Ochrona środowiska

Gospodarowanie odpadami w firmie budowlano-remontowej

23 września 2021 r.

Online

Cena szkolenia:
590 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

1. Co jest odpadem? Wyłączenia z zakresu uznania za odpady: niezanieczyszczonej gleby i innych materiałów występujących w stanie naturalnym, wydobytych w trakcie robót budowlanych; mas ziemnych i skalnych.

2. Wytwarzanie odpadów na budowie a pozwolenie na wytwarzanie odpadów z instalacji.

3. Kto jest wytwarzającym odpady? Kto jest wytwarzającym w przypadku świadczenia usług przez podwykonawcę?

4. Nowe wymagania dla magazynowania odpadów: kiedy zwolnienia dla firm budowlanych i świadczących usługi remontowe?

5. Wpis do BDO dla wytwórcy, transportującego i zbierającego odpady - co weryfikować. Komu można przekazać odpady bez BDO - kto jest zwolniony z obowiązku wpisu? Przekazywanie odpadów osobom fizycznym na potrzeby własne. Skutki przekazania odpadów nieuprawnionemu posiadaczowi.

6. Transport odpadów - Kiedy mamy do czynienia z transportem odpadów a kiedy - mas ziemnych? Wymogi BDO (karta przekazania odpadu) + rozporządzenie w sprawie transportu odpadów.

7. Komu można przekazać odpady do procesu przetwarzania? Przetwarzanie odpadów poza instalacjami. (rozporządzenie w sprawie procesu odzysku R10. Rozporządzenie w sprawie przetwarzania poza instalacjami w procesach odzysku R3, R5, R11 i R12.).

8. Decyzja o uznaniu przedmiotu lub substancji za produkt uboczy. Utrata statusu odpadów - czy i kiedy można zastosować do odpadów z placu budowy. Czy kruszenie odpadów wymaga decyzji na przetwarzanie?

9. Prowadzenie dokumentów ewidencji odpadów w BDO

  • Karta przekazania odpadu, karta ewidencji odpadu - wersja elektroniczna
  • Błędy w zakresie prowadzenia dokumentów ewidencji, możliwość korekty, odrzucenia itp. - omówienie dostępnych stanowisk organów administracji publicznej

10. Kontrola WIOŚ i innych organów administracji. Grzywny, administracyjne kary pieniężne - jak i za co są nakładane. Skutki ukarania. Wstrzymanie działalności.

11. Kontrola WIOŚ wynikająca z ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie - zgodność pozwolenia na budowę z decyzja środowiskową w zakresie gospodarowania odpadami.

12. Panel dyskusyjny, pytania i odpowiedzi

08:45 - 09:00 Logowanie
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa
10:45 - 12:30 Szkolenie
12:30 - 13:00 Przerwa
13:00 - 15:00 Szkolenie

Radca prawny specjalizujący się w prawie ochrony środowiska, ocenach oddziaływania na środowisko oraz gospodarowaniu odpadami. Praktyk w konsultingu ze swojej specjalizacji, profesor nauk prawnych a także współpracownik firmy zajmującej się gospodarowaniem odpadami. Pracownik naukowy wydziału prawa uczelni wyższej. Członek zwyczajny Stowarzyszenia Środowisko dla Środowiska. Jest współautorką raportów ewaluacyjnych i prognoz ooś oraz opinii prawnych; posiada doświadczenie w uspołecznianiu procesów decyzyjnych. Od kilkunastu lat prowadzi szkolenia z szeroko pojętego z prawa ochrony środowiska i jest wykładowcą bardzo wysoko ocenianym przez uczestników. Jest autorką blisko 100 publikacji i prelegentem wielu konferencji naukowych, zarówno krajowych i zagranicznych.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

590 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

490 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.

Ochrona środowiska

Gospodarowanie odpadami w firmie budowlano-remontowej

23 września 2021 r.

Online

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

1. Co jest odpadem? Wyłączenia z zakresu uznania za odpady: niezanieczyszczonej gleby i innych materiałów występujących w stanie naturalnym, wydobytych w trakcie robót budowlanych; mas ziemnych i skalnych.

2. Wytwarzanie odpadów na budowie a pozwolenie na wytwarzanie odpadów z instalacji.

3. Kto jest wytwarzającym odpady? Kto jest wytwarzającym w przypadku świadczenia usług przez podwykonawcę?

4. Nowe wymagania dla magazynowania odpadów: kiedy zwolnienia dla firm budowlanych i świadczących usługi remontowe?

5. Wpis do BDO dla wytwórcy, transportującego i zbierającego odpady - co weryfikować. Komu można przekazać odpady bez BDO - kto jest zwolniony z obowiązku wpisu? Przekazywanie odpadów osobom fizycznym na potrzeby własne. Skutki przekazania odpadów nieuprawnionemu posiadaczowi.

6. Transport odpadów - Kiedy mamy do czynienia z transportem odpadów a kiedy - mas ziemnych? Wymogi BDO (karta przekazania odpadu) + rozporządzenie w sprawie transportu odpadów.

7. Komu można przekazać odpady do procesu przetwarzania? Przetwarzanie odpadów poza instalacjami. (rozporządzenie w sprawie procesu odzysku R10. Rozporządzenie w sprawie przetwarzania poza instalacjami w procesach odzysku R3, R5, R11 i R12.).

8. Decyzja o uznaniu przedmiotu lub substancji za produkt uboczy. Utrata statusu odpadów - czy i kiedy można zastosować do odpadów z placu budowy. Czy kruszenie odpadów wymaga decyzji na przetwarzanie?

9. Prowadzenie dokumentów ewidencji odpadów w BDO

  • Karta przekazania odpadu, karta ewidencji odpadu - wersja elektroniczna
  • Błędy w zakresie prowadzenia dokumentów ewidencji, możliwość korekty, odrzucenia itp. - omówienie dostępnych stanowisk organów administracji publicznej

10. Kontrola WIOŚ i innych organów administracji. Grzywny, administracyjne kary pieniężne - jak i za co są nakładane. Skutki ukarania. Wstrzymanie działalności.

11. Kontrola WIOŚ wynikająca z ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie - zgodność pozwolenia na budowę z decyzja środowiskową w zakresie gospodarowania odpadami.

12. Panel dyskusyjny, pytania i odpowiedzi


HARMONOGRAM

08:45 - 09:00 Logowanie
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa
10:45 - 12:30 Szkolenie
12:30 - 13:00 Przerwa
13:00 - 15:00 Szkolenie

PRELEGENCI

Radca prawny specjalizujący się w prawie ochrony środowiska, ocenach oddziaływania na środowisko oraz gospodarowaniu odpadami. Praktyk w konsultingu ze swojej specjalizacji, profesor nauk prawnych a także współpracownik firmy zajmującej się gospodarowaniem odpadami. Pracownik naukowy wydziału prawa uczelni wyższej. Członek zwyczajny Stowarzyszenia Środowisko dla Środowiska. Jest współautorką raportów ewaluacyjnych i prognoz ooś oraz opinii prawnych; posiada doświadczenie w uspołecznianiu procesów decyzyjnych. Od kilkunastu lat prowadzi szkolenia z szeroko pojętego z prawa ochrony środowiska i jest wykładowcą bardzo wysoko ocenianym przez uczestników. Jest autorką blisko 100 publikacji i prelegentem wielu konferencji naukowych, zarówno krajowych i zagranicznych.


CENA SZKOLENIA

590 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

490 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy: