Podatki

Nowe obowiązki biur rachunkowych w zakresie przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu od 31 lipca 2021r.- każde biuro rachunkowe jako instytucja obowiązana.

24 sierpnia 2021 r.

Online

Cena szkolenia:
199 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

Wskutek nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu wszystkie biura rachunkowe od 31.07.2021 r. staną się instytucją obowiązaną. W związku z tym na każdym biurze rachunkowym będzie ciążyć szereg nowych obowiązków. Podmioty muszą dostosować odpowiednie procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy, przygotować ocenę ryzyka.

Cel szkolenia:

 • Przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy w zakresie działań związanych z wykonywaniem obowiązków przez księgowych dotyczących przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
 • W trakcie szkolenia szczególny nacisk zostanie położony na przygotowanie uczestników szkolenia do samodzielnej i prawidłowej realizacji działań związanych z wykonywaniem obowiązków dotyczących przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
 • Możliwość sprawdzenia swojej wiedzy na przykładach.
 • Okazja do zadawania własnych pytań prowadzącemu warsztat doradcy podatkowemu i radcy prawnemu.
 • Wymiana doświadczeń z innymi Uczestnikami szkolenia.

Korzyści dla uczestników szkolenia:

 • pełny zakres wiedzy teoretycznej;
 • pełny zakres wiedzy praktycznej poparty przykładami
 • możliwość konsultowania swoich wątpliwości z doradcą podatkowym i radcą prawnym prowadzącym szkolenie w trakcie szkolenia
 • możliwość wymiany doświadczeń z pozostałymi uczestnikami szkolenia;
 • szeroki zakres materiałów szkoleniowych.

Program:

Podstawy prawne w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu:

 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych - ogólne założenia
 • dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu - ogólne założenia
 • nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finasowaniu terroryzmu wprowadzająca obowiązki dla wszystkich biur rachunkowych

Definicja “brudnych pieniędzy” i przykłady ich występowania w obrocie gospodarczym

Czym jest “finansowanie terroryzmu”?

Szczegółowe zdefiniowanie zjawiska “prania pieniędzy” z pokazaniem praktycznych przykładów tego procederu wśród klientów biur rachunkowych

Biuro rachunkowe jako instytucja obowiązana do:

 • opracowania i wdrożenia wewnętrznej procedury,
 • analizy ryzyk
 • stosowania środków bezpieczeństwa finansowego
 • raportowania do Generalnego Inspektora Instytucji Finansowej

Umiejętność rozpoznawania przestępstwa z art. 299 kodeksu karnego “prania brudnych pieniędzy” i obowiązek zawiadomienia Prokuratora - aspekty praktyczne (w tym zasady sporządzania zawiadomień o podejrzeniu popełnienia czynu zabronionego)

Umiejętność rozpoznania przestępstwa z art. 165a kodeksu karnego “finansowania terroryzmu” i obowiązek zawiadomienia Prokuratora - aspekty praktyczne (w tym zasady sporządzania zawiadomień o podejrzeniu popełnienia czynu zabronionego)

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

 • jakie dane będą podlegały zgłoszeniu?
 • kto będzie zobowiązany do zgłaszania danych?
 • do kiedy należy zgłosić dane?
 • w jaki sposób zgłosić dane?

Odpowiedzialność karna i finansowa w razie naruszenia obowiązków ustawowych.

Rekapitulacja szkolenia

09:45 - 10:00 Logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa
14:00 - 16:00 Szkolenie

Mirela Chomont  Radca Prawny, Doradca Podatkowy, były pracownik organów administracji skarbowej, członek komisji rewizyjnej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie, członek zespołu ekspertów do spraw Karnych Skarbowych przy Krajowej Izbie Doradców Podatkowych, autor w serwisie Doradca w biznesie, doświadczona trenerka i autorka szkoleń Studia ukończyła z wyróżnieniem jako najlepsza absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie- rocznik 2010. Absolwentka kierunku "Analiza Ekonomiczna i Controlling przedsiębiorstw" na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Katedra Controllingu, Analizy Finansowej i Wyceny. Obecnie prowadzi prywatną praktykę obejmującą obsługę prawną i podatkową klientów indywidualnych, podmiotów gospodarczych oraz jednostek sektora finansów publicznych. Doświadczenie nabyła w największych kancelariach prawniczych Pomorza Zachodniego oraz firmach audytorsko- księgowych, obsługujących również Urzędy, w tym Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

249 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

199 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

Podatki

Nowe obowiązki biur rachunkowych w zakresie przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu od 31 lipca 2021r.- każde biuro rachunkowe jako instytucja obowiązana.

24 sierpnia 2021 r.

Online

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

Wskutek nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu wszystkie biura rachunkowe od 31.07.2021 r. staną się instytucją obowiązaną. W związku z tym na każdym biurze rachunkowym będzie ciążyć szereg nowych obowiązków. Podmioty muszą dostosować odpowiednie procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy, przygotować ocenę ryzyka.

Cel szkolenia:

 • Przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy w zakresie działań związanych z wykonywaniem obowiązków przez księgowych dotyczących przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
 • W trakcie szkolenia szczególny nacisk zostanie położony na przygotowanie uczestników szkolenia do samodzielnej i prawidłowej realizacji działań związanych z wykonywaniem obowiązków dotyczących przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
 • Możliwość sprawdzenia swojej wiedzy na przykładach.
 • Okazja do zadawania własnych pytań prowadzącemu warsztat doradcy podatkowemu i radcy prawnemu.
 • Wymiana doświadczeń z innymi Uczestnikami szkolenia.

Korzyści dla uczestników szkolenia:

 • pełny zakres wiedzy teoretycznej;
 • pełny zakres wiedzy praktycznej poparty przykładami
 • możliwość konsultowania swoich wątpliwości z doradcą podatkowym i radcą prawnym prowadzącym szkolenie w trakcie szkolenia
 • możliwość wymiany doświadczeń z pozostałymi uczestnikami szkolenia;
 • szeroki zakres materiałów szkoleniowych.

Program:

Podstawy prawne w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu:

 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych - ogólne założenia
 • dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu - ogólne założenia
 • nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finasowaniu terroryzmu wprowadzająca obowiązki dla wszystkich biur rachunkowych

Definicja “brudnych pieniędzy” i przykłady ich występowania w obrocie gospodarczym

Czym jest “finansowanie terroryzmu”?

Szczegółowe zdefiniowanie zjawiska “prania pieniędzy” z pokazaniem praktycznych przykładów tego procederu wśród klientów biur rachunkowych

Biuro rachunkowe jako instytucja obowiązana do:

 • opracowania i wdrożenia wewnętrznej procedury,
 • analizy ryzyk
 • stosowania środków bezpieczeństwa finansowego
 • raportowania do Generalnego Inspektora Instytucji Finansowej

Umiejętność rozpoznawania przestępstwa z art. 299 kodeksu karnego “prania brudnych pieniędzy” i obowiązek zawiadomienia Prokuratora - aspekty praktyczne (w tym zasady sporządzania zawiadomień o podejrzeniu popełnienia czynu zabronionego)

Umiejętność rozpoznania przestępstwa z art. 165a kodeksu karnego “finansowania terroryzmu” i obowiązek zawiadomienia Prokuratora - aspekty praktyczne (w tym zasady sporządzania zawiadomień o podejrzeniu popełnienia czynu zabronionego)

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

 • jakie dane będą podlegały zgłoszeniu?
 • kto będzie zobowiązany do zgłaszania danych?
 • do kiedy należy zgłosić dane?
 • w jaki sposób zgłosić dane?

Odpowiedzialność karna i finansowa w razie naruszenia obowiązków ustawowych.

Rekapitulacja szkolenia


HARMONOGRAM

09:45 - 10:00 Logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa
14:00 - 16:00 Szkolenie

PRELEGENCI

Mirela Chomont  Radca Prawny, Doradca Podatkowy, były pracownik organów administracji skarbowej, członek komisji rewizyjnej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie, członek zespołu ekspertów do spraw Karnych Skarbowych przy Krajowej Izbie Doradców Podatkowych, autor w serwisie Doradca w biznesie, doświadczona trenerka i autorka szkoleń Studia ukończyła z wyróżnieniem jako najlepsza absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie- rocznik 2010. Absolwentka kierunku "Analiza Ekonomiczna i Controlling przedsiębiorstw" na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Katedra Controllingu, Analizy Finansowej i Wyceny. Obecnie prowadzi prywatną praktykę obejmującą obsługę prawną i podatkową klientów indywidualnych, podmiotów gospodarczych oraz jednostek sektora finansów publicznych. Doświadczenie nabyła w największych kancelariach prawniczych Pomorza Zachodniego oraz firmach audytorsko- księgowych, obsługujących również Urzędy, w tym Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.


CENA SZKOLENIA

249 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

199 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy: