Podatki

Zmiany w opodatkowaniu VAT sprzedaży internetowej oraz w usługach w obrocie międzynarodowym.

15 czerwca 2021 r.

Online

Cena szkolenia:
199 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

I Zasady opodatkowania sprzedaży wysyłkowej.

Sprzedaż wysyłkowa na gruncie VAT

 • definicja sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju i na terytorium kraju,
 • kiedy nie można stosować tej procedury?
 • w którym państwie członkowskim UE należy opodatkować sprzedaż przez internet?
 • limity sprzedaży wysyłkowej - jaką pełnią rolę?
 • rezygnacja z opodatkowania w PL i wybór opodatkowania w innym państwie członkowskim UE
 • zawiadomienie US o wyborze miejsca opodatkowania poza PL i związane z tym obowiązki sprawozdawcze na gruncie VAT.

Pozostałe zagadnienia:

 • jak ustalać podstawę opodatkowania dla sprzedaży wysyłkowej i kiedy powstaje obowiązek podatkowy?
 • przeliczanie zapłat otrzymanych z innych walutach,
 • “zejście” ze sprzedaży paragonowej na rzecz wyłącznie fakturowania,
 • sprzedaż przez zagraniczne platformy a nietransakcyjne WDT/WNT,
 • raportowanie sprzedaży wysyłkowej w JPK.

II Nowe zasady opodatkowania sprzedaży wysyłkowej

Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość (WSTO) - zagadnienia wstępne:

 • definicja, (art. 2 pkt 22a),
 • analiza definicji na przykładzie.

Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość (WSTO) - miejsce opodatkowania

 • w którym państwie następuje opodatkowanie, czyli jak ustalać miejsce świadczenia?
 • przypadki w odniesieniu do których nie stosuje się procedury sprzedaży towarów na odległość transakcje wyłączone,
 • kiedy ustawa nakazuje alokować sprzedaż do państwa, w którym znajduje się sprzedający, a nie odbiorca?
 • nowe limity sprzedaży,
 • przekroczenie limitu w ciągu roku,
 • możliwość wyboru opodatkowania w państwie docelowym,
 • jakie czynności należy podjąć w celu wyboru opodatkowania w państwie docelowym?
 • wzór zawiadomienia,
 • okres karencji dla wybranego miejsca opodatkowania,
 • obowiązek posiadania dokumentów potwierdzających przemieszczenie towarów,
 • skutki nieposiadania/posiadania niekompletnej dokumentacji,
 • wydłużenie okresu na zgromadzenie dokumentacji,
 • brak dokumentacji - wykazanie transakcji jako sprzedaży krajowej,
 • wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość a WNT i WDT.

Obowiązek podatkowy w WSTO.

Fakturowanie w WSTO.

Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż na odległość towarów importowanych:

 • definicja,
 • analiza definicji na przykładzie,
 • w którym państwie następuje opodatkowanie, czyli jak ustalać miejsce świadczenia?
 • transakcje wyłączone.

Sprzedaż poprzez platformy sprzedażowe (np. OLX czy Allegro)

 • platforma jako nabywca odprzedający towar, czy jako płatnik VAT?
 • co oznacza pojęcie “interfejs elektroniczny”?
 • co oznacza “ułatwianie dokonania wewnątrzwspólnotowej sprzedaży na odległość”?

Sprzedaż za pośrednictwem platformy sprzedażowej:

 • szczególny moment powstania obowiązku podatkowego dla podmiotów wystawiających towar na platformie oraz dla platformy sprzedażowej,
 • moment powstania obowiązku podatkowego dla “podatnika ułatwiającego”,
 • co oznacza “zaakceptowanie płatności”?
 • “dostawy ciągłe” za pośrednictwem platformy sprzedaży,
 • sprzedaż prasy drukowanej za pośrednictwem platform sprzedażowych - moment powstania obowiązku podatkowego,
 • zaliczki a moment powstania obowiązku podatkowego w związku z dostawą z wykorzystaniem platform sprzedażowych,
 • transakcje poprzez platformę sprzedażową a metoda kasowa.

Miejsce opodatkowania przy sprzedaży za pośrednictwem platform.

III Zmiany w systemie MOSS (OSS):

Procedura unijna i procedura nieunijna.

Możliwość rozliczenia podatku VAT w państwie docelowym ale za pośrednictwem krajowej administracji skarbowej.

Uproszczenia związane z wyborem rozliczania się za pośrednictwem OSS.

Transakcje objęte uproszczeniem:

 • niektóre usługi świadczone na rzecz konsumentów, których miejsce świadczenia uregulowane zostało w sposób szczególny (usługi, których miejscem świadczenia jest terytorium państwa członkowskiego konsumpcji) - procedura unijna i procedura nieunijna,
 • wewnątrzwspólnotową sprzedaż towarów na odległość - wyłącznie procedura unijna, oraz
 • niektóre dostawy towarów w państwie członkowskim dokonywane przez interfejsy elektroniczne ułatwiające te dostawy - wyłącznie procedura unijna (OSS);

Jakie warunki należy spełnić?

Obowiązki informacyjne i sprawozdawcze podatników dokonujących takiego wyboru.

Właściwy organ podatkowy.

Fakturowanie, rozliczanie i JPK.

IV. Szczególna procedura dotycząca sprzedaży na odległość towarów importowanych (Import One Stop Shop - IOSS):

Rozliczanie SOTI w ramach IOSS.

Limity wartościowe przesyłek,

Podmioty spoza UE i korzystanie z IOSS

Rozliczenie VAT w państwie konsumpcji za pośrednictwem państwa członkowskiego identyfikacji

Obowiązek ustanowienia pośrednika.

Zakres czynności i odpowiedzialność pośrednika.

Kto może być pośrednikiem?

Obowiązki informacyjne związane z:

 • wyborem tego rodzaju rozliczeń,
 • rezygnacją ze stosowania tej procedury,
 • utratą prawa do stosowania IOSS.

Szczególne obowiązki związane z składaniem deklaracji VAT

V. Procedura USZ - uproszczona procedura w zakresie deklarowania i odroczenia płatności podatku z tytułu importu towarów, w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 150 euro (gdy nie stosuje się IOSS).

09:45 - 10:00 Logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa
14:00 - 16:00 Szkolenie

Marcin Otręba  absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W roku 2005 ukończył studia podyplomowe o specjalności Podatki. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach podatków pośrednich oraz procedurze podatkowej. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej we Wrocławiu. Obecnie koordynator do spraw podatków w firmie która należy do grona największych producentów kruszyw łamanych w Polsce. Autor wielu publikacji dla biuletynu VAT, wydawnictwa INFOR. Od 2010 roku związany jest z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu w której prowadzi wykłady oraz szkolenia z zakresu podatków. Ma status trenera z ramienia Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

249 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

199 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

Podatki

Zmiany w opodatkowaniu VAT sprzedaży internetowej oraz w usługach w obrocie międzynarodowym.

15 czerwca 2021 r.

Online

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

I Zasady opodatkowania sprzedaży wysyłkowej.

Sprzedaż wysyłkowa na gruncie VAT

 • definicja sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju i na terytorium kraju,
 • kiedy nie można stosować tej procedury?
 • w którym państwie członkowskim UE należy opodatkować sprzedaż przez internet?
 • limity sprzedaży wysyłkowej - jaką pełnią rolę?
 • rezygnacja z opodatkowania w PL i wybór opodatkowania w innym państwie członkowskim UE
 • zawiadomienie US o wyborze miejsca opodatkowania poza PL i związane z tym obowiązki sprawozdawcze na gruncie VAT.

Pozostałe zagadnienia:

 • jak ustalać podstawę opodatkowania dla sprzedaży wysyłkowej i kiedy powstaje obowiązek podatkowy?
 • przeliczanie zapłat otrzymanych z innych walutach,
 • “zejście” ze sprzedaży paragonowej na rzecz wyłącznie fakturowania,
 • sprzedaż przez zagraniczne platformy a nietransakcyjne WDT/WNT,
 • raportowanie sprzedaży wysyłkowej w JPK.

II Nowe zasady opodatkowania sprzedaży wysyłkowej

Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość (WSTO) - zagadnienia wstępne:

 • definicja, (art. 2 pkt 22a),
 • analiza definicji na przykładzie.

Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość (WSTO) - miejsce opodatkowania

 • w którym państwie następuje opodatkowanie, czyli jak ustalać miejsce świadczenia?
 • przypadki w odniesieniu do których nie stosuje się procedury sprzedaży towarów na odległość transakcje wyłączone,
 • kiedy ustawa nakazuje alokować sprzedaż do państwa, w którym znajduje się sprzedający, a nie odbiorca?
 • nowe limity sprzedaży,
 • przekroczenie limitu w ciągu roku,
 • możliwość wyboru opodatkowania w państwie docelowym,
 • jakie czynności należy podjąć w celu wyboru opodatkowania w państwie docelowym?
 • wzór zawiadomienia,
 • okres karencji dla wybranego miejsca opodatkowania,
 • obowiązek posiadania dokumentów potwierdzających przemieszczenie towarów,
 • skutki nieposiadania/posiadania niekompletnej dokumentacji,
 • wydłużenie okresu na zgromadzenie dokumentacji,
 • brak dokumentacji - wykazanie transakcji jako sprzedaży krajowej,
 • wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość a WNT i WDT.

Obowiązek podatkowy w WSTO.

Fakturowanie w WSTO.

Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż na odległość towarów importowanych:

 • definicja,
 • analiza definicji na przykładzie,
 • w którym państwie następuje opodatkowanie, czyli jak ustalać miejsce świadczenia?
 • transakcje wyłączone.

Sprzedaż poprzez platformy sprzedażowe (np. OLX czy Allegro)

 • platforma jako nabywca odprzedający towar, czy jako płatnik VAT?
 • co oznacza pojęcie “interfejs elektroniczny”?
 • co oznacza “ułatwianie dokonania wewnątrzwspólnotowej sprzedaży na odległość”?

Sprzedaż za pośrednictwem platformy sprzedażowej:

 • szczególny moment powstania obowiązku podatkowego dla podmiotów wystawiających towar na platformie oraz dla platformy sprzedażowej,
 • moment powstania obowiązku podatkowego dla “podatnika ułatwiającego”,
 • co oznacza “zaakceptowanie płatności”?
 • “dostawy ciągłe” za pośrednictwem platformy sprzedaży,
 • sprzedaż prasy drukowanej za pośrednictwem platform sprzedażowych - moment powstania obowiązku podatkowego,
 • zaliczki a moment powstania obowiązku podatkowego w związku z dostawą z wykorzystaniem platform sprzedażowych,
 • transakcje poprzez platformę sprzedażową a metoda kasowa.

Miejsce opodatkowania przy sprzedaży za pośrednictwem platform.

III Zmiany w systemie MOSS (OSS):

Procedura unijna i procedura nieunijna.

Możliwość rozliczenia podatku VAT w państwie docelowym ale za pośrednictwem krajowej administracji skarbowej.

Uproszczenia związane z wyborem rozliczania się za pośrednictwem OSS.

Transakcje objęte uproszczeniem:

 • niektóre usługi świadczone na rzecz konsumentów, których miejsce świadczenia uregulowane zostało w sposób szczególny (usługi, których miejscem świadczenia jest terytorium państwa członkowskiego konsumpcji) - procedura unijna i procedura nieunijna,
 • wewnątrzwspólnotową sprzedaż towarów na odległość - wyłącznie procedura unijna, oraz
 • niektóre dostawy towarów w państwie członkowskim dokonywane przez interfejsy elektroniczne ułatwiające te dostawy - wyłącznie procedura unijna (OSS);

Jakie warunki należy spełnić?

Obowiązki informacyjne i sprawozdawcze podatników dokonujących takiego wyboru.

Właściwy organ podatkowy.

Fakturowanie, rozliczanie i JPK.

IV. Szczególna procedura dotycząca sprzedaży na odległość towarów importowanych (Import One Stop Shop - IOSS):

Rozliczanie SOTI w ramach IOSS.

Limity wartościowe przesyłek,

Podmioty spoza UE i korzystanie z IOSS

Rozliczenie VAT w państwie konsumpcji za pośrednictwem państwa członkowskiego identyfikacji

Obowiązek ustanowienia pośrednika.

Zakres czynności i odpowiedzialność pośrednika.

Kto może być pośrednikiem?

Obowiązki informacyjne związane z:

 • wyborem tego rodzaju rozliczeń,
 • rezygnacją ze stosowania tej procedury,
 • utratą prawa do stosowania IOSS.

Szczególne obowiązki związane z składaniem deklaracji VAT

V. Procedura USZ - uproszczona procedura w zakresie deklarowania i odroczenia płatności podatku z tytułu importu towarów, w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 150 euro (gdy nie stosuje się IOSS).


HARMONOGRAM

09:45 - 10:00 Logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa
14:00 - 16:00 Szkolenie

PRELEGENCI

Marcin Otręba  absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W roku 2005 ukończył studia podyplomowe o specjalności Podatki. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach podatków pośrednich oraz procedurze podatkowej. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej we Wrocławiu. Obecnie koordynator do spraw podatków w firmie która należy do grona największych producentów kruszyw łamanych w Polsce. Autor wielu publikacji dla biuletynu VAT, wydawnictwa INFOR. Od 2010 roku związany jest z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu w której prowadzi wykłady oraz szkolenia z zakresu podatków. Ma status trenera z ramienia Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej.


CENA SZKOLENIA

249 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

199 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy: