Podatki

Podatek VAT 2021- praktycznie o zmianach w podatku VAT.

26 stycznia 2021 r.

Online

Cena szkolenia:
199 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

Split payment w 2021 r.

Slim VAT - istota i zmiany.

Struktury JPK - aspekty problemowe i praktyczne rozwiązania.

Refakturowanie usług w najnowszych interpretacjach.

Transakcje trójstronne oraz łańcuchowe.

Podstawa opodatkowania VAT:

 • skonto
 • transport, ubezpieczenie
 • zwrot wydatków
 • nieodpłatne świadczenia
 • opakowania zwrotne
 • kurs walutowy
 • zasady dotyczące rozliczenia korekty zwiększającej i obniżającej podstawę opodatkowania.

Zasady powstawania obowiązku podatkowego:

 • usługi i dostawy wykonywane częściowo
 • obowiązek podatkowy przy usługach i dostawach towarów o charakterze ciągłym
 • zasady określania momentu dokonania dostawy towaru oraz momentu wykonania usługi i ich znaczenie dla momentu powstania obowiązku podatkowego
 • dostawa “mediów”
 • usługi budowlane, usługi najmu, dzierżawy, leasingu, usługi stałej obsługi prawnej i biurowej, usługi ochrony i dozoru mienia
 • dostawa gruntów, budynków, budowli
 • zaliczki, zadatki, przedpłaty
 • obowiązek podatkowy przy transakcjach wewnątrzwspólnotowych
 • obowiązek podatkowy dla małych podatników rozliczających się według metody kasowej
 • WNT, WDT, import usług i zakup towaru, dla którego podatnikiem jest nabywca

Zasady i terminy rozliczania podatku naliczonego:

 • rozliczenie podatku naliczonego z tytułu samo naliczenia (import usług, WNT art. 9 i 11, zakup towaru dla którego podatnikiem jest nabywca, usługi budowlane)
 • terminy i warunki do odliczania podatku naliczonego w transakcjach krajowych
 • zasady potrącania podatku naliczonego z tytułu przekazanych zaliczek
 • terminy do rozliczenia podatku naliczonego w związku z korektą transakcji
 • przypadki w jakich nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Zmiany w VAT od 2021 r.

09:45 - 10:00 Logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa
14:00 - 16:00 Szkolenie

Marcin Otręba  absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W roku 2005 ukończył studia podyplomowe o specjalności Podatki. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach podatków pośrednich oraz procedurze podatkowej. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej we Wrocławiu. Obecnie koordynator do spraw podatków w firmie która należy do grona największych producentów kruszyw łamanych w Polsce. Autor wielu publikacji dla biuletynu VAT, wydawnictwa INFOR. Od 2010 roku związany jest z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu w której prowadzi wykłady oraz szkolenia z zakresu podatków. Ma status trenera z ramienia Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

249 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

199 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

Masz pytanie związane z tym szkoleniem?


Podatki

Podatek VAT 2021- praktycznie o zmianach w podatku VAT.

26 stycznia 2021 r.

Online

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

Split payment w 2021 r.

Slim VAT - istota i zmiany.

Struktury JPK - aspekty problemowe i praktyczne rozwiązania.

Refakturowanie usług w najnowszych interpretacjach.

Transakcje trójstronne oraz łańcuchowe.

Podstawa opodatkowania VAT:

 • skonto
 • transport, ubezpieczenie
 • zwrot wydatków
 • nieodpłatne świadczenia
 • opakowania zwrotne
 • kurs walutowy
 • zasady dotyczące rozliczenia korekty zwiększającej i obniżającej podstawę opodatkowania.

Zasady powstawania obowiązku podatkowego:

 • usługi i dostawy wykonywane częściowo
 • obowiązek podatkowy przy usługach i dostawach towarów o charakterze ciągłym
 • zasady określania momentu dokonania dostawy towaru oraz momentu wykonania usługi i ich znaczenie dla momentu powstania obowiązku podatkowego
 • dostawa “mediów”
 • usługi budowlane, usługi najmu, dzierżawy, leasingu, usługi stałej obsługi prawnej i biurowej, usługi ochrony i dozoru mienia
 • dostawa gruntów, budynków, budowli
 • zaliczki, zadatki, przedpłaty
 • obowiązek podatkowy przy transakcjach wewnątrzwspólnotowych
 • obowiązek podatkowy dla małych podatników rozliczających się według metody kasowej
 • WNT, WDT, import usług i zakup towaru, dla którego podatnikiem jest nabywca

Zasady i terminy rozliczania podatku naliczonego:

 • rozliczenie podatku naliczonego z tytułu samo naliczenia (import usług, WNT art. 9 i 11, zakup towaru dla którego podatnikiem jest nabywca, usługi budowlane)
 • terminy i warunki do odliczania podatku naliczonego w transakcjach krajowych
 • zasady potrącania podatku naliczonego z tytułu przekazanych zaliczek
 • terminy do rozliczenia podatku naliczonego w związku z korektą transakcji
 • przypadki w jakich nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Zmiany w VAT od 2021 r.


HARMONOGRAM

09:45 - 10:00 Logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa
14:00 - 16:00 Szkolenie

PRELEGENCI

Marcin Otręba  absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W roku 2005 ukończył studia podyplomowe o specjalności Podatki. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach podatków pośrednich oraz procedurze podatkowej. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej we Wrocławiu. Obecnie koordynator do spraw podatków w firmie która należy do grona największych producentów kruszyw łamanych w Polsce. Autor wielu publikacji dla biuletynu VAT, wydawnictwa INFOR. Od 2010 roku związany jest z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu w której prowadzi wykłady oraz szkolenia z zakresu podatków. Ma status trenera z ramienia Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej.


CENA SZKOLENIA

249 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

199 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:


Masz pytanie związane z tym szkoleniem?