych podmiotach;
 • Ochrona danych osobowych a dokumenty funkcjonujące w ZFŚS;
 • Zajęcie komornicze a świadczenia z ZFŚS.

Zasady tworzenia ZFŚS:

 • obowiązek ustawowy tworzenia ZFŚS;
 • zwolnienia z obowiązku;
 • ZFŚS w jednostkach budżetowych i u pracodawców prywatnych;
 • zapisy wewnątrzzakładowe dotyczące ZFŚS
 • Wyrok TK z lipca 2014 r. - wpływ na ustalanie zasad opodatkowania PIT;
 • Zwolnienia z opodatkowania podatkiem PIT- kwoty, przesłanki, stosowanie;

Funkcjonowanie ZFŚS:

 • zasady odpisu na ZFŚS;
 • obliczanie osób zatrudnionych - czy ma znaczenie?
 • wysokość odpisu;
 • czy można dokonać wyższego odpisu niż wynikający z wyliczeń - skutki prawne i podatkowe;
 • rozliczanie odpisów lat poprzednich;
 • obowiązek posiadania odrębnego rachunku bankowego;
 • możliwości ograniczenia zasad funkcjonowania ZFŚS przez pracodawcę;

Regulamin ZFŚS:

 • podstawowe zapisy;
 • możliwe wydatkowanie;
 • najczęściej pojawiające się błędy;
 • Regulamin a Ustawa o ZFŚS;
 • zmiany Regulaminu.

Zasady wydatkowania ZFŚS:

 • kto jest uprawniony do świadczeń z ZFSS;
 • komisja socjalna i jej funkcjonowanie;
 • przekazania pieniężne;
 • zapomogi;
 • pomoc rzeczowa;
 • wczasy pod gruszą;
 • bilety do kina, teatru, basen;
 • paczki dla dzieci;
 • pożyczki na cele mieszkaniowe;
 • świadczenia dla emerytów i rencistów
 • dofinansowanie do “zielonej szkoły” i wycieczek szkolnych
 • dofinansowanie do wypoczynku dziecka, które w trakcie wczasów ukończyło 18 lat
 • wycieczki sfinansowane z ZFŚS dla pracowników
 • rozliczenie imprezy integracyjnej
 • koszt udziału pracowników w imprezie sportowej

Sytuacja materialna pracownika - ustalanie zasad:

 • uzależnienie wydatkowania środków ZFŚS od sytuacji materialnej pracownika
 • obowiązek sprawdzania sytuacji materialnej pracownika i innych członków jego rodziny;
 • pojęcie wspólnego dochodu;
 • zaświadczenia o zarobkach;
 • oświadczenie o zarobkach składane przez pracownika;
 • problemy praktyczne: ochrona danych osobowych a dane o zarobkach; nieprawidłowe oświadczenie pracownika a odpowiedzialność

Problemy praktyczne związane z ZFŚS:

 • przejście środków ZFŚS na innego przedsiębiorcę;
 • “pożyczanie” przez pracodawcę pieniędzy z ZFŚS - czy możliwe? Jakie konsekwencje prawne?
 • Co nie może być sfinansowane ze środków ZFŚS?
 • Co kontroluje ZUS?
 • Zajęcia komornicze świadczeń z ZFŚS - stanowisko oficjalne Departamentu Prawa Pracy

Dyskusja z uczestnikami.

09:45 - 10:00 Logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa
14:00 - 16:00 Szkolenie

Joanna Patyk  Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 12-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno - podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej TAX & BUSINESS. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: "Dokumentacja VAT", "Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych" - wydanie:2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

249 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

199 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

Podatki

ZFŚS w 2021 r. po zmianach najnowsze orzecznictwo oraz wyjaśnienia MF

17 sierpnia 2021 r.

Online

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

Korzyści i cele szkolenia

 • Kompleksowe przedstawienie zagadnień związanych z funkcjonowaniem i rozliczaniem ZFŚS po zmianach przepisów w 2020 r. w tym w zakresie RODO
 • Omówienie aktualnych przepisów prawnych
 • Uzyskanie informacji na temat praktycznych aspektów funkcjonowania i rozliczania ZFŚS
 • Przedstawienie szczegółowych uregulowań dla poszczególnych świadczeń

Profil uczestnika:

 • członków Komisji Socjalnych ZFŚS
 • Pracowników działów księgowości,
 • Pracowników rozliczających ZFŚS
 • Osób z ramienia Pracodawcy

Program:

Zmiany zasad naliczania odpisu oraz w zakresie tzw. tarczy antykryzysowej:

 • Wysokość odpisu obowiązująca w 2021 r.
 • Wpłaty od 2021 r. według jakich zasad?
 • Problemy praktyczne z wyliczaniem wysokości wpłaty w 2021 r.;
 • Zwiększona kwota wolna od podatku - do 2.000,00 zł. - zasady stosowania;
 • Czy można przyznać świadczenie z tytułu stanu epidemii?
 • Zasady przyznawania zapomóg losowych, z tytułu klęski żywiołowej;
 • Zawieszenie stosowania ZFŚS - przypadki i zasady

RODO a funkcjonowanie ZFŚS - zmiana od maja 2019 r.:

 • Nowe przepisy i ich wpływ na funkcjonowanie ZFSS;
 • Wzór oświadczenia o dochodach obowiązujący w 2020 r. a RODO;
 • Upoważnienie do przetwarzania danych - dla kogo?;
 • Uregulowania w Regulaminie - co warto doprecyzować?
 • Dokumenty zbierane w związku z ZFŚS a ochrona danych osobowych;
 • Dostęp do danych ZFŚS - kto jest uprawniony?

Zmiany przepisów mające wpływ na wydatkowanie ZFŚS:

 • Podniesienie kwoty wolnej z podatku PIT przy zapomogach;
 • Beneficjenci do 26 roku życia - które zwolnienie od sierpnia 2019 r.?
 • Problemy praktyczne rozliczania zwolnień - zbieg zwolnień z podatku;
 • Możliwość przyznania wydatkowania na dzieci w żłobkach, przedszkolach i klubach dziecięcych bez podatku PIT
 • Nowa wysokość odpisów w 2020 r. zasady wyliczania

Najnowsze problemy związane z rozliczaniem ZFŚS:

 • Kwota 500+ a obliczanie dochodu
 • Kryterium dochodowe a praca w kilku podmiotach;
 • Oświadczenie o dochodach - sposoby weryfikacji prawidłowości wykazanych danych;
 • Prawo do świadczeń a praca na część etatu;
 • Kwota wolna od podatku a praca w różnych podmiotach;
 • Ochrona danych osobowych a dokumenty funkcjonujące w ZFŚS;
 • Zajęcie komornicze a świadczenia z ZFŚS.

Zasady tworzenia ZFŚS:

 • obowiązek ustawowy tworzenia ZFŚS;
 • zwolnienia z obowiązku;
 • ZFŚS w jednostkach budżetowych i u pracodawców prywatnych;
 • zapisy wewnątrzzakładowe dotyczące ZFŚS
 • Wyrok TK z lipca 2014 r. - wpływ na ustalanie zasad opodatkowania PIT;
 • Zwolnienia z opodatkowania podatkiem PIT- kwoty, przesłanki, stosowanie;

Funkcjonowanie ZFŚS:

 • zasady odpisu na ZFŚS;
 • obliczanie osób zatrudnionych - czy ma znaczenie?
 • wysokość odpisu;
 • czy można dokonać wyższego odpisu niż wynikający z wyliczeń - skutki prawne i podatkowe;
 • rozliczanie odpisów lat poprzednich;
 • obowiązek posiadania odrębnego rachunku bankowego;
 • możliwości ograniczenia zasad funkcjonowania ZFŚS przez pracodawcę;

Regulamin ZFŚS:

 • podstawowe zapisy;
 • możliwe wydatkowanie;
 • najczęściej pojawiające się błędy;
 • Regulamin a Ustawa o ZFŚS;
 • zmiany Regulaminu.

Zasady wydatkowania ZFŚS:

 • kto jest uprawniony do świadczeń z ZFSS;
 • komisja socjalna i jej funkcjonowanie;
 • przekazania pieniężne;
 • zapomogi;
 • pomoc rzeczowa;
 • wczasy pod gruszą;
 • bilety do kina, teatru, basen;
 • paczki dla dzieci;
 • pożyczki na cele mieszkaniowe;
 • świadczenia dla emerytów i rencistów
 • dofinansowanie do “zielonej szkoły” i wycieczek szkolnych
 • dofinansowanie do wypoczynku dziecka, które w trakcie wczasów ukończyło 18 lat
 • wycieczki sfinansowane z ZFŚS dla pracowników
 • rozliczenie imprezy integracyjnej
 • koszt udziału pracowników w imprezie sportowej

Sytuacja materialna pracownika - ustalanie zasad:

 • uzależnienie wydatkowania środków ZFŚS od sytuacji materialnej pracownika
 • obowiązek sprawdzania sytuacji materialnej pracownika i innych członków jego rodziny;
 • pojęcie wspólnego dochodu;
 • zaświadczenia o zarobkach;
 • oświadczenie o zarobkach składane przez pracownika;
 • problemy praktyczne: ochrona danych osobowych a dane o zarobkach; nieprawidłowe oświadczenie pracownika a odpowiedzialność

Problemy praktyczne związane z ZFŚS:

 • przejście środków ZFŚS na innego przedsiębiorcę;
 • “pożyczanie” przez pracodawcę pieniędzy z ZFŚS - czy możliwe? Jakie konsekwencje prawne?
 • Co nie może być sfinansowane ze środków ZFŚS?
 • Co kontroluje ZUS?
 • Zajęcia komornicze świadczeń z ZFŚS - stanowisko oficjalne Departamentu Prawa Pracy

Dyskusja z uczestnikami.


HARMONOGRAM

09:45 - 10:00 Logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa
14:00 - 16:00 Szkolenie

PRELEGENCI

Joanna Patyk  Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 12-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno - podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej TAX & BUSINESS. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: "Dokumentacja VAT", "Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych" - wydanie:2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.


CENA SZKOLENIA

249 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

199 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy: