Podatki

Podatek VAT w obrocie międzynarodowym- dwa dni.

9 i 16 kwietnia 2021 r.

Online

Cena szkolenia:
449 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

DZIEŃ 1. 9 kwietnia.

Zasady ogólne identyfikacji towarowych transakcji transgranicznych przy wywozie

 • Towary transportowane lub wysyłane za granicę o pojęcia ustawowe: eksport, WDT, dostawa towarów z montażem, itp.
 • Transakcje łańcuchowe i transakcje trójstronne - zasady identyfikacji.
 • Ogólne zasady raportowania i opodatkowania transakcji (stawka 0%, a raportowanie “poza VAT”, samo naliczenie przez nabywcę, potencjalne obowiązki rejestracji dla celów VAT w innych krajach.
 • WDT a Brexit

WDT (quick fixes)

 • Zasady dokumentowania WDT, ustawa a unijne rozporządzenie (znaczenie domniemania wywozu).
 • Rozporządzenie unijne - zakres dokumentów.
 • Ustawa o VAT - zakres dokumentów w tym dokumenty dodatkowe.
 • Noty wyjaśniające Komisji Europejskiej z grudnia 2019 r. Dotyczące 2020 Quick Fixes w zakresie WDT.
 • Orzecznictwo sądowe i przykładowe interpretacje (np. WDT a dostawa z montażem).

Magazyny call-off stock

 • Co to jest magazyn call-off stock oraz dotychczasowe problemy z rozliczeniem.
 • Aktualne zasady rozliczania podatku przy zastosowaniu procedury call-off stock.
 • Zakres ewidencji prowadzonej przez podatnika przemieszczającego towary w ramach procedury
 • Noty wyjaśniające Komisji Europejskiej z grudnia 2019 r. Dotyczące 2020 Quick Fixes w zakresie magazynów call-off stock.

DZIEŃ 2. 16 kwietnia.

Transakcje łańcuchowe

 • Co to jest transakcja łańcuchowa w rozumieniu przepisów o VAT.
 • Identyfikacja transakcji łańcuchowych - transakcje łańcuchowe a WDT.
 • Obowiązki podmiotów uczestniczących w transakcji łańcuchowe.
 • Noty wyjaśniające Komisji Europejskiej z grudnia 2019 r. Dotyczące 2020 Quick Fixes w zakresie transakcji łańcuchowych.

WNT

 • Zasady ogólne - towary transportowane z zagranicy a pojęcia ustawowe: import, WNT, dostawa z montażem.
 • Magazyn call-off stock - obowiązki nabywcy
 • Obowiązek podatkowy oraz obowiązki ewidencyjne.
 • Podstawa opodatkowania
 • Wiążąca informacja stawowa jako narzędzie do właściwej oceny opodatkowania przywozu towarów w sytuacjach wątpliwych
 • Transgraniczne świadczenie usług
 • WNT a Brexit

Usługi transgraniczne

 • Miejsce świadczenia - fikcja ustawowa - zasady ogólne
 • Import i “eksport” usług
 • Zasady szczególne dla wybranych rodzajów usług:
  • Usługi na nieruchomościach ze szczególnym uwzględnieniem Not Wyjaśniających Komisji Europejskiej w sprawie miejsca świadczenia tego typu usług
  • Usługi świadczone dla podmiotów nie podatników
  • Usługi transportowe
 • Stałe miejsce prowadzenia działalności dla celów VAT a obowiązki rejestracyjne i ryzyka świadczącego

Raportowanie obrotu międzynarodowego w nowym JPK_VAT

 • ?Likwidacja” deklaracji, a rozszerzenie zakresu danych do raportowania.
 • Zmiana struktury JPK,
 • Nowe dane i kody raportowe istotne dla transakcji transgranicznych.
 • Nowe sankcje w przypadku błędów
 • Zakres i terminy korekt przy autokontroli
 • Terminy
09:45 - 10:00 Logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa
14:00 - 16:00 Szkolenie

Marcin Otręba  absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W roku 2005 ukończył studia podyplomowe o specjalności Podatki. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach podatków pośrednich oraz procedurze podatkowej. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej we Wrocławiu. Obecnie koordynator do spraw podatków w firmie która należy do grona największych producentów kruszyw łamanych w Polsce. Autor wielu publikacji dla biuletynu VAT, wydawnictwa INFOR. Od 2010 roku związany jest z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu w której prowadzi wykłady oraz szkolenia z zakresu podatków. Ma status trenera z ramienia Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

449 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

249 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby w dowolnie wybranym dniu

Podatki

Podatek VAT w obrocie międzynarodowym- dwa dni.

9 i 16 kwietnia 2021 r.

Online

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

DZIEŃ 1. 9 kwietnia.

Zasady ogólne identyfikacji towarowych transakcji transgranicznych przy wywozie

 • Towary transportowane lub wysyłane za granicę o pojęcia ustawowe: eksport, WDT, dostawa towarów z montażem, itp.
 • Transakcje łańcuchowe i transakcje trójstronne - zasady identyfikacji.
 • Ogólne zasady raportowania i opodatkowania transakcji (stawka 0%, a raportowanie “poza VAT”, samo naliczenie przez nabywcę, potencjalne obowiązki rejestracji dla celów VAT w innych krajach.
 • WDT a Brexit

WDT (quick fixes)

 • Zasady dokumentowania WDT, ustawa a unijne rozporządzenie (znaczenie domniemania wywozu).
 • Rozporządzenie unijne - zakres dokumentów.
 • Ustawa o VAT - zakres dokumentów w tym dokumenty dodatkowe.
 • Noty wyjaśniające Komisji Europejskiej z grudnia 2019 r. Dotyczące 2020 Quick Fixes w zakresie WDT.
 • Orzecznictwo sądowe i przykładowe interpretacje (np. WDT a dostawa z montażem).

Magazyny call-off stock

 • Co to jest magazyn call-off stock oraz dotychczasowe problemy z rozliczeniem.
 • Aktualne zasady rozliczania podatku przy zastosowaniu procedury call-off stock.
 • Zakres ewidencji prowadzonej przez podatnika przemieszczającego towary w ramach procedury
 • Noty wyjaśniające Komisji Europejskiej z grudnia 2019 r. Dotyczące 2020 Quick Fixes w zakresie magazynów call-off stock.

DZIEŃ 2. 16 kwietnia.

Transakcje łańcuchowe

 • Co to jest transakcja łańcuchowa w rozumieniu przepisów o VAT.
 • Identyfikacja transakcji łańcuchowych - transakcje łańcuchowe a WDT.
 • Obowiązki podmiotów uczestniczących w transakcji łańcuchowe.
 • Noty wyjaśniające Komisji Europejskiej z grudnia 2019 r. Dotyczące 2020 Quick Fixes w zakresie transakcji łańcuchowych.

WNT

 • Zasady ogólne - towary transportowane z zagranicy a pojęcia ustawowe: import, WNT, dostawa z montażem.
 • Magazyn call-off stock - obowiązki nabywcy
 • Obowiązek podatkowy oraz obowiązki ewidencyjne.
 • Podstawa opodatkowania
 • Wiążąca informacja stawowa jako narzędzie do właściwej oceny opodatkowania przywozu towarów w sytuacjach wątpliwych
 • Transgraniczne świadczenie usług
 • WNT a Brexit

Usługi transgraniczne

 • Miejsce świadczenia - fikcja ustawowa - zasady ogólne
 • Import i “eksport” usług
 • Zasady szczególne dla wybranych rodzajów usług:
  • Usługi na nieruchomościach ze szczególnym uwzględnieniem Not Wyjaśniających Komisji Europejskiej w sprawie miejsca świadczenia tego typu usług
  • Usługi świadczone dla podmiotów nie podatników
  • Usługi transportowe
 • Stałe miejsce prowadzenia działalności dla celów VAT a obowiązki rejestracyjne i ryzyka świadczącego

Raportowanie obrotu międzynarodowego w nowym JPK_VAT

 • ?Likwidacja” deklaracji, a rozszerzenie zakresu danych do raportowania.
 • Zmiana struktury JPK,
 • Nowe dane i kody raportowe istotne dla transakcji transgranicznych.
 • Nowe sankcje w przypadku błędów
 • Zakres i terminy korekt przy autokontroli
 • Terminy

HARMONOGRAM

09:45 - 10:00 Logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa
14:00 - 16:00 Szkolenie

PRELEGENCI

Marcin Otręba  absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W roku 2005 ukończył studia podyplomowe o specjalności Podatki. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach podatków pośrednich oraz procedurze podatkowej. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej we Wrocławiu. Obecnie koordynator do spraw podatków w firmie która należy do grona największych producentów kruszyw łamanych w Polsce. Autor wielu publikacji dla biuletynu VAT, wydawnictwa INFOR. Od 2010 roku związany jest z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu w której prowadzi wykłady oraz szkolenia z zakresu podatków. Ma status trenera z ramienia Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej.


CENA SZKOLENIA

449 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

249 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby w dowolnie wybranym dniu


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy: