Podatki

ROZLICZANIE PRACOWNICZYCH PLANÓW KAPITAŁOWYCH

30 czerwca 2021 r.

Online

Cena szkolenia:
199 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

Cel szkolenia:

 • Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z nowymi uregulowaniami dotyczącymi Pracowniczych Programów Kapitałowych (PPK) w zakresie prowadzenia rozliczeń PPK
 • Na szkoleniu zostaną przedstawione praktyczne aspekty rozliczeń po stronie pracodawców i pracowników
 • Szkolenie zapewnia poznanie nowych przepisów prawnych oraz praktycznych aspektów funkcjonowania PPK w 2021 r.

Korzyści dla uczestników:

 • Podstawową korzyścią dla Uczestników szkolenia jest poznanie nowych regulacji oraz problemów praktycznych związanych z nowymi uregulowaniami
 • Uczestnicy szkolenia poznają praktyczne aspekty zmian z podkreśleniem zmian niekorzystnych dla podatnika (powodujących ewentualne ryzyko podatkowe) oraz zmian umożliwiających zmniejszanie zobowiązań podatkowych (optymalizacja podatkowa).

Profil uczestnika:

 • Główni Księgowi i księgowi;
 • pracownicy księgowości stosujący na bieżąco przepisy prawa podatkowego;
 • pracownicy Działu Kadr odpowiedzialni za podatkowe rozliczenia pracowników ;
 • Dyrektorzy Finansowi i Ekonomiczni, a także inne osoby odpowiedzialne za prawidłowe stosowanie przepisów podatkowych w podmiocie.

Program szkolenia:

Podleganie PPK - weryfikowanie osób uprawnionych do zgłoszenia w PPK

 • Pojęcie osób zatrudnionych;
 • Podleganie pod składki ZUS a podleganie pod PPK;
 • Zleceniobiorca, osoby na kontraktach menadżerskich a PPK;
 • Osoby na macierzyńskim, wychowawczym;
 • Osoby na urlopie bezrobotnym
 • Weryfikacja osób uprawnionych w pierwszym okresie obowiązywania PPK.

Wyliczanie 3-miesięcznego okresu do zgłoszenia do PPK

 • Moment wejścia w życie przepisów a wyliczanie 3 miesięcy;
 • Wyliczenie 3 miesięcy w roku wejścia w życie przepisów - czy też wstecz?
 • Zatrudnienie w trakcie miesiąca - zasady wyliczeń;
 • Ponowne zatrudnienie w ciągu 12 miesięcy - sposoby wyliczania;
 • Zatrudnienie na przełomie roku - co z 3-miesięcznym okresem?
 • Zawarcie umowy cywilnoprawnej a następnie umowy o pracę;
 • Zgłoszenie wcześniej niż wymagany okres 3 miesięcy;
 • Przekształcenie pracodawcy, połączenie, przeniesienie pracownika - sytuacje wyjątkowe.

Naliczanie składek od pracownika:

 • Pojęcie wynagrodzenia brutto;
 • Wynagrodzenie za czas choroby a składka PPK;
 • Zasiłki - czy podlegają PPK?
 • Dodatki do wynagrodzenia, premie a postawa naliczania PPK;
 • Świadczenia w naturze - czy naliczać PPK?
 • Składka obniżona niż 2% - problemy praktyczne;
 • Trzynastek, wypłaty po zatrudnieniu a PPK.

Naliczanie składek od pracodawcy:

 • Sposób wyliczania 1,5%;
 • Wpłata składki w następnym miesiącu a moment uzyskania przychodu z tytułu składki pracodawcy;
 • Zwolnienia pracodawcy z obowiązku wpłaty składek;
 • Rozwiązania antykryzysowe

Zawarcie i rozwiązanie umowy o prowadzenie PPK a rozliczanie wpłat:

 • Moment zawarcia umowy a pierwsza składka do PPK;
 • Wynagrodzenie wypłacane ostatniego dnia miesiąca, do 10-tego, z góry a pobieranie składek do PPK;
 • Pobranie składki od pracownika a wpłata do PPK - przykłady praktyczne;
 • Rezygnacja z PPK w trakcie miesiąca a rozliczenie pobranej składki od pracownika;
 • Dopłata pracownikowi wynagrodzenia w razie rezygnacji - czy możliwe?
 • Data rezygnacji a data wpłat pełnych składek do PPK;
 • Rozwiązanie umowy o pracę a rozliczenie PPK

Naliczanie podatku dochodowego:

 • Zwolnienie z podatku PIT opłaty powitalnej i wpłat rocznych;
 • Część pracodawcy a przychód podatkowy;
 • Moment uzyskania przychodu podatkowego przez pracownika z tytułu wpłat pracodawcy;
 • Przykłady wyliczeń przychodu wg stawki 17%, 32% - zasady wyliczeń;
 • Wykazanie w PIT-11 wpłat dokonywanych przez pracodawcę.

Podatek dochodowy tzw. belki pobierany w trakcie funkcjonowania PPK

 • Przypadku opodatkowania podatkiem;
 • Rezygnacja z PPK a opodatkowanie;
 • Wypłaty szybsze niż w ciągu 10 lat a podatek;
 • Sposób rozliczenia podatku - kto jest płatnikiem?
 • Dopłaty zysku do rachunku - czy opodatkowane?

Problemy praktyczne związane z rozliczaniem PPK:

 • Systemy płacowe a program o rozliczania PPK;
 • Dane przekazywane do PPK przez pracodawcę;
 • Korekty wynagrodzenia a wpłaty do PPK;
 • Praca na kilku etatach przez pracownika a wpłaty do PPK;
 • Sposoby kontrolowania wpłat przez organ nadzoru
 • Komornik a wpłaty do PPK;
 • Brak wpłaty - konsekwencje praktyczne

Dyskusja z Uczestnikami.

09:45 - 10:00 Logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa
14:00 - 16:00 Szkolenie

Joanna Patyk  Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 12-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno - podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej TAX & BUSINESS. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: "Dokumentacja VAT", "Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych" - wydanie:2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

249 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

199 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

Podatki

ROZLICZANIE PRACOWNICZYCH PLANÓW KAPITAŁOWYCH

30 czerwca 2021 r.

Online

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

Cel szkolenia:

 • Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z nowymi uregulowaniami dotyczącymi Pracowniczych Programów Kapitałowych (PPK) w zakresie prowadzenia rozliczeń PPK
 • Na szkoleniu zostaną przedstawione praktyczne aspekty rozliczeń po stronie pracodawców i pracowników
 • Szkolenie zapewnia poznanie nowych przepisów prawnych oraz praktycznych aspektów funkcjonowania PPK w 2021 r.

Korzyści dla uczestników:

 • Podstawową korzyścią dla Uczestników szkolenia jest poznanie nowych regulacji oraz problemów praktycznych związanych z nowymi uregulowaniami
 • Uczestnicy szkolenia poznają praktyczne aspekty zmian z podkreśleniem zmian niekorzystnych dla podatnika (powodujących ewentualne ryzyko podatkowe) oraz zmian umożliwiających zmniejszanie zobowiązań podatkowych (optymalizacja podatkowa).

Profil uczestnika:

 • Główni Księgowi i księgowi;
 • pracownicy księgowości stosujący na bieżąco przepisy prawa podatkowego;
 • pracownicy Działu Kadr odpowiedzialni za podatkowe rozliczenia pracowników ;
 • Dyrektorzy Finansowi i Ekonomiczni, a także inne osoby odpowiedzialne za prawidłowe stosowanie przepisów podatkowych w podmiocie.

Program szkolenia:

Podleganie PPK - weryfikowanie osób uprawnionych do zgłoszenia w PPK

 • Pojęcie osób zatrudnionych;
 • Podleganie pod składki ZUS a podleganie pod PPK;
 • Zleceniobiorca, osoby na kontraktach menadżerskich a PPK;
 • Osoby na macierzyńskim, wychowawczym;
 • Osoby na urlopie bezrobotnym
 • Weryfikacja osób uprawnionych w pierwszym okresie obowiązywania PPK.

Wyliczanie 3-miesięcznego okresu do zgłoszenia do PPK

 • Moment wejścia w życie przepisów a wyliczanie 3 miesięcy;
 • Wyliczenie 3 miesięcy w roku wejścia w życie przepisów - czy też wstecz?
 • Zatrudnienie w trakcie miesiąca - zasady wyliczeń;
 • Ponowne zatrudnienie w ciągu 12 miesięcy - sposoby wyliczania;
 • Zatrudnienie na przełomie roku - co z 3-miesięcznym okresem?
 • Zawarcie umowy cywilnoprawnej a następnie umowy o pracę;
 • Zgłoszenie wcześniej niż wymagany okres 3 miesięcy;
 • Przekształcenie pracodawcy, połączenie, przeniesienie pracownika - sytuacje wyjątkowe.

Naliczanie składek od pracownika:

 • Pojęcie wynagrodzenia brutto;
 • Wynagrodzenie za czas choroby a składka PPK;
 • Zasiłki - czy podlegają PPK?
 • Dodatki do wynagrodzenia, premie a postawa naliczania PPK;
 • Świadczenia w naturze - czy naliczać PPK?
 • Składka obniżona niż 2% - problemy praktyczne;
 • Trzynastek, wypłaty po zatrudnieniu a PPK.

Naliczanie składek od pracodawcy:

 • Sposób wyliczania 1,5%;
 • Wpłata składki w następnym miesiącu a moment uzyskania przychodu z tytułu składki pracodawcy;
 • Zwolnienia pracodawcy z obowiązku wpłaty składek;
 • Rozwiązania antykryzysowe

Zawarcie i rozwiązanie umowy o prowadzenie PPK a rozliczanie wpłat:

 • Moment zawarcia umowy a pierwsza składka do PPK;
 • Wynagrodzenie wypłacane ostatniego dnia miesiąca, do 10-tego, z góry a pobieranie składek do PPK;
 • Pobranie składki od pracownika a wpłata do PPK - przykłady praktyczne;
 • Rezygnacja z PPK w trakcie miesiąca a rozliczenie pobranej składki od pracownika;
 • Dopłata pracownikowi wynagrodzenia w razie rezygnacji - czy możliwe?
 • Data rezygnacji a data wpłat pełnych składek do PPK;
 • Rozwiązanie umowy o pracę a rozliczenie PPK

Naliczanie podatku dochodowego:

 • Zwolnienie z podatku PIT opłaty powitalnej i wpłat rocznych;
 • Część pracodawcy a przychód podatkowy;
 • Moment uzyskania przychodu podatkowego przez pracownika z tytułu wpłat pracodawcy;
 • Przykłady wyliczeń przychodu wg stawki 17%, 32% - zasady wyliczeń;
 • Wykazanie w PIT-11 wpłat dokonywanych przez pracodawcę.

Podatek dochodowy tzw. belki pobierany w trakcie funkcjonowania PPK

 • Przypadku opodatkowania podatkiem;
 • Rezygnacja z PPK a opodatkowanie;
 • Wypłaty szybsze niż w ciągu 10 lat a podatek;
 • Sposób rozliczenia podatku - kto jest płatnikiem?
 • Dopłaty zysku do rachunku - czy opodatkowane?

Problemy praktyczne związane z rozliczaniem PPK:

 • Systemy płacowe a program o rozliczania PPK;
 • Dane przekazywane do PPK przez pracodawcę;
 • Korekty wynagrodzenia a wpłaty do PPK;
 • Praca na kilku etatach przez pracownika a wpłaty do PPK;
 • Sposoby kontrolowania wpłat przez organ nadzoru
 • Komornik a wpłaty do PPK;
 • Brak wpłaty - konsekwencje praktyczne

Dyskusja z Uczestnikami.


HARMONOGRAM

09:45 - 10:00 Logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa
14:00 - 16:00 Szkolenie

PRELEGENCI

Joanna Patyk  Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 12-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno - podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej TAX & BUSINESS. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: "Dokumentacja VAT", "Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych" - wydanie:2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.


CENA SZKOLENIA

249 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

199 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy: