Podatki

ULGA BADAWCZO- ROZWOJOWA W TEORII I PRAKTYCE- ASPEKTY PODATKOWE

8 marca 2021 r.

Online

Cena szkolenia:
199 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

Cel szkolenia;

 • nauczenie uczestników przeprowadzania oceny czy działania prowadzone w ich firmach kwalifikują się do skorzystania z ulgi B+R
 • przedstawienie uczestnikom praktycznych aspektów funkcjonowania ulgi B+R
 • wskazanie problemów i możliwości oceny ryzyk związanych z wdrożeniem ulgi B+R
 • wskazanie korzyści związanych z zastosowaniem ulgi B+R
 • zaprezentowanie najnowszej praktyki organów podatkowych i orzecznictwa w kontekście stosowania przepisów dotyczących ulgi B+R

Korzyści;

 • zasad funkcjonowania ulgi na działalność badawczo-rozwojową
 • identyfikacji kosztów kwalifikowanych do ulgi na działalność badawczo-rozwojową
 • identyfikacji zasad kalkulacji kosztów kwalifikowanych do ulgi na działalność badawczo-rozwojową
 • obowiązków ewidencyjno-dokumentacyjnych związanych z korzystaniem z ulgi B+R
 • praktycznego zastosowania ulgi oraz pojawiających się problemów i wątpliwości na podstawie najciekawszych stanowisk organów podatkowych oraz orzeczeń sądów administracyjnych

Szkolenie skierowane do;

 • przedsiębiorców
 • członków zarządów
 • dyrektorów finansowych
 • księgowych i głównych księgowych
 • specjalistów podatkowych
 • specjalistów z zakresu controllingu
 • innych osób chcących poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności

Program:

Podstawy prawne stosowania ulgi B+R

Od kiedy obowiązuje ulga B+R? (w tym omówienie przepisów intertemporalnych związanych z każdorazową zmianą stanu prawnego dotyczącego ulgi B+R)

Kto może skorzystać z ulgi B+R?

 • definicja mikroprzedsiębiorcy
 • definicja małego przedsiębiorcy
 • definicja średniego przedsiębiorcy
 • definicja dużego przedsiębiorcy
 • zasady kwalifikacji przedsiębiorców do grup wskazanych w lit a-d) Jak ustalić jakim jest się przedsiębiorcą?
 • jakie są skutki błędnej kwalifikacji do określonej grupy?

Definicja prac B+R

 • prace badawczo - rozwojowe na gruncie prawa podatkowego
 • jak ustalić czy wykonywane przez przedsiębiorcę prace stanowią prace B+R?
 • prace badawczo - rozwojowe w praktyce na przykładach różnych branż
 • jak rozumieć innowacyjny charakter prac B+R?
 • jakie są korzyści podatkowe ze skorzystania z ulgi B+R?

Koszty kwalifikowane w uldze B+R

 • koszty pracownicze
 • środki trwałe i wyposażenie
 • aparatura naukowo - badawcza
 • prawa własności przemysłowej ( w tym patenty, wzory użytkowe, prawa ochronne itp.)
 • koszty materiałów i surowców
 • ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne
 • koszty podatników posiadających status centrum badawczo-rozwojowego

Zasady dokonywania odliczeń w uldze B+R

 • zasady odliczeń w przypadku uzyskania dochodu
 • zasady odliczeń w przypadku poniesienia straty
 • ograniczenia dotyczące odliczeń
 • najczęstsze błędy przy dokonywaniu odliczeń
 • załącznik do zeznania podatkowego CIT/BR
 • odliczenia a koszty uzyskania przychodu

Ogólne zasady ewidencji i dokumentacji prac B+R

 • odrębna ewidencja księgowa
 • dokumentacja organizacyjna (uchwały, regulaminy itp.)
 • dokumentacja pracownicza (ewidencja czasu pracy, umowy o pracę, umowy zlecenia, zakresy obowiązków itp.)

Wdrożenie ulgi B+R w przedsiębiorstwie

 • ocena opłacalności wdrożenia
 • bezpieczeństwo wykorzystania ulgi B+R
 • rozwój prac B+R
 • zmiany w pracach B+R

Najnowsze orzecznictwo i interpretacje podatkowe dotyczące ulgi B+R

Ulga B+R jako pomoc publiczna dla przedsiębiorców

Innovation Box

 • nowa stawka podatkowa w CIT i PIT
 • Czym są dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej? c) Jakie są warunki zastosowania stawki 5% do dochodów kwalifikowanych?
 • Związek ulgi B+R i innovaton box

Dyskusja i odpowiedzi na pytania uczestników

09:45 - 10:00 Logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa
14:00 - 16:00 Szkolenie

Mirela Chomont  Radca Prawny, Doradca Podatkowy, były pracownik organów administracji skarbowej, członek komisji rewizyjnej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie, członek zespołu ekspertów do spraw Karnych Skarbowych przy Krajowej Izbie Doradców Podatkowych, autor w serwisie Doradca w biznesie, doświadczona trenerka i autorka szkoleń Studia ukończyła z wyróżnieniem jako najlepsza absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie- rocznik 2010. Absolwentka kierunku "Analiza Ekonomiczna i Controlling przedsiębiorstw" na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Katedra Controllingu, Analizy Finansowej i Wyceny. Obecnie prowadzi prywatną praktykę obejmującą obsługę prawną i podatkową klientów indywidualnych, podmiotów gospodarczych oraz jednostek sektora finansów publicznych. Doświadczenie nabyła w największych kancelariach prawniczych Pomorza Zachodniego oraz firmach audytorsko- księgowych, obsługujących również Urzędy, w tym Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

249 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

199 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

Podatki

ULGA BADAWCZO- ROZWOJOWA W TEORII I PRAKTYCE- ASPEKTY PODATKOWE

8 marca 2021 r.

Online

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

Cel szkolenia;

 • nauczenie uczestników przeprowadzania oceny czy działania prowadzone w ich firmach kwalifikują się do skorzystania z ulgi B+R
 • przedstawienie uczestnikom praktycznych aspektów funkcjonowania ulgi B+R
 • wskazanie problemów i możliwości oceny ryzyk związanych z wdrożeniem ulgi B+R
 • wskazanie korzyści związanych z zastosowaniem ulgi B+R
 • zaprezentowanie najnowszej praktyki organów podatkowych i orzecznictwa w kontekście stosowania przepisów dotyczących ulgi B+R

Korzyści;

 • zasad funkcjonowania ulgi na działalność badawczo-rozwojową
 • identyfikacji kosztów kwalifikowanych do ulgi na działalność badawczo-rozwojową
 • identyfikacji zasad kalkulacji kosztów kwalifikowanych do ulgi na działalność badawczo-rozwojową
 • obowiązków ewidencyjno-dokumentacyjnych związanych z korzystaniem z ulgi B+R
 • praktycznego zastosowania ulgi oraz pojawiających się problemów i wątpliwości na podstawie najciekawszych stanowisk organów podatkowych oraz orzeczeń sądów administracyjnych

Szkolenie skierowane do;

 • przedsiębiorców
 • członków zarządów
 • dyrektorów finansowych
 • księgowych i głównych księgowych
 • specjalistów podatkowych
 • specjalistów z zakresu controllingu
 • innych osób chcących poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności

Program:

Podstawy prawne stosowania ulgi B+R

Od kiedy obowiązuje ulga B+R? (w tym omówienie przepisów intertemporalnych związanych z każdorazową zmianą stanu prawnego dotyczącego ulgi B+R)

Kto może skorzystać z ulgi B+R?

 • definicja mikroprzedsiębiorcy
 • definicja małego przedsiębiorcy
 • definicja średniego przedsiębiorcy
 • definicja dużego przedsiębiorcy
 • zasady kwalifikacji przedsiębiorców do grup wskazanych w lit a-d) Jak ustalić jakim jest się przedsiębiorcą?
 • jakie są skutki błędnej kwalifikacji do określonej grupy?

Definicja prac B+R

 • prace badawczo - rozwojowe na gruncie prawa podatkowego
 • jak ustalić czy wykonywane przez przedsiębiorcę prace stanowią prace B+R?
 • prace badawczo - rozwojowe w praktyce na przykładach różnych branż
 • jak rozumieć innowacyjny charakter prac B+R?
 • jakie są korzyści podatkowe ze skorzystania z ulgi B+R?

Koszty kwalifikowane w uldze B+R

 • koszty pracownicze
 • środki trwałe i wyposażenie
 • aparatura naukowo - badawcza
 • prawa własności przemysłowej ( w tym patenty, wzory użytkowe, prawa ochronne itp.)
 • koszty materiałów i surowców
 • ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne
 • koszty podatników posiadających status centrum badawczo-rozwojowego

Zasady dokonywania odliczeń w uldze B+R

 • zasady odliczeń w przypadku uzyskania dochodu
 • zasady odliczeń w przypadku poniesienia straty
 • ograniczenia dotyczące odliczeń
 • najczęstsze błędy przy dokonywaniu odliczeń
 • załącznik do zeznania podatkowego CIT/BR
 • odliczenia a koszty uzyskania przychodu

Ogólne zasady ewidencji i dokumentacji prac B+R

 • odrębna ewidencja księgowa
 • dokumentacja organizacyjna (uchwały, regulaminy itp.)
 • dokumentacja pracownicza (ewidencja czasu pracy, umowy o pracę, umowy zlecenia, zakresy obowiązków itp.)

Wdrożenie ulgi B+R w przedsiębiorstwie

 • ocena opłacalności wdrożenia
 • bezpieczeństwo wykorzystania ulgi B+R
 • rozwój prac B+R
 • zmiany w pracach B+R

Najnowsze orzecznictwo i interpretacje podatkowe dotyczące ulgi B+R

Ulga B+R jako pomoc publiczna dla przedsiębiorców

Innovation Box

 • nowa stawka podatkowa w CIT i PIT
 • Czym są dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej? c) Jakie są warunki zastosowania stawki 5% do dochodów kwalifikowanych?
 • Związek ulgi B+R i innovaton box

Dyskusja i odpowiedzi na pytania uczestników


HARMONOGRAM

09:45 - 10:00 Logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa
14:00 - 16:00 Szkolenie

PRELEGENCI

Mirela Chomont  Radca Prawny, Doradca Podatkowy, były pracownik organów administracji skarbowej, członek komisji rewizyjnej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie, członek zespołu ekspertów do spraw Karnych Skarbowych przy Krajowej Izbie Doradców Podatkowych, autor w serwisie Doradca w biznesie, doświadczona trenerka i autorka szkoleń Studia ukończyła z wyróżnieniem jako najlepsza absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie- rocznik 2010. Absolwentka kierunku "Analiza Ekonomiczna i Controlling przedsiębiorstw" na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Katedra Controllingu, Analizy Finansowej i Wyceny. Obecnie prowadzi prywatną praktykę obejmującą obsługę prawną i podatkową klientów indywidualnych, podmiotów gospodarczych oraz jednostek sektora finansów publicznych. Doświadczenie nabyła w największych kancelariach prawniczych Pomorza Zachodniego oraz firmach audytorsko- księgowych, obsługujących również Urzędy, w tym Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.


CENA SZKOLENIA

249 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

199 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy: