Podatki

Ulga na złe długi w VAT i CIT/PIT (od 12:30 do 14:30)

28 kwietnia 2021 r.

Online

Cena szkolenia:
60 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

Ulga na złe długi w VAT

 • warunki dokonania korekty podatku należnego przez wierzyciela oraz dłużnika
 • wykreślenie dłużnika z rejestru podatników czynnych, postępowanie restrukturyzacyjne, upadłościowe, likwidacja - wyrok TSUE ws. polskiej ulgi na złe długi i jego wpływ na obecne regulacje
 • okres rozliczeniowy, w którym wierzyciel/dłużnik powinien ująć korektę
 • zapłata zaległej faktury, w stosunku do której skorzystano z ulgi - skutki dla wierzyciela oraz dłużnika
 • przedłużenie terminu płatności faktury - kiedy jest skuteczne i prowadzi do uniknięcia obowiązku korekty u dłużnika?
 • brak odliczenia podatku naliczonego a ulga na złe długi u dłużnika
 • ulga na złe długi w JPK_V7 - sposób ujęcia

Ulga na złe długi w podatkach dochodowych

 • podstawowe zasady korzystania z ulgi na złe długi w CIT/PIT - terminy, sposób ujęcia w podstawie opodatkowania
 • ulga na złe długi w rozliczeniach z podmiotami powiązanymi oraz w transakcjach z kontrahentami zagranicznymi
 • ulga na złe długi a zaliczki uproszczone - rozliczenie miesięczne, czy roczne?
 • ulga na złe długi a dotychczasowe możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wierzytelności nieściągalnych
 • zastosowanie ulgi na złe długi w odniesieniu do kosztów rozliczanych w czasie oraz kosztów towarów/surowca w magazynie
 • wątpliwości związane ze stosowaniem nowych regulacji po stronie dłużnika - faktury sporne, faktury otrzymane po upływie terminu płatności, faktury dokumentujące wydatki, które nie stanowią jeszcze kosztu uzyskania przychodu (np. środek trwały w budowie, koszty rozliczane w czasie itp.)
 • odroczenie stosowania przepisów dla dłużników w ramach pakietu antykryzysowego COVID-19 - jakie warunki trzeba spełnić, aby skorzystać?
 • skrócenie terminu do stosowania ulgi na złe długi dla wierzycieli w ramach pakietu antykryzysowego COVID-19 - jakie warunki trzeba spełnić, aby skorzystać?
12:20 - 12:30 Logowanie
12:30 - 14:30 Szkolenie

Łukasz Chłond Doświadczenie zdobywał w czołowych spółkach świadczących usługi doradztwa podatkowego; specjalizuje się w rozwiązywaniu problemów klientów z zakresu podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych, a także w kreowaniu rozwiązań pozwalających na legalną optymalizację obciążeń podatkowych; doświadczony trener, współpracuje z liderami polskiego rynku szkoleń podatkowych; autor licznych publikacji w prasie codziennej oraz branżowej.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

80 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

60 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

Podatki

Ulga na złe długi w VAT i CIT/PIT (od 12:30 do 14:30)

28 kwietnia 2021 r.

Online

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

Ulga na złe długi w VAT

 • warunki dokonania korekty podatku należnego przez wierzyciela oraz dłużnika
 • wykreślenie dłużnika z rejestru podatników czynnych, postępowanie restrukturyzacyjne, upadłościowe, likwidacja - wyrok TSUE ws. polskiej ulgi na złe długi i jego wpływ na obecne regulacje
 • okres rozliczeniowy, w którym wierzyciel/dłużnik powinien ująć korektę
 • zapłata zaległej faktury, w stosunku do której skorzystano z ulgi - skutki dla wierzyciela oraz dłużnika
 • przedłużenie terminu płatności faktury - kiedy jest skuteczne i prowadzi do uniknięcia obowiązku korekty u dłużnika?
 • brak odliczenia podatku naliczonego a ulga na złe długi u dłużnika
 • ulga na złe długi w JPK_V7 - sposób ujęcia

Ulga na złe długi w podatkach dochodowych

 • podstawowe zasady korzystania z ulgi na złe długi w CIT/PIT - terminy, sposób ujęcia w podstawie opodatkowania
 • ulga na złe długi w rozliczeniach z podmiotami powiązanymi oraz w transakcjach z kontrahentami zagranicznymi
 • ulga na złe długi a zaliczki uproszczone - rozliczenie miesięczne, czy roczne?
 • ulga na złe długi a dotychczasowe możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wierzytelności nieściągalnych
 • zastosowanie ulgi na złe długi w odniesieniu do kosztów rozliczanych w czasie oraz kosztów towarów/surowca w magazynie
 • wątpliwości związane ze stosowaniem nowych regulacji po stronie dłużnika - faktury sporne, faktury otrzymane po upływie terminu płatności, faktury dokumentujące wydatki, które nie stanowią jeszcze kosztu uzyskania przychodu (np. środek trwały w budowie, koszty rozliczane w czasie itp.)
 • odroczenie stosowania przepisów dla dłużników w ramach pakietu antykryzysowego COVID-19 - jakie warunki trzeba spełnić, aby skorzystać?
 • skrócenie terminu do stosowania ulgi na złe długi dla wierzycieli w ramach pakietu antykryzysowego COVID-19 - jakie warunki trzeba spełnić, aby skorzystać?

HARMONOGRAM

12:20 - 12:30 Logowanie
12:30 - 14:30 Szkolenie

PRELEGENCI

Łukasz Chłond Doświadczenie zdobywał w czołowych spółkach świadczących usługi doradztwa podatkowego; specjalizuje się w rozwiązywaniu problemów klientów z zakresu podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych, a także w kreowaniu rozwiązań pozwalających na legalną optymalizację obciążeń podatkowych; doświadczony trener, współpracuje z liderami polskiego rynku szkoleń podatkowych; autor licznych publikacji w prasie codziennej oraz branżowej.


CENA SZKOLENIA

80 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

60 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy: