Podatki

VAT w obrocie międzynarodowym- eksport i import towarów oraz usług.

29 marca 2021 r.

Online

Cena szkolenia:
199 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

I. Towarowe transakcje międzynarodowe (inne niż wewnątrzwspólnotowe)

Eksport towarów:

 • definicja eksportu towarów w ustawie o VAT,
 • eksport pośredni i bezpośredni - różnice i zagrożenia w stosowaniu stawki 0%,
 • eksport towarów z odprawą celną w innym państwie UE - czego dopilnować, żeby zastosować stawkę VAT 0%,
 • warunki i zasady zastosowania stawki 0% w eksporcie towarów,
 • nie spełnienie warunków do zastosowania stawki VAT 0% - czy podatek VAT liczyć “w stu” czy “od stu”?
 • moment powstania obowiązku podatkowego w eksporcie towarów - wpływ INCOTERMS na moment rozpoznania eksportu,
 • zaliczka na eksporta a stawka podatku i moment powstania obowiązku podatkowego - zasady wykazania stawki VAT 0%.

Import towarów:

 • import towarów - najważniejsze wyjątki i zwolnienia,
 • moment i zasady odliczenia podatku VAT z tytułu importu z uwzględnieniem zmian od lipca 2020 r.
 • podstawa opodatkowania (błędne ustalenie wartości celnej, a korekta podstawy dla VAT),
 • zwrot, reklamacja, zniszczenie towarów a korekta importu towarów,

II. Towarowe transakcje łańcuchowe inne niż wewnątrzwspólnotowe:

Konsekwencje podatkowe transakcji łańcuchowych:

 • miejsce opodatkowania transakcji,
 • transakcje łańcuchowe a konieczność rejestracji w innych krajach,
 • sposób opodatkowania transakcji w Polsce i wykazania w deklaracji VAT.
 • znaczenie INCOTERMS dla celów rozpoznawania skutków podatkowych transakcji łańcuchowych,
 • wpływ transakcji łańcuchowych na rozpoznanie eksportu i importu w Polsce,

III. Międzynarodowe świadczenie usług:

Import i eksport usług:

 • określenie miejsca opodatkowania - zasada ogólna oraz wyjątki,
 • określenie miejsca opodatkowania usług świadczonych dla kontrahenta zagranicznego zarejestrowanego do VAT w Polsce - czy to jest eksport usług?,
 • problemy ze stałym miejscem prowadzenia działalności w związku z najnowszym podejściem Ministerstwa Finansów,
 • transakcje związane z nieruchomościami - odmienne miejsce świadczenia usług,
 • transakcje związane z uczestnictwem w targach zagranicznych - różne miejsce i sposób opodatkowania w zależności od zakresu uczestnictwa w targach,
 • delegacje zagraniczne pracowników a import usług,
 • moment powstania obowiązku podatkowego,
 • brak faktury a obowiązek wykazania importu usług,
 • zasady odliczania podatku naliczonego przy imporcie usług,
 • import usług a konieczność rejestracji VAT-UE,
 • wykazywanie usług wewnątrzwspólnotowych w VAT-UE.

Transport międzynarodowy towarów i osób:

 • pojęcie usług transportu towarów międzynarodowego i unijnego w świetle ustawy o VAT;
 • miejsce opodatkowania oraz stawka podatku dla międzynarodowego oraz wewnątrzwspólnotowego transportu towarów - miejsca opodatkowania a kraj siedziby odbiorcy usług;
 • usługi pomocnicze oraz usługi pośredników (spedytorów) przy transporcie towarów - stawka podatku oraz miejsce opodatkowania;
 • usługi transportu towarów - czy to zawsze jest import/eksport usług?;
 • warunki zastosowanie stawki 0% podatku dla międzynarodowego transportu towarów VAT w świetle ustawy o VAT;

Międzynarodowy transport osób:

 • pojęcie usług transportu międzynarodowego osób w świetle ustawy o VAT;
 • miejsce oraz stawka opodatkowania usług transportu międzynarodowego osób;
 • czy zakup biletu na przelot lub przejazd międzynarodowy to import usług?

IV. Podatek naliczony

Moment odliczenia podatku w transakcjach międzynarodowych:

 • warunki i zasady odliczenia podatku w transakcjach międzynarodowych,
 • moment odliczenia podatku naliczonego w transakcjach międzynarodowych,
 • wykazanie importu usług w niewłaściwej rubryce deklaracja a skutki korekty dokonanej po upływie trzech miesięcy,
 • dokumenty uprawniające do odliczenia podatku naliczonego w transakcjach międzynarodowych - czy konieczna jest faktura?
 • w oczekiwaniu na orzeczenie NSA - orzeczenia wojewódzkich sądów administracyjnych kwestionujące prawidłowość wprowadzonych od 2017 r. przepisów w zakresie nowych zasad odliczania przy odwrotnych obciążeniach.
09:45 - 10:00 Logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa
14:00 - 16:00 Szkolenie

Marcin Otręba  absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W roku 2005 ukończył studia podyplomowe o specjalności Podatki. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach podatków pośrednich oraz procedurze podatkowej. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej we Wrocławiu. Obecnie koordynator do spraw podatków w firmie która należy do grona największych producentów kruszyw łamanych w Polsce. Autor wielu publikacji dla biuletynu VAT, wydawnictwa INFOR. Od 2010 roku związany jest z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu w której prowadzi wykłady oraz szkolenia z zakresu podatków. Ma status trenera z ramienia Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

249 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

199 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

Podatki

VAT w obrocie międzynarodowym- eksport i import towarów oraz usług.

29 marca 2021 r.

Online

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

I. Towarowe transakcje międzynarodowe (inne niż wewnątrzwspólnotowe)

Eksport towarów:

 • definicja eksportu towarów w ustawie o VAT,
 • eksport pośredni i bezpośredni - różnice i zagrożenia w stosowaniu stawki 0%,
 • eksport towarów z odprawą celną w innym państwie UE - czego dopilnować, żeby zastosować stawkę VAT 0%,
 • warunki i zasady zastosowania stawki 0% w eksporcie towarów,
 • nie spełnienie warunków do zastosowania stawki VAT 0% - czy podatek VAT liczyć “w stu” czy “od stu”?
 • moment powstania obowiązku podatkowego w eksporcie towarów - wpływ INCOTERMS na moment rozpoznania eksportu,
 • zaliczka na eksporta a stawka podatku i moment powstania obowiązku podatkowego - zasady wykazania stawki VAT 0%.

Import towarów:

 • import towarów - najważniejsze wyjątki i zwolnienia,
 • moment i zasady odliczenia podatku VAT z tytułu importu z uwzględnieniem zmian od lipca 2020 r.
 • podstawa opodatkowania (błędne ustalenie wartości celnej, a korekta podstawy dla VAT),
 • zwrot, reklamacja, zniszczenie towarów a korekta importu towarów,

II. Towarowe transakcje łańcuchowe inne niż wewnątrzwspólnotowe:

Konsekwencje podatkowe transakcji łańcuchowych:

 • miejsce opodatkowania transakcji,
 • transakcje łańcuchowe a konieczność rejestracji w innych krajach,
 • sposób opodatkowania transakcji w Polsce i wykazania w deklaracji VAT.
 • znaczenie INCOTERMS dla celów rozpoznawania skutków podatkowych transakcji łańcuchowych,
 • wpływ transakcji łańcuchowych na rozpoznanie eksportu i importu w Polsce,

III. Międzynarodowe świadczenie usług:

Import i eksport usług:

 • określenie miejsca opodatkowania - zasada ogólna oraz wyjątki,
 • określenie miejsca opodatkowania usług świadczonych dla kontrahenta zagranicznego zarejestrowanego do VAT w Polsce - czy to jest eksport usług?,
 • problemy ze stałym miejscem prowadzenia działalności w związku z najnowszym podejściem Ministerstwa Finansów,
 • transakcje związane z nieruchomościami - odmienne miejsce świadczenia usług,
 • transakcje związane z uczestnictwem w targach zagranicznych - różne miejsce i sposób opodatkowania w zależności od zakresu uczestnictwa w targach,
 • delegacje zagraniczne pracowników a import usług,
 • moment powstania obowiązku podatkowego,
 • brak faktury a obowiązek wykazania importu usług,
 • zasady odliczania podatku naliczonego przy imporcie usług,
 • import usług a konieczność rejestracji VAT-UE,
 • wykazywanie usług wewnątrzwspólnotowych w VAT-UE.

Transport międzynarodowy towarów i osób:

 • pojęcie usług transportu towarów międzynarodowego i unijnego w świetle ustawy o VAT;
 • miejsce opodatkowania oraz stawka podatku dla międzynarodowego oraz wewnątrzwspólnotowego transportu towarów - miejsca opodatkowania a kraj siedziby odbiorcy usług;
 • usługi pomocnicze oraz usługi pośredników (spedytorów) przy transporcie towarów - stawka podatku oraz miejsce opodatkowania;
 • usługi transportu towarów - czy to zawsze jest import/eksport usług?;
 • warunki zastosowanie stawki 0% podatku dla międzynarodowego transportu towarów VAT w świetle ustawy o VAT;

Międzynarodowy transport osób:

 • pojęcie usług transportu międzynarodowego osób w świetle ustawy o VAT;
 • miejsce oraz stawka opodatkowania usług transportu międzynarodowego osób;
 • czy zakup biletu na przelot lub przejazd międzynarodowy to import usług?

IV. Podatek naliczony

Moment odliczenia podatku w transakcjach międzynarodowych:

 • warunki i zasady odliczenia podatku w transakcjach międzynarodowych,
 • moment odliczenia podatku naliczonego w transakcjach międzynarodowych,
 • wykazanie importu usług w niewłaściwej rubryce deklaracja a skutki korekty dokonanej po upływie trzech miesięcy,
 • dokumenty uprawniające do odliczenia podatku naliczonego w transakcjach międzynarodowych - czy konieczna jest faktura?
 • w oczekiwaniu na orzeczenie NSA - orzeczenia wojewódzkich sądów administracyjnych kwestionujące prawidłowość wprowadzonych od 2017 r. przepisów w zakresie nowych zasad odliczania przy odwrotnych obciążeniach.

HARMONOGRAM

09:45 - 10:00 Logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa
14:00 - 16:00 Szkolenie

PRELEGENCI

Marcin Otręba  absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W roku 2005 ukończył studia podyplomowe o specjalności Podatki. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach podatków pośrednich oraz procedurze podatkowej. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej we Wrocławiu. Obecnie koordynator do spraw podatków w firmie która należy do grona największych producentów kruszyw łamanych w Polsce. Autor wielu publikacji dla biuletynu VAT, wydawnictwa INFOR. Od 2010 roku związany jest z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu w której prowadzi wykłady oraz szkolenia z zakresu podatków. Ma status trenera z ramienia Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej.


CENA SZKOLENIA

249 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

199 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy: