Podatki

Slim VAT, projekt Slim VAT 2 oraz pozostałe zmiany w podatku VAT w roku 2021

22 czerwca 2021 r.

Online

Cena szkolenia:
199 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

I. Slim VAT z uwzględnieniem projektu objaśnień

Nowe zasady korygowania faktur "na plus" oraz "na minus"

 • Zmiana przepisów
 • Brak obowiązku potwierdzenia korekty
 • Forma oraz zakres dokumentacji
 • Odliczenie podatku VAT - wpływ nowych zasad korygowania faktur na podatek naliczony VAT

Unifikacja zasad rozliczania różnic kursowych - jakie stosować kursy walut dla celów VAT od 01.01.2021 roku

Wydłużenie terminu odliczenia podatku naliczonego - praktyczne znaczenie zmian

Odliczenie podatku naliczonego VAT od usług noclegowych

Nieodpłatne przekazania - podwyższenie limitu dla prezentów o małej wartości

Eksport towarów - wydłużenie terminu na wywóz towarów w przypadku zaliczki (nowe zasady stosowania stawki "0")

Pozostałe zmiany

II. Pozostałe zmiany

Zmiany w MPP (Mechanizm podzielonej płatności)

 • Kompensaty
 • Zmiany w załączniku nr 15 do ustawy VAT
 • Limity kwotowe 15 000 zł - zmiany
 • Faktury walutowe - zasady przeliczania limitu
 • Nowe zasady płatności z rachunku VAT
 • Pozostałe zamiany
 • Zasad stosowania oraz praktyczne informacje

"Biała lista" - zmiany w przepisach oraz praktyka stosowania

 • Rozszerzenie zakresu informacji (rachunki bankowe)
 • Modyfikacja zakresu danych wrażliwych
 • Praktyczne problemy oraz sposoby ich rozwiązywania

Zmiany w WIS (Wiążąca Informacja Stawkowa) - wprowadzenie nowych ograniczeń

 • Ograniczenia możliwości wydania WIS (kontrola, postępowanie podatkowe)
 • Ograniczenia okresu ochrony

Deklaracje kwartalne

Stosowanie zwolnienia przez rolników ryczałtowych

Kara pieniężna za błędy w JPK_V7 a Ordynacja podatkowa

Możliwość stosowania zwolnienia podmiotowego (200 000 zł) - korekta regulacji

Zakres stosowania dodatkowego zobowiązania w VAT

Zmiany w procedurze TAX FREE

Dostawy łańcuchowe - zmiany przepisów

Pakiet e- commerce

 • Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość (WSTO)
 • Sprzedaż na odległość towarów importowanych z państw trzecich (SOTI)
 • Modyfikacja procedura MOSS
 • Procedura szczególna OSS
 • Procedura szczególna importu IOSS
 • Pozostałe zagadnienia

Pozostałe zmiany

III. Wybrane zmiany wprowadzone w roku 2020

Nowy plik JPK VAT (kody transakcji) oraz zmiany w pozostałych strukturach plików JPK

 • Obowiązek identyfikacji GTU
 • Kody transakcji
 • Obowiązek identyfikacji dowodów sprzedaży
 • Sankcje w przypadku błędów

IV. Slim VAT 2 - projekt

Zmiany w zasadach wystawiania faktur

 • Brak obowiązku podania przyczyny korekty
 • Zmiany w oznaczeniu faktur korygujących (brak obowiązku podawania zwrotu "faktura korygująca")
 • Zmiany w oznaczaniu duplikatów faktur (brak obowiązku podawania zwrotu "duplikat")
 • Możliwość wystawienia faktury na 60 dni przed świadczeniem (obecnie 30 dni)
 • Zbiorcze faktury korygujące
 • Brak limitu kilometrów dla biletów traktowanych jak faktury
 • Korekty "in minus" w przypadku importu usług oraz WNT

Zmiany w zakresie odliczania podatku naliczonego VAT

Mechanizm podzielonej płatności

 • Możliwość przesyłania środków pomiędzy rachunkami VAT w różnych bankach
 • Możliwość płacenia z rachunków VAT składek ZUS

Zmiany w odliczeniach VAT na samochody

Zmiany w opodatkowaniu importu usług

Opodatkowanie w obrocie nieruchomościami

Wydłużenie czasu na skorzystanie z ulgi na złe długi z 2 do 3 lat

Pozostałe zmiany

V. Pytania i odpowiedzi

09:45 - 10:00 Logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa
14:00 - 16:00 Szkolenie

Marcin Otręba  absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W roku 2005 ukończył studia podyplomowe o specjalności Podatki. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach podatków pośrednich oraz procedurze podatkowej. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej we Wrocławiu. Obecnie koordynator do spraw podatków w firmie która należy do grona największych producentów kruszyw łamanych w Polsce. Autor wielu publikacji dla biuletynu VAT, wydawnictwa INFOR. Od 2010 roku związany jest z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu w której prowadzi wykłady oraz szkolenia z zakresu podatków. Ma status trenera z ramienia Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

249 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

199 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

Podatki

Slim VAT, projekt Slim VAT 2 oraz pozostałe zmiany w podatku VAT w roku 2021

22 czerwca 2021 r.

Online

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

I. Slim VAT z uwzględnieniem projektu objaśnień

Nowe zasady korygowania faktur "na plus" oraz "na minus"

 • Zmiana przepisów
 • Brak obowiązku potwierdzenia korekty
 • Forma oraz zakres dokumentacji
 • Odliczenie podatku VAT - wpływ nowych zasad korygowania faktur na podatek naliczony VAT

Unifikacja zasad rozliczania różnic kursowych - jakie stosować kursy walut dla celów VAT od 01.01.2021 roku

Wydłużenie terminu odliczenia podatku naliczonego - praktyczne znaczenie zmian

Odliczenie podatku naliczonego VAT od usług noclegowych

Nieodpłatne przekazania - podwyższenie limitu dla prezentów o małej wartości

Eksport towarów - wydłużenie terminu na wywóz towarów w przypadku zaliczki (nowe zasady stosowania stawki "0")

Pozostałe zmiany

II. Pozostałe zmiany

Zmiany w MPP (Mechanizm podzielonej płatności)

 • Kompensaty
 • Zmiany w załączniku nr 15 do ustawy VAT
 • Limity kwotowe 15 000 zł - zmiany
 • Faktury walutowe - zasady przeliczania limitu
 • Nowe zasady płatności z rachunku VAT
 • Pozostałe zamiany
 • Zasad stosowania oraz praktyczne informacje

"Biała lista" - zmiany w przepisach oraz praktyka stosowania

 • Rozszerzenie zakresu informacji (rachunki bankowe)
 • Modyfikacja zakresu danych wrażliwych
 • Praktyczne problemy oraz sposoby ich rozwiązywania

Zmiany w WIS (Wiążąca Informacja Stawkowa) - wprowadzenie nowych ograniczeń

 • Ograniczenia możliwości wydania WIS (kontrola, postępowanie podatkowe)
 • Ograniczenia okresu ochrony

Deklaracje kwartalne

Stosowanie zwolnienia przez rolników ryczałtowych

Kara pieniężna za błędy w JPK_V7 a Ordynacja podatkowa

Możliwość stosowania zwolnienia podmiotowego (200 000 zł) - korekta regulacji

Zakres stosowania dodatkowego zobowiązania w VAT

Zmiany w procedurze TAX FREE

Dostawy łańcuchowe - zmiany przepisów

Pakiet e- commerce

 • Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość (WSTO)
 • Sprzedaż na odległość towarów importowanych z państw trzecich (SOTI)
 • Modyfikacja procedura MOSS
 • Procedura szczególna OSS
 • Procedura szczególna importu IOSS
 • Pozostałe zagadnienia

Pozostałe zmiany

III. Wybrane zmiany wprowadzone w roku 2020

Nowy plik JPK VAT (kody transakcji) oraz zmiany w pozostałych strukturach plików JPK

 • Obowiązek identyfikacji GTU
 • Kody transakcji
 • Obowiązek identyfikacji dowodów sprzedaży
 • Sankcje w przypadku błędów

IV. Slim VAT 2 - projekt

Zmiany w zasadach wystawiania faktur

 • Brak obowiązku podania przyczyny korekty
 • Zmiany w oznaczeniu faktur korygujących (brak obowiązku podawania zwrotu "faktura korygująca")
 • Zmiany w oznaczaniu duplikatów faktur (brak obowiązku podawania zwrotu "duplikat")
 • Możliwość wystawienia faktury na 60 dni przed świadczeniem (obecnie 30 dni)
 • Zbiorcze faktury korygujące
 • Brak limitu kilometrów dla biletów traktowanych jak faktury
 • Korekty "in minus" w przypadku importu usług oraz WNT

Zmiany w zakresie odliczania podatku naliczonego VAT

Mechanizm podzielonej płatności

 • Możliwość przesyłania środków pomiędzy rachunkami VAT w różnych bankach
 • Możliwość płacenia z rachunków VAT składek ZUS

Zmiany w odliczeniach VAT na samochody

Zmiany w opodatkowaniu importu usług

Opodatkowanie w obrocie nieruchomościami

Wydłużenie czasu na skorzystanie z ulgi na złe długi z 2 do 3 lat

Pozostałe zmiany

V. Pytania i odpowiedzi


HARMONOGRAM

09:45 - 10:00 Logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa
14:00 - 16:00 Szkolenie

PRELEGENCI

Marcin Otręba  absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W roku 2005 ukończył studia podyplomowe o specjalności Podatki. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach podatków pośrednich oraz procedurze podatkowej. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej we Wrocławiu. Obecnie koordynator do spraw podatków w firmie która należy do grona największych producentów kruszyw łamanych w Polsce. Autor wielu publikacji dla biuletynu VAT, wydawnictwa INFOR. Od 2010 roku związany jest z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu w której prowadzi wykłady oraz szkolenia z zakresu podatków. Ma status trenera z ramienia Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej.


CENA SZKOLENIA

249 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

199 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy: