Podatki

KURS ONLINE.
Dokumentowanie i rozliczenie VAT w transakcjach międzynarodowych

wrzesień - listopad 2021 r.

Online

Cena szkolenia:
2500 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

Oferujemy Państwu składający się z 6 spotkań kurs w zakresie sposobu dokumentowania i rozliczenia na gruncie VAT sprzedaży i zakupów międzynarodowych. Proponowane na rynku szkolenia w tym temacie zwykle trwają jeden dzień (5-6 godzin) i obejmują bardzo dużo zagadnień, z których żadne nie jest omawiane wystarczająco szczegółowo. Obszernego opracowania wymagają przykładowo kwestie związane z prawidłowym wystawieniem faktury, rozpoznaniem obowiązku podatkowego i udokumentowaniem WDT oraz eksportu- tak, aby bezpiecznie zastosować stawkę VAT 0%. Z kolei jeszcze bardziej skomplikowanym problemem są transakcje łańcuchowe, których nie sposób dobrze omówić jako elementu jednodniowego szkolenia. Nie można również zapominać o prawidłowym opodatkowaniu usług kupowanych lub świadczonych na rzecz zagranicznego kontrahenta, a także o nowych zasadach opodatkowania sprzedaży konsumenckiej do innych państw UE. Do tego dochodzą kwestie techniczne związane z rozliczaniem sprzedaży i zakupu, takie jak np. prawidłowe ujęcie korekt albo zastosowanie właściwego kursu przeliczeniowego.

Nasz kurs stanowi odpowiedź na opisane wyżej wyzwania. Jest on zbudowany z sześciu modułów, z których każdy trwa 2 godziny zegarowe i dotyczy pojedynczego tematu związanego z rozliczeniem VAT w transakcjach międzynarodowych. Zapisując się na nasz kurs, uczestnik sam może wybrać w których częściach szkolenia będzie uczestniczył. Możesz skorzystać ze wszystkich modułów, albo wziąć udział tylko w kilku z nich. W ten sposób sam budujesz swoją ścieżkę szkolenia i dostosowujesz ją do swoich potrzeb i zainteresowań. Co więcej, na bieżąco możesz zadawać pytania prowadzącemu w trakcie szkolenia za pośrednictwem czatu.

Zapisując się na kurs poznajesz daty wszystkich szkoleń i możesz dostosować do nich swój kalendarz. Wszystkie sesje są nagrywane i udostępniane online przez 30 dni licząc od dnia szkolenia. Jeżeli więc nie będziesz mógł uczestniczyć w jednej części, albo chcesz ponownie odtworzyć szkolenie lub jego fragment, to przez 30 dni możesz to zrobić.

Zapisując się na nasz kurs uiszczasz jednorazową opłatę, a w cenie dostajesz dostęp do wszystkich 6 części i sam decydujesz, w których wziąć udział.9 września 2021

Część 1: Wewnątrzwspólnotowa dostawa i nabycie towarów

 • Warunki uznania przemieszczenia towarów za WDT/WNT
 • Numer identyfikacyjny kontrahenta jako warunek skorzystania ze stawki 0%
 • Odroczony wywóz oraz przerwa logistyczna w dostawie - skutki na gruncie VAT
 • Dokumentowanie transakcji wewnątrzwspólnotowych w świetle aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych oraz organów podatkowych (należyta staranność w udokumentowaniu przemieszczenia towaru), nowe jednolite dla całej UE zasady dokumentowania transakcji od 2020 r. a zasady dokumentowania wynikające z ustawy o VAT (jak pogodzić przepisy unijne i krajowe?)
 • Sprzedaż za pośrednictwem magazynu konsygnacyjnego zlokalizowanego w kraju i za granicą
 • Przemieszczenie towaru własnego importowanego w innym kraju UE

24 września 2021

Część 2: Wewnątrzwspólnotowa dostawa i nabycie towarów

 • Obowiązek podatkowy w WDT i WNT - zasady ogólne i przypadki problematyczne (np. wystawienie faktury przed dostawą, brak faktury, brak dokumentów potwierdzających wywóz towaru)
 • Podstawa opodatkowania (w tym opłaty dodatkowe, np. koszty transportu, atestów)
 • Korekty w WDT/WNT - kiedy ująć i po jakim kursie przeliczyć (z uwzględnieniem zmian w zakresie ujmowania korekt od 1.01.2021 r.)
 • Zaliczki na poczet WDT i WNT - brak opodatkowania
 • Zasady odliczenia VAT dla WNT w przypadku otrzymania faktury z opóźnieniem - wyrok TSUE oraz zmiana w ustawie o VAT od 1.10.2021 r.
 • Kursy przeliczeniowe w transakcjach wewnątrzwspólnotowych, zmiany w zakresie ujednolicenia kursów przeliczeniowych z podatkiem dochodowym od 1.01.2021 r.
 • Obowiązek złożenia prawidłowej informacji podsumowującej - utrata prawa do stawki 0% od 2020 r. w przypadku braku złożenia lub złożenia informacji podsumowującej zawierającej błędy
 • Wykazanie WDT i WNT w JPK_V7

8 października 2021

Część 3: Eksport towarów

 • Definicja eksportu na gruncie ustawy o VAT
 • Eksport pośredni i bezpośredni - różnice i praktyczne przykłady
 • Obowiązek podatkowy w eksporcie - znaczenie formuł Incoterms i innych warunków dostawy dla właściwego rozliczenia eksportu, przykłady praktyczne
 • Zaliczka w eksporcie towarów - moment powstania obowiązku podatkowego, warunki opodatkowania stawką 0%
 • Specyfika realizacji dostawy a zaliczka w eksporcie - omówienie interpretacji oraz objaśnień MF
 • Warunki stosowania stawki VAT 0% - dokumenty potwierdzające wywóz, omówienie problemów dokumentacyjnych, przykłady praktyczne
 • Wywóz do magazynu konsygnacyjnego poza terytorium UE
 • Korekty w eksporcie towarów - kiedy ująć i po jakim kursie przeliczyć (z uwzględnieniem zmian w zakresie ujmowania korekt od 1.01.2021 r.)

21 października 2021

Część 4: Transakcje łańcuchowe

 • Definicja transakcji łańcuchowej
 • Jak rozpoznać, że bierzemy udział w łańcuchu dostaw towaru
 • Ustalenie miejsca i sposobu opodatkowania poszczególnych dostaw w łańcuchu (dostawa ruchoma, dostawa nieruchoma)
 • Nowe jednolite zasady unijne służące przypisaniu transportu w wewnątrzwspólnotowej dostawie łańcuchowej od 2020 r.
 • Zasady przypisania transportu w dostawie łańcuchowej skutkującej wywozem poza terytorium UE
 • Dostawa łańcuchowa z importem towarów na terytorium UE oraz dokonana w całości poza terytorium UE - zasady opodatkowania VAT
 • Procedura uproszczona dla wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej (WTT) - warunki stosowania, sposób wystawienia faktury i rozliczenia WTT w ewidencji VAT, deklaracji VAT oraz informacji podsumowującej

3 listopada 2021

Część 5: Sprzedaż konsumencka na terenie UE - nowe zasady i pojęcia od 1.07.2021 r.

 • Pojęcie wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość (WSTO) oraz sprzedaży na odległość towarów importowanych (SOTI)
 • Nowy limit wartości sprzedaży dla WSTO niepowodujący obowiązku naliczenia VAT w innym kraju
 • Zasady dokumentowania WSTO
 • Moment powstania obowiązku podatkowego
 • Procedury uproszczone VAT OSS oraz VAT IOSS, procedura uproszczona w imporcie dla przesyłek niskiej wartości
 • Nowe zasady opodatkowania dla platform e-commerce
 • Nowe kody w JPK_V7 związane ze zmianami w sprzedaży konsumenckiej do UE

16 listopada 2021

Część 6: Transgraniczne świadczenie usług

 • Miejsce świadczenia usług - zasada ogólna przy usługach świadczonych na rzecz podatników oraz niepodatników (np. konsumentów)
 • Usługi związane z nieruchomościami - zakres pojęcia (czy w jego zakresie mieszczą się usługi magazynowania, spedycyjne, doradcze, montażowe itp.?)
 • Usługi transportowe, spedycyjne, logistyczne - zasady ustalania miejsca świadczenia
 • Usługi gastronomiczne, cateringowe, wynajem pojazdów - zasady ustalania miejsca świadczenia
 • Wstęp i udział w międzynarodowych targach, wystawach, konferencjach i innych imprezach - jak ustalić zasady opodatkowania?
 • Moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu importu usług
 • Refakturowanie usług międzynarodowych
 • Zasady odliczenia VAT dla importu usług w przypadku otrzymania faktury z opóźnieniem - po wyroku TSUE oraz zmianach w ustawie o VAT od 1.10.2021 r.
 • Stawka 0% dla usług związanych z międzynarodowym transportem i logistyką - zasady stosowania oraz wymagana dokumentacja
 • Korekty w sprzedaży i zakupie usług - kiedy ująć i po jakim kursie przeliczyć (z uwzględnieniem zmian w zakresie ujmowania korekt od 1.01.2021 r.)
9:20 - 9:30 Logowanie
9:30 - 11:30 Szkolenie

Łukasz Chłond Doświadczenie zdobywał w czołowych spółkach świadczących usługi doradztwa podatkowego; specjalizuje się w rozwiązywaniu problemów klientów z zakresu podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych, a także w kreowaniu rozwiązań pozwalających na legalną optymalizację obciążeń podatkowych; doświadczony trener, współpracuje z liderami polskiego rynku szkoleń podatkowych; autor licznych publikacji w prasie codziennej oraz branżowej.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

2500 + 23% VAT
koszt udziału

750 + 23% VAT
koszt udziału w jednym module

Podatki

KURS ONLINE.
Dokumentowanie i rozliczenie VAT w transakcjach międzynarodowych

wrzesień - listopad 2021 r.

Online

CEL SZKOLENIA

Oferujemy Państwu składający się z 6 spotkań kurs w zakresie sposobu dokumentowania i rozliczenia na gruncie VAT sprzedaży i zakupów międzynarodowych. Proponowane na rynku szkolenia w tym temacie zwykle trwają jeden dzień (5-6 godzin) i obejmują bardzo dużo zagadnień, z których żadne nie jest omawiane wystarczająco szczegółowo. Obszernego opracowania wymagają przykładowo kwestie związane z prawidłowym wystawieniem faktury, rozpoznaniem obowiązku podatkowego i udokumentowaniem WDT oraz eksportu- tak, aby bezpiecznie zastosować stawkę VAT 0%. Z kolei jeszcze bardziej skomplikowanym problemem są transakcje łańcuchowe, których nie sposób dobrze omówić jako elementu jednodniowego szkolenia. Nie można również zapominać o prawidłowym opodatkowaniu usług kupowanych lub świadczonych na rzecz zagranicznego kontrahenta, a także o nowych zasadach opodatkowania sprzedaży konsumenckiej do innych państw UE. Do tego dochodzą kwestie techniczne związane z rozliczaniem sprzedaży i zakupu, takie jak np. prawidłowe ujęcie korekt albo zastosowanie właściwego kursu przeliczeniowego.

Nasz kurs stanowi odpowiedź na opisane wyżej wyzwania. Jest on zbudowany z sześciu modułów, z których każdy trwa 2 godziny zegarowe i dotyczy pojedynczego tematu związanego z rozliczeniem VAT w transakcjach międzynarodowych. Zapisując się na nasz kurs, uczestnik sam może wybrać w których częściach szkolenia będzie uczestniczył. Możesz skorzystać ze wszystkich modułów, albo wziąć udział tylko w kilku z nich. W ten sposób sam budujesz swoją ścieżkę szkolenia i dostosowujesz ją do swoich potrzeb i zainteresowań. Co więcej, na bieżąco możesz zadawać pytania prowadzącemu w trakcie szkolenia za pośrednictwem czatu.

Zapisując się na kurs poznajesz daty wszystkich szkoleń i możesz dostosować do nich swój kalendarz. Wszystkie sesje są nagrywane i udostępniane online przez 30 dni licząc od dnia szkolenia. Jeżeli więc nie będziesz mógł uczestniczyć w jednej części, albo chcesz ponownie odtworzyć szkolenie lub jego fragment, to przez 30 dni możesz to zrobić.

Zapisując się na nasz kurs uiszczasz jednorazową opłatę, a w cenie dostajesz dostęp do wszystkich 6 części i sam decydujesz, w których wziąć udział.
PROGRAM

9 września 2021

Część 1: Wewnątrzwspólnotowa dostawa i nabycie towarów

 • Warunki uznania przemieszczenia towarów za WDT/WNT
 • Numer identyfikacyjny kontrahenta jako warunek skorzystania ze stawki 0%
 • Odroczony wywóz oraz przerwa logistyczna w dostawie - skutki na gruncie VAT
 • Dokumentowanie transakcji wewnątrzwspólnotowych w świetle aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych oraz organów podatkowych (należyta staranność w udokumentowaniu przemieszczenia towaru), nowe jednolite dla całej UE zasady dokumentowania transakcji od 2020 r. a zasady dokumentowania wynikające z ustawy o VAT (jak pogodzić przepisy unijne i krajowe?)
 • Sprzedaż za pośrednictwem magazynu konsygnacyjnego zlokalizowanego w kraju i za granicą
 • Przemieszczenie towaru własnego importowanego w innym kraju UE

24 września 2021

Część 2: Wewnątrzwspólnotowa dostawa i nabycie towarów

 • Obowiązek podatkowy w WDT i WNT - zasady ogólne i przypadki problematyczne (np. wystawienie faktury przed dostawą, brak faktury, brak dokumentów potwierdzających wywóz towaru)
 • Podstawa opodatkowania (w tym opłaty dodatkowe, np. koszty transportu, atestów)
 • Korekty w WDT/WNT - kiedy ująć i po jakim kursie przeliczyć (z uwzględnieniem zmian w zakresie ujmowania korekt od 1.01.2021 r.)
 • Zaliczki na poczet WDT i WNT - brak opodatkowania
 • Zasady odliczenia VAT dla WNT w przypadku otrzymania faktury z opóźnieniem - wyrok TSUE oraz zmiana w ustawie o VAT od 1.10.2021 r.
 • Kursy przeliczeniowe w transakcjach wewnątrzwspólnotowych, zmiany w zakresie ujednolicenia kursów przeliczeniowych z podatkiem dochodowym od 1.01.2021 r.
 • Obowiązek złożenia prawidłowej informacji podsumowującej - utrata prawa do stawki 0% od 2020 r. w przypadku braku złożenia lub złożenia informacji podsumowującej zawierającej błędy
 • Wykazanie WDT i WNT w JPK_V7

8 października 2021

Część 3: Eksport towarów

 • Definicja eksportu na gruncie ustawy o VAT
 • Eksport pośredni i bezpośredni - różnice i praktyczne przykłady
 • Obowiązek podatkowy w eksporcie - znaczenie formuł Incoterms i innych warunków dostawy dla właściwego rozliczenia eksportu, przykłady praktyczne
 • Zaliczka w eksporcie towarów - moment powstania obowiązku podatkowego, warunki opodatkowania stawką 0%
 • Specyfika realizacji dostawy a zaliczka w eksporcie - omówienie interpretacji oraz objaśnień MF
 • Warunki stosowania stawki VAT 0% - dokumenty potwierdzające wywóz, omówienie problemów dokumentacyjnych, przykłady praktyczne
 • Wywóz do magazynu konsygnacyjnego poza terytorium UE
 • Korekty w eksporcie towarów - kiedy ująć i po jakim kursie przeliczyć (z uwzględnieniem zmian w zakresie ujmowania korekt od 1.01.2021 r.)

21 października 2021

Część 4: Transakcje łańcuchowe

 • Definicja transakcji łańcuchowej
 • Jak rozpoznać, że bierzemy udział w łańcuchu dostaw towaru
 • Ustalenie miejsca i sposobu opodatkowania poszczególnych dostaw w łańcuchu (dostawa ruchoma, dostawa nieruchoma)
 • Nowe jednolite zasady unijne służące przypisaniu transportu w wewnątrzwspólnotowej dostawie łańcuchowej od 2020 r.
 • Zasady przypisania transportu w dostawie łańcuchowej skutkującej wywozem poza terytorium UE
 • Dostawa łańcuchowa z importem towarów na terytorium UE oraz dokonana w całości poza terytorium UE - zasady opodatkowania VAT
 • Procedura uproszczona dla wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej (WTT) - warunki stosowania, sposób wystawienia faktury i rozliczenia WTT w ewidencji VAT, deklaracji VAT oraz informacji podsumowującej

3 listopada 2021

Część 5: Sprzedaż konsumencka na terenie UE - nowe zasady i pojęcia od 1.07.2021 r.

 • Pojęcie wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość (WSTO) oraz sprzedaży na odległość towarów importowanych (SOTI)
 • Nowy limit wartości sprzedaży dla WSTO niepowodujący obowiązku naliczenia VAT w innym kraju
 • Zasady dokumentowania WSTO
 • Moment powstania obowiązku podatkowego
 • Procedury uproszczone VAT OSS oraz VAT IOSS, procedura uproszczona w imporcie dla przesyłek niskiej wartości
 • Nowe zasady opodatkowania dla platform e-commerce
 • Nowe kody w JPK_V7 związane ze zmianami w sprzedaży konsumenckiej do UE

16 listopada 2021

Część 6: Transgraniczne świadczenie usług

 • Miejsce świadczenia usług - zasada ogólna przy usługach świadczonych na rzecz podatników oraz niepodatników (np. konsumentów)
 • Usługi związane z nieruchomościami - zakres pojęcia (czy w jego zakresie mieszczą się usługi magazynowania, spedycyjne, doradcze, montażowe itp.?)
 • Usługi transportowe, spedycyjne, logistyczne - zasady ustalania miejsca świadczenia
 • Usługi gastronomiczne, cateringowe, wynajem pojazdów - zasady ustalania miejsca świadczenia
 • Wstęp i udział w międzynarodowych targach, wystawach, konferencjach i innych imprezach - jak ustalić zasady opodatkowania?
 • Moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu importu usług
 • Refakturowanie usług międzynarodowych
 • Zasady odliczenia VAT dla importu usług w przypadku otrzymania faktury z opóźnieniem - po wyroku TSUE oraz zmianach w ustawie o VAT od 1.10.2021 r.
 • Stawka 0% dla usług związanych z międzynarodowym transportem i logistyką - zasady stosowania oraz wymagana dokumentacja
 • Korekty w sprzedaży i zakupie usług - kiedy ująć i po jakim kursie przeliczyć (z uwzględnieniem zmian w zakresie ujmowania korekt od 1.01.2021 r.)

HARMONOGRAM

9:20 - 9:30 Logowanie
9:30 - 11:30 Szkolenie

PRELEGENCI

Łukasz Chłond Doświadczenie zdobywał w czołowych spółkach świadczących usługi doradztwa podatkowego; specjalizuje się w rozwiązywaniu problemów klientów z zakresu podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych, a także w kreowaniu rozwiązań pozwalających na legalną optymalizację obciążeń podatkowych; doświadczony trener, współpracuje z liderami polskiego rynku szkoleń podatkowych; autor licznych publikacji w prasie codziennej oraz branżowej.


CENA SZKOLENIA

2500 + 23% VAT
koszt udziału

750 + 23% VAT
koszt udziału w jednym module


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy: