Podatki

Nowelizacja JPK VAT i pakiet e-commerce od 1 lipca 2021 i kolejne planowane zmiany w VAT

23 lipca 2021 r.

Online

Cena szkolenia:
199 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

Zmiany w nowym JPK_VAT od 1 lipca 2021

Zmiany w kodowaniu oznaczeń GTU:

 • doprecyzowanie oznaczenia “GTU_01” - napoje alkoholowe (zrezygnowano z odwołania do definicji ustawy o podatku akcyzowym)
 • modyfikacja brzmienia przepisu dot. oznaczenia “GTU_03” - oleje opałowe,
 • eliminacja podwójnego przypisywania oznaczeń GTU_02 i GTU_03,
 • nowelizacja przepisu dot. oznaczenia “GTU_07” - pojazdy,
 • dostosowanie kodu “GTU_08” do zmian w załączniku nr 12 do ustawy VAT,
 • doprecyzowanie treści przepisu dot. oznaczenia “GTU_09” - produkty lecznicze,
 • dookreślenie oznaczenia “GTU_10” - budynki, budowle, grunty i ich części,
 • przypisanie usługom o charakterze niematerialnym oznaczonych kodem “GTU_12”, symboli PKWiU wg klasyfikacji PKWiU 2015,
 • wyłączenie oznaczeń kodów GTU dla raportów okresowych i dokumentów wewnętrznych.

Zmiana w kodowaniu rodzajów transakcji:

 • limit kwotowy 15 tyś zł dla oznaczeń “TP” dotyczących podmiotów powiązanych,
 • zmiany w zakresie oznaczenia “TP” dla podmiotów powiązanych ze Skarbem Państwa lub jednostkami samorządu terytorialnego lub ich związkami,
 • nowelizacja w zakresie oznaczenia “MPP” - mechanizm podzielonej płatności,
 • wyłączenie wprost oznaczania symbolami procedur dla raportów okresowych i dokumentów wewnętrznych,

Faktura do paragonu a faktura uproszczona w nowym JPK_VAT

 • sposób prezentowania danych w JPK_VAT
 • zasady wykazywania paragonów z NIP do kwoty 450 zł uznanych za faktury uproszczone z uwzględnieniem objaśnień podatkowych Ministerstwa Finansów i przeglądem interpretacji podatkowych

Krajowy System e Faktur (KseF) od 1 października 2021

 • Wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur (tzw. KSeF).
 • Pojęcie faktura ustrukturyzowanej. Jak ją wystawić?
 • Zasady uzyskiwania akceptacji odbiorcy faktury ustrukturyzowanej
 • Moment wystawienia i otrzymania faktury ustrukturyzowanej jako faktury elektronicznej
 • Zasady autoryzacji faktur ustrukturyzowanych (wyznaczanie osób upoważnionych w tym uprawnienia biur rachunkowych).
 • Zasady korygowania faktur ustrukturyzowanych.
 • Zniesienie obowiązku posiadania dokumentacji uzgodnieniowej przy fakturach ustrukturyzowanych
 • Zachęty do korzystania z faktur ustrukturyzowanych, w tym przyspieszony zwrot VAT
 • dane raportowane w JPK_VAT a KSeF,
 • spójność JPK_VAT z KSeF,
 • JPK_FV a faktury ustrukturyzowane w KSeF.

Nowy termin na odliczenie podatku VAT:

 • ujęcie podatku naliczonego w JPK_VAT wg zmian z pakietu SLIM VAT 1 i projektowanych zmian SLIM VAT 2.

Faktury korygujące w JPK_VAT:

 • anulowanie faktury a JPK_VAT,
 • faktury korygujące w JPK_VAT oraz KSeF,
 • nowe regulacje dotyczące korygowania podatku VAT w przypadku wystawienia faktur korygujących od 2021 r. - SLIM VAT 1 (korekta in minus oraz in plus)
 • wykazania podatku naliczonego wraz z należnym w transakcji importu usług i WNT w przypadku upływu 3 miesięcy od powstania obowiązku podatkowego

Nowe objaśnienia podatkowe dotyczące VAT w 2021 r.

 • Interpretacja ogólna Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej dotycząca kwalifikowania dla celów VAT transakcji z wykorzystaniem kart paliwowych
 • Rewolucyjny korzystny wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-895/19 dotyczący rozliczeń WNT - wprowadzenie przez polskiego ustawodawcę dodatkowego wymogu, który prowadzi do wykazania VAT należnego i naliczonego w dwóch różnych okresach rozliczeniowych jest sprzeczne z prawem unijnym
 • Korzystny dla podatników wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 15 października 2020 r. w sprawie C-335/19 dotyczący niezgodności polskich przepisów z dyrektywą unijną w zakresie ulgi na złe długi w VAT
 • Nowe terminy wymiany kas fiskalnych on line 2021

Pakiet e-commerce

Implementacja do polskiego porządku prawnego przepisów dyrektywy Rady (UE) 2017/2455 oraz dyrektywy Rady (UE) 2019/1995 dotyczących tzw. pakietu VAT e-Commerce

Zmiana zasad sprzedaży wysyłkowej - ujednolicenie progu na terenie całej UE,

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów na odległość (tzw. WSTO):

definicja WSTO,

 • zakres przedmiotowy i podmiotowy,
 • limit 10 tys. EURO,
 • miejsce opodatkowania w przypadku tej procedury

procedura szczególna rozliczeń w systemie VAT-OSS:

 • procedura unijna,
 • procedura nieunijna,

procedura szczególna rozliczeń w systemie VAT-IOSS:

 • zwolnienie do 150 EURO
 • bezpośrednie i pośrednie korzystanie z procedury VAT-IOSS (instytucja pośrednika),

Sprzedaż na odległość towarów importowanych (tzw. SOTI):

 • definicja SOTI,
 • miejsce opodatkowania

Nowe obowiązki ewidencyjne:

 • Zakres i zasady prowadzenia ewidencji transakcji,

Nowe obowiązki dla operatorów interfejsów elektronicznych:

 • instytucja tzw. uznanego dostawy,
 • fikcja dokonania dostawy,
09:45 - 10:00 Logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa
14:00 - 16:00 Szkolenie

Mirela Chomont  Radca Prawny, Doradca Podatkowy, były pracownik organów administracji skarbowej, członek komisji rewizyjnej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie, członek zespołu ekspertów do spraw Karnych Skarbowych przy Krajowej Izbie Doradców Podatkowych, autor w serwisie Doradca w biznesie, doświadczona trenerka i autorka szkoleń Studia ukończyła z wyróżnieniem jako najlepsza absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie- rocznik 2010. Absolwentka kierunku "Analiza Ekonomiczna i Controlling przedsiębiorstw" na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Katedra Controllingu, Analizy Finansowej i Wyceny. Obecnie prowadzi prywatną praktykę obejmującą obsługę prawną i podatkową klientów indywidualnych, podmiotów gospodarczych oraz jednostek sektora finansów publicznych. Doświadczenie nabyła w największych kancelariach prawniczych Pomorza Zachodniego oraz firmach audytorsko- księgowych, obsługujących również Urzędy, w tym Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

249 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

199 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

Podatki

Nowelizacja JPK VAT i pakiet e-commerce od 1 lipca 2021 i kolejne planowane zmiany w VAT

23 lipca 2021 r.

Online

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

Zmiany w nowym JPK_VAT od 1 lipca 2021

Zmiany w kodowaniu oznaczeń GTU:

 • doprecyzowanie oznaczenia “GTU_01” - napoje alkoholowe (zrezygnowano z odwołania do definicji ustawy o podatku akcyzowym)
 • modyfikacja brzmienia przepisu dot. oznaczenia “GTU_03” - oleje opałowe,
 • eliminacja podwójnego przypisywania oznaczeń GTU_02 i GTU_03,
 • nowelizacja przepisu dot. oznaczenia “GTU_07” - pojazdy,
 • dostosowanie kodu “GTU_08” do zmian w załączniku nr 12 do ustawy VAT,
 • doprecyzowanie treści przepisu dot. oznaczenia “GTU_09” - produkty lecznicze,
 • dookreślenie oznaczenia “GTU_10” - budynki, budowle, grunty i ich części,
 • przypisanie usługom o charakterze niematerialnym oznaczonych kodem “GTU_12”, symboli PKWiU wg klasyfikacji PKWiU 2015,
 • wyłączenie oznaczeń kodów GTU dla raportów okresowych i dokumentów wewnętrznych.

Zmiana w kodowaniu rodzajów transakcji:

 • limit kwotowy 15 tyś zł dla oznaczeń “TP” dotyczących podmiotów powiązanych,
 • zmiany w zakresie oznaczenia “TP” dla podmiotów powiązanych ze Skarbem Państwa lub jednostkami samorządu terytorialnego lub ich związkami,
 • nowelizacja w zakresie oznaczenia “MPP” - mechanizm podzielonej płatności,
 • wyłączenie wprost oznaczania symbolami procedur dla raportów okresowych i dokumentów wewnętrznych,

Faktura do paragonu a faktura uproszczona w nowym JPK_VAT

 • sposób prezentowania danych w JPK_VAT
 • zasady wykazywania paragonów z NIP do kwoty 450 zł uznanych za faktury uproszczone z uwzględnieniem objaśnień podatkowych Ministerstwa Finansów i przeglądem interpretacji podatkowych

Krajowy System e Faktur (KseF) od 1 października 2021

 • Wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur (tzw. KSeF).
 • Pojęcie faktura ustrukturyzowanej. Jak ją wystawić?
 • Zasady uzyskiwania akceptacji odbiorcy faktury ustrukturyzowanej
 • Moment wystawienia i otrzymania faktury ustrukturyzowanej jako faktury elektronicznej
 • Zasady autoryzacji faktur ustrukturyzowanych (wyznaczanie osób upoważnionych w tym uprawnienia biur rachunkowych).
 • Zasady korygowania faktur ustrukturyzowanych.
 • Zniesienie obowiązku posiadania dokumentacji uzgodnieniowej przy fakturach ustrukturyzowanych
 • Zachęty do korzystania z faktur ustrukturyzowanych, w tym przyspieszony zwrot VAT
 • dane raportowane w JPK_VAT a KSeF,
 • spójność JPK_VAT z KSeF,
 • JPK_FV a faktury ustrukturyzowane w KSeF.

Nowy termin na odliczenie podatku VAT:

 • ujęcie podatku naliczonego w JPK_VAT wg zmian z pakietu SLIM VAT 1 i projektowanych zmian SLIM VAT 2.

Faktury korygujące w JPK_VAT:

 • anulowanie faktury a JPK_VAT,
 • faktury korygujące w JPK_VAT oraz KSeF,
 • nowe regulacje dotyczące korygowania podatku VAT w przypadku wystawienia faktur korygujących od 2021 r. - SLIM VAT 1 (korekta in minus oraz in plus)
 • wykazania podatku naliczonego wraz z należnym w transakcji importu usług i WNT w przypadku upływu 3 miesięcy od powstania obowiązku podatkowego

Nowe objaśnienia podatkowe dotyczące VAT w 2021 r.

 • Interpretacja ogólna Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej dotycząca kwalifikowania dla celów VAT transakcji z wykorzystaniem kart paliwowych
 • Rewolucyjny korzystny wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-895/19 dotyczący rozliczeń WNT - wprowadzenie przez polskiego ustawodawcę dodatkowego wymogu, który prowadzi do wykazania VAT należnego i naliczonego w dwóch różnych okresach rozliczeniowych jest sprzeczne z prawem unijnym
 • Korzystny dla podatników wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 15 października 2020 r. w sprawie C-335/19 dotyczący niezgodności polskich przepisów z dyrektywą unijną w zakresie ulgi na złe długi w VAT
 • Nowe terminy wymiany kas fiskalnych on line 2021

Pakiet e-commerce

Implementacja do polskiego porządku prawnego przepisów dyrektywy Rady (UE) 2017/2455 oraz dyrektywy Rady (UE) 2019/1995 dotyczących tzw. pakietu VAT e-Commerce

Zmiana zasad sprzedaży wysyłkowej - ujednolicenie progu na terenie całej UE,

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów na odległość (tzw. WSTO):

definicja WSTO,

 • zakres przedmiotowy i podmiotowy,
 • limit 10 tys. EURO,
 • miejsce opodatkowania w przypadku tej procedury

procedura szczególna rozliczeń w systemie VAT-OSS:

 • procedura unijna,
 • procedura nieunijna,

procedura szczególna rozliczeń w systemie VAT-IOSS:

 • zwolnienie do 150 EURO
 • bezpośrednie i pośrednie korzystanie z procedury VAT-IOSS (instytucja pośrednika),

Sprzedaż na odległość towarów importowanych (tzw. SOTI):

 • definicja SOTI,
 • miejsce opodatkowania

Nowe obowiązki ewidencyjne:

 • Zakres i zasady prowadzenia ewidencji transakcji,

Nowe obowiązki dla operatorów interfejsów elektronicznych:

 • instytucja tzw. uznanego dostawy,
 • fikcja dokonania dostawy,

HARMONOGRAM

09:45 - 10:00 Logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa
14:00 - 16:00 Szkolenie

PRELEGENCI

Mirela Chomont  Radca Prawny, Doradca Podatkowy, były pracownik organów administracji skarbowej, członek komisji rewizyjnej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie, członek zespołu ekspertów do spraw Karnych Skarbowych przy Krajowej Izbie Doradców Podatkowych, autor w serwisie Doradca w biznesie, doświadczona trenerka i autorka szkoleń Studia ukończyła z wyróżnieniem jako najlepsza absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie- rocznik 2010. Absolwentka kierunku "Analiza Ekonomiczna i Controlling przedsiębiorstw" na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Katedra Controllingu, Analizy Finansowej i Wyceny. Obecnie prowadzi prywatną praktykę obejmującą obsługę prawną i podatkową klientów indywidualnych, podmiotów gospodarczych oraz jednostek sektora finansów publicznych. Doświadczenie nabyła w największych kancelariach prawniczych Pomorza Zachodniego oraz firmach audytorsko- księgowych, obsługujących również Urzędy, w tym Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.


CENA SZKOLENIA

249 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

199 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy: