Podatki

Reprezentacja, reklama oraz działania wspierające sprzedaż w ujęciu podatkowym.

9 kwietnia 2021 r.

Online

Cena szkolenia:
199 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

Cel szkolenia:

 • Celem szkolenia jest poznanie i usystematyzowanie wiedzy związanej z działaniami marketingowymi podmiotu, reklamą i reprezentacją w aspekcie rozliczeń podatkowych.
 • Na szkoleniu zostanie w szczególności zwrócona uwaga na zmianę stanowiska sądów administracyjnych oraz Ministra Finansów;
 • Na szkoleniu zostaną także przedstawione praktyczne aspekty rozliczania różnych działań marketingowych i wspierania sprzedaży podejmowanych przez podmioty gospodarcze.
 • Szkolenie zapewnia zapoznanie się Uczestników także ze zmianami Ustawy o VAT w zakresie rozliczania nieodpłatnych świadczeń.

Korzyści dla uczestników:

 • Podstawową korzyścią dla Uczestników szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy związanej z rozliczaniem działań marketingowych.
 • Uczestnicy szkolenia poznają najnowsze orzecznictwo oraz interpretacje podatkowe, a także regulacje podatkowe obowiązujące od 2021 r.
 • Uczestnicy szkolenia poznają praktyczne aspekty rozliczania działań marketingowych, reklamy oraz reprezentacji.
 • Na szkoleniu przedstawiona zostanie optymalizacja podatkowa dotycząca tematu szkolenia.

Profil uczestnika:

 • Główni Księgowi i księgowi;
 • pracownicy księgowości stosujący na bieżąco przepisy prawa podatkowego;
 • pracownicy marketingu odpowiadający za akcje promocyjne i marketingowe;
 • przedstawiciele handlowi;
 • Dyrektorzy Finansowi i Ekonomiczni, a także inne osoby odpowiedzialne za prawidłowe stosowanie przepisów podatkowych w podmiocie.

Program szkolenia:

Zasady rozliczania premii pieniężnych i bonusów po zmianach od 2021 r.:

 • Pojęcie sprzedaży promocyjnej, rabatów i premii pieniężnych;
 • Zasady udzielania rabatów- przykłady rozwiązań;
 • Rozliczania rabatów i premii pieniężnych na gruncie Ustawy o VAT - faktura korygująca “in minus”;
 • Rabat przy sprzedaży jako dodatkowy element faktury;
 • Rozliczanie rabatów i premii pieniężnych na gruncie podatku dochodowego
 • Moment zaliczenia rabatu (premii pieniężnej) po stronie kupującego i sprzedającego na gruncie Ustawy o CIT i ustawy o VAT;
 • Optymalizacja podatkowa w zakresie rozliczania premii podatkowych na gruncie przepisów podatkowych.

Zmiany podatku CIT i VAT od 2021 r. mające wpływ na rozliczenia podatkowe:

 • Darowizny na rzecz walki z Covid a rozliczenia podatkowe w CIT, PIT, VAT;
 • Darowizna krwi i osocza;
 • Kwota wolna od naliczania podatku VAT podniesiona do 20,00 zł.;
 • Odliczanie podatku VAT od usług noclegowych przekazanych nieodpłatnie;
 • Koszt wytworzenia usług związanych z walką z Covid - dokumentowanie i rozliczanie.

Zasady naliczania wydatków na reprezentację i reklamę do kosztów podatkowych.

 • Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
 • Pojęcie reklamy i reprezentacji
 • Zasady zaliczania reklamy do KUP
 • Wyłączenie reprezentacji z KUP
 • Kawa, herbata, ciastka, usługi gastronomiczne jako KUP - zmiana stanowiska MF oraz najnowsze orzecznictwo;
 • Optymalizacja podatkowa w zakresie rozliczania kosztów drobnych poczęstunków.

Skutki podatkowe w podatku dochodowym i podatku VAT różnych form wsparcia sprzedaży:

 • Koszty marketingu;
 • Informacja handlowa
 • Promocja
 • Udział w targach i imprezach reklamowych
 • Szkolenia i konferencje
 • Płytki okolicznościowe;
 • Upominki świąteczne;
 • Okazjonalne gadżety;
 • Obsługa fan page na Facebooku.

Sponsoring i jego rozliczenie

 • Pojęcie sponsoringu;
 • Sponsoring właściwy i niewłaściwy;
 • Kiedy sponsoring jest darowizną;
 • Sponsoring jako świadczenie wzajemne;
 • Skutki podatkowe dla udzielającego wsparcia w ramach sponsoringu na gruncie podatku dochodowego - czy zakup przekazywanego świadczenia jest kosztem uzyskania przychodów;
 • Skutki podatkowe dla otrzymującego świadczenie w ramach sponsoringu
 • Faktura wewnętrzna - kiedy i w jakiej wysokości
 • Optymalizacja podatkowa w ramach sponsoringu - rozliczenie barterowe i kompensata wzajemnych świadczeń - zasady rozliczeń

Nieodpłatna dostawy towarów oraz nieodpłatne świadczenie usług - w tym dla pracowników:

 • Pojęcie nieodpłatnej dostawy towarów;
 • Pojęcie nieodpłatnego świadczenia usług;
 • Wyłączenia z konieczności wystawienia faktury wewnętrznej: próbki, materiały informacyjne, prezenty o małej wartości;
 • Ewidencja osób, którym przekazano prezent jako optymalizacja podatkowa
 • Materiały handlowe a podatek VAT;
 • Przekazanie gadżetów, prezentów, upominków a opodatkowanie podatkiem VAT;
 • Moment powstania obowiązku podatkowego.

Świadczenia na rzecz pracowników z perspektywy podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego - NAJNOWSZE ORZECZNICTWO:

 • Testy na COVID
 • Szczepienia na grypę i inne
 • Kawa, herbata, ciastka;
 • Impreza integracyjna;
 • Szkolenia;
 • Drobne upominki;
 • Bony towarowe;
 • Świadczenia z ZFŚS - rozliczanie.

Problemy praktyczne rozliczeń podatkowych:

 • Przychód z tytułu nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń na gruncie podatku CIT;
 • Przykłady nieodpłatnego świadczenia w przypadku osób prawnych, w tym wykorzystywanie narzędzi i urządzeń innego podmiotu;
 • Przekazanie regałów, wystroju sklepu, itp. a konsekwencje podatkowe;
 • Prezent - czy dla firmy czy dla osoby fizycznej;
 • Obwiązek składania informacji PIT 11 - kto i kiedy;
 • Kwota wolna od opodatkowania z tytułu nieodpłatnych przekazań towarów - zasady zastosowania zwolnienia;
 • Obowiązki ciążące po stronie organizatora konkursu, akcji promocyjnych;
 • Przekazania towarów nierezydentom - czy konieczny PIT?

Dyskusja z uczestnikami.

09:45 - 10:00 Logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa
14:00 - 16:00 Szkolenie

Joanna Patyk  Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 12-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno - podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej TAX & BUSINESS. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: "Dokumentacja VAT", "Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych" - wydanie:2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

249 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

199 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

Podatki

Reprezentacja, reklama oraz działania wspierające sprzedaż w ujęciu podatkowym.

9 kwietnia 2021 r.

Online

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

Cel szkolenia:

 • Celem szkolenia jest poznanie i usystematyzowanie wiedzy związanej z działaniami marketingowymi podmiotu, reklamą i reprezentacją w aspekcie rozliczeń podatkowych.
 • Na szkoleniu zostanie w szczególności zwrócona uwaga na zmianę stanowiska sądów administracyjnych oraz Ministra Finansów;
 • Na szkoleniu zostaną także przedstawione praktyczne aspekty rozliczania różnych działań marketingowych i wspierania sprzedaży podejmowanych przez podmioty gospodarcze.
 • Szkolenie zapewnia zapoznanie się Uczestników także ze zmianami Ustawy o VAT w zakresie rozliczania nieodpłatnych świadczeń.

Korzyści dla uczestników:

 • Podstawową korzyścią dla Uczestników szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy związanej z rozliczaniem działań marketingowych.
 • Uczestnicy szkolenia poznają najnowsze orzecznictwo oraz interpretacje podatkowe, a także regulacje podatkowe obowiązujące od 2021 r.
 • Uczestnicy szkolenia poznają praktyczne aspekty rozliczania działań marketingowych, reklamy oraz reprezentacji.
 • Na szkoleniu przedstawiona zostanie optymalizacja podatkowa dotycząca tematu szkolenia.

Profil uczestnika:

 • Główni Księgowi i księgowi;
 • pracownicy księgowości stosujący na bieżąco przepisy prawa podatkowego;
 • pracownicy marketingu odpowiadający za akcje promocyjne i marketingowe;
 • przedstawiciele handlowi;
 • Dyrektorzy Finansowi i Ekonomiczni, a także inne osoby odpowiedzialne za prawidłowe stosowanie przepisów podatkowych w podmiocie.

Program szkolenia:

Zasady rozliczania premii pieniężnych i bonusów po zmianach od 2021 r.:

 • Pojęcie sprzedaży promocyjnej, rabatów i premii pieniężnych;
 • Zasady udzielania rabatów- przykłady rozwiązań;
 • Rozliczania rabatów i premii pieniężnych na gruncie Ustawy o VAT - faktura korygująca “in minus”;
 • Rabat przy sprzedaży jako dodatkowy element faktury;
 • Rozliczanie rabatów i premii pieniężnych na gruncie podatku dochodowego
 • Moment zaliczenia rabatu (premii pieniężnej) po stronie kupującego i sprzedającego na gruncie Ustawy o CIT i ustawy o VAT;
 • Optymalizacja podatkowa w zakresie rozliczania premii podatkowych na gruncie przepisów podatkowych.

Zmiany podatku CIT i VAT od 2021 r. mające wpływ na rozliczenia podatkowe:

 • Darowizny na rzecz walki z Covid a rozliczenia podatkowe w CIT, PIT, VAT;
 • Darowizna krwi i osocza;
 • Kwota wolna od naliczania podatku VAT podniesiona do 20,00 zł.;
 • Odliczanie podatku VAT od usług noclegowych przekazanych nieodpłatnie;
 • Koszt wytworzenia usług związanych z walką z Covid - dokumentowanie i rozliczanie.

Zasady naliczania wydatków na reprezentację i reklamę do kosztów podatkowych.

 • Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
 • Pojęcie reklamy i reprezentacji
 • Zasady zaliczania reklamy do KUP
 • Wyłączenie reprezentacji z KUP
 • Kawa, herbata, ciastka, usługi gastronomiczne jako KUP - zmiana stanowiska MF oraz najnowsze orzecznictwo;
 • Optymalizacja podatkowa w zakresie rozliczania kosztów drobnych poczęstunków.

Skutki podatkowe w podatku dochodowym i podatku VAT różnych form wsparcia sprzedaży:

 • Koszty marketingu;
 • Informacja handlowa
 • Promocja
 • Udział w targach i imprezach reklamowych
 • Szkolenia i konferencje
 • Płytki okolicznościowe;
 • Upominki świąteczne;
 • Okazjonalne gadżety;
 • Obsługa fan page na Facebooku.

Sponsoring i jego rozliczenie

 • Pojęcie sponsoringu;
 • Sponsoring właściwy i niewłaściwy;
 • Kiedy sponsoring jest darowizną;
 • Sponsoring jako świadczenie wzajemne;
 • Skutki podatkowe dla udzielającego wsparcia w ramach sponsoringu na gruncie podatku dochodowego - czy zakup przekazywanego świadczenia jest kosztem uzyskania przychodów;
 • Skutki podatkowe dla otrzymującego świadczenie w ramach sponsoringu
 • Faktura wewnętrzna - kiedy i w jakiej wysokości
 • Optymalizacja podatkowa w ramach sponsoringu - rozliczenie barterowe i kompensata wzajemnych świadczeń - zasady rozliczeń

Nieodpłatna dostawy towarów oraz nieodpłatne świadczenie usług - w tym dla pracowników:

 • Pojęcie nieodpłatnej dostawy towarów;
 • Pojęcie nieodpłatnego świadczenia usług;
 • Wyłączenia z konieczności wystawienia faktury wewnętrznej: próbki, materiały informacyjne, prezenty o małej wartości;
 • Ewidencja osób, którym przekazano prezent jako optymalizacja podatkowa
 • Materiały handlowe a podatek VAT;
 • Przekazanie gadżetów, prezentów, upominków a opodatkowanie podatkiem VAT;
 • Moment powstania obowiązku podatkowego.

Świadczenia na rzecz pracowników z perspektywy podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego - NAJNOWSZE ORZECZNICTWO:

 • Testy na COVID
 • Szczepienia na grypę i inne
 • Kawa, herbata, ciastka;
 • Impreza integracyjna;
 • Szkolenia;
 • Drobne upominki;
 • Bony towarowe;
 • Świadczenia z ZFŚS - rozliczanie.

Problemy praktyczne rozliczeń podatkowych:

 • Przychód z tytułu nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń na gruncie podatku CIT;
 • Przykłady nieodpłatnego świadczenia w przypadku osób prawnych, w tym wykorzystywanie narzędzi i urządzeń innego podmiotu;
 • Przekazanie regałów, wystroju sklepu, itp. a konsekwencje podatkowe;
 • Prezent - czy dla firmy czy dla osoby fizycznej;
 • Obwiązek składania informacji PIT 11 - kto i kiedy;
 • Kwota wolna od opodatkowania z tytułu nieodpłatnych przekazań towarów - zasady zastosowania zwolnienia;
 • Obowiązki ciążące po stronie organizatora konkursu, akcji promocyjnych;
 • Przekazania towarów nierezydentom - czy konieczny PIT?

Dyskusja z uczestnikami.


HARMONOGRAM

09:45 - 10:00 Logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa
14:00 - 16:00 Szkolenie

PRELEGENCI

Joanna Patyk  Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 12-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno - podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej TAX & BUSINESS. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: "Dokumentacja VAT", "Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych" - wydanie:2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.


CENA SZKOLENIA

249 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

199 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy: