Podatki

Nowe zasady zakupu i sprzedaży towarów w kraju, UE i poza UE. Nomenklatura scalona, PKWiU- zasady stosowania

23 czerwca 2021 r.

Online

Cena szkolenia:
199 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

Nomenklatura scalona stosowanie na wybranych przykładach:

 • Nomenklatura scalona na potrzeby celne a podatku VAT;
 • Budowa Nomenklatury CN: sekcje, działy, poddziały
 • Budowa kodu w CN;
 • Kody CN - co oznaczają
 • Ogólne Reguły Interpretacji Nomenklatury Scalonej;
 • Przypisywanie towaru do kodu CN;
 • Przykłady praktyczne przypisywania kodów do towarów: wyroby chemiczne, urządzenia

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług stosowana do usług

 • Budowa PKWiU
 • Na co zwracać uwagę przy ustalaniu klasyfikacji?
 • Przypisywanie towarów i usług do PKWiU, w tym w zakresie usług IT;

Problemy praktyczne:

 • Sposoby “przenoszenia” kodów z PKWiU do CN ;
 • Zmiana stawek związana ze stosowaniem CN - czy możliwa?
 • Czy może różnić się kod CN na potrzeby celne i podatku VAT?
 • Co decyduje przy przypisywaniu kodu CN: skład towaru czy przeznaczenie? - problemy praktyczne;
 • Brak określenia w nomenklaturze CN wprost danego towaru - jak postępować?
 • Zakup usług częściowych a usługa kompleksowa - zasady stosowania;
 • Ustalenie przykładowych kodów do wybranych towarów i usług

Zmienione dane w JPK od lipca 2021 r.:

 • Zmiany w zakresie wpisywania MPP - odniesienie do zapisu faktury a nie przepisów;
 • MPP obowiązkowe a dobrowolne - zasady stosowania w JPK
 • MPP - kiedy umieszczać obecnie a po zmianach?
 • Co w przypadku dobrowolnego zapisu na fakturze MPP - bez takiego obowiązku?
 • Oznaczenie TP - obecnie a po zmianach;
 • TP od kwoty ponad 15 tys. zł.;
 • Wyłączenie stosowania TP w niektórych przypadkach

Zakup i sprzedaż towarów na terenie UE i poza UE od lipca 2021 r.:

 • Wprowadzenie definicji Tax Free;
 • Możliwość rejestrowania się do Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych w celu korzystania z systemu TAX FREE od lipca 2022 r.
 • Treść wniosku;
 • Nowa definicja sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju/ na terytorium kraju;
 • Transakcje z osobami fizycznymi zagranicznymi - nowe procedury VAT-OSS i VAT- IOSS
 • Zmienione zasady rozliczania usług na zasadzie procedury MOSS.

Nowe zasady zakupu/sprzedaży towarów w 2021 r.:

 • Konsekwencje wyroku TSUE z 28 marca 2021 r. w sprawie WNT;
 • Zakupy/ sprzedaż do Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej po Brexit;
 • Rozliczanie faktur korygujących in minus i in plus w praktyce;
 • Kurs przeliczeniowy do rozliczeń faktur wystawianych w walucie obcej;
 • Wydłużenie terminu na zamknięcie procedury eksportowej w celu stosowania stawki 0%;
 • Dokumenty dotyczące wywozu towarów w ramach WDT w celu stosowania stawki 0% - wyjaśnienia MF.
09:45 - 10:00 Logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa
14:00 - 16:00 Szkolenie

Joanna Patyk  Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 12-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno - podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej TAX & BUSINESS. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: "Dokumentacja VAT", "Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych" - wydanie:2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

249 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

199 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

Podatki

Nowe zasady zakupu i sprzedaży towarów w kraju, UE i poza UE. Nomenklatura scalona, PKWiU- zasady stosowania

23 czerwca 2021 r.

Online

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

Nomenklatura scalona stosowanie na wybranych przykładach:

 • Nomenklatura scalona na potrzeby celne a podatku VAT;
 • Budowa Nomenklatury CN: sekcje, działy, poddziały
 • Budowa kodu w CN;
 • Kody CN - co oznaczają
 • Ogólne Reguły Interpretacji Nomenklatury Scalonej;
 • Przypisywanie towaru do kodu CN;
 • Przykłady praktyczne przypisywania kodów do towarów: wyroby chemiczne, urządzenia

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług stosowana do usług

 • Budowa PKWiU
 • Na co zwracać uwagę przy ustalaniu klasyfikacji?
 • Przypisywanie towarów i usług do PKWiU, w tym w zakresie usług IT;

Problemy praktyczne:

 • Sposoby “przenoszenia” kodów z PKWiU do CN ;
 • Zmiana stawek związana ze stosowaniem CN - czy możliwa?
 • Czy może różnić się kod CN na potrzeby celne i podatku VAT?
 • Co decyduje przy przypisywaniu kodu CN: skład towaru czy przeznaczenie? - problemy praktyczne;
 • Brak określenia w nomenklaturze CN wprost danego towaru - jak postępować?
 • Zakup usług częściowych a usługa kompleksowa - zasady stosowania;
 • Ustalenie przykładowych kodów do wybranych towarów i usług

Zmienione dane w JPK od lipca 2021 r.:

 • Zmiany w zakresie wpisywania MPP - odniesienie do zapisu faktury a nie przepisów;
 • MPP obowiązkowe a dobrowolne - zasady stosowania w JPK
 • MPP - kiedy umieszczać obecnie a po zmianach?
 • Co w przypadku dobrowolnego zapisu na fakturze MPP - bez takiego obowiązku?
 • Oznaczenie TP - obecnie a po zmianach;
 • TP od kwoty ponad 15 tys. zł.;
 • Wyłączenie stosowania TP w niektórych przypadkach

Zakup i sprzedaż towarów na terenie UE i poza UE od lipca 2021 r.:

 • Wprowadzenie definicji Tax Free;
 • Możliwość rejestrowania się do Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych w celu korzystania z systemu TAX FREE od lipca 2022 r.
 • Treść wniosku;
 • Nowa definicja sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju/ na terytorium kraju;
 • Transakcje z osobami fizycznymi zagranicznymi - nowe procedury VAT-OSS i VAT- IOSS
 • Zmienione zasady rozliczania usług na zasadzie procedury MOSS.

Nowe zasady zakupu/sprzedaży towarów w 2021 r.:

 • Konsekwencje wyroku TSUE z 28 marca 2021 r. w sprawie WNT;
 • Zakupy/ sprzedaż do Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej po Brexit;
 • Rozliczanie faktur korygujących in minus i in plus w praktyce;
 • Kurs przeliczeniowy do rozliczeń faktur wystawianych w walucie obcej;
 • Wydłużenie terminu na zamknięcie procedury eksportowej w celu stosowania stawki 0%;
 • Dokumenty dotyczące wywozu towarów w ramach WDT w celu stosowania stawki 0% - wyjaśnienia MF.

HARMONOGRAM

09:45 - 10:00 Logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa
14:00 - 16:00 Szkolenie

PRELEGENCI

Joanna Patyk  Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 12-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno - podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej TAX & BUSINESS. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: "Dokumentacja VAT", "Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych" - wydanie:2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.


CENA SZKOLENIA

249 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

199 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy: