Podatki

Pakiet SLIM VAT- zmiany w VAT obowiązujące od 1.01.2021 r. (od 12:30 do 14:30)

21 czerwca 2021 r.

Online

Cena szkolenia:
60 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

 • Podwyższenie wartości limitu dla przekazywanych nieodpłatnie prezentów małej wartości
 • Likwidacja wymogu gromadzenia potwierdzeń odbioru faktur korygujących in minus - nowe zasady ujmowania korekt zmniejszających w VAT (wymagane dokumenty oraz terminy) dla sprzedawcy oraz nabywcy
 • Nowe zasady ujmowania faktur korygujących in plus - zasady obowiązujące w transakcjach krajowych, WDT oraz w eksporcie towarów
 • Ujednolicenie kursów przeliczeniowych w VAT z kursami stosowanymi do przeliczenia kwot w walucie obcej na gruncie podatków dochodowych
 • Wydłużenie terminu wywozu towaru i zgromadzenia dokumentów potwierdzających wywóz dla zaliczki w eksporcie towarów
 • Wydłużenie terminu do odliczenia VAT naliczonego bez konieczności dokonywania korekty deklaracji
 • Umożliwienie odliczenia VAT od usług noclegowych nabywanych w celu ich odprzedaży
 • Zmiany w zakresie obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności
12:20 - 12:30 Logowanie
12:30 - 14:30 Szkolenie

Łukasz Chłond Doświadczenie zdobywał w czołowych spółkach świadczących usługi doradztwa podatkowego; specjalizuje się w rozwiązywaniu problemów klientów z zakresu podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych, a także w kreowaniu rozwiązań pozwalających na legalną optymalizację obciążeń podatkowych; doświadczony trener, współpracuje z liderami polskiego rynku szkoleń podatkowych; autor licznych publikacji w prasie codziennej oraz branżowej.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

80 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

60 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

Podatki

Pakiet SLIM VAT- zmiany w VAT obowiązujące od 1.01.2021 r. (od 12:30 do 14:30)

21 czerwca 2021 r.

Online

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

 • Podwyższenie wartości limitu dla przekazywanych nieodpłatnie prezentów małej wartości
 • Likwidacja wymogu gromadzenia potwierdzeń odbioru faktur korygujących in minus - nowe zasady ujmowania korekt zmniejszających w VAT (wymagane dokumenty oraz terminy) dla sprzedawcy oraz nabywcy
 • Nowe zasady ujmowania faktur korygujących in plus - zasady obowiązujące w transakcjach krajowych, WDT oraz w eksporcie towarów
 • Ujednolicenie kursów przeliczeniowych w VAT z kursami stosowanymi do przeliczenia kwot w walucie obcej na gruncie podatków dochodowych
 • Wydłużenie terminu wywozu towaru i zgromadzenia dokumentów potwierdzających wywóz dla zaliczki w eksporcie towarów
 • Wydłużenie terminu do odliczenia VAT naliczonego bez konieczności dokonywania korekty deklaracji
 • Umożliwienie odliczenia VAT od usług noclegowych nabywanych w celu ich odprzedaży
 • Zmiany w zakresie obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności

HARMONOGRAM

12:20 - 12:30 Logowanie
12:30 - 14:30 Szkolenie

PRELEGENCI

Łukasz Chłond Doświadczenie zdobywał w czołowych spółkach świadczących usługi doradztwa podatkowego; specjalizuje się w rozwiązywaniu problemów klientów z zakresu podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych, a także w kreowaniu rozwiązań pozwalających na legalną optymalizację obciążeń podatkowych; doświadczony trener, współpracuje z liderami polskiego rynku szkoleń podatkowych; autor licznych publikacji w prasie codziennej oraz branżowej.


CENA SZKOLENIA

80 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

60 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy: