Podatki

Zmiany w JPK_VAT od kwietnia 2021 r., KSE faktura, bieżące wyroki, interpretacje oraz bieżące problemy

30 kwietnia 2021 r.

Online

Cena szkolenia:
199 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

I. Zmiany w JPK_VAT od kwietnia 2021 r. - projekt rozporządzenia.

1. Wykazywanie paragonów z NIP oraz wykazywanie paragonów za przejazd autostradą oraz biletów za przewóz osób - rozszerzenie możliwości odliczenia podatku,

2. Ważna zmiana dotycząca oznaczenia “MPP” w pliku JPK_VAT.

3. Modyfikacja i doprecyzowanie symboli GTU .

 • GTU_01 - napoje alkoholowe.
 • GTU_02 - paliwa.
 • GTU_03 - oleje i smary.
 • GTU_07 - pojazdy i części samochodowe.
 • GTU_09 - produkty lecznicze i wyroby medyczne.
 • GTU_10 - nieruchomości.
 • GTU_12 - usługi niematerialne.
 • GTU_13 - transport i magazynowanie.
 • GTU a faktura do paragonu “FP”.

4. Zmiana zasad oznaczania transakcji symbolem “TP”.

 • Wprowadzenie limitu 15.000 zł.
 • Jak obliczyć limit 15.000 zł? Transakcja czy faktura?
 • Powiązania przez Skarb Państwa a symbol “TP”.
 • Kiedy pomimo powiązań nie trzeba używać symbolu “TP”?

5. Uregulowanie sposobu ewidencjonowania faktur za przejazd autostradą oraz przewóz osób (bilety PKP, autobusowe, inne).

6. Jak po nowemu ująć obniżenia podatku naliczonego z faktury korygującej kiedy nie otrzymano korekty?

7. Doprecyzowanie zakresu danych przy imporcie towarów.

8. Korekta JPK_VAT a czynny żal.

9. Przepisy przejściowe jak je czytać .

II. Krajowy system e-faktura:

1. E-faktura:

 • Dla kogo?
 • Od kiedy?
 • Na jakich zasadach?
 • Jak się przygotować?

2. Wybór e-faktury przez sprzedawcę - skutki podatkowe:

 • Zakres danych.
 • Sposób wysyłki i przechowywania faktur sprzedażowych.

3. Wybór e-faktury przez kontrahenta - skutki podatkowe:

 • Sposób pobrania i przechowywania faktur zakupowych.
 • Zakres obowiązków podatkowych i rachunkowych.

4. Zasady weryfikacji e-faktur przez organy podatkowe.

5. Zasady i terminy wejścia w życie regulacji.

III. Aktualne orzecznictwo

1. Wyrok TSUE dotyczący rozliczania WNT w sprawie C-895/19. Jak rozliczać podatek po wyroku?

2. Karty paliwowe - interpretacja ogólna wydana po wyroku TSUE C-235/18 i jej konsekwencje

3. Wyrok TSUE w sprawie C 48/20. Możliwość korekt faktur w trakcie kontroli podatkowej.

4. Obowiązek podatkowy przy sprzedaży mediów (energia, elektryczna, gaz, woda, nieczystości, najem, dzierżawa, leasing, ochrona osób, dozór mienia itp.) w świetle wyroku NSA I FSK 1842/16

09:45 - 10:00 Logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa
14:00 - 16:00 Szkolenie

Marcin Otręba  absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W roku 2005 ukończył studia podyplomowe o specjalności Podatki. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach podatków pośrednich oraz procedurze podatkowej. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej we Wrocławiu. Obecnie koordynator do spraw podatków w firmie która należy do grona największych producentów kruszyw łamanych w Polsce. Autor wielu publikacji dla biuletynu VAT, wydawnictwa INFOR. Od 2010 roku związany jest z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu w której prowadzi wykłady oraz szkolenia z zakresu podatków. Ma status trenera z ramienia Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

249 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

199 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

Podatki

Zmiany w JPK_VAT od kwietnia 2021 r., KSE faktura, bieżące wyroki, interpretacje oraz bieżące problemy

30 kwietnia 2021 r.

Online

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

I. Zmiany w JPK_VAT od kwietnia 2021 r. - projekt rozporządzenia.

1. Wykazywanie paragonów z NIP oraz wykazywanie paragonów za przejazd autostradą oraz biletów za przewóz osób - rozszerzenie możliwości odliczenia podatku,

2. Ważna zmiana dotycząca oznaczenia “MPP” w pliku JPK_VAT.

3. Modyfikacja i doprecyzowanie symboli GTU .

 • GTU_01 - napoje alkoholowe.
 • GTU_02 - paliwa.
 • GTU_03 - oleje i smary.
 • GTU_07 - pojazdy i części samochodowe.
 • GTU_09 - produkty lecznicze i wyroby medyczne.
 • GTU_10 - nieruchomości.
 • GTU_12 - usługi niematerialne.
 • GTU_13 - transport i magazynowanie.
 • GTU a faktura do paragonu “FP”.

4. Zmiana zasad oznaczania transakcji symbolem “TP”.

 • Wprowadzenie limitu 15.000 zł.
 • Jak obliczyć limit 15.000 zł? Transakcja czy faktura?
 • Powiązania przez Skarb Państwa a symbol “TP”.
 • Kiedy pomimo powiązań nie trzeba używać symbolu “TP”?

5. Uregulowanie sposobu ewidencjonowania faktur za przejazd autostradą oraz przewóz osób (bilety PKP, autobusowe, inne).

6. Jak po nowemu ująć obniżenia podatku naliczonego z faktury korygującej kiedy nie otrzymano korekty?

7. Doprecyzowanie zakresu danych przy imporcie towarów.

8. Korekta JPK_VAT a czynny żal.

9. Przepisy przejściowe jak je czytać .

II. Krajowy system e-faktura:

1. E-faktura:

 • Dla kogo?
 • Od kiedy?
 • Na jakich zasadach?
 • Jak się przygotować?

2. Wybór e-faktury przez sprzedawcę - skutki podatkowe:

 • Zakres danych.
 • Sposób wysyłki i przechowywania faktur sprzedażowych.

3. Wybór e-faktury przez kontrahenta - skutki podatkowe:

 • Sposób pobrania i przechowywania faktur zakupowych.
 • Zakres obowiązków podatkowych i rachunkowych.

4. Zasady weryfikacji e-faktur przez organy podatkowe.

5. Zasady i terminy wejścia w życie regulacji.

III. Aktualne orzecznictwo

1. Wyrok TSUE dotyczący rozliczania WNT w sprawie C-895/19. Jak rozliczać podatek po wyroku?

2. Karty paliwowe - interpretacja ogólna wydana po wyroku TSUE C-235/18 i jej konsekwencje

3. Wyrok TSUE w sprawie C 48/20. Możliwość korekt faktur w trakcie kontroli podatkowej.

4. Obowiązek podatkowy przy sprzedaży mediów (energia, elektryczna, gaz, woda, nieczystości, najem, dzierżawa, leasing, ochrona osób, dozór mienia itp.) w świetle wyroku NSA I FSK 1842/16


HARMONOGRAM

09:45 - 10:00 Logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa
14:00 - 16:00 Szkolenie

PRELEGENCI

Marcin Otręba  absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W roku 2005 ukończył studia podyplomowe o specjalności Podatki. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach podatków pośrednich oraz procedurze podatkowej. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej we Wrocławiu. Obecnie koordynator do spraw podatków w firmie która należy do grona największych producentów kruszyw łamanych w Polsce. Autor wielu publikacji dla biuletynu VAT, wydawnictwa INFOR. Od 2010 roku związany jest z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu w której prowadzi wykłady oraz szkolenia z zakresu podatków. Ma status trenera z ramienia Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej.


CENA SZKOLENIA

249 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

199 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy: