Podatki

Przegląd podatkowy VAT i CIT.

1 czerwca 2021 r.

Online

Cena szkolenia:
199 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

  Podatek VAT

I. Nowe objaśnienia podatkowe dotyczące VAT w 2021 r. i inne zmiany VAT

 • Interpretacja ogólna Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej dotycząca kwalifikowania dla celów VAT transakcji z wykorzystaniem kart paliwowych
 • Zmiany JPK - przedłużenie sposobu prezentacji paragonów uznawanych za faktury uproszczone do 31 czerwca 2021
 • Objaśnienia podatkowe z 16 października 2020 r. dot. uznania paragonów fiskalnych za faktury uproszczone.
 • Rewolucyjny korzystny wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-895/19 dotyczący rozliczeń WNT - wprowadzenie przez polskiego ustawodawcę dodatkowego wymogu, który prowadzi do wykazania VAT należnego i naliczonego w dwóch różnych okresach rozliczeniowych jest sprzeczne z prawem unijnym
 • Korzystny dla podatników wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 15 października 2020 r. w sprawie C-335/19 dotyczący niezgodności polskich przepisów z dyrektywą unijną w zakresie ulgi na złe długi w VAT
 • Nowe terminy wymiany kas fiskalnych on line 2021
 • Czynny żal przy nowym JPK_VAT - czy trzeba składać? I jak uchronić się przed odpowiedzialnością karną skarbową

II. Rewolucyjne zmiany w fakturach ustrukturyzowanych - planowane od 1 października 2021 roku

 • Wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur (tzw. KSeF).
 • Pojęcie faktura ustrukturyzowanej. Jak ją wystawić?
 • Zasady uzyskiwania akceptacji odbiorcy faktury ustrukturyzowanej
 • Momentu wystawienia i otrzymania faktury ustrukturyzowanej jako faktury elektronicznej
 • Zasady autoryzacji faktur ustrukturyzowanych (wyznaczanie osób upoważnionych w tym uprawnienia biur rachunkowych).
 • Zasady korygowania faktur ustrukturyzowanych.
 • Zniesienie obowiązku posiadania dokumentacji uzgodnieniowej przy fakturach ustrukturyzowanych
 • Zachęty do korzystania z faktur ustrukturyzowanych, w tym przyspieszony zwrot VAT

III. SLIM VAT 2 - planowane zmiany od października 2021 roku - kontynuacja zasad uproszczeń

 • Transakcje łańcuchowe i dostosowanie przepisów dotyczących organizacji transportu w eksporcie towarów i WDT.
 • Określenie momentu ujęcia korekty WNT i importu usług.
 • Możliwość korekty deklaracji w zakresie importu towarów w celu uniknięcia prawa do utraty rozliczenia importu w deklaracji.
 • Oświadczenia niezbędne w ramach sprzedaży budynków, lokali i budowli składane w akcie notarialnym.
 • Możliwość korygowania podatku naliczonego za różne okresy.
 • Zmiana terminu na zgłoszenie VAT-26 w zakresie samochodów osobowych.
 • “Zniesienie” duplikatów faktur,
 • Zmniejszenie liczby oznaczeń na fakturach zaliczkowych
 • Wydłużenie terminu na wystawienie faktury przed dokonaniem transakcji,
 • Uproszczenia w fakturach korygujących,
 • nowe zasady ujmowania biletów jako faktur VAT
 • Wprowadzenie zbiorczej korekty określonych transakcji handlowych
 • CIT

I. Najnowsze objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów dotyczące podatków dochodowych

 • Interpretacja ogólna z 15 lutego 2021 r. w sprawie podatkowych skutków zmian w umowie leasingu oraz sprzedaży przedmiotu umowy
 • Interpretacja ogólna z 15 lutego 2021 r. dotycząca zasad ustalania kosztów uzyskania przychodu wskutek sprzedaży wierzytelności w ramach umów faktoringu
 • Interpretacja ogólna z 11 września 2020 r. w sprawie zryczałtowanego przychodu pracownika związanego z wykorzystywaniem samochodu służbowego do celów prywatnych
 • objaśnienia dotyczące spółek jawnych - obowiązków informacyjnych w zakresie CIT

II. Ryczałt od spółek (tzw. “CIT estoński”) z uwzględnieniem projektu objaśnień Ministerstwa Finansów w sprawie estońskiego CIT

 • podatnicy uprawnieni do skorzystania
 • obowiązki wyrównawcze przed rozpoczęciem opodatkowania ryczałtem,
 • przejście z ustawy o CIT na przepisy bilansowe - co to oznacza w praktyce?
 • nakłądy inwestycyjne (15%, 33%, 50%, 110%) i sposób ich liczenia,
 • warunki odnoszące się do poziomu zatrudnienia,
 • przedmiot i podstawa opodatkowania w estońskim CIT
 • rozliczanie straty podatkowej
 • odliczenia od wypłacanych zysków na rzecz udziałowców,
 • stawki podatkowe,
 • obowiązki informacyjne.
 • korzyści z korzystania z estońskiego CIT (w tym brak obowiązki zapłaty podatku)

III. Fundusz inwestycyjny - nowe korzystne rozwiązania w zakresie kosztów uzyskania przychodu

 • pojęcie funduszu - jednorazowy odpis na fundusz w kosztach zamiast amortyzacji,
 • relacje między funduszem a ryczałtem “estońskim”,
 • podatnicy uprawnieni do skorzystania z funduszu,
 • limity kwotowe korzystania z funduszu
 • skutki błędnego rozliczenia w kosztach odpisu na fundusz,
 • środki trwałe dające prawo do rozliczenia w ramach odpisu na fundusz.
 • korzyści z korzystania z funduszu
09:45 - 10:00 Logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa
14:00 - 16:00 Szkolenie

Mirela Chomont  Radca Prawny, Doradca Podatkowy, były pracownik organów administracji skarbowej, członek komisji rewizyjnej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie, członek zespołu ekspertów do spraw Karnych Skarbowych przy Krajowej Izbie Doradców Podatkowych, autor w serwisie Doradca w biznesie, doświadczona trenerka i autorka szkoleń Studia ukończyła z wyróżnieniem jako najlepsza absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie- rocznik 2010. Absolwentka kierunku "Analiza Ekonomiczna i Controlling przedsiębiorstw" na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Katedra Controllingu, Analizy Finansowej i Wyceny. Obecnie prowadzi prywatną praktykę obejmującą obsługę prawną i podatkową klientów indywidualnych, podmiotów gospodarczych oraz jednostek sektora finansów publicznych. Doświadczenie nabyła w największych kancelariach prawniczych Pomorza Zachodniego oraz firmach audytorsko- księgowych, obsługujących również Urzędy, w tym Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

249 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

199 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

Podatki

Przegląd podatkowy VAT i CIT.

1 czerwca 2021 r.

Online

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

  Podatek VAT

I. Nowe objaśnienia podatkowe dotyczące VAT w 2021 r. i inne zmiany VAT

 • Interpretacja ogólna Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej dotycząca kwalifikowania dla celów VAT transakcji z wykorzystaniem kart paliwowych
 • Zmiany JPK - przedłużenie sposobu prezentacji paragonów uznawanych za faktury uproszczone do 31 czerwca 2021
 • Objaśnienia podatkowe z 16 października 2020 r. dot. uznania paragonów fiskalnych za faktury uproszczone.
 • Rewolucyjny korzystny wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-895/19 dotyczący rozliczeń WNT - wprowadzenie przez polskiego ustawodawcę dodatkowego wymogu, który prowadzi do wykazania VAT należnego i naliczonego w dwóch różnych okresach rozliczeniowych jest sprzeczne z prawem unijnym
 • Korzystny dla podatników wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 15 października 2020 r. w sprawie C-335/19 dotyczący niezgodności polskich przepisów z dyrektywą unijną w zakresie ulgi na złe długi w VAT
 • Nowe terminy wymiany kas fiskalnych on line 2021
 • Czynny żal przy nowym JPK_VAT - czy trzeba składać? I jak uchronić się przed odpowiedzialnością karną skarbową

II. Rewolucyjne zmiany w fakturach ustrukturyzowanych - planowane od 1 października 2021 roku

 • Wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur (tzw. KSeF).
 • Pojęcie faktura ustrukturyzowanej. Jak ją wystawić?
 • Zasady uzyskiwania akceptacji odbiorcy faktury ustrukturyzowanej
 • Momentu wystawienia i otrzymania faktury ustrukturyzowanej jako faktury elektronicznej
 • Zasady autoryzacji faktur ustrukturyzowanych (wyznaczanie osób upoważnionych w tym uprawnienia biur rachunkowych).
 • Zasady korygowania faktur ustrukturyzowanych.
 • Zniesienie obowiązku posiadania dokumentacji uzgodnieniowej przy fakturach ustrukturyzowanych
 • Zachęty do korzystania z faktur ustrukturyzowanych, w tym przyspieszony zwrot VAT

III. SLIM VAT 2 - planowane zmiany od października 2021 roku - kontynuacja zasad uproszczeń

 • Transakcje łańcuchowe i dostosowanie przepisów dotyczących organizacji transportu w eksporcie towarów i WDT.
 • Określenie momentu ujęcia korekty WNT i importu usług.
 • Możliwość korekty deklaracji w zakresie importu towarów w celu uniknięcia prawa do utraty rozliczenia importu w deklaracji.
 • Oświadczenia niezbędne w ramach sprzedaży budynków, lokali i budowli składane w akcie notarialnym.
 • Możliwość korygowania podatku naliczonego za różne okresy.
 • Zmiana terminu na zgłoszenie VAT-26 w zakresie samochodów osobowych.
 • “Zniesienie” duplikatów faktur,
 • Zmniejszenie liczby oznaczeń na fakturach zaliczkowych
 • Wydłużenie terminu na wystawienie faktury przed dokonaniem transakcji,
 • Uproszczenia w fakturach korygujących,
 • nowe zasady ujmowania biletów jako faktur VAT
 • Wprowadzenie zbiorczej korekty określonych transakcji handlowych
 • CIT

I. Najnowsze objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów dotyczące podatków dochodowych

 • Interpretacja ogólna z 15 lutego 2021 r. w sprawie podatkowych skutków zmian w umowie leasingu oraz sprzedaży przedmiotu umowy
 • Interpretacja ogólna z 15 lutego 2021 r. dotycząca zasad ustalania kosztów uzyskania przychodu wskutek sprzedaży wierzytelności w ramach umów faktoringu
 • Interpretacja ogólna z 11 września 2020 r. w sprawie zryczałtowanego przychodu pracownika związanego z wykorzystywaniem samochodu służbowego do celów prywatnych
 • objaśnienia dotyczące spółek jawnych - obowiązków informacyjnych w zakresie CIT

II. Ryczałt od spółek (tzw. “CIT estoński”) z uwzględnieniem projektu objaśnień Ministerstwa Finansów w sprawie estońskiego CIT

 • podatnicy uprawnieni do skorzystania
 • obowiązki wyrównawcze przed rozpoczęciem opodatkowania ryczałtem,
 • przejście z ustawy o CIT na przepisy bilansowe - co to oznacza w praktyce?
 • nakłądy inwestycyjne (15%, 33%, 50%, 110%) i sposób ich liczenia,
 • warunki odnoszące się do poziomu zatrudnienia,
 • przedmiot i podstawa opodatkowania w estońskim CIT
 • rozliczanie straty podatkowej
 • odliczenia od wypłacanych zysków na rzecz udziałowców,
 • stawki podatkowe,
 • obowiązki informacyjne.
 • korzyści z korzystania z estońskiego CIT (w tym brak obowiązki zapłaty podatku)

III. Fundusz inwestycyjny - nowe korzystne rozwiązania w zakresie kosztów uzyskania przychodu

 • pojęcie funduszu - jednorazowy odpis na fundusz w kosztach zamiast amortyzacji,
 • relacje między funduszem a ryczałtem “estońskim”,
 • podatnicy uprawnieni do skorzystania z funduszu,
 • limity kwotowe korzystania z funduszu
 • skutki błędnego rozliczenia w kosztach odpisu na fundusz,
 • środki trwałe dające prawo do rozliczenia w ramach odpisu na fundusz.
 • korzyści z korzystania z funduszu

HARMONOGRAM

09:45 - 10:00 Logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa
14:00 - 16:00 Szkolenie

PRELEGENCI

Mirela Chomont  Radca Prawny, Doradca Podatkowy, były pracownik organów administracji skarbowej, członek komisji rewizyjnej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie, członek zespołu ekspertów do spraw Karnych Skarbowych przy Krajowej Izbie Doradców Podatkowych, autor w serwisie Doradca w biznesie, doświadczona trenerka i autorka szkoleń Studia ukończyła z wyróżnieniem jako najlepsza absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie- rocznik 2010. Absolwentka kierunku "Analiza Ekonomiczna i Controlling przedsiębiorstw" na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Katedra Controllingu, Analizy Finansowej i Wyceny. Obecnie prowadzi prywatną praktykę obejmującą obsługę prawną i podatkową klientów indywidualnych, podmiotów gospodarczych oraz jednostek sektora finansów publicznych. Doświadczenie nabyła w największych kancelariach prawniczych Pomorza Zachodniego oraz firmach audytorsko- księgowych, obsługujących również Urzędy, w tym Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.


CENA SZKOLENIA

249 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

199 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy: