Podatki

Estoński CIT- Ryczałt od dochodów spółek kapitałowych

13 kwietnia 2021 r.

Online

Cena szkolenia:
150 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

1. Zasady ogólne

2. Zakres podmiotowy

3. Przedmiot opodatkowania

4. Podstawa opodatkowania

5. Prawo do odliczeń od podstawy opodatkowania

6. Wysokość podatku

7. Domiar zobowiązania podatkowego

8. Obowiązki informacyjne

9. Płatność podatku

10. Rozliczanie straty podatkowej

11. Utrata prawa do opodatkowania ryczałtem

12. Przepisy przejściowe

15:45 - 16:00 Logowanie
16:00 - 19:00 Szkolenie
19:00 Zakończenie szkolenia

Piotr Perkowski  Absolwent studiów licencjackich i magisterskich ukończonych w Szkole Głównej Handlowej na kierunku finanse i rachunkowość oraz podyplomowych studiów z zakresu prawa podatkowego na Akademii Leona Koźmińskiego. Wieloletnie doświadczenie praktyczne w obszarze podatków zdobywał podczas pracy w firmach doradczych oraz na stanowiskach specjalistycznych i kierowniczych w wewnętrznych działach podatkowych największych polskich i zagranicznych firm w branżach takich jak telekomunikacja, handel detaliczny czy energetyka. W trakcie kariery zawodowej uczestniczył w przeglądach podatkowych i projektach due dilligence, sporządzał opinie podatkowe, wnioski o wydanie interpretacji indywidualnych i pisma procesowe, a także przygotowywał i wdrażał ulgi podatkowe oraz wewnętrzne procedury i instrukcje podatkowe. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatków dochodowych i cen transferowych. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu wykładów, szkoleń i kursów podatkowych - jest wykładowcą akademickim oraz stałym współpracownikiem organizacji szkoleniowych. Członek Stowarzyszenia Centrum Cen Transferowych oraz uczestnik Forum Cen Transferowych ? zespołu opiniodawczo-doradczego przy Ministrze Finansów.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

199 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

150 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

Podatki

Estoński CIT- Ryczałt od dochodów spółek kapitałowych

13 kwietnia 2021 r.

Online

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

1. Zasady ogólne

2. Zakres podmiotowy

3. Przedmiot opodatkowania

4. Podstawa opodatkowania

5. Prawo do odliczeń od podstawy opodatkowania

6. Wysokość podatku

7. Domiar zobowiązania podatkowego

8. Obowiązki informacyjne

9. Płatność podatku

10. Rozliczanie straty podatkowej

11. Utrata prawa do opodatkowania ryczałtem

12. Przepisy przejściowe


HARMONOGRAM

15:45 - 16:00 Logowanie
16:00 - 19:00 Szkolenie
19:00 Zakończenie szkolenia

PRELEGENCI

Piotr Perkowski  Absolwent studiów licencjackich i magisterskich ukończonych w Szkole Głównej Handlowej na kierunku finanse i rachunkowość oraz podyplomowych studiów z zakresu prawa podatkowego na Akademii Leona Koźmińskiego. Wieloletnie doświadczenie praktyczne w obszarze podatków zdobywał podczas pracy w firmach doradczych oraz na stanowiskach specjalistycznych i kierowniczych w wewnętrznych działach podatkowych największych polskich i zagranicznych firm w branżach takich jak telekomunikacja, handel detaliczny czy energetyka. W trakcie kariery zawodowej uczestniczył w przeglądach podatkowych i projektach due dilligence, sporządzał opinie podatkowe, wnioski o wydanie interpretacji indywidualnych i pisma procesowe, a także przygotowywał i wdrażał ulgi podatkowe oraz wewnętrzne procedury i instrukcje podatkowe. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatków dochodowych i cen transferowych. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu wykładów, szkoleń i kursów podatkowych - jest wykładowcą akademickim oraz stałym współpracownikiem organizacji szkoleniowych. Członek Stowarzyszenia Centrum Cen Transferowych oraz uczestnik Forum Cen Transferowych ? zespołu opiniodawczo-doradczego przy Ministrze Finansów.


CENA SZKOLENIA

199 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

150 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy: