Podatki

Retrospektywna analiza przepływów pieniężnych w kontekście ich prognozowania.

13 - 14 maja 2021 r.

Online

Cena szkolenia:
950 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

Szkolenie przeznaczone dla:

księgowych, głównych księgowych, pracowników pionów finansowo - księgowych oraz komórek planowania i analiz ekonomicznych, dla komórek kredytowych banków oraz dla kadry zarządzającej finansami jednostek gospodarczych

Dzień 1. (prowadzi Ewa Śnieżek)

Retrospektywna funkcja przepływów pieniężnych - analiza i interpretacja Cash flow.

1. Przepływy pieniężne w regulacjach krajowych i międzynarodowych prawa bilansowego- standardy rachunkowości w zakresie przepływów pieniężnych.

2. Analiza podstawowych problemów: środki pieniężne w bilansie i w “cash flow”, struktura sprawozdania, metodologia rachunku przepływów pieniężnych, zawartość merytoryczna pozycji sprawozdania - według KSR 1 i MSR 7.

3. Informacje o przepływach pieniężnych w analizie kondycji finansowej i zdolności płatniczej jednostki

4. Wprowadzenie do analizy cash flow - ocena efektywności działalności - rentowność a wypłacalność jednostki.

5. Interpretacja informacji o kształtowaniu się strumieni pieniężnych z poszczególnych obszarów działalności. Analiza pionowa i pozioma cash flow,

6. Analiza “8 przypadków” - na wybranych przykładach liczbowych.

7. Analiza wskaźnikowa cash flow - przydatność w ocenie standingu finansowego jednostki, cash flow jako element systemu wczesnego ostrzegania w jednostce - identyfikacja symptomów kryzysu finansowego przedsiębiorstwa.

Dzień 2. (prowadzi Michał Wiatr)

Prospektywne ujęcie przepływów pieniężnych - analiza w długim i krótkim okresie. Przepływy pieniężne w ujęciu ex ante.

1. Analiza i prognozowanie majątku obrotowego:

 • efektywne zarządzanie należnościami - analiza prawidłowości spłat, analiza wiekowania przy użyciu DSO
 • analiza efektywności polityki kredytowej - porównanie rachunku wyników, analiza przyrostowa,
 • model Baumol?a.

2. Analiza i prognozowanie źródeł finansowania:

 • kredyt kupiecki - wpływ na sprawozdanie finansowe,
 • zaawansowana analiza progu płynności,
 • preliminarz środków pieniężnych - wykorzystanie i analiza,

3. Prognozowanie sprawozdań finansowych:

 • metodą stałych wskaźników,
 • metodą procentu od sprzedaży.

4. Ocena efektywności projektów inwestycyjnych - wybrane aspekty

09:45 - 10:00 Logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa
14:00 - 16:00 Szkolenie

Ewa Śnieżek  Prof. dr hab. Ewa Śnieżek - ekspert i trener CASH FLOW, współautor Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 1 “Rachunek Przepływów Pieniężnych” oraz wielu publikacji na temat przepływów pieniężnych m.in. “Przewodnik po Cash Flow - metodologia i techniki sporządzania według znowelizowanej ustawy o rachunkowości”, stały współpracownik Komitetu Krajowych Standardów Rachunkowości, wykładowca wielu wyższych uczelni. Uczestniczyła w pracach nad nowelizacją ustawy o rachunkowości.

dr Michał Wiatr  Doktor, adiunkt w Zakładzie Rachunkowości Finansowej w Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Łódzkiego. Stopień naukowy doktora uzyskał w 2012 r. na podstawie rozprawy Koncepcja bilansu według teorii Wilhelma Osbahra jako kierunek doskonalenia sprawozdawczości finansowej ? propozycja modelu. W swoich badaniach naukowych i w działalności doradczej koncentruje się na zagadnieniach rachunkowości przepływów pieniężnych, szeroko rozumianej problematyce rachunkowości kreatywnej, sposobach eliminowania jej wpływu i jej interakcjach w kontekście potrzeb inwestora oraz wyzwań współczesnej sprawozdawczości finansowej. Autor i współautor licznych publikacji z zakresu sprawozdawczości przepływów pieniężnych, auditingu, rachunkowości finansowej, wyceny przedsiębiorstw. Współpracuje z wieloma firmami szkoleniowymi, consultingowymi i audytorskimi w Polsce. Specjalista w zakresie badań i analizy sprawozdań finansowych, organizacji systemu rachunkowości, zarządzania finansami, doradztwa transakcyjnego, analiz due diligence. Konsultant firm doradczych, współtwórca projektów z rachunkowości finansowej i zarządczej dla wielu polskich przedsiębiorstw. Uczestnik projektów wdrażania z zakresów systemów rachunkowości zarządczej i finansowej dla uczelni wyższej, opracowywania polityki rachunkowości, systemów finansowo-księgowych, systemów podatkowych oraz programów restrukturyzacyjnych dla polskich przedsiębiorstw.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

950 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby, zgłoszenia przesłane do 06.05.2021

1200 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby, zgłoszenia przesłane po 06.05.2021

Podatki

Retrospektywna analiza przepływów pieniężnych w kontekście ich prognozowania.

13 - 14 maja 2021 r.

Online

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

Szkolenie przeznaczone dla:

księgowych, głównych księgowych, pracowników pionów finansowo - księgowych oraz komórek planowania i analiz ekonomicznych, dla komórek kredytowych banków oraz dla kadry zarządzającej finansami jednostek gospodarczych

Dzień 1. (prowadzi Ewa Śnieżek)

Retrospektywna funkcja przepływów pieniężnych - analiza i interpretacja Cash flow.

1. Przepływy pieniężne w regulacjach krajowych i międzynarodowych prawa bilansowego- standardy rachunkowości w zakresie przepływów pieniężnych.

2. Analiza podstawowych problemów: środki pieniężne w bilansie i w “cash flow”, struktura sprawozdania, metodologia rachunku przepływów pieniężnych, zawartość merytoryczna pozycji sprawozdania - według KSR 1 i MSR 7.

3. Informacje o przepływach pieniężnych w analizie kondycji finansowej i zdolności płatniczej jednostki

4. Wprowadzenie do analizy cash flow - ocena efektywności działalności - rentowność a wypłacalność jednostki.

5. Interpretacja informacji o kształtowaniu się strumieni pieniężnych z poszczególnych obszarów działalności. Analiza pionowa i pozioma cash flow,

6. Analiza “8 przypadków” - na wybranych przykładach liczbowych.

7. Analiza wskaźnikowa cash flow - przydatność w ocenie standingu finansowego jednostki, cash flow jako element systemu wczesnego ostrzegania w jednostce - identyfikacja symptomów kryzysu finansowego przedsiębiorstwa.

Dzień 2. (prowadzi Michał Wiatr)

Prospektywne ujęcie przepływów pieniężnych - analiza w długim i krótkim okresie. Przepływy pieniężne w ujęciu ex ante.

1. Analiza i prognozowanie majątku obrotowego:

 • efektywne zarządzanie należnościami - analiza prawidłowości spłat, analiza wiekowania przy użyciu DSO
 • analiza efektywności polityki kredytowej - porównanie rachunku wyników, analiza przyrostowa,
 • model Baumol?a.

2. Analiza i prognozowanie źródeł finansowania:

 • kredyt kupiecki - wpływ na sprawozdanie finansowe,
 • zaawansowana analiza progu płynności,
 • preliminarz środków pieniężnych - wykorzystanie i analiza,

3. Prognozowanie sprawozdań finansowych:

 • metodą stałych wskaźników,
 • metodą procentu od sprzedaży.

4. Ocena efektywności projektów inwestycyjnych - wybrane aspekty


HARMONOGRAM

09:45 - 10:00 Logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa
14:00 - 16:00 Szkolenie

PRELEGENCI

Ewa Śnieżek  Prof. dr hab. Ewa Śnieżek - ekspert i trener CASH FLOW, współautor Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 1 “Rachunek Przepływów Pieniężnych” oraz wielu publikacji na temat przepływów pieniężnych m.in. “Przewodnik po Cash Flow - metodologia i techniki sporządzania według znowelizowanej ustawy o rachunkowości”, stały współpracownik Komitetu Krajowych Standardów Rachunkowości, wykładowca wielu wyższych uczelni. Uczestniczyła w pracach nad nowelizacją ustawy o rachunkowości.

dr Michał Wiatr  Doktor, adiunkt w Zakładzie Rachunkowości Finansowej w Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Łódzkiego. Stopień naukowy doktora uzyskał w 2012 r. na podstawie rozprawy Koncepcja bilansu według teorii Wilhelma Osbahra jako kierunek doskonalenia sprawozdawczości finansowej ? propozycja modelu. W swoich badaniach naukowych i w działalności doradczej koncentruje się na zagadnieniach rachunkowości przepływów pieniężnych, szeroko rozumianej problematyce rachunkowości kreatywnej, sposobach eliminowania jej wpływu i jej interakcjach w kontekście potrzeb inwestora oraz wyzwań współczesnej sprawozdawczości finansowej. Autor i współautor licznych publikacji z zakresu sprawozdawczości przepływów pieniężnych, auditingu, rachunkowości finansowej, wyceny przedsiębiorstw. Współpracuje z wieloma firmami szkoleniowymi, consultingowymi i audytorskimi w Polsce. Specjalista w zakresie badań i analizy sprawozdań finansowych, organizacji systemu rachunkowości, zarządzania finansami, doradztwa transakcyjnego, analiz due diligence. Konsultant firm doradczych, współtwórca projektów z rachunkowości finansowej i zarządczej dla wielu polskich przedsiębiorstw. Uczestnik projektów wdrażania z zakresów systemów rachunkowości zarządczej i finansowej dla uczelni wyższej, opracowywania polityki rachunkowości, systemów finansowo-księgowych, systemów podatkowych oraz programów restrukturyzacyjnych dla polskich przedsiębiorstw.


CENA SZKOLENIA

950 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby, zgłoszenia przesłane do 06.05.2021

1200 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby, zgłoszenia przesłane po 06.05.2021


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy: