Ochrona środowiska

Magazynowanie odpadów - wymagania prawne od 1 stycznia 2021 r.

11 lutego 2021 r.

Online

Cena szkolenia:
590 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

1 stycznia 2021 wchodzi w życie rozporządzenie MK ws. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów określające szczegółowe zasady magazynowania odpadów należących do różnych kategorii, oraz katalog zwolnień (całkowitych lub częściowych) z obowiązków ich stosowania. Szkolenie jest skierowane do urzędników wydających decyzje odpadowe (starostowie, marszałkowie, RDOŚ) oraz do WIOŚ, której organy będą weryfikować zgodność sposobu magazynowania z treścią decyzji/wniosku o jej wydanie.1. Rodzaje decyzji w prawie odpadowym

2. Magazynowanie odpadów - pojęcie i terminy

3. Magazynowanie odpadów a magazynowanie przeciwpożarowe odpadów

4. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów

 • Kiedy wchodzi w życie? Kogo dotyczy?

5. Wyłączenia od obowiązku stosowania przepisów rozporządzenia

 • Wyłączenia podmiotowe
 • wyłączenia dla rodzajów odpadów
 • Wyłączenia dla miejsc magazynowania określonych odrębnymi przepisami
 • Wyłączenia na wytwórców odpadów

6. Zasady magazynowania odpadów dla wytwórców wyłączonych (§ 4 ust. 1)

7. Zasady magazynowania odpadów dla pozostałych magazynujących

 • Miejsce magazynowania, w tym zwolnienia od obowiązków
 • Sposób magazynowania
 • Magazynowanie i przesypywanie odpadów a zasady BHP (pojęcie “bezpośredniego sąsiedztwa”)
 • Oznaczenie odpadów kodami

8. Etykietowanie odpadów niebezpiecznych

 • Zasady etykietowania odpadów niebezpiecznych - kogo dotyczy i od kiedy?
 • Wzór etykiety i sposób jej wypełniania
 • Etykieta odpadów niebezpiecznych a tajemnica przedsiębiorstwa

9. Jak określić magazynowanie odpadów w decyzji?

10. Przepisy dostosowawcze - od kiedy i dla jakich decyzji stosujemy przepisy nowego rozporządzenia?

08:45 - 09:00 Logowanie
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa
10:45 - 12:00 Szkolenie
12:00 - 12:30 Przerwa
12:30 - 14:00 Szkolenie
14:00 - 14:30 Panel dyskusyjny, odpowiedzi na pytania

Radca prawny specjalizujący się w prawie ochrony środowiska, ocenach oddziaływania na środowisko oraz gospodarowaniu odpadami. Praktyk w konsultingu ze swojej specjalizacji, profesor nauk prawnych a także współpracownik firmy zajmującej się gospodarowaniem odpadami. Pracownik naukowy wydziału prawa uczelni wyższej. Członek zwyczajny Stowarzyszenia Środowisko dla Środowiska. Jest współautorką raportów ewaluacyjnych i prognoz ooś oraz opinii prawnych; posiada doświadczenie w uspołecznianiu procesów decyzyjnych. Od kilkunastu lat prowadzi szkolenia z szeroko pojętego z prawa ochrony środowiska i jest wykładowcą bardzo wysoko ocenianym przez uczestników. Jest autorką blisko 100 publikacji i prelegentem wielu konferencji naukowych, zarówno krajowych i zagranicznych.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

590 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

490 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.

Masz pytanie związane z tym szkoleniem?


Ochrona środowiska

Magazynowanie odpadów - wymagania prawne od 1 stycznia 2021 r.

11 lutego 2021 r.

Online

CEL SZKOLENIA

1 stycznia 2021 wchodzi w życie rozporządzenie MK ws. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów określające szczegółowe zasady magazynowania odpadów należących do różnych kategorii, oraz katalog zwolnień (całkowitych lub częściowych) z obowiązków ich stosowania. Szkolenie jest skierowane do urzędników wydających decyzje odpadowe (starostowie, marszałkowie, RDOŚ) oraz do WIOŚ, której organy będą weryfikować zgodność sposobu magazynowania z treścią decyzji/wniosku o jej wydanie.
PROGRAM

1. Rodzaje decyzji w prawie odpadowym

2. Magazynowanie odpadów - pojęcie i terminy

3. Magazynowanie odpadów a magazynowanie przeciwpożarowe odpadów

4. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów

 • Kiedy wchodzi w życie? Kogo dotyczy?

5. Wyłączenia od obowiązku stosowania przepisów rozporządzenia

 • Wyłączenia podmiotowe
 • wyłączenia dla rodzajów odpadów
 • Wyłączenia dla miejsc magazynowania określonych odrębnymi przepisami
 • Wyłączenia na wytwórców odpadów

6. Zasady magazynowania odpadów dla wytwórców wyłączonych (§ 4 ust. 1)

7. Zasady magazynowania odpadów dla pozostałych magazynujących

 • Miejsce magazynowania, w tym zwolnienia od obowiązków
 • Sposób magazynowania
 • Magazynowanie i przesypywanie odpadów a zasady BHP (pojęcie “bezpośredniego sąsiedztwa”)
 • Oznaczenie odpadów kodami

8. Etykietowanie odpadów niebezpiecznych

 • Zasady etykietowania odpadów niebezpiecznych - kogo dotyczy i od kiedy?
 • Wzór etykiety i sposób jej wypełniania
 • Etykieta odpadów niebezpiecznych a tajemnica przedsiębiorstwa

9. Jak określić magazynowanie odpadów w decyzji?

10. Przepisy dostosowawcze - od kiedy i dla jakich decyzji stosujemy przepisy nowego rozporządzenia?


HARMONOGRAM

08:45 - 09:00 Logowanie
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa
10:45 - 12:00 Szkolenie
12:00 - 12:30 Przerwa
12:30 - 14:00 Szkolenie
14:00 - 14:30 Panel dyskusyjny, odpowiedzi na pytania

PRELEGENCI

Radca prawny specjalizujący się w prawie ochrony środowiska, ocenach oddziaływania na środowisko oraz gospodarowaniu odpadami. Praktyk w konsultingu ze swojej specjalizacji, profesor nauk prawnych a także współpracownik firmy zajmującej się gospodarowaniem odpadami. Pracownik naukowy wydziału prawa uczelni wyższej. Członek zwyczajny Stowarzyszenia Środowisko dla Środowiska. Jest współautorką raportów ewaluacyjnych i prognoz ooś oraz opinii prawnych; posiada doświadczenie w uspołecznianiu procesów decyzyjnych. Od kilkunastu lat prowadzi szkolenia z szeroko pojętego z prawa ochrony środowiska i jest wykładowcą bardzo wysoko ocenianym przez uczestników. Jest autorką blisko 100 publikacji i prelegentem wielu konferencji naukowych, zarówno krajowych i zagranicznych.


CENA SZKOLENIA

590 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

490 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:


Masz pytanie związane z tym szkoleniem?