Podatki

PRAKTYCZNE WARSZTATY Z RAPORTOWANIA SCHEMATÓW PODATKOWYCH NA PRZYKŁADACH Z UWZGLĘDNIENIEM PRZEPISÓW O TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ ORAZ NOWYCH TERMINÓW RAPORTOWANIA SCHEMATÓW TRANSGRANICZNYCH

21 czerwca 2021 r.

Online

Cena szkolenia:
199 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

Wstęp do raportowania

 • Podstawy prawne (polskie i unijne- wdrożenia MDR
 • Objaśnienia Ministra Finansów dotyczące przepisów Ordynacji podatkowej w zakresie MDR (w tym zakres ochrony wynikający z objaśnień)

Podmioty zobowiązane do raportowania - definicje

 • Kim jest promotor
 • Kim jest korzystający
 • Kim jest wspomagający
 • Czy przedsiębiorcy zatrudniający lub współpracujący z radcami prawnymi, adwokatami lub doradcami podatkowymi są korzystającymi lub promotorami?
 • członkowie zarządu - w jakich rolach mogą wystąpić i jaką mogą ponosić odpowiedzialność?
 • pracownicy merytoryczni - w jakich rolach mogą wystąpić i jaką mogą ponosić odpowiedzialność?
 • pracownicy księgowości, w tym główny księgowy - w jakich rolach mogą wystąpić i jaką mogą ponosić odpowiedzialność?

Definicja schematów podatkowych

 • rodzaje schematów podatkowych
  • Krajowe
  • Transgraniczne
  • standaryzowane
 • Definicja uzgodnienia
 • Definicja kryterium głównej korzyści podatkowej
 • Definicja kwalifikowanego korzystającego
 • Przykłady okoliczności w działalności przedsiębiorców, które nie powodują obowiązku raportowania:
  • bieżące doradztwo podatkowe
  • audyty i przeglądy
  • szkolenia
  • składanie deklaracji podatkowych
  • sporządzanie objaśnień podatkowych

Terminy i sposób raportowania

 • Terminy raportowania
 • Sposób i forma raportowania
 • Tajemnica zawodowa a obowiązek przekazania informacji

Zmiana terminów raportowania schematów podatkowych w ramach tzw. “tarczy antykryzysowej” w 2020 r. - do kiedy zawieszone są terminy raportowania schematów krajowych?

Obowiązek ponownego zaraportowania schematów podatkowych transgranicznych wdrożonych do 31 marca 2020 r.:

 • 31 stycznia 2021 r. - termin ponownego raportowania schematów transgranicznych (informacja MDR-1) dla korzystających,
 • 28 lutego 2021 r. - termin ponownego raportowania schematów transgranicznych (MDR-1, MDR-2) dla wspomagających (np.: biegłych rewidentów, księgowych, instytucji finansowych),
 • 30 kwietnia 2021 - termin na składanie informacji kwartalnej o udostępnieniu schematu podatkowego standaryzowanego (MDR-4). Obowiązek dotyczy wyłącznie promotorów (np.: doradcy podatkowego, rady prawnego lub adwokat- , i wspomagających, oraz informacji o korzyściach podatkowych/zastosowaniu schematu podatkowego (MDR-3) dotyczący korzystających, jeżeli do dnia 31 grudnia 2020 r. spółka jako korzystający dokonywała jakichkolwiek czynności będących elementem schematu podatkowego transgranicznego lub uzyskiwała korzyść podatkową z takiego schematu, o ile termin nie upłynął przed 30 czerwca 2020 r. albo nie upływa po 30 kwietnia 2021 r.

Raportowanie schematów podatkowych na przykładach krok po kroku

 • raportowanie schematu podatkowego na przykładzie degresywnej amortyzacji
 • raportowanie schematu podatkowego na przykładzie leasingu operacyjnego
 • raportowanie schematu podatkowego na przykładzie zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa
 • raportowanie schematu podatkowego na przykładzie samozatrudnienia
 • raportowanie schematu podatkowego na przykładzie dywidendy
 • raportowanie schematu podatkowego na przykładzie podatku od nieruchomości

Zasady składania czynnego żalu przy schematach podatkowych - czyli jak się uchronić przed odpowiedzialnością karną skarbową?

Pytania i odpowiedzi

09:45 - 10:00 Logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa
14:00 - 16:00 Szkolenie

Mirela Chomont  Radca Prawny, Doradca Podatkowy, były pracownik organów administracji skarbowej, członek komisji rewizyjnej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie, członek zespołu ekspertów do spraw Karnych Skarbowych przy Krajowej Izbie Doradców Podatkowych, autor w serwisie Doradca w biznesie, doświadczona trenerka i autorka szkoleń Studia ukończyła z wyróżnieniem jako najlepsza absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie- rocznik 2010. Absolwentka kierunku "Analiza Ekonomiczna i Controlling przedsiębiorstw" na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Katedra Controllingu, Analizy Finansowej i Wyceny. Obecnie prowadzi prywatną praktykę obejmującą obsługę prawną i podatkową klientów indywidualnych, podmiotów gospodarczych oraz jednostek sektora finansów publicznych. Doświadczenie nabyła w największych kancelariach prawniczych Pomorza Zachodniego oraz firmach audytorsko- księgowych, obsługujących również Urzędy, w tym Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

249 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

199 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

Podatki

PRAKTYCZNE WARSZTATY Z RAPORTOWANIA SCHEMATÓW PODATKOWYCH NA PRZYKŁADACH Z UWZGLĘDNIENIEM PRZEPISÓW O TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ ORAZ NOWYCH TERMINÓW RAPORTOWANIA SCHEMATÓW TRANSGRANICZNYCH

21 czerwca 2021 r.

Online

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

Wstęp do raportowania

 • Podstawy prawne (polskie i unijne- wdrożenia MDR
 • Objaśnienia Ministra Finansów dotyczące przepisów Ordynacji podatkowej w zakresie MDR (w tym zakres ochrony wynikający z objaśnień)

Podmioty zobowiązane do raportowania - definicje

 • Kim jest promotor
 • Kim jest korzystający
 • Kim jest wspomagający
 • Czy przedsiębiorcy zatrudniający lub współpracujący z radcami prawnymi, adwokatami lub doradcami podatkowymi są korzystającymi lub promotorami?
 • członkowie zarządu - w jakich rolach mogą wystąpić i jaką mogą ponosić odpowiedzialność?
 • pracownicy merytoryczni - w jakich rolach mogą wystąpić i jaką mogą ponosić odpowiedzialność?
 • pracownicy księgowości, w tym główny księgowy - w jakich rolach mogą wystąpić i jaką mogą ponosić odpowiedzialność?

Definicja schematów podatkowych

 • rodzaje schematów podatkowych
  • Krajowe
  • Transgraniczne
  • standaryzowane
 • Definicja uzgodnienia
 • Definicja kryterium głównej korzyści podatkowej
 • Definicja kwalifikowanego korzystającego
 • Przykłady okoliczności w działalności przedsiębiorców, które nie powodują obowiązku raportowania:
  • bieżące doradztwo podatkowe
  • audyty i przeglądy
  • szkolenia
  • składanie deklaracji podatkowych
  • sporządzanie objaśnień podatkowych

Terminy i sposób raportowania

 • Terminy raportowania
 • Sposób i forma raportowania
 • Tajemnica zawodowa a obowiązek przekazania informacji

Zmiana terminów raportowania schematów podatkowych w ramach tzw. “tarczy antykryzysowej” w 2020 r. - do kiedy zawieszone są terminy raportowania schematów krajowych?

Obowiązek ponownego zaraportowania schematów podatkowych transgranicznych wdrożonych do 31 marca 2020 r.:

 • 31 stycznia 2021 r. - termin ponownego raportowania schematów transgranicznych (informacja MDR-1) dla korzystających,
 • 28 lutego 2021 r. - termin ponownego raportowania schematów transgranicznych (MDR-1, MDR-2) dla wspomagających (np.: biegłych rewidentów, księgowych, instytucji finansowych),
 • 30 kwietnia 2021 - termin na składanie informacji kwartalnej o udostępnieniu schematu podatkowego standaryzowanego (MDR-4). Obowiązek dotyczy wyłącznie promotorów (np.: doradcy podatkowego, rady prawnego lub adwokat- , i wspomagających, oraz informacji o korzyściach podatkowych/zastosowaniu schematu podatkowego (MDR-3) dotyczący korzystających, jeżeli do dnia 31 grudnia 2020 r. spółka jako korzystający dokonywała jakichkolwiek czynności będących elementem schematu podatkowego transgranicznego lub uzyskiwała korzyść podatkową z takiego schematu, o ile termin nie upłynął przed 30 czerwca 2020 r. albo nie upływa po 30 kwietnia 2021 r.

Raportowanie schematów podatkowych na przykładach krok po kroku

 • raportowanie schematu podatkowego na przykładzie degresywnej amortyzacji
 • raportowanie schematu podatkowego na przykładzie leasingu operacyjnego
 • raportowanie schematu podatkowego na przykładzie zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa
 • raportowanie schematu podatkowego na przykładzie samozatrudnienia
 • raportowanie schematu podatkowego na przykładzie dywidendy
 • raportowanie schematu podatkowego na przykładzie podatku od nieruchomości

Zasady składania czynnego żalu przy schematach podatkowych - czyli jak się uchronić przed odpowiedzialnością karną skarbową?

Pytania i odpowiedzi


HARMONOGRAM

09:45 - 10:00 Logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa
14:00 - 16:00 Szkolenie

PRELEGENCI

Mirela Chomont  Radca Prawny, Doradca Podatkowy, były pracownik organów administracji skarbowej, członek komisji rewizyjnej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie, członek zespołu ekspertów do spraw Karnych Skarbowych przy Krajowej Izbie Doradców Podatkowych, autor w serwisie Doradca w biznesie, doświadczona trenerka i autorka szkoleń Studia ukończyła z wyróżnieniem jako najlepsza absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie- rocznik 2010. Absolwentka kierunku "Analiza Ekonomiczna i Controlling przedsiębiorstw" na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Katedra Controllingu, Analizy Finansowej i Wyceny. Obecnie prowadzi prywatną praktykę obejmującą obsługę prawną i podatkową klientów indywidualnych, podmiotów gospodarczych oraz jednostek sektora finansów publicznych. Doświadczenie nabyła w największych kancelariach prawniczych Pomorza Zachodniego oraz firmach audytorsko- księgowych, obsługujących również Urzędy, w tym Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.


CENA SZKOLENIA

249 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

199 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy: