Pomoc publiczna

Finansowanie spółek komunalnych i spółek z udziałem Skarbu Państwa z punktu widzenia przepisów o pomocy publicznej - ONLINE

15 października 2021 r.

Online

Cena szkolenia:
590 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych umożliwiających:

 • Identyfikowanie pomocy publicznej w przypadku finasowania spółek komunalnych i spółek z udziałem Skarbu Państwa;
 • Sporządzanie Testu prywatnego inwestora i wierzyciela;
 • Udzielanie pomocy de minimis dla spółek komunalnych i spółek z udziałem Skarbu Państwa;
 • Finansowanie spółek wykonujących zadania własne i usługi użyteczności publicznej z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się udzielaniem pomocy publicznej, w szczególności do:

 • pracowników jednostek samorządu terytorialnego;
 • pracowników spółek komunalnych i spółek z udziałem Skarbu Państwa;
 • pracowników innych jednostek odpowiedzialnych za finansowanie spółek komunalnych i spółek z udziałem Skarbu Państwa.

FORMA SZKOLENIA
 • uczestnicy logują się na szkolenie w dowolnie wybranym przez siebie miejscu i mogą korzystać z różnych urządzeń (laptop, telefon, inne) - konieczny jest dostęp do Internetu,
 • nie ma konieczności instalacji dodatkowych programów - przed szkoleniem otrzymają Państwo link i hasło do logowania się na szkolenie,
 • prelegent omawia zagadnienia korzystając z prezentacji Power Point
 • uczestnicy mają możliwość zadawania pytań na bieżąco w formie czatu lub na żywo,
 • uczestnicy otrzymują materiały w formie online.

1. Wprowadzenie - podstawowe pojęcia i zakres zastosowania prawa pomocy publicznej

 • pojęcie pomocy publicznej w prawie unijnym (art. 107 ust. 1 TFUE)
 • definicje związane z pomocą publiczną

2. Kiedy finansowanie spółek komunalnych i spółek z udziałem Skarbu Państwa stanowi pomoc publiczną

 • Test prywatnego inwestora;
 • Występowanie pomocy publicznej w przypadku pożyczki, gwarancji, dokapitalizowań - kiedy finansowanie nie stanowi pomocy publicznej;

3. Finansowanie spółek z wykorzystaniem pomocy de minimis

 • Limity i ograniczenia;
 • Formy pomocy, w tym ulgi w spłatach należności publicznych, wniesienie majątku do spółki, dokapitalizowanie, oddanie majątku w odpłatne użytkowanie;
 • Możliwość udzielanie pomocy w kwocie 500 tys. euro;

4. Finansowanie spółek wykonujących zadania własne i usługi użyteczności publicznej

 • kiedy finansowanie zadań własnych i usług użyteczności publicznej nie stanowi pomocy publicznej
 • możliwość finansowanie zadań własnych i usług użyteczności publicznej w ramach rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych
 • Warunki dopuszczalności pomocy w formie rekompensaty
 • Obowiązki notyfikacyjne

5. Procedura udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis

 • obowiązki podmiotów udzielających pomocy
 • omówienie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis
 • omówienie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,
 • obliczanie wartości pomocy udzielanej w różnych formach
 • zasady wypełniania i korygowania zaświadczeń o pomocy de minimis.
 • zasady dotyczące sprawozdawczości - terminy przekazywania sprawozdań o udzielonej pomocy oraz informacja o nieudzieleniu pomocy, system SHRiMP, APLIKACJA
08:45 - 09:00 Logowanie
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa
10:45 - 12:30 Szkolenie
12:30 - 13:00 Przerwa
13:00 - 15:00 Szkolenie

Doświadczenie zawodowe w zakresie prawa pomocy publicznej zdobywał pracując w przez wiele lat w Departamencie Monitorowania Pomocy Publicznej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie, a także w Ministerstwie Skarbu Państwa oraz Ministerstwie Energii. W trakcie kariery zawodowej odpowiedzialny m.in. za prowadzenie postępowań notyfikacyjnych przed Komisją Europejską w zakresie projektów programów pomocowych i projektów pomocy indywidualnej, opracowywanie projektów aktów prawnych dotyczących monitorowania pomocy publicznej, opiniowanie projektów aktów prawnych oraz wniosków o dofinansowanie obejmujących pomoc publiczną. Absolwent Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelski w Lublinie. Na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie ukończył również studia doktoranckie w zakresie nauk ekonomicznych. Autor licznych opinii i analiz z zakresu prawa o pomocy publicznej. Doświadczony wykładowca z zakresu pomocy publicznej.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

590 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

520 + 23% VAT
koszt uczestnictwa przy zgłoszeniu min 2 osób

W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.

Pomoc publiczna

Finansowanie spółek komunalnych i spółek z udziałem Skarbu Państwa z punktu widzenia przepisów o pomocy publicznej - ONLINE

15 października 2021 r.

Online

CEL SZKOLENIA

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych umożliwiających:

 • Identyfikowanie pomocy publicznej w przypadku finasowania spółek komunalnych i spółek z udziałem Skarbu Państwa;
 • Sporządzanie Testu prywatnego inwestora i wierzyciela;
 • Udzielanie pomocy de minimis dla spółek komunalnych i spółek z udziałem Skarbu Państwa;
 • Finansowanie spółek wykonujących zadania własne i usługi użyteczności publicznej z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się udzielaniem pomocy publicznej, w szczególności do:

 • pracowników jednostek samorządu terytorialnego;
 • pracowników spółek komunalnych i spółek z udziałem Skarbu Państwa;
 • pracowników innych jednostek odpowiedzialnych za finansowanie spółek komunalnych i spółek z udziałem Skarbu Państwa.

FORMA SZKOLENIA
 • uczestnicy logują się na szkolenie w dowolnie wybranym przez siebie miejscu i mogą korzystać z różnych urządzeń (laptop, telefon, inne) - konieczny jest dostęp do Internetu,
 • nie ma konieczności instalacji dodatkowych programów - przed szkoleniem otrzymają Państwo link i hasło do logowania się na szkolenie,
 • prelegent omawia zagadnienia korzystając z prezentacji Power Point
 • uczestnicy mają możliwość zadawania pytań na bieżąco w formie czatu lub na żywo,
 • uczestnicy otrzymują materiały w formie online.

PROGRAM

1. Wprowadzenie - podstawowe pojęcia i zakres zastosowania prawa pomocy publicznej

 • pojęcie pomocy publicznej w prawie unijnym (art. 107 ust. 1 TFUE)
 • definicje związane z pomocą publiczną

2. Kiedy finansowanie spółek komunalnych i spółek z udziałem Skarbu Państwa stanowi pomoc publiczną

 • Test prywatnego inwestora;
 • Występowanie pomocy publicznej w przypadku pożyczki, gwarancji, dokapitalizowań - kiedy finansowanie nie stanowi pomocy publicznej;

3. Finansowanie spółek z wykorzystaniem pomocy de minimis

 • Limity i ograniczenia;
 • Formy pomocy, w tym ulgi w spłatach należności publicznych, wniesienie majątku do spółki, dokapitalizowanie, oddanie majątku w odpłatne użytkowanie;
 • Możliwość udzielanie pomocy w kwocie 500 tys. euro;

4. Finansowanie spółek wykonujących zadania własne i usługi użyteczności publicznej

 • kiedy finansowanie zadań własnych i usług użyteczności publicznej nie stanowi pomocy publicznej
 • możliwość finansowanie zadań własnych i usług użyteczności publicznej w ramach rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych
 • Warunki dopuszczalności pomocy w formie rekompensaty
 • Obowiązki notyfikacyjne

5. Procedura udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis

 • obowiązki podmiotów udzielających pomocy
 • omówienie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis
 • omówienie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,
 • obliczanie wartości pomocy udzielanej w różnych formach
 • zasady wypełniania i korygowania zaświadczeń o pomocy de minimis.
 • zasady dotyczące sprawozdawczości - terminy przekazywania sprawozdań o udzielonej pomocy oraz informacja o nieudzieleniu pomocy, system SHRiMP, APLIKACJA

HARMONOGRAM

08:45 - 09:00 Logowanie
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa
10:45 - 12:30 Szkolenie
12:30 - 13:00 Przerwa
13:00 - 15:00 Szkolenie

PRELEGENCI

Doświadczenie zawodowe w zakresie prawa pomocy publicznej zdobywał pracując w przez wiele lat w Departamencie Monitorowania Pomocy Publicznej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie, a także w Ministerstwie Skarbu Państwa oraz Ministerstwie Energii. W trakcie kariery zawodowej odpowiedzialny m.in. za prowadzenie postępowań notyfikacyjnych przed Komisją Europejską w zakresie projektów programów pomocowych i projektów pomocy indywidualnej, opracowywanie projektów aktów prawnych dotyczących monitorowania pomocy publicznej, opiniowanie projektów aktów prawnych oraz wniosków o dofinansowanie obejmujących pomoc publiczną. Absolwent Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelski w Lublinie. Na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie ukończył również studia doktoranckie w zakresie nauk ekonomicznych. Autor licznych opinii i analiz z zakresu prawa o pomocy publicznej. Doświadczony wykładowca z zakresu pomocy publicznej.


CENA SZKOLENIA

590 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

520 + 23% VAT
koszt uczestnictwa przy zgłoszeniu min 2 osób

W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy: