Podatki

Ulga B+R i Ulga IP Box

26 kwietnia 2021 r.

Online

Cena szkolenia:
150 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

Moduł I: Ulga B+R

1. Definicja działalności badawczo-rozwojowej

 • cechy działalności badawczo-rozwojowej
 • podmioty uprawnione

2. Korzyści podatkowe ze stosowania ulgi B+R

3. Koszty kwalifikowane

 • koszty wynagrodzeń
 • koszty odpisów amortyzacyjnych
 • koszty nabycia materiałów i surowców
 • koszty tytułów ochronnych na wynalazki, wzory użytkowe i przemysłowe
 • koszty korzystania z aparatury naukowo - badawczej
 • koszty współpracy z jednostkami naukowymi

4. Ewidencja podatkowa i dokumentowanie ulgi B+R

 • dokumentacja organizacyjna
 • ujęcie księgowe
 • wyodrębnienie kosztów kwalifikowanych

5. Ulga B+R w zeznaniu rocznym

 • załącznik do zeznania podatkowego CIT/BR
 • odliczenie ulgi w przypadku uzyskania dochodu
 • odliczenie ulgi w przypadku poniesienia straty

6. Praktyczne aspekty wdrożenia ulgi B+R w firmie

7. Przykłady zastosowania ulgi B+R

Moduł II: Innovation Box (IP Box)

1. Cel wprowadzenia IP Box

2. Podmioty uprawnione do stosowania IP Box

3. Kwalifikowane prawa własności intelektualnej

 • katalog praw własności intelektualnej
 • autorskie prawo do programu komputerowego

4. Dochód z kwalifikowanego IP

 • dochód z opłat lub należności licencyjnych
 • dochód ze sprzedaży
 • dochód wkalkulowany w cenę produktu lub usługi
 • transakcje z podmiotami powiązanymi

5. Ewidencja przychodów i kosztów kwalifikowanego IP

 • dostosowanie polityki rachunkowości i zakładowego planu kont
 • przypisanie przychodów i kosztów do danego kwalifikowanego IP
 • ewidencja kosztów pracowniczych

6. Ustalenie podstawy opodatkowania z kwalifikowanego IP

 • wyodrębnienie dochodu z kwalifikowanego IP w roku podatkowym
 • obliczenie wskaźnika nexus
 • podstawa opodatkowania

7. Zeznanie roczne dla celów IP Box

8. Rozliczenie straty z kwalifikowanego IP

9. Stosowanie IP Box i ulgi B+R w tym samym roku podatkowym

10. Praktyczne aspekty wdrożenia IP Box w firmie

15:45 - 16:00 Logowanie
16:00 - 20:00 Szkolenie
20:00 Zakończenie szkolenia

Piotr Perkowski  Absolwent studiów licencjackich i magisterskich ukończonych w Szkole Głównej Handlowej na kierunku finanse i rachunkowość oraz podyplomowych studiów z zakresu prawa podatkowego na Akademii Leona Koźmińskiego. Wieloletnie doświadczenie praktyczne w obszarze podatków zdobywał podczas pracy w firmach doradczych oraz na stanowiskach specjalistycznych i kierowniczych w wewnętrznych działach podatkowych największych polskich i zagranicznych firm w branżach takich jak telekomunikacja, handel detaliczny czy energetyka. W trakcie kariery zawodowej uczestniczył w przeglądach podatkowych i projektach due dilligence, sporządzał opinie podatkowe, wnioski o wydanie interpretacji indywidualnych i pisma procesowe, a także przygotowywał i wdrażał ulgi podatkowe oraz wewnętrzne procedury i instrukcje podatkowe. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatków dochodowych i cen transferowych. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu wykładów, szkoleń i kursów podatkowych - jest wykładowcą akademickim oraz stałym współpracownikiem organizacji szkoleniowych. Członek Stowarzyszenia Centrum Cen Transferowych oraz uczestnik Forum Cen Transferowych ? zespołu opiniodawczo-doradczego przy Ministrze Finansów.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

199 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

150 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

Podatki

Ulga B+R i Ulga IP Box

26 kwietnia 2021 r.

Online

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

Moduł I: Ulga B+R

1. Definicja działalności badawczo-rozwojowej

 • cechy działalności badawczo-rozwojowej
 • podmioty uprawnione

2. Korzyści podatkowe ze stosowania ulgi B+R

3. Koszty kwalifikowane

 • koszty wynagrodzeń
 • koszty odpisów amortyzacyjnych
 • koszty nabycia materiałów i surowców
 • koszty tytułów ochronnych na wynalazki, wzory użytkowe i przemysłowe
 • koszty korzystania z aparatury naukowo - badawczej
 • koszty współpracy z jednostkami naukowymi

4. Ewidencja podatkowa i dokumentowanie ulgi B+R

 • dokumentacja organizacyjna
 • ujęcie księgowe
 • wyodrębnienie kosztów kwalifikowanych

5. Ulga B+R w zeznaniu rocznym

 • załącznik do zeznania podatkowego CIT/BR
 • odliczenie ulgi w przypadku uzyskania dochodu
 • odliczenie ulgi w przypadku poniesienia straty

6. Praktyczne aspekty wdrożenia ulgi B+R w firmie

7. Przykłady zastosowania ulgi B+R

Moduł II: Innovation Box (IP Box)

1. Cel wprowadzenia IP Box

2. Podmioty uprawnione do stosowania IP Box

3. Kwalifikowane prawa własności intelektualnej

 • katalog praw własności intelektualnej
 • autorskie prawo do programu komputerowego

4. Dochód z kwalifikowanego IP

 • dochód z opłat lub należności licencyjnych
 • dochód ze sprzedaży
 • dochód wkalkulowany w cenę produktu lub usługi
 • transakcje z podmiotami powiązanymi

5. Ewidencja przychodów i kosztów kwalifikowanego IP

 • dostosowanie polityki rachunkowości i zakładowego planu kont
 • przypisanie przychodów i kosztów do danego kwalifikowanego IP
 • ewidencja kosztów pracowniczych

6. Ustalenie podstawy opodatkowania z kwalifikowanego IP

 • wyodrębnienie dochodu z kwalifikowanego IP w roku podatkowym
 • obliczenie wskaźnika nexus
 • podstawa opodatkowania

7. Zeznanie roczne dla celów IP Box

8. Rozliczenie straty z kwalifikowanego IP

9. Stosowanie IP Box i ulgi B+R w tym samym roku podatkowym

10. Praktyczne aspekty wdrożenia IP Box w firmie


HARMONOGRAM

15:45 - 16:00 Logowanie
16:00 - 20:00 Szkolenie
20:00 Zakończenie szkolenia

PRELEGENCI

Piotr Perkowski  Absolwent studiów licencjackich i magisterskich ukończonych w Szkole Głównej Handlowej na kierunku finanse i rachunkowość oraz podyplomowych studiów z zakresu prawa podatkowego na Akademii Leona Koźmińskiego. Wieloletnie doświadczenie praktyczne w obszarze podatków zdobywał podczas pracy w firmach doradczych oraz na stanowiskach specjalistycznych i kierowniczych w wewnętrznych działach podatkowych największych polskich i zagranicznych firm w branżach takich jak telekomunikacja, handel detaliczny czy energetyka. W trakcie kariery zawodowej uczestniczył w przeglądach podatkowych i projektach due dilligence, sporządzał opinie podatkowe, wnioski o wydanie interpretacji indywidualnych i pisma procesowe, a także przygotowywał i wdrażał ulgi podatkowe oraz wewnętrzne procedury i instrukcje podatkowe. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatków dochodowych i cen transferowych. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu wykładów, szkoleń i kursów podatkowych - jest wykładowcą akademickim oraz stałym współpracownikiem organizacji szkoleniowych. Członek Stowarzyszenia Centrum Cen Transferowych oraz uczestnik Forum Cen Transferowych ? zespołu opiniodawczo-doradczego przy Ministrze Finansów.


CENA SZKOLENIA

199 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

150 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy: