Podatki

Odpowiedzialność prawna w tym odszkodowawcza księgowych

7 maja 2021 r.

Online

Cena szkolenia:
199 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

I. Rodzaje możliwych stosunków prawnych między księgowym a obsługiwanym klientem - co wybrać?

 • Umowa o pracę
 • Umowa zlecenie
 • Umowa cywilnoprawna w ramach działalności gospodarczej

II. Na co należy zwracać uwagę przy zawieraniu umów z klientami:

 • forma umowy
 • obowiązkowe elementy umowy
 • zasady ustalania wynagrodzeń
 • obowiązki księgowych
 • klauzule zabezpieczające interesy księgowych
 • zasady wypowiadania i rozwiązywania umów
 • pełnomocnictwa do umów
 • działanie bez umowy - ryzyka odpowiedzialności

III. Odpowiedzialność cywilna księgowego, w tym odpowiedzialność odszkodowawcza

 • Rodzaje odpowiedzialności (kontraktowa, deliktowa, bezpodstawne wzbogacenie)
 • Szkoda i związek przyczynowo skutkowy jako przesłanki odpowiedzialności (czy księgowy odpowiada za niezapłacony przez klienta podatek? Czy księgowy odpowiada za powstałe odsetki?)
 • Wina księgowego jako przesłanka odpowiedzialności cywilnej (jak ją wykazać, na czym polega?)
 • Bezprawne działanie księgowego (zasady naruszenia umów i odpowiedzialność z tym związana)
 • Rodzaje szkód wyrządzanych przez księgowego na przykładach
 • Ubezpieczenia OC obowiązkowe i dobrowolne dla księgowego
 • Przedawnienie roszczeń cywilnoprawnych
 • Jak się bronić przed odpowiedzialnością odszkodowawczą

IV. Odpowiedzialność pracownicza księgowego

 • Szkoda popełniona umyślnie i nieumyślnie - odmienne zasady odpowiedzialności
 • Tryb rozwiązania umowy z księgowym
 • Odpowiedzialność porządkowa

V. Odpowiedzialność karna i karna skarbowa księgowego

 • Ustalenie osoby ponoszącej odpowiedzialność (kierownik jednostki - główny księgowy - księgowy - czy klient?)
 • Najczęstsze przypadki odpowiedzialności karnej i karnej skarbowej księgowych
09:45 - 10:00 Logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa
14:00 - 16:00 Szkolenie

Mirela Chomont  Radca Prawny, Doradca Podatkowy, były pracownik organów administracji skarbowej, członek komisji rewizyjnej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie, członek zespołu ekspertów do spraw Karnych Skarbowych przy Krajowej Izbie Doradców Podatkowych, autor w serwisie Doradca w biznesie, doświadczona trenerka i autorka szkoleń Studia ukończyła z wyróżnieniem jako najlepsza absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie- rocznik 2010. Absolwentka kierunku "Analiza Ekonomiczna i Controlling przedsiębiorstw" na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Katedra Controllingu, Analizy Finansowej i Wyceny. Obecnie prowadzi prywatną praktykę obejmującą obsługę prawną i podatkową klientów indywidualnych, podmiotów gospodarczych oraz jednostek sektora finansów publicznych. Doświadczenie nabyła w największych kancelariach prawniczych Pomorza Zachodniego oraz firmach audytorsko- księgowych, obsługujących również Urzędy, w tym Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

249 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

199 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

Podatki

Odpowiedzialność prawna w tym odszkodowawcza księgowych

7 maja 2021 r.

Online

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

I. Rodzaje możliwych stosunków prawnych między księgowym a obsługiwanym klientem - co wybrać?

 • Umowa o pracę
 • Umowa zlecenie
 • Umowa cywilnoprawna w ramach działalności gospodarczej

II. Na co należy zwracać uwagę przy zawieraniu umów z klientami:

 • forma umowy
 • obowiązkowe elementy umowy
 • zasady ustalania wynagrodzeń
 • obowiązki księgowych
 • klauzule zabezpieczające interesy księgowych
 • zasady wypowiadania i rozwiązywania umów
 • pełnomocnictwa do umów
 • działanie bez umowy - ryzyka odpowiedzialności

III. Odpowiedzialność cywilna księgowego, w tym odpowiedzialność odszkodowawcza

 • Rodzaje odpowiedzialności (kontraktowa, deliktowa, bezpodstawne wzbogacenie)
 • Szkoda i związek przyczynowo skutkowy jako przesłanki odpowiedzialności (czy księgowy odpowiada za niezapłacony przez klienta podatek? Czy księgowy odpowiada za powstałe odsetki?)
 • Wina księgowego jako przesłanka odpowiedzialności cywilnej (jak ją wykazać, na czym polega?)
 • Bezprawne działanie księgowego (zasady naruszenia umów i odpowiedzialność z tym związana)
 • Rodzaje szkód wyrządzanych przez księgowego na przykładach
 • Ubezpieczenia OC obowiązkowe i dobrowolne dla księgowego
 • Przedawnienie roszczeń cywilnoprawnych
 • Jak się bronić przed odpowiedzialnością odszkodowawczą

IV. Odpowiedzialność pracownicza księgowego

 • Szkoda popełniona umyślnie i nieumyślnie - odmienne zasady odpowiedzialności
 • Tryb rozwiązania umowy z księgowym
 • Odpowiedzialność porządkowa

V. Odpowiedzialność karna i karna skarbowa księgowego

 • Ustalenie osoby ponoszącej odpowiedzialność (kierownik jednostki - główny księgowy - księgowy - czy klient?)
 • Najczęstsze przypadki odpowiedzialności karnej i karnej skarbowej księgowych

HARMONOGRAM

09:45 - 10:00 Logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa
14:00 - 16:00 Szkolenie

PRELEGENCI

Mirela Chomont  Radca Prawny, Doradca Podatkowy, były pracownik organów administracji skarbowej, członek komisji rewizyjnej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie, członek zespołu ekspertów do spraw Karnych Skarbowych przy Krajowej Izbie Doradców Podatkowych, autor w serwisie Doradca w biznesie, doświadczona trenerka i autorka szkoleń Studia ukończyła z wyróżnieniem jako najlepsza absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie- rocznik 2010. Absolwentka kierunku "Analiza Ekonomiczna i Controlling przedsiębiorstw" na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Katedra Controllingu, Analizy Finansowej i Wyceny. Obecnie prowadzi prywatną praktykę obejmującą obsługę prawną i podatkową klientów indywidualnych, podmiotów gospodarczych oraz jednostek sektora finansów publicznych. Doświadczenie nabyła w największych kancelariach prawniczych Pomorza Zachodniego oraz firmach audytorsko- księgowych, obsługujących również Urzędy, w tym Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.


CENA SZKOLENIA

249 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

199 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy: