Podatki

Podatek CIT 2021 z uwzględnieniem najnowszych objaśnień podatkowych Ministerstwa Finansów

2 czerwca 2021 r.

Online

Cena szkolenia:
199 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

1. Najnowsze objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów

 • Interpretacja ogólna z 15 lutego 2021 r. w sprawie podatkowych skutków zmian w umowie leasingu oraz sprzedaży przedmiotu umowy
 • Interpretacja ogólna z 15 lutego 2021 r. dotycząca zasad ustalania kosztów uzyskania przychodu wskutek sprzedaży wierzytelności w ramach umów faktoringu
 • Interpretacja ogólna z 11 września 2020 r. w sprawie zryczałtowanego przychodu pracownika związanego z wykorzystywaniem samochodu służbowego do celów prywatnych
 • objaśnienia dotyczące spółek jawnych - obowiązków informacyjnych w zakresie CIT

2. Ryczałt od spółek (tzw. “CIT estoński”) z uwzględnieniem projektu objaśnień Ministerstwa Finansów w sprawie estońskiego CIT

 • podatnicy uprawnieni do skorzystania
 • obowiązki wyrównawcze przed rozpoczęciem opodatkowania ryczałtem,
 • przejście z ustawy o CIT na przepisy bilansowe - co to oznacza w praktyce?
 • nakłądy inwestycyjne (15%, 33%, 50%, 110%) i sposób ich liczenia,
 • warunki odnoszące się do poziomu zatrudnienia,
 • przedmiot i podstawa opodatkowania w estońskim CIT
 • rozliczanie straty podatkowej
 • odliczenia od wypłacanych zysków na rzecz udziałowców,
 • stawki podatkowe,
 • obowiązki informacyjne.
 • korzyści z korzystania z estońskiego CIT (w tym brak obowiązki zapłaty podatku)

3. Fundusz inwestycyjny - nowe korzystne rozwiązania w zakresie kosztów uzyskania przychodu

 • pojęcie funduszu - jednorazowy odpis na fundusz w kosztach zamiast amortyzacji,
 • relacje między funduszem a ryczałtem “estońskim”,
 • podatnicy uprawnieni do skorzystania z funduszu,
 • limity kwotowe korzystania z funduszu
 • skutki błędnego rozliczenia w kosztach odpisu na fundusz,
 • środki trwałe dające prawo do rozliczenia w ramach odpisu na fundusz.
 • korzyści z korzystania z funduszu

4. Opodatkowanie spółek komandytowych i jawnych podatkiem CIT:

 • dwukrotne opodatkowanie spółek dotychczas transparentnych podatkowo (jawne i komandytowe),
 • warunki opodatkowania podatkiem CIT spółek jawnych i możliwość braku opodatkowania w CIT,
 • spółka komandytowa jako podatnik CIT,
 • warunki zastosowania stawki 9% dla spółek jawnych i komandytowych, wykluczenia z niższej stawki oraz okresy wykluczenia,
 • opodatkowanie zaliczek otrzymanych przez wspólników (podatek od dywidend),

5. Spółki nieruchomościowe - szczególne rozwiązania podatkowe

09:45 - 10:00 Logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa
14:00 - 16:00 Szkolenie

Mirela Chomont  Radca Prawny, Doradca Podatkowy, były pracownik organów administracji skarbowej, członek komisji rewizyjnej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie, członek zespołu ekspertów do spraw Karnych Skarbowych przy Krajowej Izbie Doradców Podatkowych, autor w serwisie Doradca w biznesie, doświadczona trenerka i autorka szkoleń Studia ukończyła z wyróżnieniem jako najlepsza absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie- rocznik 2010. Absolwentka kierunku "Analiza Ekonomiczna i Controlling przedsiębiorstw" na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Katedra Controllingu, Analizy Finansowej i Wyceny. Obecnie prowadzi prywatną praktykę obejmującą obsługę prawną i podatkową klientów indywidualnych, podmiotów gospodarczych oraz jednostek sektora finansów publicznych. Doświadczenie nabyła w największych kancelariach prawniczych Pomorza Zachodniego oraz firmach audytorsko- księgowych, obsługujących również Urzędy, w tym Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

249 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

199 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

Podatki

Podatek CIT 2021 z uwzględnieniem najnowszych objaśnień podatkowych Ministerstwa Finansów

2 czerwca 2021 r.

Online

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

1. Najnowsze objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów

 • Interpretacja ogólna z 15 lutego 2021 r. w sprawie podatkowych skutków zmian w umowie leasingu oraz sprzedaży przedmiotu umowy
 • Interpretacja ogólna z 15 lutego 2021 r. dotycząca zasad ustalania kosztów uzyskania przychodu wskutek sprzedaży wierzytelności w ramach umów faktoringu
 • Interpretacja ogólna z 11 września 2020 r. w sprawie zryczałtowanego przychodu pracownika związanego z wykorzystywaniem samochodu służbowego do celów prywatnych
 • objaśnienia dotyczące spółek jawnych - obowiązków informacyjnych w zakresie CIT

2. Ryczałt od spółek (tzw. “CIT estoński”) z uwzględnieniem projektu objaśnień Ministerstwa Finansów w sprawie estońskiego CIT

 • podatnicy uprawnieni do skorzystania
 • obowiązki wyrównawcze przed rozpoczęciem opodatkowania ryczałtem,
 • przejście z ustawy o CIT na przepisy bilansowe - co to oznacza w praktyce?
 • nakłądy inwestycyjne (15%, 33%, 50%, 110%) i sposób ich liczenia,
 • warunki odnoszące się do poziomu zatrudnienia,
 • przedmiot i podstawa opodatkowania w estońskim CIT
 • rozliczanie straty podatkowej
 • odliczenia od wypłacanych zysków na rzecz udziałowców,
 • stawki podatkowe,
 • obowiązki informacyjne.
 • korzyści z korzystania z estońskiego CIT (w tym brak obowiązki zapłaty podatku)

3. Fundusz inwestycyjny - nowe korzystne rozwiązania w zakresie kosztów uzyskania przychodu

 • pojęcie funduszu - jednorazowy odpis na fundusz w kosztach zamiast amortyzacji,
 • relacje między funduszem a ryczałtem “estońskim”,
 • podatnicy uprawnieni do skorzystania z funduszu,
 • limity kwotowe korzystania z funduszu
 • skutki błędnego rozliczenia w kosztach odpisu na fundusz,
 • środki trwałe dające prawo do rozliczenia w ramach odpisu na fundusz.
 • korzyści z korzystania z funduszu

4. Opodatkowanie spółek komandytowych i jawnych podatkiem CIT:

 • dwukrotne opodatkowanie spółek dotychczas transparentnych podatkowo (jawne i komandytowe),
 • warunki opodatkowania podatkiem CIT spółek jawnych i możliwość braku opodatkowania w CIT,
 • spółka komandytowa jako podatnik CIT,
 • warunki zastosowania stawki 9% dla spółek jawnych i komandytowych, wykluczenia z niższej stawki oraz okresy wykluczenia,
 • opodatkowanie zaliczek otrzymanych przez wspólników (podatek od dywidend),

5. Spółki nieruchomościowe - szczególne rozwiązania podatkowe


HARMONOGRAM

09:45 - 10:00 Logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa
14:00 - 16:00 Szkolenie

PRELEGENCI

Mirela Chomont  Radca Prawny, Doradca Podatkowy, były pracownik organów administracji skarbowej, członek komisji rewizyjnej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie, członek zespołu ekspertów do spraw Karnych Skarbowych przy Krajowej Izbie Doradców Podatkowych, autor w serwisie Doradca w biznesie, doświadczona trenerka i autorka szkoleń Studia ukończyła z wyróżnieniem jako najlepsza absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie- rocznik 2010. Absolwentka kierunku "Analiza Ekonomiczna i Controlling przedsiębiorstw" na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Katedra Controllingu, Analizy Finansowej i Wyceny. Obecnie prowadzi prywatną praktykę obejmującą obsługę prawną i podatkową klientów indywidualnych, podmiotów gospodarczych oraz jednostek sektora finansów publicznych. Doświadczenie nabyła w największych kancelariach prawniczych Pomorza Zachodniego oraz firmach audytorsko- księgowych, obsługujących również Urzędy, w tym Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.


CENA SZKOLENIA

249 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

199 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy: