Podatki

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE PRZYJAZNE DLA SPORZĄDZAJĄCYCH I CZYTAJĄCYCH

22 - 23 kwietnia 2021 r.

Online

Cena szkolenia:
850 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

Szkolenie przeznaczone dla:

 • księgowych, głównych księgowych, biegłych rewidentów, osób sporządzających rachunek przepływów pieniężnych
 • analityków finansowych, kadry zarządzającej, pracowników komórek kredytowych banków, pracowników komórek controllingu
 • Jednostek innych niż banki i zakłady ubezpieczeń

Dzień 1

Co czytający sprawozdanie musi wiedzieć o sporządzaniu Cash flow?

 • Dlaczego czytający Cash flow musi wiedzieć, jak się je sporządza?
 • Zasada memoriałowa i zasada kasowa - konsekwencje wyboru w rachunkowości w długim i krótkim okresie.
 • Przepływy pieniężne w polskim prawie bilansowym: zasady, definicje i podziały, metodologia sporządzania, informacje objaśniające do rachunku przepływów.
 • Wybrane regulacje krajowe i międzynarodowe w zakresie przepływów pieniężnych a praktyka polska -KSR 1 i MSR 7.
 • Zawartość merytoryczna poszczególnych pozycji sprawozdania
 • Przykład liczbowy z komentarzem

Dzień 2

Co sporządzający sprawozdanie musi wiedzieć o interpretacji i analizie Cash flow?

 • Dlaczego sporządzający Cash flow musi wiedzieć, jak się go czyta?
 • Znaczenie rachunku przepływów pieniężnych w analizie kondycji finansowej przedsiębiorstwa:
 • Wprowadzenie do analizy informacji o przepływach pieniężnych - ocena efektywności działalności - dokonania jednostki w kategoriach memoriałowych i kasowych.
 • Interpretacja informacji o przepływach pieniężnych - kształtowanie się strumieni pieniężnych z poszczególnych obszarów działalności:
  • analiza pionowa i pozioma.
  • analiza 8 przypadków na wybranych przykładach liczbowych
 • Analiza wskaźnikowa cash flow - przydatność w ocenie standingu finansowego jednostki.
 • Cash flow jako element systemu wczesnego ostrzegania w jednostce - identyfikacja symptomów kryzysu finansowego przedsiębiorstwa.
09:45 - 10:00 Logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa
14:00 - 16:00 Szkolenie

Ewa Śnieżek  Prof. dr hab. Ewa Śnieżek - ekspert i trener CASH FLOW, współautor Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 1 “Rachunek Przepływów Pieniężnych” oraz wielu publikacji na temat przepływów pieniężnych m.in. “Przewodnik po Cash Flow - metodologia i techniki sporządzania według znowelizowanej ustawy o rachunkowości”, stały współpracownik Komitetu Krajowych Standardów Rachunkowości, wykładowca wielu wyższych uczelni. Uczestniczyła w pracach nad nowelizacją ustawy o rachunkowości.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

850 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby, zgłoszenia przesłane do 8 kwietnia

1100 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby, zgłoszenia przesłane po 8 kwietnia

Podatki

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE PRZYJAZNE DLA SPORZĄDZAJĄCYCH I CZYTAJĄCYCH

22 - 23 kwietnia 2021 r.

Online

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

Szkolenie przeznaczone dla:

 • księgowych, głównych księgowych, biegłych rewidentów, osób sporządzających rachunek przepływów pieniężnych
 • analityków finansowych, kadry zarządzającej, pracowników komórek kredytowych banków, pracowników komórek controllingu
 • Jednostek innych niż banki i zakłady ubezpieczeń

Dzień 1

Co czytający sprawozdanie musi wiedzieć o sporządzaniu Cash flow?

 • Dlaczego czytający Cash flow musi wiedzieć, jak się je sporządza?
 • Zasada memoriałowa i zasada kasowa - konsekwencje wyboru w rachunkowości w długim i krótkim okresie.
 • Przepływy pieniężne w polskim prawie bilansowym: zasady, definicje i podziały, metodologia sporządzania, informacje objaśniające do rachunku przepływów.
 • Wybrane regulacje krajowe i międzynarodowe w zakresie przepływów pieniężnych a praktyka polska -KSR 1 i MSR 7.
 • Zawartość merytoryczna poszczególnych pozycji sprawozdania
 • Przykład liczbowy z komentarzem

Dzień 2

Co sporządzający sprawozdanie musi wiedzieć o interpretacji i analizie Cash flow?

 • Dlaczego sporządzający Cash flow musi wiedzieć, jak się go czyta?
 • Znaczenie rachunku przepływów pieniężnych w analizie kondycji finansowej przedsiębiorstwa:
 • Wprowadzenie do analizy informacji o przepływach pieniężnych - ocena efektywności działalności - dokonania jednostki w kategoriach memoriałowych i kasowych.
 • Interpretacja informacji o przepływach pieniężnych - kształtowanie się strumieni pieniężnych z poszczególnych obszarów działalności:
  • analiza pionowa i pozioma.
  • analiza 8 przypadków na wybranych przykładach liczbowych
 • Analiza wskaźnikowa cash flow - przydatność w ocenie standingu finansowego jednostki.
 • Cash flow jako element systemu wczesnego ostrzegania w jednostce - identyfikacja symptomów kryzysu finansowego przedsiębiorstwa.

HARMONOGRAM

09:45 - 10:00 Logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa
14:00 - 16:00 Szkolenie

PRELEGENCI

Ewa Śnieżek  Prof. dr hab. Ewa Śnieżek - ekspert i trener CASH FLOW, współautor Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 1 “Rachunek Przepływów Pieniężnych” oraz wielu publikacji na temat przepływów pieniężnych m.in. “Przewodnik po Cash Flow - metodologia i techniki sporządzania według znowelizowanej ustawy o rachunkowości”, stały współpracownik Komitetu Krajowych Standardów Rachunkowości, wykładowca wielu wyższych uczelni. Uczestniczyła w pracach nad nowelizacją ustawy o rachunkowości.


CENA SZKOLENIA

850 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby, zgłoszenia przesłane do 8 kwietnia

1100 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby, zgłoszenia przesłane po 8 kwietnia


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy: