Podatki

Faktura VAT w świetle nowelizacji ustawy w 2021r.

15 lutego 2021 r.

Online

Cena szkolenia:
199 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

Przepisy dotyczące fakturowania:

 • przeniesienie zasad dotyczących fakturowania do ustawy o VAT
 • przepisy unijne w zakresie wystawiania faktur VAT
 • przepisy wykonawcze.

Określanie podstawy opodatkowania oraz udokumentowanie podstawy opodatkowania na fakturze:

 • pojęcie zapłaty
 • czynności krajowe
 • czynności nieodpłatne
 • wymiana barterowa
 • dotacje opodatkowane podatkiem VAT
 • opakowania zwrotne
 • podstawa opodatkowania a koszty dodatkowe transakcji
 • podstawa opodatkowania w przypadku transakcji rozliczanych z odwrotnym obciążeniem,
 • sposoby przenoszenia kosztów i sposób ich dokumentowania.

Ogólne reguły dotyczące wystawiania faktur VAT:

 • katalog transakcji, które powinny być udokumentowane fakturą VAT
 • przypadki, gdy wystawienie faktury VAT nie jest konieczne
 • przypadki wystawiania faktur na żądanie
 • przypadki, w których fakturę VAT wystawia podmiot niebędący sprzedawcą
 • poprawna treść faktury VAT
 • terminy wystawienia faktury VAT
 • obowiązek podatkowy a faktura VAT (data sprzedaży a data wystawienia faktury)
 • wystawienia faktury VAT przed dokonaniem sprzedaży
 • konsekwencje przedwczesnego i spóźnionego wystawiania faktur VAT
 • fakturowanie zaliczek częściowych oraz całościowych
 • wystawienie faktury końcowej rozliczającej zaliczkę
 • pojęcie pustej faktury
 • faktury czy dokumenty wewnętrzne?
 • faktury uproszczone - nowy typ faktur, przypadki stosowania, zasady wystawiania
 • kursy przeliczeniowe stosowane dla walut obcych

Zasady wystawiania faktur VAT w formie elektronicznej:

 • przepisy regulujące zasady wystawiania e-faktur
 • faktury elektroniczne w prawie unijnym
 • wymogi prawne, które należy spełnić przed rozpoczęciem wystawiania e-faktur
 • bezpieczny podpis elektroniczny jako narzędzie do wystawiania e-faktur
 • wystawianie faktur poprzez system wymiany danych (EDI)
 • wystawianie faktur w formacie PDF
 • zasady związane z przesyłaniem faktur elektronicznych nabywcom
 • poprawna treść faktury elektronicznej
 • termin wystawienia e-faktur
 • e-faktury dokumentujące zaliczki
 • Centralny Rejestr Faktur w sektorze publicznym
 • faktura elektroniczna w zamówieniach publicznych (nowa platforma do e faktur)
 • nowa obowiązkowa ewidencja faktur zakupowych bez prawa do odliczenia
 • wystawienie e-faktury a powstanie obowiązku podatkowego
 • wystawianie faktur w formie elektronicznej w przypadku transakcji z podmiotami zagranicznymi
 • faktury korygujące oraz duplikaty faktur elektronicznych
 • wystawienie e-faktury po terminie
 • symbol PKWiU lub CN na fakturach elektronicznych
 • e-faktura a różne stawki VAT
 • sposób przesyłania i przechowywania faktur elektronicznych
 • zasady udostępniania faktur elektronicznych organom podatkowym

Praktyczne aspekty wystawiania faktur korygujących:

 • anulowanie faktury
 • tzw. korekta do zera
 • zasady i przyczyny wystawiania faktur korygujących
 • możliwość wystawienia zbiorczej faktury korygujące
 • termin wystawienia faktur korygujących
 • uzyskanie potwierdzenia odbioru faktury elektronicznej przez nabywcę w świetle orzecznictwa sądów krajowych Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
 • ujęcie korekty obrotu w deklaracji VAT
 • korekty in plus i in minus
 • korekty bieżące i wsteczne
 • zasady ujęcia faktur korygujących po stronie nabywcy

Zasady wystawiania not korygujących:

 • przyczyny uzasadniające wystawienie noty korygującej
 • dane, które mogą być poprawione notą korygującą
 • sposób wystawienia noty korygującej
 • akceptacja treści noty przez sprzedawcę w przypadku fakturowania elektronicznego

Zasady przechowywania faktur:

 • okres, w którym należy przechowywać faktury
 • sposób przechowywania faktur
 • udostępnianie faktur organom podatkowym oraz skarbowym

Refakturowanie:

 • definicja refakturowania wynikająca z art. 8 ust. 2a ustawy o VAT a orzecznictwo sądów administracyjnych
 • czy i w jakich przypadkach modyfikacja ceny oraz powielenie stawki podatkowej na refakturze są właściwe?
 • refakturowanie a inne instytucje prawne zbliżone do refakturowania
 • data sprzedaży, data powstania obowiązku podatkowego a data wystawienia faktury - problemy w przypadku refakturowania
 • refakturowanie (m.in. mediów, kosztów transportu, kosztów ubezpieczeni- a problematyka świadczeń kompleksowych- ważne orzecznictwo NSA i ETS, pytanie NSA do ETS - oczekiwanie na rozstrzygnięcie.

Odliczanie podatku VAT na podstawie faktury VAT:

 • moment odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia udokumentowanego fakturą papierową oraz fakturą elektroniczną
 • błędy dotyczące faktur a możliwość odliczenia podatku naliczonego
 • ograniczenia odliczenia podatku naliczonego (puste faktury).

Faktura VAT w JPK

 • oznaczanie faktur kodami w nowej ewidencji
 • czy kody literowe i liczbowe powinny być również odzwierciedlone na fakturze?

Kasy rejestrujące w 2021 roku - rewolucyjne zmiany dla podatników:

 • dla kogo i od kiedy obligatoryjna kasa fiskalna online
 • nowe zasady przyznawania ulgi na zakup kasy rejestrującej
 • do kiedy będą mogły funkcjonować kasy z kopią papierową i elektroniczną?
 • zmiana zasad wystawiania faktur na podstawie paragonów
 • nowe obowiązki podatników użytkujących kasy rejestracyjne
 • Centralne Repozytorium Kas
 • dane z kasy fiskalnej w JPK_VAT
 • grzywna za niezarejestrowanie sprzedaży na kasie fiskalnej

Płatności (Split Payment - Mechanizm Podzielonej Płatności a faktura VAT):

 • dane z faktury VAT niezbędne dla zastosowania mechanizmu podzielonej płatności
 • dokument pro forma a mechanizm podzielonej płatności
 • faktury zaliczkowe a Split Payment
 • zapłata metodą podzielonej płatności części kwoty z faktury VAT lub samego podatku VAT
 • możliwość zapłaty metodą podzielonej płatności kilku faktur jednym poleceniem przelewu (elementy obligatoryjne formularza przelewowego)
 • dozwolone operacje z rachunku VAT
 • faktury pro formy a spilt payment
 • nadpłaty, przedpłaty, zaliczki a spilt payment
 • faktury korygujące a split payment
09:45 - 10:00 Logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa
14:00 - 16:00 Szkolenie

Marcin Otręba  absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W roku 2005 ukończył studia podyplomowe o specjalności Podatki. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach podatków pośrednich oraz procedurze podatkowej. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej we Wrocławiu. Obecnie koordynator do spraw podatków w firmie która należy do grona największych producentów kruszyw łamanych w Polsce. Autor wielu publikacji dla biuletynu VAT, wydawnictwa INFOR. Od 2010 roku związany jest z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu w której prowadzi wykłady oraz szkolenia z zakresu podatków. Ma status trenera z ramienia Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

249 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

199 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

Masz pytanie związane z tym szkoleniem?


Podatki

Faktura VAT w świetle nowelizacji ustawy w 2021r.

15 lutego 2021 r.

Online

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

Przepisy dotyczące fakturowania:

 • przeniesienie zasad dotyczących fakturowania do ustawy o VAT
 • przepisy unijne w zakresie wystawiania faktur VAT
 • przepisy wykonawcze.

Określanie podstawy opodatkowania oraz udokumentowanie podstawy opodatkowania na fakturze:

 • pojęcie zapłaty
 • czynności krajowe
 • czynności nieodpłatne
 • wymiana barterowa
 • dotacje opodatkowane podatkiem VAT
 • opakowania zwrotne
 • podstawa opodatkowania a koszty dodatkowe transakcji
 • podstawa opodatkowania w przypadku transakcji rozliczanych z odwrotnym obciążeniem,
 • sposoby przenoszenia kosztów i sposób ich dokumentowania.

Ogólne reguły dotyczące wystawiania faktur VAT:

 • katalog transakcji, które powinny być udokumentowane fakturą VAT
 • przypadki, gdy wystawienie faktury VAT nie jest konieczne
 • przypadki wystawiania faktur na żądanie
 • przypadki, w których fakturę VAT wystawia podmiot niebędący sprzedawcą
 • poprawna treść faktury VAT
 • terminy wystawienia faktury VAT
 • obowiązek podatkowy a faktura VAT (data sprzedaży a data wystawienia faktury)
 • wystawienia faktury VAT przed dokonaniem sprzedaży
 • konsekwencje przedwczesnego i spóźnionego wystawiania faktur VAT
 • fakturowanie zaliczek częściowych oraz całościowych
 • wystawienie faktury końcowej rozliczającej zaliczkę
 • pojęcie pustej faktury
 • faktury czy dokumenty wewnętrzne?
 • faktury uproszczone - nowy typ faktur, przypadki stosowania, zasady wystawiania
 • kursy przeliczeniowe stosowane dla walut obcych

Zasady wystawiania faktur VAT w formie elektronicznej:

 • przepisy regulujące zasady wystawiania e-faktur
 • faktury elektroniczne w prawie unijnym
 • wymogi prawne, które należy spełnić przed rozpoczęciem wystawiania e-faktur
 • bezpieczny podpis elektroniczny jako narzędzie do wystawiania e-faktur
 • wystawianie faktur poprzez system wymiany danych (EDI)
 • wystawianie faktur w formacie PDF
 • zasady związane z przesyłaniem faktur elektronicznych nabywcom
 • poprawna treść faktury elektronicznej
 • termin wystawienia e-faktur
 • e-faktury dokumentujące zaliczki
 • Centralny Rejestr Faktur w sektorze publicznym
 • faktura elektroniczna w zamówieniach publicznych (nowa platforma do e faktur)
 • nowa obowiązkowa ewidencja faktur zakupowych bez prawa do odliczenia
 • wystawienie e-faktury a powstanie obowiązku podatkowego
 • wystawianie faktur w formie elektronicznej w przypadku transakcji z podmiotami zagranicznymi
 • faktury korygujące oraz duplikaty faktur elektronicznych
 • wystawienie e-faktury po terminie
 • symbol PKWiU lub CN na fakturach elektronicznych
 • e-faktura a różne stawki VAT
 • sposób przesyłania i przechowywania faktur elektronicznych
 • zasady udostępniania faktur elektronicznych organom podatkowym

Praktyczne aspekty wystawiania faktur korygujących:

 • anulowanie faktury
 • tzw. korekta do zera
 • zasady i przyczyny wystawiania faktur korygujących
 • możliwość wystawienia zbiorczej faktury korygujące
 • termin wystawienia faktur korygujących
 • uzyskanie potwierdzenia odbioru faktury elektronicznej przez nabywcę w świetle orzecznictwa sądów krajowych Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
 • ujęcie korekty obrotu w deklaracji VAT
 • korekty in plus i in minus
 • korekty bieżące i wsteczne
 • zasady ujęcia faktur korygujących po stronie nabywcy

Zasady wystawiania not korygujących:

 • przyczyny uzasadniające wystawienie noty korygującej
 • dane, które mogą być poprawione notą korygującą
 • sposób wystawienia noty korygującej
 • akceptacja treści noty przez sprzedawcę w przypadku fakturowania elektronicznego

Zasady przechowywania faktur:

 • okres, w którym należy przechowywać faktury
 • sposób przechowywania faktur
 • udostępnianie faktur organom podatkowym oraz skarbowym

Refakturowanie:

 • definicja refakturowania wynikająca z art. 8 ust. 2a ustawy o VAT a orzecznictwo sądów administracyjnych
 • czy i w jakich przypadkach modyfikacja ceny oraz powielenie stawki podatkowej na refakturze są właściwe?
 • refakturowanie a inne instytucje prawne zbliżone do refakturowania
 • data sprzedaży, data powstania obowiązku podatkowego a data wystawienia faktury - problemy w przypadku refakturowania
 • refakturowanie (m.in. mediów, kosztów transportu, kosztów ubezpieczeni- a problematyka świadczeń kompleksowych- ważne orzecznictwo NSA i ETS, pytanie NSA do ETS - oczekiwanie na rozstrzygnięcie.

Odliczanie podatku VAT na podstawie faktury VAT:

 • moment odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia udokumentowanego fakturą papierową oraz fakturą elektroniczną
 • błędy dotyczące faktur a możliwość odliczenia podatku naliczonego
 • ograniczenia odliczenia podatku naliczonego (puste faktury).

Faktura VAT w JPK

 • oznaczanie faktur kodami w nowej ewidencji
 • czy kody literowe i liczbowe powinny być również odzwierciedlone na fakturze?

Kasy rejestrujące w 2021 roku - rewolucyjne zmiany dla podatników:

 • dla kogo i od kiedy obligatoryjna kasa fiskalna online
 • nowe zasady przyznawania ulgi na zakup kasy rejestrującej
 • do kiedy będą mogły funkcjonować kasy z kopią papierową i elektroniczną?
 • zmiana zasad wystawiania faktur na podstawie paragonów
 • nowe obowiązki podatników użytkujących kasy rejestracyjne
 • Centralne Repozytorium Kas
 • dane z kasy fiskalnej w JPK_VAT
 • grzywna za niezarejestrowanie sprzedaży na kasie fiskalnej

Płatności (Split Payment - Mechanizm Podzielonej Płatności a faktura VAT):

 • dane z faktury VAT niezbędne dla zastosowania mechanizmu podzielonej płatności
 • dokument pro forma a mechanizm podzielonej płatności
 • faktury zaliczkowe a Split Payment
 • zapłata metodą podzielonej płatności części kwoty z faktury VAT lub samego podatku VAT
 • możliwość zapłaty metodą podzielonej płatności kilku faktur jednym poleceniem przelewu (elementy obligatoryjne formularza przelewowego)
 • dozwolone operacje z rachunku VAT
 • faktury pro formy a spilt payment
 • nadpłaty, przedpłaty, zaliczki a spilt payment
 • faktury korygujące a split payment

HARMONOGRAM

09:45 - 10:00 Logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa
14:00 - 16:00 Szkolenie

PRELEGENCI

Marcin Otręba  absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W roku 2005 ukończył studia podyplomowe o specjalności Podatki. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach podatków pośrednich oraz procedurze podatkowej. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej we Wrocławiu. Obecnie koordynator do spraw podatków w firmie która należy do grona największych producentów kruszyw łamanych w Polsce. Autor wielu publikacji dla biuletynu VAT, wydawnictwa INFOR. Od 2010 roku związany jest z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu w której prowadzi wykłady oraz szkolenia z zakresu podatków. Ma status trenera z ramienia Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej.


CENA SZKOLENIA

249 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

199 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:


Masz pytanie związane z tym szkoleniem?