Podatki

Samochody w firmie- rozliczenie na gruncie podatku dochodowego oraz VAT

20 stycznia 2021 r.

Online

Cena szkolenia:
199 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

I. Podatek VAT

 • Definicja samochodu osobowego oraz ciężarowego na gruncie VAT
 • Odliczenie VAT od wydatków związanych z samochodami - zasady ogólne (odliczenie 100% vs. 50%), pojęcie kosztów eksploatacji, opłaty związane z podróżami służbowymi (parkingi, autostrady itp.)
 • Pojazdy w leasingu oraz najmie - zasady odliczenia VAT od różnego rodzaju opłat umownych (czynsz najmu, opłaty serwisowe)
 • Ubezpieczenie pojazdu - kiedy powinno być zwolnione jako czynność finansowa a kiedy może być refakturowane na leasingobiorcę/najemcę z VAT
 • Pełne odliczenie podatku naliczonego - obowiązki ewidencyjne, sprawozdawcze, dokumentacyjne (kilometrówka, VAT-26, wpisy w dowodzie rejestracyjnym)
 • Odliczenie VAT naliczonego przy zakupie pojazdów przez dealerów oraz komisy samochodowe - samochody przeznaczone wyłącznie do odsprzedaży, samochody demonstracyjne, samochody zastępcze
 • Odliczenie VAT naliczonego przy zakupie pojazdów przeznaczonych do wynajmu lub leasingu - jakie warunki muszą być spełnione, aby odliczyć 100% VAT naliczonego
 • Zakup samochodu z innego kraju - sposób rozliczenia na gruncie VAT (WNT, import, opłaty rejestracyjne, transport, opłaty dodatkowe)
 • Sprzedaż samochodu - stawka VAT
 • Korekta podatku naliczonego w związku ze zmianą sposobu wykorzystywania samochodu (w tym w związku z jego sprzedażą) - przykłady praktyczne
 • Nieodpłatne udostępnienie samochodu służbowego pracownikowi - skutki w VAT
 • Wynajem pojazdów za granicą a rozliczenie importu usług
 • Wykup samochodu z leasingu do majątku prywatnego - skutki na gruncie VAT

II. Podatki dochodowe

 • Samochody nabyte na własność - dotychczasowe zasady amortyzacji oraz amortyzacja z uwzględnieniem nowego limitu kosztów (150 tys. zł)
 • Leasing operacyjny i finansowy - definicje, zasady rozliczenia, różnice
 • Limit kosztów (150 tys. zł) dla samochodów leasingowanych oraz wynajmowanych - w jaki sposób wyliczyć wartość czynszu, która może być kosztem uzyskania przychodu od 1.01.2019 r.
 • Umowy zawarte przed 1.01.2019 r. a nowy limit kosztowy - zmiana umowy a obowiązek wejścia w nowe regulacje (np. zmiany terminów płatności w kontekście COVID-19)
 • Najem krótkoterminowy oraz długoterminowy - różnica w rozliczeniu
 • Podwyższony limit kosztów (225 tys. zł) dla pojazdów elektrycznych
 • Koszty związane z eksploatacją pojazdów (naprawy, wymiana części, opon itp.) - wyjaśnienia MF, aktualne interpretacje
 • Umowy leasingu i najmu obejmujące również koszty eksploatacji (np. przeglądy roczne, wymiana opon, serwis) - w jaki sposób stosować limit 150 tys. oraz 75% KUP, czy oba limity mogą być stosowane jednocześnie?
 • Obowiązki dokumentacyjne pozwalające na zaliczenie wydatków związanych z pojazdami niestanowiącymi majątku podatnika do kosztów uzyskania przychodu (ewidencja przebiegu, inne dokumenty)
 • Przychód pracownika i osób innych niż pracownicy z tytułu wykorzystania samochodu służbowego do celów prywatnych (ryczałt z ustawy o pdof, koszty paliwa w ramach ryczałtu, czy poza nim?, umowy o garażowanie)
 • Samochody zastępcze w kosztach uzyskania przychodu
 • Samochody wynajmowane w trakcie zagranicznych podróży służbowych - rozliczenie w kosztach oraz podatek u źródła
 • Rozliczenie podróży służbowych odbywanych przez pracownika samochodem prywatnym (kilometrówka, ryczałt na przejazdy lokalne, koszty autostrad i parkingów)
 • Używanie przez przedsiębiorcę prywatnego samochodu dla celów prowadzonej działalności gospodarczej - nowe zasady rozliczenia i limit 20%, do którego można rozpoznać koszty uzyskania przychodu
 • Sprzedaż samochodu przez przedsiębiorcę - skutki podatkowe
09:45 - 10:00 Logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa
14:00 - 16:00 Szkolenie

Łukasz Chłond Doświadczenie zdobywał w czołowych spółkach świadczących usługi doradztwa podatkowego; specjalizuje się w rozwiązywaniu problemów klientów z zakresu podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych, a także w kreowaniu rozwiązań pozwalających na legalną optymalizację obciążeń podatkowych; doświadczony trener, współpracuje z liderami polskiego rynku szkoleń podatkowych; autor licznych publikacji w prasie codziennej oraz branżowej.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

249 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

199 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

Masz pytanie związane z tym szkoleniem?


Podatki

Samochody w firmie- rozliczenie na gruncie podatku dochodowego oraz VAT

20 stycznia 2021 r.

Online

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

I. Podatek VAT

 • Definicja samochodu osobowego oraz ciężarowego na gruncie VAT
 • Odliczenie VAT od wydatków związanych z samochodami - zasady ogólne (odliczenie 100% vs. 50%), pojęcie kosztów eksploatacji, opłaty związane z podróżami służbowymi (parkingi, autostrady itp.)
 • Pojazdy w leasingu oraz najmie - zasady odliczenia VAT od różnego rodzaju opłat umownych (czynsz najmu, opłaty serwisowe)
 • Ubezpieczenie pojazdu - kiedy powinno być zwolnione jako czynność finansowa a kiedy może być refakturowane na leasingobiorcę/najemcę z VAT
 • Pełne odliczenie podatku naliczonego - obowiązki ewidencyjne, sprawozdawcze, dokumentacyjne (kilometrówka, VAT-26, wpisy w dowodzie rejestracyjnym)
 • Odliczenie VAT naliczonego przy zakupie pojazdów przez dealerów oraz komisy samochodowe - samochody przeznaczone wyłącznie do odsprzedaży, samochody demonstracyjne, samochody zastępcze
 • Odliczenie VAT naliczonego przy zakupie pojazdów przeznaczonych do wynajmu lub leasingu - jakie warunki muszą być spełnione, aby odliczyć 100% VAT naliczonego
 • Zakup samochodu z innego kraju - sposób rozliczenia na gruncie VAT (WNT, import, opłaty rejestracyjne, transport, opłaty dodatkowe)
 • Sprzedaż samochodu - stawka VAT
 • Korekta podatku naliczonego w związku ze zmianą sposobu wykorzystywania samochodu (w tym w związku z jego sprzedażą) - przykłady praktyczne
 • Nieodpłatne udostępnienie samochodu służbowego pracownikowi - skutki w VAT
 • Wynajem pojazdów za granicą a rozliczenie importu usług
 • Wykup samochodu z leasingu do majątku prywatnego - skutki na gruncie VAT

II. Podatki dochodowe

 • Samochody nabyte na własność - dotychczasowe zasady amortyzacji oraz amortyzacja z uwzględnieniem nowego limitu kosztów (150 tys. zł)
 • Leasing operacyjny i finansowy - definicje, zasady rozliczenia, różnice
 • Limit kosztów (150 tys. zł) dla samochodów leasingowanych oraz wynajmowanych - w jaki sposób wyliczyć wartość czynszu, która może być kosztem uzyskania przychodu od 1.01.2019 r.
 • Umowy zawarte przed 1.01.2019 r. a nowy limit kosztowy - zmiana umowy a obowiązek wejścia w nowe regulacje (np. zmiany terminów płatności w kontekście COVID-19)
 • Najem krótkoterminowy oraz długoterminowy - różnica w rozliczeniu
 • Podwyższony limit kosztów (225 tys. zł) dla pojazdów elektrycznych
 • Koszty związane z eksploatacją pojazdów (naprawy, wymiana części, opon itp.) - wyjaśnienia MF, aktualne interpretacje
 • Umowy leasingu i najmu obejmujące również koszty eksploatacji (np. przeglądy roczne, wymiana opon, serwis) - w jaki sposób stosować limit 150 tys. oraz 75% KUP, czy oba limity mogą być stosowane jednocześnie?
 • Obowiązki dokumentacyjne pozwalające na zaliczenie wydatków związanych z pojazdami niestanowiącymi majątku podatnika do kosztów uzyskania przychodu (ewidencja przebiegu, inne dokumenty)
 • Przychód pracownika i osób innych niż pracownicy z tytułu wykorzystania samochodu służbowego do celów prywatnych (ryczałt z ustawy o pdof, koszty paliwa w ramach ryczałtu, czy poza nim?, umowy o garażowanie)
 • Samochody zastępcze w kosztach uzyskania przychodu
 • Samochody wynajmowane w trakcie zagranicznych podróży służbowych - rozliczenie w kosztach oraz podatek u źródła
 • Rozliczenie podróży służbowych odbywanych przez pracownika samochodem prywatnym (kilometrówka, ryczałt na przejazdy lokalne, koszty autostrad i parkingów)
 • Używanie przez przedsiębiorcę prywatnego samochodu dla celów prowadzonej działalności gospodarczej - nowe zasady rozliczenia i limit 20%, do którego można rozpoznać koszty uzyskania przychodu
 • Sprzedaż samochodu przez przedsiębiorcę - skutki podatkowe

HARMONOGRAM

09:45 - 10:00 Logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa
14:00 - 16:00 Szkolenie

PRELEGENCI

Łukasz Chłond Doświadczenie zdobywał w czołowych spółkach świadczących usługi doradztwa podatkowego; specjalizuje się w rozwiązywaniu problemów klientów z zakresu podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych, a także w kreowaniu rozwiązań pozwalających na legalną optymalizację obciążeń podatkowych; doświadczony trener, współpracuje z liderami polskiego rynku szkoleń podatkowych; autor licznych publikacji w prasie codziennej oraz branżowej.


CENA SZKOLENIA

249 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

199 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:


Masz pytanie związane z tym szkoleniem?