Podatki

PODATKOWE ZAMKNIĘCIE 2020 ROKU.

15 marca 2021 r.

Online

Cena szkolenia:
199 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

Cel szkolenia:

 • Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z ze zmianami w rozliczaniach podatku CIT od 2020 r. oraz nowymi obowiązkami sprawozdawczymi związanymi z zamknięciem roku podatkowego a wynikającymi z uregulowań prawa.
 • Szkolenie ma formę warsztatów, na których zostaną przedstawione praktyczne problemy związane z rozliczaniem podatku dochodowego, składaniem zeznań i deklaracji podatkowych.

Korzyści dla uczestników:

 • Podstawową korzyścią dla Uczestników szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy związanej ze sporządzaniem i zatwierdzaniem sprawozdań finansowych według zasad obowiązujących w 2020 r. i
 • Szkolenie charakteryzuje praktyczne podejście do problemów pojawiających się w związku z zamknięciem roku oraz wysyłaniem dokumentów do KRS i jest w dużej mierze oparte na zasadzie: problem - rozwiązanie problemu.

Profil uczestnika:

 • Główni Księgowi i księgowi;
 • pracownicy księgowości dokonujący sporządzania i wysyłania formularzy i sprawozdań;
 • Dyrektorzy Finansowi i Ekonomiczni odpowiedzialni za prawidłowe dokonywanie rozliczeń w firmie i ich wysyłanie do KRS.

Program

I. Zmiany podatku CIT w trakcie 2020 r. a ich wykazanie przy rozliczeniu rocznym

1. Zmiany podatku CIT w czasie epidemii a rozliczenie podatkowe

 • Rozliczenie straty za 2020 r. w rozliczeniach za 2019 r;
 • Nowa darowizna na rzecz walki z COVID-19 i jej odliczanie od dochodu - zasady;
 • Rezygnacja z zaliczek uproszczonych w trakcie roku;
 • Zmiana terminów wpłat zaliczek przez podatników;
 • Zmiana terminu wpłaty tzw podatku minimalnego (podatku od sklepów wielkopowierzchniowych);
 • Inny rok podatkowy niż rok kalendarzowy a nowelizacja ustawy;
 • Przedstawienie skutków praktycznych zmian, w tym rozliczenia kwartalne a zmiany, sposób obliczania terminów i kwot do wpłaty

2. Rozliczanie pomocy z tzw tarczy w zeznaniu rocznym

 • Skutki otrzymania subwencji z PFR;
 • Dofinansowanie do wynagrodzeń;
 • Dofinansowanie składek ZUS;
 • Zwolnienie ze składek ZUS
 • Otrzymane postojowe.

3. Ulga na złe długi a rozliczenia podatkowe

 • Rozliczanie ulgi przy zaliczkach na podatek a w zeznaniu rocznym
 • Konieczność wyłączania z KUP po 90 dni od terminu płatności;
 • Możliwość wyłączenia z przychodów podatkowych - kto i w jakich przypadkach;
 • Długie terminy płatności a skutki podatkowe po zmianach przepisów;
 • Wyłączanie z KUP po 90 dniach a stosowanie uregulowań ustawy o VAT i 90 dniowego terminu na korektę podatku naliczonego;
 • Późniejsza zapłata należności a rozliczenia podatkowe;
 • Rekompensata w wysokości 40 EUR - stosowanie w praktyce po zmianach
 • Wierzytelności nieściągalne - w jakich przypadkach?
 • Uprawdopodobnienie nieściągalności wierzytelności

4. Nowy KUP związany z funkcjonowaniem kapitału rezerwowego (zapasowego):

 • Przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy lub rezerwowy;
 • Zasady wyliczenia KUP;
 • Limity w możliwości zaliczania do KUP
 • Okres stosowania - od kiedy?

II Zeznanie roczne i inne obowiązki w 2020 r.:

1. Nowy druk CIT-8 i nowe dane umieszczane za 2020 r.:

 • Nowy druk zeznania - jaki numer;
 • Nowy Załącznik do CIT-8: CIT WZ - ROZLICZANIE ULGI NA ZŁE DŁUGI
 • Zyski kapitałowe jako nowe źródło dochodów - sposób wykazywania;
 • Wykazywanie podmiotów powiązanych;
 • Przychody podatkowe a przychody zwolnione;
 • Dochód - zasady wyliczania;
 • Pomniejszanie dochodu o wydatki na działalność badawczo - rozwojową i innowacyjność ponoszone w 2020 r.;
 • Darowizny pomniejszane od dochodu, w tym przekazane w czasie epidemii - kiedy?
 • Korygowanie zeznania - sposoby.

2. Nowe zeznanie MDR-3 składane po zakończeniu roku:

 • Pojęcie schematu podatkowego;
 • Obowiązki sprawozdawcze;
 • Kiedy należy złożyć druk MDR-3?
 • Elementy formularza;
 • Forma złożenia, wykazywane dane, właściwość US.

3. Druki związane z podmiotami powiązanymi:

 • Rozliczanie podmiotów powiązanych;
 • Oświadczenie o posiadaniu dokumentacji podatkowych;
 • Wzór TPR-C i TPR-P - różnice;
 • Dane wypełniane w druku w zależności od tego czy podmiot jest zobowiązany do posiadanie dokumentacji podatkowych;
 • Sposoby składania druków

4. Nowe sprawozdanie dotyczące terminów płatności:

 • Podstawa prawna składania sprawozdania;
 • Podmioty zobowiązane do składania sprawozdania;
 • Termin 31 stycznia 2021 r. na złożenie sprawozdania;
 • Treść sprawozdania;
 • Sposób złożenia sprawozdania.

5. Pozostałe zeznania i formularze:

 • Rozliczanie nierezydentów będących osobami prawnymi: IFT - 2R i CIT - 10Z;
 • Rozliczanie nierezydentów będących osobami fizycznymi: IFT - 1R i PIT-8AR;
 • Zasady wypełniania druku ORD - W.

II Przejściówka - istotne elementy rozliczeń podatku CIT i sprawozdania finansowego po zmianach w 2020 r.:

1. Nowe założenia ujawniania przejściówki:

 • Przejściówka w formie elektronicznej;
 • Wariant porównawczy przejściówki;
 • Przejściówka w Informacji dodatkowej a przejściówka jako schemat;
 • Korekta przejściówki a składanie dokumentów.

2. Dane w zakresie przychodu podatkowego:

 • Nieodpłatne świadczenia jako przychód podatkowy;
 • Odsetki naliczone a otrzymane;
 • Rozliczanie faktur korygujących
 • Umorzenie odsetek, zobowiązań, przedawnienie niezapłaconych faktur;

3. Dane w zakresie kosztów uzyskania przychodów:

 • Podstawowe zasady zaliczania wydatków do KUP;
 • Koszty pośrednie a koszty bezpośrednie;
 • Wyłączenie z KUP reprezentacji, PFRON, niezapłaconych odsetek, odsetek od zobowiązań podatkowych;
 • Nowe wyłączenia z KUP a przejściówka - koszty finansowania dłużnego i usługi wykonywane przez podmioty powiązane;
 • Cienka kapitalizacja w 2020 r.- zasady rozliczeń.
09:45 - 10:00 Logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa
14:00 - 16:00 Szkolenie

Joanna Patyk  Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 12-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno - podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej TAX & BUSINESS. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: "Dokumentacja VAT", "Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych" - wydanie:2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

249 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

199 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

Podatki

PODATKOWE ZAMKNIĘCIE 2020 ROKU.

15 marca 2021 r.

Online

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

Cel szkolenia:

 • Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z ze zmianami w rozliczaniach podatku CIT od 2020 r. oraz nowymi obowiązkami sprawozdawczymi związanymi z zamknięciem roku podatkowego a wynikającymi z uregulowań prawa.
 • Szkolenie ma formę warsztatów, na których zostaną przedstawione praktyczne problemy związane z rozliczaniem podatku dochodowego, składaniem zeznań i deklaracji podatkowych.

Korzyści dla uczestników:

 • Podstawową korzyścią dla Uczestników szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy związanej ze sporządzaniem i zatwierdzaniem sprawozdań finansowych według zasad obowiązujących w 2020 r. i
 • Szkolenie charakteryzuje praktyczne podejście do problemów pojawiających się w związku z zamknięciem roku oraz wysyłaniem dokumentów do KRS i jest w dużej mierze oparte na zasadzie: problem - rozwiązanie problemu.

Profil uczestnika:

 • Główni Księgowi i księgowi;
 • pracownicy księgowości dokonujący sporządzania i wysyłania formularzy i sprawozdań;
 • Dyrektorzy Finansowi i Ekonomiczni odpowiedzialni za prawidłowe dokonywanie rozliczeń w firmie i ich wysyłanie do KRS.

Program

I. Zmiany podatku CIT w trakcie 2020 r. a ich wykazanie przy rozliczeniu rocznym

1. Zmiany podatku CIT w czasie epidemii a rozliczenie podatkowe

 • Rozliczenie straty za 2020 r. w rozliczeniach za 2019 r;
 • Nowa darowizna na rzecz walki z COVID-19 i jej odliczanie od dochodu - zasady;
 • Rezygnacja z zaliczek uproszczonych w trakcie roku;
 • Zmiana terminów wpłat zaliczek przez podatników;
 • Zmiana terminu wpłaty tzw podatku minimalnego (podatku od sklepów wielkopowierzchniowych);
 • Inny rok podatkowy niż rok kalendarzowy a nowelizacja ustawy;
 • Przedstawienie skutków praktycznych zmian, w tym rozliczenia kwartalne a zmiany, sposób obliczania terminów i kwot do wpłaty

2. Rozliczanie pomocy z tzw tarczy w zeznaniu rocznym

 • Skutki otrzymania subwencji z PFR;
 • Dofinansowanie do wynagrodzeń;
 • Dofinansowanie składek ZUS;
 • Zwolnienie ze składek ZUS
 • Otrzymane postojowe.

3. Ulga na złe długi a rozliczenia podatkowe

 • Rozliczanie ulgi przy zaliczkach na podatek a w zeznaniu rocznym
 • Konieczność wyłączania z KUP po 90 dni od terminu płatności;
 • Możliwość wyłączenia z przychodów podatkowych - kto i w jakich przypadkach;
 • Długie terminy płatności a skutki podatkowe po zmianach przepisów;
 • Wyłączanie z KUP po 90 dniach a stosowanie uregulowań ustawy o VAT i 90 dniowego terminu na korektę podatku naliczonego;
 • Późniejsza zapłata należności a rozliczenia podatkowe;
 • Rekompensata w wysokości 40 EUR - stosowanie w praktyce po zmianach
 • Wierzytelności nieściągalne - w jakich przypadkach?
 • Uprawdopodobnienie nieściągalności wierzytelności

4. Nowy KUP związany z funkcjonowaniem kapitału rezerwowego (zapasowego):

 • Przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy lub rezerwowy;
 • Zasady wyliczenia KUP;
 • Limity w możliwości zaliczania do KUP
 • Okres stosowania - od kiedy?

II Zeznanie roczne i inne obowiązki w 2020 r.:

1. Nowy druk CIT-8 i nowe dane umieszczane za 2020 r.:

 • Nowy druk zeznania - jaki numer;
 • Nowy Załącznik do CIT-8: CIT WZ - ROZLICZANIE ULGI NA ZŁE DŁUGI
 • Zyski kapitałowe jako nowe źródło dochodów - sposób wykazywania;
 • Wykazywanie podmiotów powiązanych;
 • Przychody podatkowe a przychody zwolnione;
 • Dochód - zasady wyliczania;
 • Pomniejszanie dochodu o wydatki na działalność badawczo - rozwojową i innowacyjność ponoszone w 2020 r.;
 • Darowizny pomniejszane od dochodu, w tym przekazane w czasie epidemii - kiedy?
 • Korygowanie zeznania - sposoby.

2. Nowe zeznanie MDR-3 składane po zakończeniu roku:

 • Pojęcie schematu podatkowego;
 • Obowiązki sprawozdawcze;
 • Kiedy należy złożyć druk MDR-3?
 • Elementy formularza;
 • Forma złożenia, wykazywane dane, właściwość US.

3. Druki związane z podmiotami powiązanymi:

 • Rozliczanie podmiotów powiązanych;
 • Oświadczenie o posiadaniu dokumentacji podatkowych;
 • Wzór TPR-C i TPR-P - różnice;
 • Dane wypełniane w druku w zależności od tego czy podmiot jest zobowiązany do posiadanie dokumentacji podatkowych;
 • Sposoby składania druków

4. Nowe sprawozdanie dotyczące terminów płatności:

 • Podstawa prawna składania sprawozdania;
 • Podmioty zobowiązane do składania sprawozdania;
 • Termin 31 stycznia 2021 r. na złożenie sprawozdania;
 • Treść sprawozdania;
 • Sposób złożenia sprawozdania.

5. Pozostałe zeznania i formularze:

 • Rozliczanie nierezydentów będących osobami prawnymi: IFT - 2R i CIT - 10Z;
 • Rozliczanie nierezydentów będących osobami fizycznymi: IFT - 1R i PIT-8AR;
 • Zasady wypełniania druku ORD - W.

II Przejściówka - istotne elementy rozliczeń podatku CIT i sprawozdania finansowego po zmianach w 2020 r.:

1. Nowe założenia ujawniania przejściówki:

 • Przejściówka w formie elektronicznej;
 • Wariant porównawczy przejściówki;
 • Przejściówka w Informacji dodatkowej a przejściówka jako schemat;
 • Korekta przejściówki a składanie dokumentów.

2. Dane w zakresie przychodu podatkowego:

 • Nieodpłatne świadczenia jako przychód podatkowy;
 • Odsetki naliczone a otrzymane;
 • Rozliczanie faktur korygujących
 • Umorzenie odsetek, zobowiązań, przedawnienie niezapłaconych faktur;

3. Dane w zakresie kosztów uzyskania przychodów:

 • Podstawowe zasady zaliczania wydatków do KUP;
 • Koszty pośrednie a koszty bezpośrednie;
 • Wyłączenie z KUP reprezentacji, PFRON, niezapłaconych odsetek, odsetek od zobowiązań podatkowych;
 • Nowe wyłączenia z KUP a przejściówka - koszty finansowania dłużnego i usługi wykonywane przez podmioty powiązane;
 • Cienka kapitalizacja w 2020 r.- zasady rozliczeń.

HARMONOGRAM

09:45 - 10:00 Logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa
14:00 - 16:00 Szkolenie

PRELEGENCI

Joanna Patyk  Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 12-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno - podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej TAX & BUSINESS. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: "Dokumentacja VAT", "Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych" - wydanie:2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.


CENA SZKOLENIA

249 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

199 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy: