Fundusze unijne

Nowa perspektywa finansowa na lata 2021-2027 (online)

17 - 18 czerwca 2021 r.

Online

Cena szkolenia:
1190 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przedstawienie obowiązujących podstaw prawnych i zasad programowania nowej perspektywy finansowej 2021-2027. Uczestnicy zdobędą aktualną wiedzę w zakresie celów polityki UE w okresie budżetowym 2021-2027, zasad programowania nowej perspektywy finansowej oraz podziału środków finansowych i założeń do Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027 pomiędzy KE i Polską. Szkolenie ma charakter interaktywny i jest oparte jest na wykładach połączonych z dyskusją.

ADRESACI SZKOLENIA
Do udziału w szkoleniu zapraszamy:
 • instytucje publiczne zainteresowane wdrażaniem funduszy UE na lata 2021-2027, w tym m.in. jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, województwa), instytucje zarządzające, instytucje pośredniczące (Ministerstwa), urzędy marszałkowskie, instytucje kontrolujące, instytucje publiczne,
 • a także przedsiębiorstwa prywatne


1. Cele Polityki Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2021-2027:

 • Bardziej inteligentna Europa dzięki wspieraniu innowacyjnej i inteligentnej transformacji gospodarczej,
 • Bardziej przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna Europa dzięki promowaniu czystej i sprawiedliwej transformacji energetyki, zielonych i niebieskich inwestycji, gospodarki o obiegu zamkniętym, przystosowania się do zmiany klimatu oraz zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem,
 • Lepiej połączona Europa dzięki zwiększeniu mobilności i udoskonaleniu regionalnych połączeń teleinformatyczny,
 • Europa o silniejszym wymiarze społecznym przez wdrażanie Europejskiego filaru praw socjalnych,
 • Europa bliżej obywateli - zrównoważony i zintegrowany rozwój.

2.Programowanie nowej perspektywy finansowej 2021-2027 - zasady:

 • Cele i ogólne wsparcie,
 • Podejście strategiczne,
 • Programowanie,
 • Monitorowanie i ocena,
 • Wsparcie finansowe,
 • Zarządzanie i kontrola,
 • Ramy finansowe,
 • Przepisy wykonawcze i uprawnienia.

3.Założenia do Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027:

 • Wybór celów polityki,
 • Koordynacja i komplementarność,

4.Założenia do Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027:

 • Koordynacja i komplementarność (cz.2),
 • Zarys finansowania,
 • Układ programów.

5.Projekty rozporządzeń dla polityki spójności na lata 2021-2027.

6.Podsumowanie szkolenia, panel dyskusyjny.

08:45 - 09:00 Logowanie
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa
10:45 - 12:30 Szkolenie
12:30 - 13:00 Przerwa
13:00 - 15:00 Szkolenie

Specjalista - ekspert w zakresie opracowywania i realizacji projektów unijnych, pozyskiwania dotacji dla wnioskodawców, rozliczania przyznanych dotacji, opracowywania strategii rozwoju itp. Członek zespołu kontrolującego projekty unijne. Od 2010 roku członek założyciel Polskiego Stowarzyszenia Ekspertów i Asesorów Funduszy Unii Europejskiej. Ekspert Instytutu Konsultantów Europejskich - nr akredytacji 0106/EKFE/12/2008. Trener - ekspert z ponad 15 letnim doświadczeniem w realizacji szkoleń o tematyce unijnej - w tym na zlecenie MIiR, MPRiPS, WUP, PUP, PARP, WFOSiGW, czy urzędów marszałkowskich i urzędów wojewódzkich (ponad 23 tys. przeszkolonych osób). Powołana przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju do pełnienia funkcji eksperta do oceny projektów w dziedzinach "innowacje społeczne, mobilność ponadnarodowa, administracja publiczna" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Powołana przez Zarząd Województwa Pomorskiego do pełnienia funkcji eksperta do oceny projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Pomorskiego 2014 -2020. Ekspert w 4 programach operacyjnych z okresu budżetowego 2007-2013.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

1190 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

990 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby w przypadku zgłoszenia min. 2 osób

W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.

Fundusze unijne

Nowa perspektywa finansowa na lata 2021-2027 (online)

17 - 18 czerwca 2021 r.

Online

CEL SZKOLENIA

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przedstawienie obowiązujących podstaw prawnych i zasad programowania nowej perspektywy finansowej 2021-2027. Uczestnicy zdobędą aktualną wiedzę w zakresie celów polityki UE w okresie budżetowym 2021-2027, zasad programowania nowej perspektywy finansowej oraz podziału środków finansowych i założeń do Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027 pomiędzy KE i Polską. Szkolenie ma charakter interaktywny i jest oparte jest na wykładach połączonych z dyskusją.

ADRESACI SZKOLENIA
Do udziału w szkoleniu zapraszamy:
 • instytucje publiczne zainteresowane wdrażaniem funduszy UE na lata 2021-2027, w tym m.in. jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, województwa), instytucje zarządzające, instytucje pośredniczące (Ministerstwa), urzędy marszałkowskie, instytucje kontrolujące, instytucje publiczne,
 • a także przedsiębiorstwa prywatnePROGRAM

1. Cele Polityki Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2021-2027:

 • Bardziej inteligentna Europa dzięki wspieraniu innowacyjnej i inteligentnej transformacji gospodarczej,
 • Bardziej przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna Europa dzięki promowaniu czystej i sprawiedliwej transformacji energetyki, zielonych i niebieskich inwestycji, gospodarki o obiegu zamkniętym, przystosowania się do zmiany klimatu oraz zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem,
 • Lepiej połączona Europa dzięki zwiększeniu mobilności i udoskonaleniu regionalnych połączeń teleinformatyczny,
 • Europa o silniejszym wymiarze społecznym przez wdrażanie Europejskiego filaru praw socjalnych,
 • Europa bliżej obywateli - zrównoważony i zintegrowany rozwój.

2.Programowanie nowej perspektywy finansowej 2021-2027 - zasady:

 • Cele i ogólne wsparcie,
 • Podejście strategiczne,
 • Programowanie,
 • Monitorowanie i ocena,
 • Wsparcie finansowe,
 • Zarządzanie i kontrola,
 • Ramy finansowe,
 • Przepisy wykonawcze i uprawnienia.

3.Założenia do Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027:

 • Wybór celów polityki,
 • Koordynacja i komplementarność,

4.Założenia do Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027:

 • Koordynacja i komplementarność (cz.2),
 • Zarys finansowania,
 • Układ programów.

5.Projekty rozporządzeń dla polityki spójności na lata 2021-2027.

6.Podsumowanie szkolenia, panel dyskusyjny.


HARMONOGRAM

08:45 - 09:00 Logowanie
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa
10:45 - 12:30 Szkolenie
12:30 - 13:00 Przerwa
13:00 - 15:00 Szkolenie

PRELEGENCI

Specjalista - ekspert w zakresie opracowywania i realizacji projektów unijnych, pozyskiwania dotacji dla wnioskodawców, rozliczania przyznanych dotacji, opracowywania strategii rozwoju itp. Członek zespołu kontrolującego projekty unijne. Od 2010 roku członek założyciel Polskiego Stowarzyszenia Ekspertów i Asesorów Funduszy Unii Europejskiej. Ekspert Instytutu Konsultantów Europejskich - nr akredytacji 0106/EKFE/12/2008. Trener - ekspert z ponad 15 letnim doświadczeniem w realizacji szkoleń o tematyce unijnej - w tym na zlecenie MIiR, MPRiPS, WUP, PUP, PARP, WFOSiGW, czy urzędów marszałkowskich i urzędów wojewódzkich (ponad 23 tys. przeszkolonych osób). Powołana przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju do pełnienia funkcji eksperta do oceny projektów w dziedzinach "innowacje społeczne, mobilność ponadnarodowa, administracja publiczna" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Powołana przez Zarząd Województwa Pomorskiego do pełnienia funkcji eksperta do oceny projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Pomorskiego 2014 -2020. Ekspert w 4 programach operacyjnych z okresu budżetowego 2007-2013.


CENA SZKOLENIA

1190 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

990 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby w przypadku zgłoszenia min. 2 osób

W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy: