Windykacja

Windykacja należności - aspekty prawne i praktyczne - ONLINE

11 października 2021 r.

Online

Cena szkolenia:
690 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

1. Zasady odpowiedzialności podmiotów prawa cywilnego.

 • Forma prawna dłużnika (osoby fizyczne, osoby prawne, spółki, przedsiębiorcy).
 • Odpowiedzialność wspólników spółek (spółka cywilna, spółki osobowe prawa handlowego).
 • Odpowiedzialność spadkobierców (przyjęcie i odrzucenie spadku, stwierdzenie nabycia spadku, wykaz i spis inwentarza).
 • Odpowiedzialność małżonka dłużnika (zgoda małżonka dłużnika na zawarcie czynności prawnej, nadanie klauzuli wykonalności tytułowi wykonawczemu przeciwko małżonkowi dłużnika, podział majątku wspólnego).
 • Odpowiedzialność członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

2. Zabezpieczenie roszczeń.

 • Zabezpieczenia osobowe i rzeczowe (weksel, poręczenie, przystąpienie do długu, przewłaszczenie na zabezpieczenie, zastaw i zastaw rejestrowy, hipoteka).
 • Przesłanki zabezpieczenia roszczeń, wymogi wniosku o zabezpieczenie i tryb zabezpieczenia.
 • Zabezpieczenie roszczeń przed wytoczeniem powództwa, w trakcie i po zakończeniu postępowania sądowego.
 • Sposoby zabezpieczenia roszczeń pieniężnych i niepieniężnych.

3. Czynności pozasądowe.

 • Ugody (rodzaje ugód i ich skutki, postępowania mediacyjne i pojednawcze).
 • Uznanie długu (rodzaje i skutki).
 • Cesja wierzytelności (warunki i skutki).
 • Wezwanie do zapłaty przedsądowe (treść i skutki).

4. Podstawowe zasady windykacji sądowej.

 • Warunki formalne pism procesowych (określanie stron, roszczeń i wniosków).
 • Rodzaje odsetek (umowne, ustawowe, za opóźnienie, maksymalne)
 • Istotne twierdzenia i zarzuty w pismach procesowych.
 • Dowody i rozkład ciężaru dowodzenia.
 • Koszty postępowań i sposoby ich ograniczenia.
 • Przedawnienie i wygaśnięcie roszczeń.
 • Sposoby na skrócenie czasu postępowań.

5. Tytuły egzekucyjne i wykonawcze.

 • Rodzaje tytułów egzekucyjnych (orzeczenia, ugody, akty notarialne, bankowe tytuły egzekucyjne).
 • Postępowanie klauzulowe (właściwość organów, nadanie klauzuli wykonalności przeciwko wspólnikom spółki cywilnej, wspólnikom spółek prawa handlowego, spadkobiercom, małżonkowi dłużnika).
 • Klauzula wykonalności na rzecz i przeciwko następcy prawnemu (przed i w trakcie postępowania egzekucyjnego).

6. Wszczęcie egzekucji i czynności egzekucyjne (wybrane zagadnienia).

 • Właściwość organów egzekucyjnych (sąd jako organ egzekucyjny, wybór komornika).
 • Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego (wymogi wniosku, granice i sposoby egzekucji).
 • Ustalenie majątku do egzekucji (wyjawienie majątku, poszukiwanie majątku).
 • Egzekucja z nieruchomości (opis i oszacowanie nieruchomości, licytacja i przejecie nieruchomości, przybicie i przysądzenie nieruchomości).
 • Podziału sumy uzyskanej z egzekucji (uczestnicy podziału, kolejność i zakres zaspokojenia należności).

7. Sposoby wierzyciela na zwiększenie skuteczności egzekucji.

 • Przeciwdziałanie przewlekłości postępowania egzekucyjnego (skarga na bezczynność komornika, nadzór administracyjny nad komornikiem, skarga na przewlekłość).
 • Przeciwdziałanie ucieczce spod egzekucji z majątkiem (skarga pauliańska, uznanie czynności prawnej za bezskuteczną, stwierdzenie nieważności czynności prawnej, zawiadomienie o przestępstwie).
 • Poszerzanie możliwości egzekucji z dalszych składników majątkowych (uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, wstąpienie w prawa dłużnika, zniesienie wspólności majątkowej małżonków).

8. Podsumowanie, pytania i dyskusja.

08:45 - 09:00 Logowanie
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa
10:45 - 12:30 Szkolenie
12:30 - 13:00 Przerwa
13:00 - 15:00 Szkolenie

Sędzia Sądu Rejonowego orzekający w wydziale cywilnym. Orzekał w sprawach cywilnych jako sędzia drugoinstancyjny w Sądzie Okręgowym.
Posiada ponad osiemnastoletni staż w orzekaniu w sprawach cywilnych, w szczególności ma doświadczenie w rozstrzyganiu pełnego spektrum spraw z zakresu prawa zobowiązań, odpowiedzialności za czyny niedozwolone, spadkowych i egzekucyjnych. Posiada wiedzę nie tylko teoretyczną, ale przede wszystkim z zakresu praktycznego stosowania prawa. Posiada wieloletnie doświadczenie w nauce praktycznej zawodu i sprawowaniu patronatu nad aplikantami adwokackimi i radcowskimi, prowadził wykłady m.in. dla radców prawnych z zakresu postępowania egzekucyjnego oraz ustawy o komornikach i egzekucji sądowej.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

690 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

630 + 23% VAT
koszt uczestnictwa przy zgłoszeniu min 2 osób

W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.

Windykacja

Windykacja należności - aspekty prawne i praktyczne - ONLINE

11 października 2021 r.

Online

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

1. Zasady odpowiedzialności podmiotów prawa cywilnego.

 • Forma prawna dłużnika (osoby fizyczne, osoby prawne, spółki, przedsiębiorcy).
 • Odpowiedzialność wspólników spółek (spółka cywilna, spółki osobowe prawa handlowego).
 • Odpowiedzialność spadkobierców (przyjęcie i odrzucenie spadku, stwierdzenie nabycia spadku, wykaz i spis inwentarza).
 • Odpowiedzialność małżonka dłużnika (zgoda małżonka dłużnika na zawarcie czynności prawnej, nadanie klauzuli wykonalności tytułowi wykonawczemu przeciwko małżonkowi dłużnika, podział majątku wspólnego).
 • Odpowiedzialność członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

2. Zabezpieczenie roszczeń.

 • Zabezpieczenia osobowe i rzeczowe (weksel, poręczenie, przystąpienie do długu, przewłaszczenie na zabezpieczenie, zastaw i zastaw rejestrowy, hipoteka).
 • Przesłanki zabezpieczenia roszczeń, wymogi wniosku o zabezpieczenie i tryb zabezpieczenia.
 • Zabezpieczenie roszczeń przed wytoczeniem powództwa, w trakcie i po zakończeniu postępowania sądowego.
 • Sposoby zabezpieczenia roszczeń pieniężnych i niepieniężnych.

3. Czynności pozasądowe.

 • Ugody (rodzaje ugód i ich skutki, postępowania mediacyjne i pojednawcze).
 • Uznanie długu (rodzaje i skutki).
 • Cesja wierzytelności (warunki i skutki).
 • Wezwanie do zapłaty przedsądowe (treść i skutki).

4. Podstawowe zasady windykacji sądowej.

 • Warunki formalne pism procesowych (określanie stron, roszczeń i wniosków).
 • Rodzaje odsetek (umowne, ustawowe, za opóźnienie, maksymalne)
 • Istotne twierdzenia i zarzuty w pismach procesowych.
 • Dowody i rozkład ciężaru dowodzenia.
 • Koszty postępowań i sposoby ich ograniczenia.
 • Przedawnienie i wygaśnięcie roszczeń.
 • Sposoby na skrócenie czasu postępowań.

5. Tytuły egzekucyjne i wykonawcze.

 • Rodzaje tytułów egzekucyjnych (orzeczenia, ugody, akty notarialne, bankowe tytuły egzekucyjne).
 • Postępowanie klauzulowe (właściwość organów, nadanie klauzuli wykonalności przeciwko wspólnikom spółki cywilnej, wspólnikom spółek prawa handlowego, spadkobiercom, małżonkowi dłużnika).
 • Klauzula wykonalności na rzecz i przeciwko następcy prawnemu (przed i w trakcie postępowania egzekucyjnego).

6. Wszczęcie egzekucji i czynności egzekucyjne (wybrane zagadnienia).

 • Właściwość organów egzekucyjnych (sąd jako organ egzekucyjny, wybór komornika).
 • Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego (wymogi wniosku, granice i sposoby egzekucji).
 • Ustalenie majątku do egzekucji (wyjawienie majątku, poszukiwanie majątku).
 • Egzekucja z nieruchomości (opis i oszacowanie nieruchomości, licytacja i przejecie nieruchomości, przybicie i przysądzenie nieruchomości).
 • Podziału sumy uzyskanej z egzekucji (uczestnicy podziału, kolejność i zakres zaspokojenia należności).

7. Sposoby wierzyciela na zwiększenie skuteczności egzekucji.

 • Przeciwdziałanie przewlekłości postępowania egzekucyjnego (skarga na bezczynność komornika, nadzór administracyjny nad komornikiem, skarga na przewlekłość).
 • Przeciwdziałanie ucieczce spod egzekucji z majątkiem (skarga pauliańska, uznanie czynności prawnej za bezskuteczną, stwierdzenie nieważności czynności prawnej, zawiadomienie o przestępstwie).
 • Poszerzanie możliwości egzekucji z dalszych składników majątkowych (uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, wstąpienie w prawa dłużnika, zniesienie wspólności majątkowej małżonków).

8. Podsumowanie, pytania i dyskusja.


HARMONOGRAM

08:45 - 09:00 Logowanie
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa
10:45 - 12:30 Szkolenie
12:30 - 13:00 Przerwa
13:00 - 15:00 Szkolenie

PRELEGENCI

Sędzia Sądu Rejonowego orzekający w wydziale cywilnym. Orzekał w sprawach cywilnych jako sędzia drugoinstancyjny w Sądzie Okręgowym.
Posiada ponad osiemnastoletni staż w orzekaniu w sprawach cywilnych, w szczególności ma doświadczenie w rozstrzyganiu pełnego spektrum spraw z zakresu prawa zobowiązań, odpowiedzialności za czyny niedozwolone, spadkowych i egzekucyjnych. Posiada wiedzę nie tylko teoretyczną, ale przede wszystkim z zakresu praktycznego stosowania prawa. Posiada wieloletnie doświadczenie w nauce praktycznej zawodu i sprawowaniu patronatu nad aplikantami adwokackimi i radcowskimi, prowadził wykłady m.in. dla radców prawnych z zakresu postępowania egzekucyjnego oraz ustawy o komornikach i egzekucji sądowej.


CENA SZKOLENIA

690 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

630 + 23% VAT
koszt uczestnictwa przy zgłoszeniu min 2 osób

W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy: