Podatki

FAKTURA VAT, E-FAKTURA I KASY FISKALNE PO ZMIANACH W 2021 R. WARSZTATY

5 marca 2021 r.

Online

Cena szkolenia:
199 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

Cel szkolenia:

 • Celem szkolenia jest przedstawienie uregulowań podatkowych w zakresie fakturowania i funkcjonowania kas fiskalnych obowiązujących od 2021 r.
 • Szkolenie ma formę warsztatów, na których zostaną przedstawione praktyczne problemy w oparciu o określone stany faktyczne oraz optymalizację podatkową w tym zakresie.
 • Szkolenie zapewnia także zapoznanie się ze zmianami prawnymi oraz z aktualnym orzecznictwem i interpretacjami

Korzyści dla uczestników:

 • Podstawową korzyścią dla Uczestników szkolenia jest poznanie aktualnych przepisów podatkowych, najnowszego orzecznictwa oraz wyjaśnień MF.
 • Szkolenie charakteryzuje praktyczne podejście do problemów pojawiających się w na gruncie podatku VAT i jest w dużej mierze oparte na zasadzie: problem - rozwiązanie problemu.
 • Szkolenie zapewnia niezbędną wiedzę praktyczną konieczną do prawidłowego rozliczania zobowiązań podatkowych oraz przedstawia możliwą optymalizację podatkową.

Profil uczestnika:

 • Główni Księgowi, pracownicy księgowości dokonujący księgowań i rozliczeń podatkowych;
 • Pracownicy Działów odpowiedzialnych za prawidłowe rozliczanie faktur;
 • Pracownicy wystawiający faktury i inne dokumenty rozliczeniowe (noty księgowe, noty odsetkowe, itp.);
 • Dyrektorzy Finansowi i Ekonomiczni odpowiedzialni za prawidłowe rozliczanie zobowiązań podatkowych.

Plan szkolenia:

Uregulowania SLIM VAT w zakresie rozliczania faktur korygujących - NOWOŚĆ w 2021 r.:

 • Faktury korygujące in minus i in plus;
 • Rozliczanie faktur korygujących in minus po stronie sprzedającego;
 • Dowody potwierdzające uzgodnienie wystawienia faktury korygującej - NOWE POJĘCIE;
 • Przykłady dokumentów (dowodów) potwierdzających możliwość wystawienia faktury korygującej;
 • Okres rozliczenia faktury korygującej in minus po stronie sprzedającego i po stronie kupującego - czy musi być taki sam?
 • Korekta in plus - NOWE ZASADY rozliczeń;
 • Przyczyny korekty a okres rozliczeniowy;
 • Korekta in plus po stronie kupującego - kiedy rozliczanie?

Kurs przeliczeniowy faktur - NOWE uregulowania SLIM VAT:

 • Zasada przeliczania faktur sprzedażowych i zakupowych;
 • Faktura w walucie dla kontrahenta polskiego - zasady rozliczeń
 • Kurs dla potrzeb podatku CIT i podatku VAT;
 • Problemy praktyczne z uwagi na ograniczenia systemowe - ryzyko podatkowe;
 • Stosowanie kursu przeliczeniowego dla podatku CIT na potrzeby podatku VAT - zasada;
 • Przykłady rozliczeń.

Nowe kody i symbole obowiązujące od 01/10/2020 a dane faktury - PROBLEMY PRAKTYCZNE

 • Oznaczenia kodów i symboli - obowiązkowe na fakturze?;
 • Omówienie poszczególnych kodów GTU_01 - GTU_13;
 • Symbole stosowane w przypadku sprzedaży;
 • Kto oznacza kody i symbole?
 • Pomyłki w kodach i symbolach;
 • Korekty faktur a kody i symbole.

Nowa matryca stawek VAT od 01/07/2020 r.:

 • Kody CN - co oznaczają;
 • PKWiU z 2015 r. - kiedy ma zastosowanie?
 • PKWiU z 2008 r. da oznaczania MPP - zasady;
 • Stawki obniżone a stawka VAT podstawowa - zasady stosowania;
 • Czy kody CN i PKWiU są obowiązkowe na fakturze?
 • Opis faktury a wpływ na stawki VAT.

Mechanizm podzielonej płatności umieszczany na fakturze po zmianach od listopada 2019 r.:

 • Obowiązkowy split payment - zasady stosowania;
 • Konieczny element faktury: “mechanizm podzielonej płatności” - w jakich przypadkach?
 • Sankcje za brak obowiązkowego zapisu;
 • Skutki zapisu na fakturze;
 • Odpowiedzialność osoby wystawiającej fakturę za brak obowiązkowych zapisów;
 • Problemy praktyczne: jak weryfikować kiedy zapis należy stosować, inne brzmienie zapisu a konsekwencje,
 • Aktualne wyjaśnienia MF odnośnie MPP

Znaczenie weryfikowania rachunku bankowego, tzw Bała Lista - zmiany od 01/01/2020 r. oraz 01/07/2020 r.

 • Rachunek bankowy - czy element konieczny na fakturze?
 • Ujawnianie rachunków bankowych przez Ministra Finansów na swojej stronie;
 • Rachunek bankowy na fakturze inny niż ujawniony przez Ministra Finansów - konsekwencje podatkowe;
 • Inne formy zapłaty po zmianach: gotówka, potrącenie, pobranie - skutki praktyczne;

NIP na paragonie a faktura - zmiana od stycznia 2020 r.:

 • Zasady wystawiania paragonów;
 • Paragon dla osoby fizycznej a dla firmy;
 • Brak NIP-u na paragonie a wystawianie faktury - dla kogo?
 • Sankcje za wystawienie faktury do paragonu bez numeru NIP;
 • Warunki techniczne kas fiskalnych a nowe przepisy;
 • Kupujący - na co uważać w momencie zakupu;
 • Sprzedający - kiedy paragon a kiedy faktura
 • Problemy praktyczne związane ze zmianą przepisów: otrzymanie paragonu bez numeru NIP, anulowanie paragonu czy można, rozliczanie paragonów w razie braku faktury.

Zmiany dotyczące faktur RR od listopada 2019 r.:

 • Możliwość wysyłania faktur w formie elektronicznej;
 • Forma oświadczenia sprzedającego po zmianach;
 • Faktura elektroniczna a faktura papierowa;
 • Błędy związane z wystawianiem faktur typu RR.

E-faktura i e-paragon - zmiany w 2020 r. i od 2021 r.

 • Nowa ustawa dotycząca e-faktur przy zamówieniach publicznych;
 • E-faktury udostępniane przez portal;
 • Sposoby wysyłania e-faktur: system EDI, podpis kwalifikowany, PDF;
 • Przechowywanie e-faktur;
 • Problemy techniczne związane z wysyłaniem e-faktur;
 • E-paragon dla konsumenta - kiedy?

Zmiany w kasach fiskalnych od 2021 r. e-paragon i kasa on-line:

 • Kasy fiskalne z funkcją wysyłania e-paragonów
 • Dla kogo paragon a dla kogo faktura?
 • NOWE oświadczenie osób obsługujących kasy fiskalne;
 • Zasady wysyłki i funkcjonowania paragonów po wprowadzeniu zmian;
 • E-paragony;
 • Paragon papierowy czy też mailowo dla klienta?
 • Sankcje za naruszenie obowiązku fiskalizacji;
 • Przepisy przejściowe - ZMIANY z uwagi na tzw tarcze antykryzysowe.

Sankcje karne dotyczące faktur - przypadki karania:

 • zostały wystawione przez podmiot nieistniejący,
 • stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane - w części dotyczącej tych czynności,
 • podają kwoty niezgodne z rzeczywistością - w części dotyczącej tych pozycji, dla których podane zostały kwoty niezgodne z rzeczywistością,
 • potwierdzają czynności, do których mają zastosowanie przepisy art. 58 i art. 83 Kodeksu cywilnego - w części dotyczącej tych czynności;
 • inne błędy faktur a sankcje podatkowe;
 • sankcje karne uregulowane w kodeksie karnym skarbowym.

Niezbędne dane, które powinna zawierać faktura VAT

 • Faktury krajowe,
 • Faktury zaliczkowe
 • Faktury i noty korygujące
 • Faktury dotyczące transakcji międzynarodowych
 • Faktury dotyczące czynności które nie podlegają opodatkowaniu VAT
 • Faktury wystawiane przez MP - małych podatników
 • Faktura VAT marża
 • Duplikat faktury

Otrzymywanie faktury w formie elektronicznej a skan faktury:

 • Wysyłanie faktury a skanu faktury (obrazu faktury) - różnice;
 • Formalne obowiązki związane z wysyłką elektroniczną faktur;
 • Potwierdzenie odbioru faktury drogą elektroniczną;
 • Wysyłanie kilka razy faktury drogą elektroniczną

Pytania uczestników

09:45 - 10:00 Logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa
14:00 - 16:00 Szkolenie

Joanna Patyk  Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 12-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno - podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej TAX & BUSINESS. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: "Dokumentacja VAT", "Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych" - wydanie:2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

249 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

199 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

Podatki

FAKTURA VAT, E-FAKTURA I KASY FISKALNE PO ZMIANACH W 2021 R. WARSZTATY

5 marca 2021 r.

Online

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

Cel szkolenia:

 • Celem szkolenia jest przedstawienie uregulowań podatkowych w zakresie fakturowania i funkcjonowania kas fiskalnych obowiązujących od 2021 r.
 • Szkolenie ma formę warsztatów, na których zostaną przedstawione praktyczne problemy w oparciu o określone stany faktyczne oraz optymalizację podatkową w tym zakresie.
 • Szkolenie zapewnia także zapoznanie się ze zmianami prawnymi oraz z aktualnym orzecznictwem i interpretacjami

Korzyści dla uczestników:

 • Podstawową korzyścią dla Uczestników szkolenia jest poznanie aktualnych przepisów podatkowych, najnowszego orzecznictwa oraz wyjaśnień MF.
 • Szkolenie charakteryzuje praktyczne podejście do problemów pojawiających się w na gruncie podatku VAT i jest w dużej mierze oparte na zasadzie: problem - rozwiązanie problemu.
 • Szkolenie zapewnia niezbędną wiedzę praktyczną konieczną do prawidłowego rozliczania zobowiązań podatkowych oraz przedstawia możliwą optymalizację podatkową.

Profil uczestnika:

 • Główni Księgowi, pracownicy księgowości dokonujący księgowań i rozliczeń podatkowych;
 • Pracownicy Działów odpowiedzialnych za prawidłowe rozliczanie faktur;
 • Pracownicy wystawiający faktury i inne dokumenty rozliczeniowe (noty księgowe, noty odsetkowe, itp.);
 • Dyrektorzy Finansowi i Ekonomiczni odpowiedzialni za prawidłowe rozliczanie zobowiązań podatkowych.

Plan szkolenia:

Uregulowania SLIM VAT w zakresie rozliczania faktur korygujących - NOWOŚĆ w 2021 r.:

 • Faktury korygujące in minus i in plus;
 • Rozliczanie faktur korygujących in minus po stronie sprzedającego;
 • Dowody potwierdzające uzgodnienie wystawienia faktury korygującej - NOWE POJĘCIE;
 • Przykłady dokumentów (dowodów) potwierdzających możliwość wystawienia faktury korygującej;
 • Okres rozliczenia faktury korygującej in minus po stronie sprzedającego i po stronie kupującego - czy musi być taki sam?
 • Korekta in plus - NOWE ZASADY rozliczeń;
 • Przyczyny korekty a okres rozliczeniowy;
 • Korekta in plus po stronie kupującego - kiedy rozliczanie?

Kurs przeliczeniowy faktur - NOWE uregulowania SLIM VAT:

 • Zasada przeliczania faktur sprzedażowych i zakupowych;
 • Faktura w walucie dla kontrahenta polskiego - zasady rozliczeń
 • Kurs dla potrzeb podatku CIT i podatku VAT;
 • Problemy praktyczne z uwagi na ograniczenia systemowe - ryzyko podatkowe;
 • Stosowanie kursu przeliczeniowego dla podatku CIT na potrzeby podatku VAT - zasada;
 • Przykłady rozliczeń.

Nowe kody i symbole obowiązujące od 01/10/2020 a dane faktury - PROBLEMY PRAKTYCZNE

 • Oznaczenia kodów i symboli - obowiązkowe na fakturze?;
 • Omówienie poszczególnych kodów GTU_01 - GTU_13;
 • Symbole stosowane w przypadku sprzedaży;
 • Kto oznacza kody i symbole?
 • Pomyłki w kodach i symbolach;
 • Korekty faktur a kody i symbole.

Nowa matryca stawek VAT od 01/07/2020 r.:

 • Kody CN - co oznaczają;
 • PKWiU z 2015 r. - kiedy ma zastosowanie?
 • PKWiU z 2008 r. da oznaczania MPP - zasady;
 • Stawki obniżone a stawka VAT podstawowa - zasady stosowania;
 • Czy kody CN i PKWiU są obowiązkowe na fakturze?
 • Opis faktury a wpływ na stawki VAT.

Mechanizm podzielonej płatności umieszczany na fakturze po zmianach od listopada 2019 r.:

 • Obowiązkowy split payment - zasady stosowania;
 • Konieczny element faktury: “mechanizm podzielonej płatności” - w jakich przypadkach?
 • Sankcje za brak obowiązkowego zapisu;
 • Skutki zapisu na fakturze;
 • Odpowiedzialność osoby wystawiającej fakturę za brak obowiązkowych zapisów;
 • Problemy praktyczne: jak weryfikować kiedy zapis należy stosować, inne brzmienie zapisu a konsekwencje,
 • Aktualne wyjaśnienia MF odnośnie MPP

Znaczenie weryfikowania rachunku bankowego, tzw Bała Lista - zmiany od 01/01/2020 r. oraz 01/07/2020 r.

 • Rachunek bankowy - czy element konieczny na fakturze?
 • Ujawnianie rachunków bankowych przez Ministra Finansów na swojej stronie;
 • Rachunek bankowy na fakturze inny niż ujawniony przez Ministra Finansów - konsekwencje podatkowe;
 • Inne formy zapłaty po zmianach: gotówka, potrącenie, pobranie - skutki praktyczne;

NIP na paragonie a faktura - zmiana od stycznia 2020 r.:

 • Zasady wystawiania paragonów;
 • Paragon dla osoby fizycznej a dla firmy;
 • Brak NIP-u na paragonie a wystawianie faktury - dla kogo?
 • Sankcje za wystawienie faktury do paragonu bez numeru NIP;
 • Warunki techniczne kas fiskalnych a nowe przepisy;
 • Kupujący - na co uważać w momencie zakupu;
 • Sprzedający - kiedy paragon a kiedy faktura
 • Problemy praktyczne związane ze zmianą przepisów: otrzymanie paragonu bez numeru NIP, anulowanie paragonu czy można, rozliczanie paragonów w razie braku faktury.

Zmiany dotyczące faktur RR od listopada 2019 r.:

 • Możliwość wysyłania faktur w formie elektronicznej;
 • Forma oświadczenia sprzedającego po zmianach;
 • Faktura elektroniczna a faktura papierowa;
 • Błędy związane z wystawianiem faktur typu RR.

E-faktura i e-paragon - zmiany w 2020 r. i od 2021 r.

 • Nowa ustawa dotycząca e-faktur przy zamówieniach publicznych;
 • E-faktury udostępniane przez portal;
 • Sposoby wysyłania e-faktur: system EDI, podpis kwalifikowany, PDF;
 • Przechowywanie e-faktur;
 • Problemy techniczne związane z wysyłaniem e-faktur;
 • E-paragon dla konsumenta - kiedy?

Zmiany w kasach fiskalnych od 2021 r. e-paragon i kasa on-line:

 • Kasy fiskalne z funkcją wysyłania e-paragonów
 • Dla kogo paragon a dla kogo faktura?
 • NOWE oświadczenie osób obsługujących kasy fiskalne;
 • Zasady wysyłki i funkcjonowania paragonów po wprowadzeniu zmian;
 • E-paragony;
 • Paragon papierowy czy też mailowo dla klienta?
 • Sankcje za naruszenie obowiązku fiskalizacji;
 • Przepisy przejściowe - ZMIANY z uwagi na tzw tarcze antykryzysowe.

Sankcje karne dotyczące faktur - przypadki karania:

 • zostały wystawione przez podmiot nieistniejący,
 • stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane - w części dotyczącej tych czynności,
 • podają kwoty niezgodne z rzeczywistością - w części dotyczącej tych pozycji, dla których podane zostały kwoty niezgodne z rzeczywistością,
 • potwierdzają czynności, do których mają zastosowanie przepisy art. 58 i art. 83 Kodeksu cywilnego - w części dotyczącej tych czynności;
 • inne błędy faktur a sankcje podatkowe;
 • sankcje karne uregulowane w kodeksie karnym skarbowym.

Niezbędne dane, które powinna zawierać faktura VAT

 • Faktury krajowe,
 • Faktury zaliczkowe
 • Faktury i noty korygujące
 • Faktury dotyczące transakcji międzynarodowych
 • Faktury dotyczące czynności które nie podlegają opodatkowaniu VAT
 • Faktury wystawiane przez MP - małych podatników
 • Faktura VAT marża
 • Duplikat faktury

Otrzymywanie faktury w formie elektronicznej a skan faktury:

 • Wysyłanie faktury a skanu faktury (obrazu faktury) - różnice;
 • Formalne obowiązki związane z wysyłką elektroniczną faktur;
 • Potwierdzenie odbioru faktury drogą elektroniczną;
 • Wysyłanie kilka razy faktury drogą elektroniczną

Pytania uczestników


HARMONOGRAM

09:45 - 10:00 Logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa
14:00 - 16:00 Szkolenie

PRELEGENCI

Joanna Patyk  Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 12-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno - podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej TAX & BUSINESS. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: "Dokumentacja VAT", "Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych" - wydanie:2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.


CENA SZKOLENIA

249 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

199 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy: