Podatki

SPRAWOZDAWCZOŚĆ W 2021 R.- co każda księgowa wiedzieć musi: CRBR, MDR, TPR, CBC, RUD, CIT- ST, Wiekowanie, Strategia Podatkowa

30 czerwca 2021 r.

Online

Cena szkolenia:
199 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

Cel szkolenia

 • Kompleksowe przedstawienie zagadnień związanych obowiązkami sprawozdawczymi nałożonymi na podatników w 2021 r.
 • Poznanie nowych regulacji obowiązujących w 2021 r.
 • Uzyskanie informacji na temat praktycznych aspektów funkcjonowania różnego rodzaju druków i formularzy

Profil uczestnika:

 • Kadra kierownicza,
 • Pracownicy działów księgowości,
 • Pracownicy działów kadr i rozliczeń płac,
 • Osoby zainteresowane podwyższeniem wiedzy.

Program szkolenia:

Obowiązki w zakresie podmiotów powiązanych:

 • Funkcjonowanie TPR-C i TPR-P;
 • Limity transakcji a zgłoszenia;
 • Wyłączenia z obowiązku posiadania dokumentacji podatkowych - dane wykazywane w drukach;
 • Wyliczanie wskaźników na potrzeby formularzy;
 • Dane w przypadku podmiotów powiązanych zagranicznych i z rajów podatkowych

Zgłaszanie i raportowanie schematu podatkowego:

 • Omówienie obowiązujących formularzy: MDR-1, MDR-2, MDR-3 i MDR-4
 • Podmioty zobowiązane do zgłaszania schematu;
 • Termin zgłaszania schematu podatkowego;
 • Zgłaszanie internetowe z UPO;
 • Treść zgłoszenia - opis schematu z uzasadnieniem;
 • Forma zgłoszenia;
 • Nadawanie numeru schematowi;
 • Sprawdzanie zgłoszonych schematów;
 • Raportowanie zgłoszonych schematów - terminy i zasady.

Podawanie danych na potrzeby CIT-ST:

 • Pojęcie oddziału, zakładu na potrzeby formularza;
 • Termin składania druku: z zeznaniem rocznym i w trakcie roku - ostatnie wyjaśnienie MF;
 • Wyliczenie danych pracowników - proporcja;
 • Korekty zeznania;
 • Kontrole podatkowe i możliwość nakładania grzywny.

Załącznik WZ a ulga na złe długi:

 • Ulga na złe długi w podatku dochodowym;
 • Zasady wypełniania druku do zeznania za 2020 r.;
 • Późniejsza spłata zadłużenia a dane wykazywane w załączniku;
 • Załącznik a przejściówka - ujęcie wyliczeń;
 • Ulga na złe długi w podatkach dochodowych a w podatku VAT - zasady.

Formularz RUD do umów o dzieło:

 • Podmioty zobowiązane, w tym osoby fizyczne prywatnie zawierające umowy o dzieło;
 • Zwolnienia ze złożenia formularza, np. umowa z firmą;
 • Data złożenia formularza - jak liczyć 7 dni
 • Dane umieszczane w formularzu, w tym dane kontaktowe wykonawcy dzieła;
 • Pojęcie umowy o dzieło, umowy zlecenia - zarys problemu;
 • Kontrole ZUS na podstawie druku.

Sprawozdanie o wiekowaniu - nowy obowiązek od 2021 r.:

 • Podmioty zobowiązane;
 • Miejsce i forma składania;
 • Dane umieszczane w sprawozdaniu;
 • Stosowanie zasad kodeksu cywilnego a nie prawa podatkowego - co oznacza w praktyce?
 • Kursy przeliczeniowe dla transakcji walutowych;
 • Wytyczne Ministra a przepisy prawa;
 • Kary za brak złożenia sprawozdania lub za błędy w sprawozdaniu.

Strategia podatkowa - nowość od 2021 r.:

 • Podmioty zobowiązane do sporządzenia strategii podatkowej;
 • Zakres przedmiotowy - jakich podatków dotyczy dokument?
 • Dane obowiązkowe wpisywane w Strategii podatkowej;
 • Wnioski o interpretację, procedury spisane w 2020 r. czy też starsze?
 • Umieszczanie danych na stronach internetowych - problemy praktyczne;

Raportowanie CBC:

 • Podmioty zobowiązane: dane podatnika a dane całej grupy;
 • Rodzaje druków - kto składa?
 • Termin składania formularzy
 • Dane, w tym wskazanie podmiotu zobowiązanego do posiadania dokumentacji - jak określić?
 • Problemy praktyczne związane z raportowaniem, w tym podmioty powiązane spoza UE a raportowanie, korygowanie danych.
09:45 - 10:00 Logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa
14:00 - 16:00 Szkolenie

Joanna Patyk  Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 12-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno - podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej TAX & BUSINESS. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: "Dokumentacja VAT", "Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych" - wydanie:2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

249 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

199 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

Podatki

SPRAWOZDAWCZOŚĆ W 2021 R.- co każda księgowa wiedzieć musi: CRBR, MDR, TPR, CBC, RUD, CIT- ST, Wiekowanie, Strategia Podatkowa

30 czerwca 2021 r.

Online

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

Cel szkolenia

 • Kompleksowe przedstawienie zagadnień związanych obowiązkami sprawozdawczymi nałożonymi na podatników w 2021 r.
 • Poznanie nowych regulacji obowiązujących w 2021 r.
 • Uzyskanie informacji na temat praktycznych aspektów funkcjonowania różnego rodzaju druków i formularzy

Profil uczestnika:

 • Kadra kierownicza,
 • Pracownicy działów księgowości,
 • Pracownicy działów kadr i rozliczeń płac,
 • Osoby zainteresowane podwyższeniem wiedzy.

Program szkolenia:

Obowiązki w zakresie podmiotów powiązanych:

 • Funkcjonowanie TPR-C i TPR-P;
 • Limity transakcji a zgłoszenia;
 • Wyłączenia z obowiązku posiadania dokumentacji podatkowych - dane wykazywane w drukach;
 • Wyliczanie wskaźników na potrzeby formularzy;
 • Dane w przypadku podmiotów powiązanych zagranicznych i z rajów podatkowych

Zgłaszanie i raportowanie schematu podatkowego:

 • Omówienie obowiązujących formularzy: MDR-1, MDR-2, MDR-3 i MDR-4
 • Podmioty zobowiązane do zgłaszania schematu;
 • Termin zgłaszania schematu podatkowego;
 • Zgłaszanie internetowe z UPO;
 • Treść zgłoszenia - opis schematu z uzasadnieniem;
 • Forma zgłoszenia;
 • Nadawanie numeru schematowi;
 • Sprawdzanie zgłoszonych schematów;
 • Raportowanie zgłoszonych schematów - terminy i zasady.

Podawanie danych na potrzeby CIT-ST:

 • Pojęcie oddziału, zakładu na potrzeby formularza;
 • Termin składania druku: z zeznaniem rocznym i w trakcie roku - ostatnie wyjaśnienie MF;
 • Wyliczenie danych pracowników - proporcja;
 • Korekty zeznania;
 • Kontrole podatkowe i możliwość nakładania grzywny.

Załącznik WZ a ulga na złe długi:

 • Ulga na złe długi w podatku dochodowym;
 • Zasady wypełniania druku do zeznania za 2020 r.;
 • Późniejsza spłata zadłużenia a dane wykazywane w załączniku;
 • Załącznik a przejściówka - ujęcie wyliczeń;
 • Ulga na złe długi w podatkach dochodowych a w podatku VAT - zasady.

Formularz RUD do umów o dzieło:

 • Podmioty zobowiązane, w tym osoby fizyczne prywatnie zawierające umowy o dzieło;
 • Zwolnienia ze złożenia formularza, np. umowa z firmą;
 • Data złożenia formularza - jak liczyć 7 dni
 • Dane umieszczane w formularzu, w tym dane kontaktowe wykonawcy dzieła;
 • Pojęcie umowy o dzieło, umowy zlecenia - zarys problemu;
 • Kontrole ZUS na podstawie druku.

Sprawozdanie o wiekowaniu - nowy obowiązek od 2021 r.:

 • Podmioty zobowiązane;
 • Miejsce i forma składania;
 • Dane umieszczane w sprawozdaniu;
 • Stosowanie zasad kodeksu cywilnego a nie prawa podatkowego - co oznacza w praktyce?
 • Kursy przeliczeniowe dla transakcji walutowych;
 • Wytyczne Ministra a przepisy prawa;
 • Kary za brak złożenia sprawozdania lub za błędy w sprawozdaniu.

Strategia podatkowa - nowość od 2021 r.:

 • Podmioty zobowiązane do sporządzenia strategii podatkowej;
 • Zakres przedmiotowy - jakich podatków dotyczy dokument?
 • Dane obowiązkowe wpisywane w Strategii podatkowej;
 • Wnioski o interpretację, procedury spisane w 2020 r. czy też starsze?
 • Umieszczanie danych na stronach internetowych - problemy praktyczne;

Raportowanie CBC:

 • Podmioty zobowiązane: dane podatnika a dane całej grupy;
 • Rodzaje druków - kto składa?
 • Termin składania formularzy
 • Dane, w tym wskazanie podmiotu zobowiązanego do posiadania dokumentacji - jak określić?
 • Problemy praktyczne związane z raportowaniem, w tym podmioty powiązane spoza UE a raportowanie, korygowanie danych.

HARMONOGRAM

09:45 - 10:00 Logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa
14:00 - 16:00 Szkolenie

PRELEGENCI

Joanna Patyk  Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 12-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno - podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej TAX & BUSINESS. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: "Dokumentacja VAT", "Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych" - wydanie:2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.


CENA SZKOLENIA

249 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

199 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy: