Podatki

Ceny transferowe 2020/2021

20 kwietnia 2021 r.

Online

Cena szkolenia:
150 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

1. Powiązania osobowe i kapitałowe,

2. Cena transferowa

3. Transakcja kontrolowana

4. Wartość transakcji jednorodnej

5. Korekty cen transferowych

6. Recharakteryzacja transakcji

7. Metody ustalania ceny transakcyjnej

8. Analiza danych porównawczych

9. Dokumentacja cen transferowych

10. Zwolnienia z obowiązku dokumentacyjnego

11. Grupowa dokumentacja cen transferowych

12. Oświadczenie zarządu

13. Informacja o cenach transferowych (TP-R)

14. Uprzednie porozumienia cenowe (APA)

15. Sankcje

16. Zarządzanie ryzykiem cen transferowych

15:45 - 16:00 Logowanie
16:00 - 20:00 Szkolenie
20:00 Zakończenie szkolenia

Piotr Perkowski  Absolwent studiów licencjackich i magisterskich ukończonych w Szkole Głównej Handlowej na kierunku finanse i rachunkowość oraz podyplomowych studiów z zakresu prawa podatkowego na Akademii Leona Koźmińskiego. Wieloletnie doświadczenie praktyczne w obszarze podatków zdobywał podczas pracy w firmach doradczych oraz na stanowiskach specjalistycznych i kierowniczych w wewnętrznych działach podatkowych największych polskich i zagranicznych firm w branżach takich jak telekomunikacja, handel detaliczny czy energetyka. W trakcie kariery zawodowej uczestniczył w przeglądach podatkowych i projektach due dilligence, sporządzał opinie podatkowe, wnioski o wydanie interpretacji indywidualnych i pisma procesowe, a także przygotowywał i wdrażał ulgi podatkowe oraz wewnętrzne procedury i instrukcje podatkowe. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatków dochodowych i cen transferowych. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu wykładów, szkoleń i kursów podatkowych - jest wykładowcą akademickim oraz stałym współpracownikiem organizacji szkoleniowych. Członek Stowarzyszenia Centrum Cen Transferowych oraz uczestnik Forum Cen Transferowych ? zespołu opiniodawczo-doradczego przy Ministrze Finansów.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

199 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

150 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

Podatki

Ceny transferowe 2020/2021

20 kwietnia 2021 r.

Online

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

1. Powiązania osobowe i kapitałowe,

2. Cena transferowa

3. Transakcja kontrolowana

4. Wartość transakcji jednorodnej

5. Korekty cen transferowych

6. Recharakteryzacja transakcji

7. Metody ustalania ceny transakcyjnej

8. Analiza danych porównawczych

9. Dokumentacja cen transferowych

10. Zwolnienia z obowiązku dokumentacyjnego

11. Grupowa dokumentacja cen transferowych

12. Oświadczenie zarządu

13. Informacja o cenach transferowych (TP-R)

14. Uprzednie porozumienia cenowe (APA)

15. Sankcje

16. Zarządzanie ryzykiem cen transferowych


HARMONOGRAM

15:45 - 16:00 Logowanie
16:00 - 20:00 Szkolenie
20:00 Zakończenie szkolenia

PRELEGENCI

Piotr Perkowski  Absolwent studiów licencjackich i magisterskich ukończonych w Szkole Głównej Handlowej na kierunku finanse i rachunkowość oraz podyplomowych studiów z zakresu prawa podatkowego na Akademii Leona Koźmińskiego. Wieloletnie doświadczenie praktyczne w obszarze podatków zdobywał podczas pracy w firmach doradczych oraz na stanowiskach specjalistycznych i kierowniczych w wewnętrznych działach podatkowych największych polskich i zagranicznych firm w branżach takich jak telekomunikacja, handel detaliczny czy energetyka. W trakcie kariery zawodowej uczestniczył w przeglądach podatkowych i projektach due dilligence, sporządzał opinie podatkowe, wnioski o wydanie interpretacji indywidualnych i pisma procesowe, a także przygotowywał i wdrażał ulgi podatkowe oraz wewnętrzne procedury i instrukcje podatkowe. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatków dochodowych i cen transferowych. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu wykładów, szkoleń i kursów podatkowych - jest wykładowcą akademickim oraz stałym współpracownikiem organizacji szkoleniowych. Członek Stowarzyszenia Centrum Cen Transferowych oraz uczestnik Forum Cen Transferowych ? zespołu opiniodawczo-doradczego przy Ministrze Finansów.


CENA SZKOLENIA

199 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

150 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy: