Podatki

Podatek VAT 2021 oraz kolejne planowane zmiany w 2021r., w tym najnowsze objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów

29 czerwca 2021 r.

Online

Cena szkolenia:
199 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

I. SLIM VAT - nowe zasady od stycznia 2021 roku

 • Nowe zasady rozliczania faktur korygujących na plus i na minus, pojęcie uzgodnień oraz warunki ich spełnienia, w tym omówienie Objaśnień podatkowych).
 • Wydłużenie terminu na odliczenie podatku VAT.
 • Zwiększenie limitu dla prezentów o małej wartości.
 • Częściowe zniesienie zakazu odliczania VAT od zakupu usług noclegowych.
 • Nowe zasady przeliczania kursów walut.
 • Zmiany dotyczące podzielonej płatności.
 • Zmiany dotyczące Wiążących Informacji Stawkowych.

II. Nowe objaśnienia podatkowe dotyczące VAT w 2021 r. i inne zmiany VAT

 • Interpretacja ogólna Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej dotycząca kwalifikowania dla celów VAT transakcji z wykorzystaniem kart paliwowych
 • Zmiany JPK - przedłużenie sposobu prezentacji paragonów uznawanych za faktury uproszczone do 31 czerwca 2021
 • Objaśnienia podatkowe z 16 października 2020 r. dot. uznania paragonów fiskalnych za faktury uproszczone.
 • Rewolucyjny korzystny wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-895/19 dotyczący rozliczeń WNT - wprowadzenie przez polskiego ustawodawcę dodatkowego wymogu, który prowadzi do wykazania VAT należnego i naliczonego w dwóch różnych okresach rozliczeniowych jest sprzeczne z prawem unijnym
 • Korzystny dla podatników wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 15 października 2020 r. w sprawie C-335/19 dotyczący niezgodności polskich przepisów z dyrektywą unijną w zakresie ulgi na złe długi w VAT
 • Nowe terminy wymiany kas fiskalnych on line 2021
 • Czynny żal przy nowym JPK_VAT - czy trzeba składać? I jak uchronić się przed odpowiedzialnością karną skarbową

III. Rewolucyjne zmiany w fakturach ustrukturyzowanych - planowane od 1 października 2021 roku

 • Wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur (tzw. KSeF).
 • Pojęcie faktura ustrukturyzowanej. Jak ją wystawić?
 • Zasady uzyskiwania akceptacji odbiorcy faktury ustrukturyzowanej
 • Momentu wystawienia i otrzymania faktury ustrukturyzowanej jako faktury elektrnocznej
 • Zasady autoryzacji faktur ustrukturyzowanych (wyznaczanie osób upoważnionych w tym uprawnienia biur rachunkowych).
 • Zasady korygowania faktur ustrukturyzowanych.
 • Zniesienie obowiązku posiadania dokumentacji uzgodnieniowej przy fakturach ustrukturyzowanych
 • Zasady wystawiania faktur ustrukturyzowanych dla konsumentów.
 • Faktury ustrukturyzowane a zapewnienie autentyczności, integralności oraz czytelności faktur.
 • Zachęty do korzystania z faktur ustrukturyzowanych, w tym przyspieszony zwrot VAT
 • Ułatwienia w zakresie JPK_FA.

IV. SLIM VAT 2 - planowane zmiany od października 2021 roku - kontynuacja zasad uproszczeń

 • Transakcje łańcuchowe i dostosowanie przepisów dotyczących organizacji transportu w eksporcie towarów i WDT.
 • Określenie momentu ujęcia korekty WNT i importu usług.
 • Możliwość korekty deklaracji w zakresie importu towarów w celu uniknięcia prawa do utraty rozliczenia importu w deklaracji.
 • Oświadczenia niezbędne w ramach sprzedaży budynków, lokali i budowli składane w akcie notarialnym.
 • Możliwość korygowania podatku naliczonego za różne okresy.
 • Zmiana terminu na zgłoszenie VAT-26 w zakresie samochodów osobowych.
 • “Zniesienie” duplikatów faktur,
 • Zmniejszenie liczby oznaczeń na fakturach zaliczkowych
 • Wydłużenie terminu na wystawienie faktury przed dokonaniem transakcji,
 • Uproszczenia w fakturach korygujących,
 • zasady ujmowania biletów jako faktur VAT
 • Wprowadzenie zbiorczej korekty określonych transakcji handlowych
 • Planowane zmiany w uldze na złe długi

V. Pakiet e-commerce - planowane zmiany od lipca 2021 roku

 • Wdrożenie do polskiego porządku prawnego przepisów dyrektywy Rady (UE) 2017/2455 oraz dyrektywy Rady (UE) 2019/1995 dotyczących tzw. pakietu VAT e-Commerce.
 • Zmiana zasad dotyczących sprzedaży wysyłkowej
 • Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość (WSTO).
 • Sprzedaż na odległość towarów importowanych (SOTI).
 • Zasady wystawiania faktur w przypadku WSTO oraz SOTI.
 • Momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku dostaw towarów przez platformy e-commerce.
 • Zasady prowadzenia dodatkowej ewidencji oraz poboru i zapłaty podatku.

VI. TAX-FREE - planowane zmiany na lipiec 2021 i styczeń 2022 roku

 • Nowe zasady dotyczące procedury Tax Free
 • Elektroniczny obiegu dokumentów w ramach procedury
 • Elektroniczne potwierdzania wywozu towarów od 1 stycznia 2022 r.
 • Możliwość rejestracji w systemie od lipca 2021 r.
09:45 - 10:00 Logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa
14:00 - 16:00 Szkolenie

Mirela Chomont  Radca Prawny, Doradca Podatkowy, były pracownik organów administracji skarbowej, członek komisji rewizyjnej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie, członek zespołu ekspertów do spraw Karnych Skarbowych przy Krajowej Izbie Doradców Podatkowych, autor w serwisie Doradca w biznesie, doświadczona trenerka i autorka szkoleń Studia ukończyła z wyróżnieniem jako najlepsza absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie- rocznik 2010. Absolwentka kierunku "Analiza Ekonomiczna i Controlling przedsiębiorstw" na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Katedra Controllingu, Analizy Finansowej i Wyceny. Obecnie prowadzi prywatną praktykę obejmującą obsługę prawną i podatkową klientów indywidualnych, podmiotów gospodarczych oraz jednostek sektora finansów publicznych. Doświadczenie nabyła w największych kancelariach prawniczych Pomorza Zachodniego oraz firmach audytorsko- księgowych, obsługujących również Urzędy, w tym Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

249 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

199 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

Podatki

Podatek VAT 2021 oraz kolejne planowane zmiany w 2021r., w tym najnowsze objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów

29 czerwca 2021 r.

Online

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

I. SLIM VAT - nowe zasady od stycznia 2021 roku

 • Nowe zasady rozliczania faktur korygujących na plus i na minus, pojęcie uzgodnień oraz warunki ich spełnienia, w tym omówienie Objaśnień podatkowych).
 • Wydłużenie terminu na odliczenie podatku VAT.
 • Zwiększenie limitu dla prezentów o małej wartości.
 • Częściowe zniesienie zakazu odliczania VAT od zakupu usług noclegowych.
 • Nowe zasady przeliczania kursów walut.
 • Zmiany dotyczące podzielonej płatności.
 • Zmiany dotyczące Wiążących Informacji Stawkowych.

II. Nowe objaśnienia podatkowe dotyczące VAT w 2021 r. i inne zmiany VAT

 • Interpretacja ogólna Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej dotycząca kwalifikowania dla celów VAT transakcji z wykorzystaniem kart paliwowych
 • Zmiany JPK - przedłużenie sposobu prezentacji paragonów uznawanych za faktury uproszczone do 31 czerwca 2021
 • Objaśnienia podatkowe z 16 października 2020 r. dot. uznania paragonów fiskalnych za faktury uproszczone.
 • Rewolucyjny korzystny wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-895/19 dotyczący rozliczeń WNT - wprowadzenie przez polskiego ustawodawcę dodatkowego wymogu, który prowadzi do wykazania VAT należnego i naliczonego w dwóch różnych okresach rozliczeniowych jest sprzeczne z prawem unijnym
 • Korzystny dla podatników wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 15 października 2020 r. w sprawie C-335/19 dotyczący niezgodności polskich przepisów z dyrektywą unijną w zakresie ulgi na złe długi w VAT
 • Nowe terminy wymiany kas fiskalnych on line 2021
 • Czynny żal przy nowym JPK_VAT - czy trzeba składać? I jak uchronić się przed odpowiedzialnością karną skarbową

III. Rewolucyjne zmiany w fakturach ustrukturyzowanych - planowane od 1 października 2021 roku

 • Wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur (tzw. KSeF).
 • Pojęcie faktura ustrukturyzowanej. Jak ją wystawić?
 • Zasady uzyskiwania akceptacji odbiorcy faktury ustrukturyzowanej
 • Momentu wystawienia i otrzymania faktury ustrukturyzowanej jako faktury elektrnocznej
 • Zasady autoryzacji faktur ustrukturyzowanych (wyznaczanie osób upoważnionych w tym uprawnienia biur rachunkowych).
 • Zasady korygowania faktur ustrukturyzowanych.
 • Zniesienie obowiązku posiadania dokumentacji uzgodnieniowej przy fakturach ustrukturyzowanych
 • Zasady wystawiania faktur ustrukturyzowanych dla konsumentów.
 • Faktury ustrukturyzowane a zapewnienie autentyczności, integralności oraz czytelności faktur.
 • Zachęty do korzystania z faktur ustrukturyzowanych, w tym przyspieszony zwrot VAT
 • Ułatwienia w zakresie JPK_FA.

IV. SLIM VAT 2 - planowane zmiany od października 2021 roku - kontynuacja zasad uproszczeń

 • Transakcje łańcuchowe i dostosowanie przepisów dotyczących organizacji transportu w eksporcie towarów i WDT.
 • Określenie momentu ujęcia korekty WNT i importu usług.
 • Możliwość korekty deklaracji w zakresie importu towarów w celu uniknięcia prawa do utraty rozliczenia importu w deklaracji.
 • Oświadczenia niezbędne w ramach sprzedaży budynków, lokali i budowli składane w akcie notarialnym.
 • Możliwość korygowania podatku naliczonego za różne okresy.
 • Zmiana terminu na zgłoszenie VAT-26 w zakresie samochodów osobowych.
 • “Zniesienie” duplikatów faktur,
 • Zmniejszenie liczby oznaczeń na fakturach zaliczkowych
 • Wydłużenie terminu na wystawienie faktury przed dokonaniem transakcji,
 • Uproszczenia w fakturach korygujących,
 • zasady ujmowania biletów jako faktur VAT
 • Wprowadzenie zbiorczej korekty określonych transakcji handlowych
 • Planowane zmiany w uldze na złe długi

V. Pakiet e-commerce - planowane zmiany od lipca 2021 roku

 • Wdrożenie do polskiego porządku prawnego przepisów dyrektywy Rady (UE) 2017/2455 oraz dyrektywy Rady (UE) 2019/1995 dotyczących tzw. pakietu VAT e-Commerce.
 • Zmiana zasad dotyczących sprzedaży wysyłkowej
 • Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość (WSTO).
 • Sprzedaż na odległość towarów importowanych (SOTI).
 • Zasady wystawiania faktur w przypadku WSTO oraz SOTI.
 • Momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku dostaw towarów przez platformy e-commerce.
 • Zasady prowadzenia dodatkowej ewidencji oraz poboru i zapłaty podatku.

VI. TAX-FREE - planowane zmiany na lipiec 2021 i styczeń 2022 roku

 • Nowe zasady dotyczące procedury Tax Free
 • Elektroniczny obiegu dokumentów w ramach procedury
 • Elektroniczne potwierdzania wywozu towarów od 1 stycznia 2022 r.
 • Możliwość rejestracji w systemie od lipca 2021 r.

HARMONOGRAM

09:45 - 10:00 Logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa
14:00 - 16:00 Szkolenie

PRELEGENCI

Mirela Chomont  Radca Prawny, Doradca Podatkowy, były pracownik organów administracji skarbowej, członek komisji rewizyjnej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie, członek zespołu ekspertów do spraw Karnych Skarbowych przy Krajowej Izbie Doradców Podatkowych, autor w serwisie Doradca w biznesie, doświadczona trenerka i autorka szkoleń Studia ukończyła z wyróżnieniem jako najlepsza absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie- rocznik 2010. Absolwentka kierunku "Analiza Ekonomiczna i Controlling przedsiębiorstw" na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Katedra Controllingu, Analizy Finansowej i Wyceny. Obecnie prowadzi prywatną praktykę obejmującą obsługę prawną i podatkową klientów indywidualnych, podmiotów gospodarczych oraz jednostek sektora finansów publicznych. Doświadczenie nabyła w największych kancelariach prawniczych Pomorza Zachodniego oraz firmach audytorsko- księgowych, obsługujących również Urzędy, w tym Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.


CENA SZKOLENIA

249 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

199 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy: