Podatki

Podatki 2021- zmiany oraz aktualne problemy w VAT/CIT/PIT

30 - 31 sierpnia 2021 r.

Online

Cena szkolenia:
898 zł*

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

DZIEŃ I. Podatek VAT

JPK_V7 - problemy oraz planowane zmiany

 • typowe problemy oraz wątpliwości związane ze stosowaniem kodów GTU oraz kodów transakcyjnych (np. kod MPP a obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności, stosowanie kodów na fakturach korygujących i zaliczkowych, zasady stosowania kodu TP, faktura do paragonu a kod FP etc.)
 • planowane zmiany w zasadach stosowania kodów - projekt rozporządzenia MF, które ma wejść w życie od 1.07.2021 r.

Pakiet SLIM VAT - od 1.01.2021 r.

 • podwyższenie wartości limitu dla przekazywanych nieodpłatnie prezentów małej wartości
 • likwidacja wymogu gromadzenia potwierdzeń odbioru faktur korygujących in minus - nowe zasady ujmowania korekt zmniejszających w VAT (wymagane dokumenty oraz terminy) dla sprzedawcy oraz nabywcy
 • nowe zasady ujmowania faktur korygujących in plus - zasady obowiązujące w transakcjach krajowych, WDT oraz w eksporcie towarów
 • ujednolicenie kursów przeliczeniowych w VAT z kursami stosowanymi do przeliczenia kwot w walucie obcej na gruncie podatków dochodowych
 • wydłużenie terminu wywozu towaru i zgromadzenia dokumentów potwierdzających wywóz dla zaliczki w eksporcie towarów
 • wydłużenie terminu do odliczenia VAT naliczonego bez konieczności dokonywania korekty deklaracji
 • umożliwienie odliczenia VAT od usług noclegowych nabywanych w celu ich odprzedaży
 • zmiany w zakresie obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności

Sprzedaż konsumencka na terenie UE - nowe zasady i pojęcia od 1.07.2021 r.

 • pojęcie wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość (WSTO) oraz sprzedaży na odległość towarów importowanych (SOTI)
 • nowy limit wartości sprzedaży dla WSTO niepowodujący obowiązku naliczenia VAT w innym kraju
 • zasady dokumentowania WSTO
 • moment powstania obowiązku podatkowego
 • procedury uproszczone VAT OSS oraz VAT IOSS, procedura uproszczona w imporcie dla przesyłek niskiej wartości
 • nowe zasady opodatkowania dla platform e-commerce
 • nowe kody w JPK_V7 związane ze zmianami w sprzedaży konsumenckiej do UE

Aktualne orzeczenia i interpretacje w sprawach VAT

 • wyrok TSUE w sprawie zgodności polskich przepisów o uldze na złe długi z Dyrektywą VAT
 • wyrok TSUE w sprawie możliwości korygowania rozliczeń VAT w trakcie trwającej kontroli podatkowej
 • wyrok TSUE w sprawie momentu odliczenia podatku naliczonego przy WNT - zgodność odroczenia prawa do odliczenia z Dyrektywą VAT
 • objaśnienia MF w sprawie kart paliwowych

DZIEŃ II. Podatki dochodowe

Podatek u źródła - przegląd aktualnych zmian i interpretacji

 • odroczenie do 31.12.2021 r. przepisów wprowadzających obowiązkowy pobór podatku u źródła po przekroczeniu progu 2 mln zł na rzecz danego kontrahenta zagranicznego
 • najciekawsze interpretacje i orzeczenia dotyczące poboru podatku u źródła (m.in. programy komputerowe, ubezpieczenia, pośrednictwo handlowe, usługi informatyczne, hosting danych i usługi chmurowe, dostęp do baz danych itp.)

Opodatkowanie spółek komandytowych CIT od 2021 r. - przegląd aktualnych objaśnień, stanowisk oraz interpretacji indywidualnych

Przedłużenie terminów stosowania szczególnych rozwiązań w podatkach dochodowych, związanych z ponoszeniem negatywnych skutków COVID-19 (np. odliczenie darowizn na walkę z COVID-19, szczególne rozwiązania w zakresie ulgi na złe długi, termin złożenia CIT-8 oraz informacji TPR)

Najciekawsze orzeczenia oraz interpretacje w podatkach dochodowych

 • kary umowne i odszkodowania a koszty uzyskania przychodu - regulacje oraz praktyka organów skarbowych i sądów administracyjnych
 • pojęcie kosztów reprezentacji i przykładowe świadczenia uznawane i nieuznawane za reprezentację w świetle interpretacji i orzecznictwa
09:45 - 10:00 Logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa
14:00 - 16:00 Szkolenie

Łukasz Chłond Doświadczenie zdobywał w czołowych spółkach świadczących usługi doradztwa podatkowego; specjalizuje się w rozwiązywaniu problemów klientów z zakresu podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych, a także w kreowaniu rozwiązań pozwalających na legalną optymalizację obciążeń podatkowych; doświadczony trener, współpracuje z liderami polskiego rynku szkoleń podatkowych; autor licznych publikacji w prasie codziennej oraz branżowej.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

898 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

449 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby dla uczestników kursu

Podatki

Podatki 2021- zmiany oraz aktualne problemy w VAT/CIT/PIT

30 - 31 sierpnia 2021 r.

Online

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

DZIEŃ I. Podatek VAT

JPK_V7 - problemy oraz planowane zmiany

 • typowe problemy oraz wątpliwości związane ze stosowaniem kodów GTU oraz kodów transakcyjnych (np. kod MPP a obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności, stosowanie kodów na fakturach korygujących i zaliczkowych, zasady stosowania kodu TP, faktura do paragonu a kod FP etc.)
 • planowane zmiany w zasadach stosowania kodów - projekt rozporządzenia MF, które ma wejść w życie od 1.07.2021 r.

Pakiet SLIM VAT - od 1.01.2021 r.

 • podwyższenie wartości limitu dla przekazywanych nieodpłatnie prezentów małej wartości
 • likwidacja wymogu gromadzenia potwierdzeń odbioru faktur korygujących in minus - nowe zasady ujmowania korekt zmniejszających w VAT (wymagane dokumenty oraz terminy) dla sprzedawcy oraz nabywcy
 • nowe zasady ujmowania faktur korygujących in plus - zasady obowiązujące w transakcjach krajowych, WDT oraz w eksporcie towarów
 • ujednolicenie kursów przeliczeniowych w VAT z kursami stosowanymi do przeliczenia kwot w walucie obcej na gruncie podatków dochodowych
 • wydłużenie terminu wywozu towaru i zgromadzenia dokumentów potwierdzających wywóz dla zaliczki w eksporcie towarów
 • wydłużenie terminu do odliczenia VAT naliczonego bez konieczności dokonywania korekty deklaracji
 • umożliwienie odliczenia VAT od usług noclegowych nabywanych w celu ich odprzedaży
 • zmiany w zakresie obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności

Sprzedaż konsumencka na terenie UE - nowe zasady i pojęcia od 1.07.2021 r.

 • pojęcie wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość (WSTO) oraz sprzedaży na odległość towarów importowanych (SOTI)
 • nowy limit wartości sprzedaży dla WSTO niepowodujący obowiązku naliczenia VAT w innym kraju
 • zasady dokumentowania WSTO
 • moment powstania obowiązku podatkowego
 • procedury uproszczone VAT OSS oraz VAT IOSS, procedura uproszczona w imporcie dla przesyłek niskiej wartości
 • nowe zasady opodatkowania dla platform e-commerce
 • nowe kody w JPK_V7 związane ze zmianami w sprzedaży konsumenckiej do UE

Aktualne orzeczenia i interpretacje w sprawach VAT

 • wyrok TSUE w sprawie zgodności polskich przepisów o uldze na złe długi z Dyrektywą VAT
 • wyrok TSUE w sprawie możliwości korygowania rozliczeń VAT w trakcie trwającej kontroli podatkowej
 • wyrok TSUE w sprawie momentu odliczenia podatku naliczonego przy WNT - zgodność odroczenia prawa do odliczenia z Dyrektywą VAT
 • objaśnienia MF w sprawie kart paliwowych

DZIEŃ II. Podatki dochodowe

Podatek u źródła - przegląd aktualnych zmian i interpretacji

 • odroczenie do 31.12.2021 r. przepisów wprowadzających obowiązkowy pobór podatku u źródła po przekroczeniu progu 2 mln zł na rzecz danego kontrahenta zagranicznego
 • najciekawsze interpretacje i orzeczenia dotyczące poboru podatku u źródła (m.in. programy komputerowe, ubezpieczenia, pośrednictwo handlowe, usługi informatyczne, hosting danych i usługi chmurowe, dostęp do baz danych itp.)

Opodatkowanie spółek komandytowych CIT od 2021 r. - przegląd aktualnych objaśnień, stanowisk oraz interpretacji indywidualnych

Przedłużenie terminów stosowania szczególnych rozwiązań w podatkach dochodowych, związanych z ponoszeniem negatywnych skutków COVID-19 (np. odliczenie darowizn na walkę z COVID-19, szczególne rozwiązania w zakresie ulgi na złe długi, termin złożenia CIT-8 oraz informacji TPR)

Najciekawsze orzeczenia oraz interpretacje w podatkach dochodowych

 • kary umowne i odszkodowania a koszty uzyskania przychodu - regulacje oraz praktyka organów skarbowych i sądów administracyjnych
 • pojęcie kosztów reprezentacji i przykładowe świadczenia uznawane i nieuznawane za reprezentację w świetle interpretacji i orzecznictwa

HARMONOGRAM

09:45 - 10:00 Logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa
14:00 - 16:00 Szkolenie

PRELEGENCI

Łukasz Chłond Doświadczenie zdobywał w czołowych spółkach świadczących usługi doradztwa podatkowego; specjalizuje się w rozwiązywaniu problemów klientów z zakresu podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych, a także w kreowaniu rozwiązań pozwalających na legalną optymalizację obciążeń podatkowych; doświadczony trener, współpracuje z liderami polskiego rynku szkoleń podatkowych; autor licznych publikacji w prasie codziennej oraz branżowej.


CENA SZKOLENIA

898 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

449 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby dla uczestników kursu


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy: