Podatki

Dokumentowanie w podatku VAT w 2021r.

30 czerwca 2021 r.

Online

Cena szkolenia:
199 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

Zakres opodatkowania podatkiem VAT

 • Czynności podlegające opodatkowaniu i obowiązki ewidencyjne w VAT;
 • Zdarzenia nie podlegające opodatkowaniu takie jak kary umowne, odszkodowania, wspólne przedsięwzięcia i sposób ich wykazania w podatku VAT.
 • Nieodpłatne świadczenia - jak je dokumentować w VAT?

Faktura jako podstawowy dokument w podatku VAT

 • Termin na wystawienie faktury - zasada ogólna i przypadki szczególne np. usługi budowlane, najem, odsprzedaż mediów.
 • Czy wystawienie faktury przed sprzedażą może rodzić ryzyko podatkowe?
 • Czy można wystawić fakturę w języku obcym?
 • Jakie dane zawsze muszą znaleźć się na fakturze?
 • Szczególne oznaczenia faktury - procedury szczególne, mały podatnik, eksport usług.
 • Kiedy na fakturze nie trzeba umieszczać numeru NIP?
 • Jak określić datę sprzedaży na fakturze?
 • Czy można umieszczać dodatkowe informacje na fakturze?
 • Szczególne rodzaje faktur (faktura wystawiana przez małego podatnika, faktura zaliczkowa).
 • Anulowanie faktury i duplikat faktury.

Faktura korygująca z uwzględnieniem najnowszych zmian SLIM VAT od 1 stycznia 2021

 • Treść faktury korygującej - określenie przyczyny korekty
 • Kiedy należy wystawić fakturę korygującą?
 • W jakim terminie powinno się wystawić taką fakturę?
 • Rozliczenie faktur korygujących in plus i in minus w podatku VAT.

Faktury uproszczone

 • co to jest faktura uproszczona
 • jak wykazywać w nowym JPK_V7M i JPK_V7K od 1 stycznia 2021r.?
 • czy trzeba wystawiać fakturę VAT do paragonu z NIP nabywcy?

Zasady wykazywania faktur VAT w nowym JPK_V7M i JPK_V7K

 • nowe dane, do raportowania których będą zobowiązani podatnicy,
 • kody GTU oraz kody związany z procedurami szczególnymi w VAT (czy trzeba na fakturach VAT umieszczać kody GTU?)
 • faktury korygujące w nowym JPK_VAT
 • kody w przypadku korzystania z ulgi na złe długi,
 • czynności zwolnione w nowym JPK_VAT,
 • świadczenia nieodpłatne w nowym JPK_VAT
 • mechanizm podzielonej płatności a JPK_VAT,
 • refaktury a JPK_VAT,
 • faktury zaliczkowe a JPK_VAT,
 • odwrotne obciążenie a JPK_VAT,
 • transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi w nowym JPK_VAT

Fakturowanie elektroniczne

 • Jakie wymogi musi spełniać faktura w formie elektronicznej i jak bezpiecznie wystawić taką fakturę?
 • Integralność treści i autentyczność pochodzenia faktury.
 • Kontrole biznesowe jako sposób weryfikacji prawidłowości faktury.
 • Elektroniczne bazy przechowywania faktur.

Sprzedaż detaliczna, czyli kasy rejestrujące i paragony w VAT.

 • Kiedy powstaje obowiązek stosowania kas rejestrujących?
 • Zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących - zmiany w 2021
 • Faktura do paragonu - kiedy i na jakiej podstawie można ją wystawić?
 • Kasy fiskalne online - kolejne etapy podłączenia i obowiązkowej wymiany kas;

Obrót międzynarodowy - dokumenty niezbędne w obrocie międzynarodowym.

 • Dokumentowanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów - potwierdzenie wywozu towarów.
 • Potwierdzenie eksportu towarów i możliwość zastosowania stawki 0%.
 • Weryfikacja kontrahentów w obrocie międzynarodowym.
 • Import usług - faktura od kontrahenta zagranicznego - na co zwracać uwagę?
 • Świadczenie usług poza terytorium kraju (tzw. eksport usług) - jak udokumentować status kontrahenta.
 • Informacja podsumowująca - jakie informacje należy w niej umieścić?

Odliczenie podatku VAT - jak prawidłowo dokumentować zakup towarów i usług?

 • Kiedy faktura daje prawo do odliczenia podatku? Czy braki formalne faktury wpływają na odliczenie VAT?
 • Dowody wykonania usług - czy sama faktura wystarczy do odliczenia podatku?
 • W jakim terminie możliwe jest odliczenie podatku?
 • Odliczenie VAT w przypadku wydatków związanych z samochodami - dokumentacja zakupu.
 • Import towarów - jaki dokument uprawnia do odliczenia podatku?
 • Odwrotne obciążenie - jak dokumentować po stronie nabywcy?

Krajowy system e-fakturowania

 • od kiedy będzie obowiązywał?
 • kto będzie mógł z niego skorzystać?
 • jakie dane będzie zawierał?
 • czy stanowi zagrożenie dla działalności biur rachunkowych?
09:45 - 10:00 Logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa
14:00 - 16:00 Szkolenie

Marcin Otręba  absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W roku 2005 ukończył studia podyplomowe o specjalności Podatki. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach podatków pośrednich oraz procedurze podatkowej. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej we Wrocławiu. Obecnie koordynator do spraw podatków w firmie która należy do grona największych producentów kruszyw łamanych w Polsce. Autor wielu publikacji dla biuletynu VAT, wydawnictwa INFOR. Od 2010 roku związany jest z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu w której prowadzi wykłady oraz szkolenia z zakresu podatków. Ma status trenera z ramienia Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

249 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

199 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

Podatki

Dokumentowanie w podatku VAT w 2021r.

30 czerwca 2021 r.

Online

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

Zakres opodatkowania podatkiem VAT

 • Czynności podlegające opodatkowaniu i obowiązki ewidencyjne w VAT;
 • Zdarzenia nie podlegające opodatkowaniu takie jak kary umowne, odszkodowania, wspólne przedsięwzięcia i sposób ich wykazania w podatku VAT.
 • Nieodpłatne świadczenia - jak je dokumentować w VAT?

Faktura jako podstawowy dokument w podatku VAT

 • Termin na wystawienie faktury - zasada ogólna i przypadki szczególne np. usługi budowlane, najem, odsprzedaż mediów.
 • Czy wystawienie faktury przed sprzedażą może rodzić ryzyko podatkowe?
 • Czy można wystawić fakturę w języku obcym?
 • Jakie dane zawsze muszą znaleźć się na fakturze?
 • Szczególne oznaczenia faktury - procedury szczególne, mały podatnik, eksport usług.
 • Kiedy na fakturze nie trzeba umieszczać numeru NIP?
 • Jak określić datę sprzedaży na fakturze?
 • Czy można umieszczać dodatkowe informacje na fakturze?
 • Szczególne rodzaje faktur (faktura wystawiana przez małego podatnika, faktura zaliczkowa).
 • Anulowanie faktury i duplikat faktury.

Faktura korygująca z uwzględnieniem najnowszych zmian SLIM VAT od 1 stycznia 2021

 • Treść faktury korygującej - określenie przyczyny korekty
 • Kiedy należy wystawić fakturę korygującą?
 • W jakim terminie powinno się wystawić taką fakturę?
 • Rozliczenie faktur korygujących in plus i in minus w podatku VAT.

Faktury uproszczone

 • co to jest faktura uproszczona
 • jak wykazywać w nowym JPK_V7M i JPK_V7K od 1 stycznia 2021r.?
 • czy trzeba wystawiać fakturę VAT do paragonu z NIP nabywcy?

Zasady wykazywania faktur VAT w nowym JPK_V7M i JPK_V7K

 • nowe dane, do raportowania których będą zobowiązani podatnicy,
 • kody GTU oraz kody związany z procedurami szczególnymi w VAT (czy trzeba na fakturach VAT umieszczać kody GTU?)
 • faktury korygujące w nowym JPK_VAT
 • kody w przypadku korzystania z ulgi na złe długi,
 • czynności zwolnione w nowym JPK_VAT,
 • świadczenia nieodpłatne w nowym JPK_VAT
 • mechanizm podzielonej płatności a JPK_VAT,
 • refaktury a JPK_VAT,
 • faktury zaliczkowe a JPK_VAT,
 • odwrotne obciążenie a JPK_VAT,
 • transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi w nowym JPK_VAT

Fakturowanie elektroniczne

 • Jakie wymogi musi spełniać faktura w formie elektronicznej i jak bezpiecznie wystawić taką fakturę?
 • Integralność treści i autentyczność pochodzenia faktury.
 • Kontrole biznesowe jako sposób weryfikacji prawidłowości faktury.
 • Elektroniczne bazy przechowywania faktur.

Sprzedaż detaliczna, czyli kasy rejestrujące i paragony w VAT.

 • Kiedy powstaje obowiązek stosowania kas rejestrujących?
 • Zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących - zmiany w 2021
 • Faktura do paragonu - kiedy i na jakiej podstawie można ją wystawić?
 • Kasy fiskalne online - kolejne etapy podłączenia i obowiązkowej wymiany kas;

Obrót międzynarodowy - dokumenty niezbędne w obrocie międzynarodowym.

 • Dokumentowanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów - potwierdzenie wywozu towarów.
 • Potwierdzenie eksportu towarów i możliwość zastosowania stawki 0%.
 • Weryfikacja kontrahentów w obrocie międzynarodowym.
 • Import usług - faktura od kontrahenta zagranicznego - na co zwracać uwagę?
 • Świadczenie usług poza terytorium kraju (tzw. eksport usług) - jak udokumentować status kontrahenta.
 • Informacja podsumowująca - jakie informacje należy w niej umieścić?

Odliczenie podatku VAT - jak prawidłowo dokumentować zakup towarów i usług?

 • Kiedy faktura daje prawo do odliczenia podatku? Czy braki formalne faktury wpływają na odliczenie VAT?
 • Dowody wykonania usług - czy sama faktura wystarczy do odliczenia podatku?
 • W jakim terminie możliwe jest odliczenie podatku?
 • Odliczenie VAT w przypadku wydatków związanych z samochodami - dokumentacja zakupu.
 • Import towarów - jaki dokument uprawnia do odliczenia podatku?
 • Odwrotne obciążenie - jak dokumentować po stronie nabywcy?

Krajowy system e-fakturowania

 • od kiedy będzie obowiązywał?
 • kto będzie mógł z niego skorzystać?
 • jakie dane będzie zawierał?
 • czy stanowi zagrożenie dla działalności biur rachunkowych?

HARMONOGRAM

09:45 - 10:00 Logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa
14:00 - 16:00 Szkolenie

PRELEGENCI

Marcin Otręba  absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W roku 2005 ukończył studia podyplomowe o specjalności Podatki. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach podatków pośrednich oraz procedurze podatkowej. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej we Wrocławiu. Obecnie koordynator do spraw podatków w firmie która należy do grona największych producentów kruszyw łamanych w Polsce. Autor wielu publikacji dla biuletynu VAT, wydawnictwa INFOR. Od 2010 roku związany jest z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu w której prowadzi wykłady oraz szkolenia z zakresu podatków. Ma status trenera z ramienia Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej.


CENA SZKOLENIA

249 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

199 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy: