Podatki

Faktury 2021 oraz Krajowy System e-Faktur.

26 kwietnia 2021 r.

Online

Cena szkolenia:
199 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

FAKTURY

Wystawianie faktur:

 • obowiązek wystawienia faktury,
 • naruszenie obowiązku wystawienia faktury,
 • “podwójne” zafakturowanie tego samego zdarzenia,
 • problematyka faktur: wadliwych, nierzetelnych, w tym tzw. “pustych” faktur,
 • refakturowanie a stawka VAT na fakturze,
 • oznaczenia GTU, MPP, TP w JPK - jak prawidłowo stosować?
 • Data sprzedaży, data nabycia i inne “wrażliwe” pola w JPK.

Faktury zaliczkowe:

 • obowiązek podatkowy w przypadku faktur zaliczkowych
 • zaliczka a WDT,
 • zaliczka a eksport,
 • faktura “eksportowa”,
 • kilka zaliczek do jednej transakcji - jak fakturować?
 • zaliczka otrzymana w tym samym miesiącu co wykonanie świadczenia,
 • zaliczka na 100% - czy trzeba wystawiać FV końcową?
 • zaliczki na media a fakturowanie,
 • faktura zaliczkowa a MPP,
 • faktura zaliczkowa a biała lista podatników VAT,
 • faktury zaliczkowe w JPK - na co zwrócić szczególną uwagę?

Faktury do paragonów:

 • kiedy występuje obowiązek wystawienia faktury wyłącznie na żądanie nabywcy?
 • brak zwrotu paragonu przez nabywcę a obowiązek wystawienia faktury na żądanie nabywcy
 • termin na wystawienie faktury do paragonu
 • paragony z NIP nabywcy o wartości powyżej 450 zł - zagadnienia problematyczne,
 • raportowanie faktur do paragonów w JPK,
 • faktury korygujące do paragonów, a korekta na kasie rejestrującej.

Problematyka faktur uproszczonych:

 • zakres danych na fakturze uproszczonej,
 • czego nie musi zawierać faktura uproszczona?
 • korygowanie danych na FV uproszczonej,
 • faktura uproszczona a nota korygująca,
 • paragon z NIP jako faktura uproszczona w JPK,
 • wystawienie faktury do paragonu z NIP.

Faktury w walucie obcej:

 • kiedy należy uznać, że faktura jest wystawiona w walucie obcej?
 • Faktura w walucie obcej = faktura walutowa?
 • kurs waluty dla faktur w walucie obcej - dostępne rozwiązania,
 • nieprawidłowy kurs waluty a prawo do odliczenia u nabywcy.

FAKTURY KORYGUJĄCE

Zasady wystawiania faktur korygujących:

 • kiedy istnieje obowiązek wystawienia faktury korygującej?
 • korekta, czy “anulowanie” faktury?
 • kilka faktur korygujących do jednej faktury,
 • faktura korygująca a nota korygująca,
 • korekta FV z błędnym NIP/nabywcą,
 • faktura korygująca - jak ująć korektę w JPK
 • korekta JPK i czynny żal - jak to zrobić i ile mamy na to czasu?

Nowe zasady ujmowania faktur korygujących in plus od dnia 01.01.2021 r.

Nowe zasady ujmowania faktur korygujących in minus od dnia 01.01.2021 r.

Faktury korygujące a kurs waluty:

 • kurs waluty a korekty o charakterze następczym,
 • kurs waluty a korekty o charakterze pierwotnym,
 • problematyka zbiorczej faktury korygującej.

KRAJOWY SYSTEM E-FAKTUR (KSeF)

Charakterystyka nowego rozwiązania

 • istota KSeF,
 • funkcjonalność systemu KSeF,
 • od kiedy?
 • dla kogo obligatoryjne, a dla kodo fakultatywne?
 • Oprogramowanie MF, czy “z rynku”?
 • w jaki sposób uzyskać dostęp do KSeF?

KSeF obligatoryjny dla wszystkich podatników?

Faktura ustrukturyzowana:

 • sposób wystawiania,
 • sposób przesyłania do nabywcy,
 • zakres danych na fakturze “ustrukturyzowanej”,
 • korygowanie “ustrukturyzowanej” faktury po stronie sprzedawcy,
 • korygowanie VAT naliczonego wynikającego z korekty faktury “ustrukturyzowanej”,
 • archiwizacja i przechowywanie “ustrukturyzowanych” faktur,
 • faktury “ustrukturyzowane” w JPK

“Benefity” dla podatników: nowe terminy zwrotu VAT.

09:45 - 10:00 Logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa
14:00 - 16:00 Szkolenie

Marcin Otręba  absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W roku 2005 ukończył studia podyplomowe o specjalności Podatki. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach podatków pośrednich oraz procedurze podatkowej. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej we Wrocławiu. Obecnie koordynator do spraw podatków w firmie która należy do grona największych producentów kruszyw łamanych w Polsce. Autor wielu publikacji dla biuletynu VAT, wydawnictwa INFOR. Od 2010 roku związany jest z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu w której prowadzi wykłady oraz szkolenia z zakresu podatków. Ma status trenera z ramienia Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

249 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

199 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

Podatki

Faktury 2021 oraz Krajowy System e-Faktur.

26 kwietnia 2021 r.

Online

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

FAKTURY

Wystawianie faktur:

 • obowiązek wystawienia faktury,
 • naruszenie obowiązku wystawienia faktury,
 • “podwójne” zafakturowanie tego samego zdarzenia,
 • problematyka faktur: wadliwych, nierzetelnych, w tym tzw. “pustych” faktur,
 • refakturowanie a stawka VAT na fakturze,
 • oznaczenia GTU, MPP, TP w JPK - jak prawidłowo stosować?
 • Data sprzedaży, data nabycia i inne “wrażliwe” pola w JPK.

Faktury zaliczkowe:

 • obowiązek podatkowy w przypadku faktur zaliczkowych
 • zaliczka a WDT,
 • zaliczka a eksport,
 • faktura “eksportowa”,
 • kilka zaliczek do jednej transakcji - jak fakturować?
 • zaliczka otrzymana w tym samym miesiącu co wykonanie świadczenia,
 • zaliczka na 100% - czy trzeba wystawiać FV końcową?
 • zaliczki na media a fakturowanie,
 • faktura zaliczkowa a MPP,
 • faktura zaliczkowa a biała lista podatników VAT,
 • faktury zaliczkowe w JPK - na co zwrócić szczególną uwagę?

Faktury do paragonów:

 • kiedy występuje obowiązek wystawienia faktury wyłącznie na żądanie nabywcy?
 • brak zwrotu paragonu przez nabywcę a obowiązek wystawienia faktury na żądanie nabywcy
 • termin na wystawienie faktury do paragonu
 • paragony z NIP nabywcy o wartości powyżej 450 zł - zagadnienia problematyczne,
 • raportowanie faktur do paragonów w JPK,
 • faktury korygujące do paragonów, a korekta na kasie rejestrującej.

Problematyka faktur uproszczonych:

 • zakres danych na fakturze uproszczonej,
 • czego nie musi zawierać faktura uproszczona?
 • korygowanie danych na FV uproszczonej,
 • faktura uproszczona a nota korygująca,
 • paragon z NIP jako faktura uproszczona w JPK,
 • wystawienie faktury do paragonu z NIP.

Faktury w walucie obcej:

 • kiedy należy uznać, że faktura jest wystawiona w walucie obcej?
 • Faktura w walucie obcej = faktura walutowa?
 • kurs waluty dla faktur w walucie obcej - dostępne rozwiązania,
 • nieprawidłowy kurs waluty a prawo do odliczenia u nabywcy.

FAKTURY KORYGUJĄCE

Zasady wystawiania faktur korygujących:

 • kiedy istnieje obowiązek wystawienia faktury korygującej?
 • korekta, czy “anulowanie” faktury?
 • kilka faktur korygujących do jednej faktury,
 • faktura korygująca a nota korygująca,
 • korekta FV z błędnym NIP/nabywcą,
 • faktura korygująca - jak ująć korektę w JPK
 • korekta JPK i czynny żal - jak to zrobić i ile mamy na to czasu?

Nowe zasady ujmowania faktur korygujących in plus od dnia 01.01.2021 r.

Nowe zasady ujmowania faktur korygujących in minus od dnia 01.01.2021 r.

Faktury korygujące a kurs waluty:

 • kurs waluty a korekty o charakterze następczym,
 • kurs waluty a korekty o charakterze pierwotnym,
 • problematyka zbiorczej faktury korygującej.

KRAJOWY SYSTEM E-FAKTUR (KSeF)

Charakterystyka nowego rozwiązania

 • istota KSeF,
 • funkcjonalność systemu KSeF,
 • od kiedy?
 • dla kogo obligatoryjne, a dla kodo fakultatywne?
 • Oprogramowanie MF, czy “z rynku”?
 • w jaki sposób uzyskać dostęp do KSeF?

KSeF obligatoryjny dla wszystkich podatników?

Faktura ustrukturyzowana:

 • sposób wystawiania,
 • sposób przesyłania do nabywcy,
 • zakres danych na fakturze “ustrukturyzowanej”,
 • korygowanie “ustrukturyzowanej” faktury po stronie sprzedawcy,
 • korygowanie VAT naliczonego wynikającego z korekty faktury “ustrukturyzowanej”,
 • archiwizacja i przechowywanie “ustrukturyzowanych” faktur,
 • faktury “ustrukturyzowane” w JPK

“Benefity” dla podatników: nowe terminy zwrotu VAT.


HARMONOGRAM

09:45 - 10:00 Logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa
14:00 - 16:00 Szkolenie

PRELEGENCI

Marcin Otręba  absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W roku 2005 ukończył studia podyplomowe o specjalności Podatki. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach podatków pośrednich oraz procedurze podatkowej. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej we Wrocławiu. Obecnie koordynator do spraw podatków w firmie która należy do grona największych producentów kruszyw łamanych w Polsce. Autor wielu publikacji dla biuletynu VAT, wydawnictwa INFOR. Od 2010 roku związany jest z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu w której prowadzi wykłady oraz szkolenia z zakresu podatków. Ma status trenera z ramienia Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej.


CENA SZKOLENIA

249 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

199 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy: