Podatki

Uproszczenia w podatku VAT od 2021- SLIM VAT

15 grudnia 2020 r.

Online

Cena szkolenia:
199 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

I. Zmiana zasad rozliczania faktur korygujących:

Zasady rozliczania podatku VAT w przypadku wystawienia faktur korygujących do końca 2020 r.:

 • korekty podatku VAT in plus i in minus:
  • przyczyna korekty a okres rozliczeniowy ujęcia korekty po stronie wystawcy faktury korygującej,
  • przyczyna korekty a okres rozliczeniowy ujęcia korekty po stronie nabywcy,
  • przyczyna korekty a kurs walutowy korekty,
 • obowiązek uzyskania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę:
  • data otrzymania faktury korygującej przez nabywcę, a moment dokonania korekty podatku VAT należnego,
  • sytuacje, w których potwierdzenie otrzymania faktury korygującej przez nabywcę nie jest wymagane,
  • trudności w doręczeniu faktury korygującej a możliwość pomniejszenia podatku VAT należnego.

Zasady rozliczania podatku VAT w przypadku wystawienia faktur korygujących od 2021 r.:

 • zniesienie obowiązku posiadania przez sprzedawcę potwierdzenia otrzymania faktury korygującej in minus przez nabywcę:
  • jakie dokumenty będą wymagane do pomniejszenia podatku VAT należnego?
  • w jakich sytuacjach gromadzenie dokumentacji korekty nie będzie wymagane?
  • w jakim okresie rozliczeniowym będzie dokonywane pomniejszenia podatku VAT należnego przez sprzedawcę i nabywcę?
 • doprecyzowanie zasad rozliczania korekt in plus:
  • okres rozliczeniowy, w którym zostanie rozliczony zwiększony podatek należny,
  • okres rozliczeniowy dla korekty podstawy opodatkowania w eksporcie towarów,
  • okres rozliczeniowy dla korekty podstawy opodatkowania dla WNT.

II. Nowe możliwości stosowania kursu walutowego dla rozliczeń podatku VAT:

Zasady stosowania kursu walutowego dla rozliczeń podatku VAT do końca 2020 r.:

 • kurs walutowy stosowany dla określenia wielkości podstawy opodatkowania oraz przeliczenia podatku VAT:
  • transakcje sprzedaży,
  • moment wystawienia faktury a kurs walutowy,
  • translacje objęte odwrotnym obciążeniem (WNT, import usług itp.) a kurs waluty,
 • kurs walutowy dla potrzeb podatku VAT a kurs waluty dla potrzeb podatku dochodowego.

Zasady stosowania kursu walutowego dla rozliczeń podatku VAT od 2021 r.:

 • możliwość wyboru metody stosowania kursu walutowego:
  • jakie możliwości wyboru metod stosowania kursu walutowego będzie miał podatnik VAT?
  • przez jaki okres czasu będzie stosowana nowa metoda rozliczania kursu walutowego?
  • czy nowe zasady będą dotyczyć również faktur korygujących?
 • nowe zasady od 2021 roku a kurs walutowy dla potrzeb podatku VAT i dla potrzeb podatku dochodowego.

III. Nowe zasady rozliczania zaliczki otrzymanej na poczet eksportu towarów:

Zasady opodatkowania zaliczek na eksport towarów do końca 2020 roku:

 • okres między otrzymaniem zaliczki a wywozem towarów w kontekście stosowania stawki VAT 0%,
 • zasady korygowania stawki VAT dla zaliczek na eksport towarów,
 • specyfika produkcji a możliwość zastosowania dla zaliczki stawki VAT 0% przez okres dłuższy niż przewidziany w ustawie.

Nowe zasady opodatkowania zaliczek na eksport towarów od 2021 roku:

 • wydłużenie okresu między otrzymaniem zaliczki a wywozem towarów dającego możliwość stosowanie stawki VAT 0%,
 • specyfika produkcji a możliwość zastosowania dla zaliczki stawki VAT 0% przez okres dłuższy niż przewidziany w ustawie - czy nadal będzie możliwy?

IV. Zmiana terminu odliczenia podatku VAT:

Ograniczenia czasowe odliczenia podatku VAT do końca 2020 r.:

 • warunki odliczenia VAT,
 • moment otrzymania faktury - jak ustalić datę wpływy faktury do firmy?
 • data wpływu faktury - data odebrania przez pracownika (ewentualnie inną osobę), czy data wpływu do centrali lub do księgowości firmy?:
  • faktury odbierane w siedzibie firmy,
  • faktury odbierane przez pracowników terenowych firmy,
  • faktury odbierane przez pracowników w trakcie delegacji,
  • faktury odbierane przez pracowników firm zewnętrznych (współpracujących) lub inne podmioty trzecie,
 • moment otrzymania faktury a okresy rozliczeniowe w których można odliczyć VAT.

Zmiana ograniczenia czasowego odliczenia podatku VAT od 2021 r.:

 • moment otrzymania faktury a okresy rozliczeniowe w których można odliczyć VAT od 2021 r.

V. Możliwości odliczenia VAT od nabywanych usług noclegowych:

Nowe możliwości odliczania podatku VAT od usług noclegowych od 2021 r.

 • w jakich sytuacjach będzie można odliczyć podatek VAT od usług noclegowych od 2021 roku?

VI. Zmiany dotyczące obowiązkowej podzielonej płatności:

Limit 15.000 zł wg nowych przepisów od 2021 r.:

 • likwidacja odniesienia limitu 15.000 zł do limitu zawartego w ustawie Prawo Przedsiębiorców,
 • określenie zasad przeliczania limitu dla potrzeb obowiązkowej podzielonej płatności w przypadku gdy faktura wystawiona jest w walucie obcej.

Kompensata a obowiązkowa podzielona płatność od 2021 r.:

 • ograniczone możliwości stosowania potrącenia wierzytelności do faktur objętych obowiązkiem podzielonej płatności do końca 2020 r.
 • znaczne rozszerzenie możliwości stosowania kompensaty do faktur objętych obowiązkiem podzielonej płatności od 2021 r.

Możliwość opłacania z rachunku VAT zobowiązań podatkowych i celnych z tytułu importu towarów na rzecz agencji celnych od 2021 r.

VII. Zmiana danych na “Białej Liście”, czyli w wykazie podatników VAT czynnych:

Zmiany danych publikowanych w wykazie podatników VAT czynnych od 2021 r.:

 • rozszerzenie zakresu rachunków bankowych publikowanych w wykazie podatników VAT czynnych,
 • rezygnacja z publikowania w rejestrze podatników VAT czynnych niektórych danych wrażliwych.

VIII. Zmiana zasad wydawania WIS:

WIS od 2021 r.:

 • rozszerzenie zakresu nomenklatur statystycznych dla klasyfikowania towarów w WIS,
 • ograniczenie wydawania WIS w sytuacji w gdy wniosek o wydanie WIS dotyczy stanu faktycznego objętego kontrolą lub postępowaniem podatkowym,
 • ograniczenie zakresu ochrony WIS.

IX. Pozostałe zmiany porządkujące:

Poprawki dotyczące zwolnienia z VAT dotyczącego rolników ryczałtowych.

Doprecyzowanie zasad nakładania kary pieniężnej za błędy w JPK_V7:

 • odniesienie zasad Ordynacji podatkowej do zasad nakładania kary pieniężnej za błędy w JPK_V7.

Zmiany dotyczące stosowania dodatkowego zobowiązania.

Doprecyzowanie zasada braku możliwości zwolnienia podmiotowego do 200.000 zł w przypadku sprzedaży niektórych towarów.

X. Zmiany w stosowaniu procedury TAX FREE:

Zasady stosowania procedury TAX FREE od 2021 r.:

 • zmiana definicji procedury TAX FREE,
 • doprecyzowanie zasad prowadzenia ewidencji sprzedaży objętej procedurą TAX FREE,
 • zasady rejestracji na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych do systemu TAX FREE,
 • zmiana zasad obiegu dokumentów w zakresie zwrotu podatku podróżnym w systemu TAX FREE.
09:45 - 10:00 Rejestracja/ logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa/ lunch
14:00 - 16:00 Szkolenie

Marcin Otręba  absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W roku 2005 ukończył studia podyplomowe o specjalności Podatki. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach podatków pośrednich oraz procedurze podatkowej. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej we Wrocławiu. Obecnie koordynator do spraw podatków w firmie która należy do grona największych producentów kruszyw łamanych w Polsce. Autor wielu publikacji dla biuletynu VAT, wydawnictwa INFOR. Od 2010 roku związany jest z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu w której prowadzi wykłady oraz szkolenia z zakresu podatków. Ma status trenera z ramienia Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

199 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby
Masz pytanie związane z tym szkoleniem?


Podatki

Uproszczenia w podatku VAT od 2021- SLIM VAT

15 grudnia 2020 r.

Online

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

I. Zmiana zasad rozliczania faktur korygujących:

Zasady rozliczania podatku VAT w przypadku wystawienia faktur korygujących do końca 2020 r.:

 • korekty podatku VAT in plus i in minus:
  • przyczyna korekty a okres rozliczeniowy ujęcia korekty po stronie wystawcy faktury korygującej,
  • przyczyna korekty a okres rozliczeniowy ujęcia korekty po stronie nabywcy,
  • przyczyna korekty a kurs walutowy korekty,
 • obowiązek uzyskania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę:
  • data otrzymania faktury korygującej przez nabywcę, a moment dokonania korekty podatku VAT należnego,
  • sytuacje, w których potwierdzenie otrzymania faktury korygującej przez nabywcę nie jest wymagane,
  • trudności w doręczeniu faktury korygującej a możliwość pomniejszenia podatku VAT należnego.

Zasady rozliczania podatku VAT w przypadku wystawienia faktur korygujących od 2021 r.:

 • zniesienie obowiązku posiadania przez sprzedawcę potwierdzenia otrzymania faktury korygującej in minus przez nabywcę:
  • jakie dokumenty będą wymagane do pomniejszenia podatku VAT należnego?
  • w jakich sytuacjach gromadzenie dokumentacji korekty nie będzie wymagane?
  • w jakim okresie rozliczeniowym będzie dokonywane pomniejszenia podatku VAT należnego przez sprzedawcę i nabywcę?
 • doprecyzowanie zasad rozliczania korekt in plus:
  • okres rozliczeniowy, w którym zostanie rozliczony zwiększony podatek należny,
  • okres rozliczeniowy dla korekty podstawy opodatkowania w eksporcie towarów,
  • okres rozliczeniowy dla korekty podstawy opodatkowania dla WNT.

II. Nowe możliwości stosowania kursu walutowego dla rozliczeń podatku VAT:

Zasady stosowania kursu walutowego dla rozliczeń podatku VAT do końca 2020 r.:

 • kurs walutowy stosowany dla określenia wielkości podstawy opodatkowania oraz przeliczenia podatku VAT:
  • transakcje sprzedaży,
  • moment wystawienia faktury a kurs walutowy,
  • translacje objęte odwrotnym obciążeniem (WNT, import usług itp.) a kurs waluty,
 • kurs walutowy dla potrzeb podatku VAT a kurs waluty dla potrzeb podatku dochodowego.

Zasady stosowania kursu walutowego dla rozliczeń podatku VAT od 2021 r.:

 • możliwość wyboru metody stosowania kursu walutowego:
  • jakie możliwości wyboru metod stosowania kursu walutowego będzie miał podatnik VAT?
  • przez jaki okres czasu będzie stosowana nowa metoda rozliczania kursu walutowego?
  • czy nowe zasady będą dotyczyć również faktur korygujących?
 • nowe zasady od 2021 roku a kurs walutowy dla potrzeb podatku VAT i dla potrzeb podatku dochodowego.

III. Nowe zasady rozliczania zaliczki otrzymanej na poczet eksportu towarów:

Zasady opodatkowania zaliczek na eksport towarów do końca 2020 roku:

 • okres między otrzymaniem zaliczki a wywozem towarów w kontekście stosowania stawki VAT 0%,
 • zasady korygowania stawki VAT dla zaliczek na eksport towarów,
 • specyfika produkcji a możliwość zastosowania dla zaliczki stawki VAT 0% przez okres dłuższy niż przewidziany w ustawie.

Nowe zasady opodatkowania zaliczek na eksport towarów od 2021 roku:

 • wydłużenie okresu między otrzymaniem zaliczki a wywozem towarów dającego możliwość stosowanie stawki VAT 0%,
 • specyfika produkcji a możliwość zastosowania dla zaliczki stawki VAT 0% przez okres dłuższy niż przewidziany w ustawie - czy nadal będzie możliwy?

IV. Zmiana terminu odliczenia podatku VAT:

Ograniczenia czasowe odliczenia podatku VAT do końca 2020 r.:

 • warunki odliczenia VAT,
 • moment otrzymania faktury - jak ustalić datę wpływy faktury do firmy?
 • data wpływu faktury - data odebrania przez pracownika (ewentualnie inną osobę), czy data wpływu do centrali lub do księgowości firmy?:
  • faktury odbierane w siedzibie firmy,
  • faktury odbierane przez pracowników terenowych firmy,
  • faktury odbierane przez pracowników w trakcie delegacji,
  • faktury odbierane przez pracowników firm zewnętrznych (współpracujących) lub inne podmioty trzecie,
 • moment otrzymania faktury a okresy rozliczeniowe w których można odliczyć VAT.

Zmiana ograniczenia czasowego odliczenia podatku VAT od 2021 r.:

 • moment otrzymania faktury a okresy rozliczeniowe w których można odliczyć VAT od 2021 r.

V. Możliwości odliczenia VAT od nabywanych usług noclegowych:

Nowe możliwości odliczania podatku VAT od usług noclegowych od 2021 r.

 • w jakich sytuacjach będzie można odliczyć podatek VAT od usług noclegowych od 2021 roku?

VI. Zmiany dotyczące obowiązkowej podzielonej płatności:

Limit 15.000 zł wg nowych przepisów od 2021 r.:

 • likwidacja odniesienia limitu 15.000 zł do limitu zawartego w ustawie Prawo Przedsiębiorców,
 • określenie zasad przeliczania limitu dla potrzeb obowiązkowej podzielonej płatności w przypadku gdy faktura wystawiona jest w walucie obcej.

Kompensata a obowiązkowa podzielona płatność od 2021 r.:

 • ograniczone możliwości stosowania potrącenia wierzytelności do faktur objętych obowiązkiem podzielonej płatności do końca 2020 r.
 • znaczne rozszerzenie możliwości stosowania kompensaty do faktur objętych obowiązkiem podzielonej płatności od 2021 r.

Możliwość opłacania z rachunku VAT zobowiązań podatkowych i celnych z tytułu importu towarów na rzecz agencji celnych od 2021 r.

VII. Zmiana danych na “Białej Liście”, czyli w wykazie podatników VAT czynnych:

Zmiany danych publikowanych w wykazie podatników VAT czynnych od 2021 r.:

 • rozszerzenie zakresu rachunków bankowych publikowanych w wykazie podatników VAT czynnych,
 • rezygnacja z publikowania w rejestrze podatników VAT czynnych niektórych danych wrażliwych.

VIII. Zmiana zasad wydawania WIS:

WIS od 2021 r.:

 • rozszerzenie zakresu nomenklatur statystycznych dla klasyfikowania towarów w WIS,
 • ograniczenie wydawania WIS w sytuacji w gdy wniosek o wydanie WIS dotyczy stanu faktycznego objętego kontrolą lub postępowaniem podatkowym,
 • ograniczenie zakresu ochrony WIS.

IX. Pozostałe zmiany porządkujące:

Poprawki dotyczące zwolnienia z VAT dotyczącego rolników ryczałtowych.

Doprecyzowanie zasad nakładania kary pieniężnej za błędy w JPK_V7:

 • odniesienie zasad Ordynacji podatkowej do zasad nakładania kary pieniężnej za błędy w JPK_V7.

Zmiany dotyczące stosowania dodatkowego zobowiązania.

Doprecyzowanie zasada braku możliwości zwolnienia podmiotowego do 200.000 zł w przypadku sprzedaży niektórych towarów.

X. Zmiany w stosowaniu procedury TAX FREE:

Zasady stosowania procedury TAX FREE od 2021 r.:

 • zmiana definicji procedury TAX FREE,
 • doprecyzowanie zasad prowadzenia ewidencji sprzedaży objętej procedurą TAX FREE,
 • zasady rejestracji na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych do systemu TAX FREE,
 • zmiana zasad obiegu dokumentów w zakresie zwrotu podatku podróżnym w systemu TAX FREE.

HARMONOGRAM

09:45 - 10:00 Rejestracja/ logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa/ lunch
14:00 - 16:00 Szkolenie

PRELEGENCI

Marcin Otręba  absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W roku 2005 ukończył studia podyplomowe o specjalności Podatki. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach podatków pośrednich oraz procedurze podatkowej. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej we Wrocławiu. Obecnie koordynator do spraw podatków w firmie która należy do grona największych producentów kruszyw łamanych w Polsce. Autor wielu publikacji dla biuletynu VAT, wydawnictwa INFOR. Od 2010 roku związany jest z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu w której prowadzi wykłady oraz szkolenia z zakresu podatków. Ma status trenera z ramienia Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej.


CENA SZKOLENIA

199 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:


Masz pytanie związane z tym szkoleniem?