Podatki

Kasy fiskalne 2021

22 lipca 2021 r.

Online

Cena szkolenia:
199 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

Obowiązek ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej

 • Sprzedaż podlegająca i niepodlegająca obowiązkowi ewidencji;
 • Zwolnienie z obowiązku ewidencji;
 • Rodzaje kas rejestrujących;
 • Ograniczenia możliwości stosowania kas innych niż online;
 • Czynności podlegające obowiązkowi stosowania kasy online;
 • Świadczenia usług napraw a kasa rejestrująca;
 • Sprzedaż pali, usług budowlanych;
 • Świadczenia w zakresie opieki medycznej;

Rozpoczęcie ewidencjonowania

 • Termin rozpoczęcia ewidencjonowania;
 • Dobrowolne rozpoczęcie ewidencjonowania;

Ulga na zakup kasy

 • Podmioty do korzystania z ulgi;
 • Warunki z korzystania z ulgi;
 • Wysokość ulgi;
 • Utrata ulgi;

Zasady ewidencjonowania i korygowania sprzedaży;

 • Zasady ewidencjonowania sprzedaży;
 • Korekty sprzedaży zaewidencjonowanej na kasie;
 • Zwrot towarów i uznanie reklamacji;
 • Ewidencja pomyłek;
 • Ewidencja udzielonych rabatów;
 • Korekta sprzedaży gdy zawyżono vat na paragonie;

Sprzedaż internetowa

 • Dokumenty sprzedaży internetowej;
 • Korekta sprzedaży internetowej;

Ewidencja sprzedaży na rzecz konsumenta gdy sprzedawca nie ma obowiązku posiadania kasy fiskalnej

Obowiązek sprzedawcy dotyczący użytkowania kasy fiskalnej

Zmiana miejsca używania kasy

Awaria kasy fiskalnej

Wymiana pamięci kasy

Zakończenie używania kasy fiskalnej

Zagadnienia związane z plikami JPK

Płatność otrzymana w formie bonu turystycznego a kasa rejestrująca

Dyskusja z uczestnikami spotkania.

09:45 - 10:00 Logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa
14:00 - 16:00 Szkolenie

Marcin Otręba  absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W roku 2005 ukończył studia podyplomowe o specjalności Podatki. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach podatków pośrednich oraz procedurze podatkowej. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej we Wrocławiu. Obecnie koordynator do spraw podatków w firmie która należy do grona największych producentów kruszyw łamanych w Polsce. Autor wielu publikacji dla biuletynu VAT, wydawnictwa INFOR. Od 2010 roku związany jest z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu w której prowadzi wykłady oraz szkolenia z zakresu podatków. Ma status trenera z ramienia Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

249 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

199 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

Podatki

Kasy fiskalne 2021

22 lipca 2021 r.

Online

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

Obowiązek ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej

 • Sprzedaż podlegająca i niepodlegająca obowiązkowi ewidencji;
 • Zwolnienie z obowiązku ewidencji;
 • Rodzaje kas rejestrujących;
 • Ograniczenia możliwości stosowania kas innych niż online;
 • Czynności podlegające obowiązkowi stosowania kasy online;
 • Świadczenia usług napraw a kasa rejestrująca;
 • Sprzedaż pali, usług budowlanych;
 • Świadczenia w zakresie opieki medycznej;

Rozpoczęcie ewidencjonowania

 • Termin rozpoczęcia ewidencjonowania;
 • Dobrowolne rozpoczęcie ewidencjonowania;

Ulga na zakup kasy

 • Podmioty do korzystania z ulgi;
 • Warunki z korzystania z ulgi;
 • Wysokość ulgi;
 • Utrata ulgi;

Zasady ewidencjonowania i korygowania sprzedaży;

 • Zasady ewidencjonowania sprzedaży;
 • Korekty sprzedaży zaewidencjonowanej na kasie;
 • Zwrot towarów i uznanie reklamacji;
 • Ewidencja pomyłek;
 • Ewidencja udzielonych rabatów;
 • Korekta sprzedaży gdy zawyżono vat na paragonie;

Sprzedaż internetowa

 • Dokumenty sprzedaży internetowej;
 • Korekta sprzedaży internetowej;

Ewidencja sprzedaży na rzecz konsumenta gdy sprzedawca nie ma obowiązku posiadania kasy fiskalnej

Obowiązek sprzedawcy dotyczący użytkowania kasy fiskalnej

Zmiana miejsca używania kasy

Awaria kasy fiskalnej

Wymiana pamięci kasy

Zakończenie używania kasy fiskalnej

Zagadnienia związane z plikami JPK

Płatność otrzymana w formie bonu turystycznego a kasa rejestrująca

Dyskusja z uczestnikami spotkania.


HARMONOGRAM

09:45 - 10:00 Logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa
14:00 - 16:00 Szkolenie

PRELEGENCI

Marcin Otręba  absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W roku 2005 ukończył studia podyplomowe o specjalności Podatki. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach podatków pośrednich oraz procedurze podatkowej. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej we Wrocławiu. Obecnie koordynator do spraw podatków w firmie która należy do grona największych producentów kruszyw łamanych w Polsce. Autor wielu publikacji dla biuletynu VAT, wydawnictwa INFOR. Od 2010 roku związany jest z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu w której prowadzi wykłady oraz szkolenia z zakresu podatków. Ma status trenera z ramienia Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej.


CENA SZKOLENIA

249 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

199 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy: