Podatki

Poradnik praktyczny nowy JPK 2020 Ewidencja i JPK, czyli październikowe zmiany w VAT.

23 listopada 2020 r.

Online

Cena szkolenia:
199 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

CEL SZKOLENIA:

 • 1 października 2020 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące zasad prowadzenia ewidencji VAT oraz składania deklaracji VAT. Począwszy od rozliczenia za październik podatnicy są zobowiązani do prowadzenia ewidencji w sposób wymagany nowymi przepisami oraz składania deklaracji VAT wraz z ewidencją w formie nowego pliku JPK_VAT.
 • Zestawienie zmian wprowadzonych od października, zupełnie nowe zasady dokumentowania i ewidencjonowania a także rygorystyczne zasady korekt prezentujemy właśnie na tym szkoleniu.
 • Nie zapominamy również o nowych sankcjach karach za brak dochowania należytej staranności i nie przestrzeganiu zasad, o których mówi Ministerstwo Finansów w swoich wytycznych.
 • Odpowiadamy również na najbardziej kontrowersyjne, życiowe i praktyczne pytania przedsiębiorców i wszystkich podatników VAT, którzy dostrzegli problemy już przed wejściem zmian.

PROFIL UCZESTNIKA:

 • Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do osób odpowiedzialnych za rozliczanie podatków w przedsiębiorstwie, księgowych, dyrektorów finansowych i każdego, kto musi i chce zrozumieć zmiany jakie zaszły w polskim prawie podatkowym na gruncie podatku VAT w roku 2020 r. oraz nowych kontrowersyjnych zmian na 2021 r.

PROGRAM

Praktyczny poradnik JPK_VAT2020 NOWOŚCI:

 • KOMUNIKAT MF: Kary za błędy w nowym JPK tylko w wyjątkowych sytuacjach - omówienie zasad
 • Nowa wersję aplikacji e-mikrofirma do wysyłki JPK_V7 - komunikat MF
 • Od 1 października wysyłka JPK z nowej bramki - MF w komunikacie o zmianach
 • Zmiany w stawkach VAT - MF poprawił matrycę
 • NOWY JPK_VAT 2020 - zasady ogólne oraz problemy wynikające z wprowadzenia nowego pliku JPK_VAT
 • Co to jest JPK_VAT z deklaracją
 • Kto i kiedy będzie składać JPK_VAT
 • Zastosowanie JPK_VAT
 • Co będzie zawierać JPK_VAT
 • Przygotowanie i wysłanie JPK_VAT
 • Rozliczenia kwartalne
 • Co zyskuje podatnik dzięki JPK_VAT
 • Pozostałe deklaracje VAT (VAT-8, VAT-9M) - co z nowym JPK?
 • Status przedsiębiorcy a nowy JPK_VAT
 • Okres wejścia w życie nowego JPK_VAT dla przedsiębiorcy i okres przejściowy

1. JPK_VAT - Nowe zasady prowadzenia ewidencji VAT i wypełniania JPK_V7

 • Na czym polegają zmiany w raportowaniu danych VAT
 • Zasady sporządzania oraz przesyłania nowego JPK_V7
 • Nowe, specyficzne informacje zawarte w części ewidencyjnej nowego JPK_V7
 • Zmiany części deklaracyjnej nowego JPK_V7

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

 • Kiedy trzeba składać JPK w okresie zawieszenia działalności
 • W jaki sposób trzeba składać nowy JPK, gdy rozliczamy VAT na zasadach ogólnych i ryczałt od usług taksówkowych
 • Za jakie błędy w ewidencji będą nakładane kary
 • Czy przewidziano okres przejściowy na stosowanie JPK w małych firmach

2. Zasady przygotowania i wysyłki nowego JPK_V7

 • Zasady przygotowania nowego JPK_V7
 • Pola Nagłówka
 • Nazwy pól w części Podmiot1 pliku JPK
 • Adres e-mailowy w nowym JPK_V7
 • Ewidencja i deklaracja
 • Sposoby przesyłania nowego JPK_V7
 • Podpisywanie JPK_V7

3. Raportowanie VAT w okresie przejściowym i korygowanie poprzednich okresów

4. Ewidencja sprzedaży i podatku należnego w pliku JPK_V7

 • Informacje ogólne dotyczące ewidencji
 • Struktura Ewidencja pliku JPK_V7
 • Struktura podatku należnego i naliczonego
 • Oznaczenie grup towarowo-usługowych, czyli nowe kody GTU_01-GTU_13

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

 • Czy grożą sankcje za zastosowanie błędnego kodu
 • Jakie będą konsekwencje błędnego przyporządkowania danej pozycji do grupy towarowej?
 • Czy kody towarowe mają zastosowanie do transakcji reverse charge
 • Czy sprzedaż towaru na rzecz zagranicznego kontrahenta trzeba oznaczyć kodami GTU

5. Charakterystyka poszczególnych grup towarowo-usługowych oznaczana kodami GTU

 • Zasady stosowania rozliczeń w nowym JPK_VAT
 • Oznaczenie grup towarowo-usługowych, czyli nowe kody GTU_01-GTU_13
 • Do jakich typów faktur stosujemy kody GTU a do jakich nie

PYTANIA I ODPOWIEDZI w tym m.in:

 • W przypadku jakich dokumentów wpisywanie kodów do ewidencji będzie obowiązkowe według MF?
 • Czy należy wpisywać kody GTU na fakturze od 1 października?
 • Jakie będą konsekwencje błędnego przyporządkowania danej pozycji do grupy towarowej?
 • Czy kody towarowe mają zastosowanie do transakcji reverse chargé
 • Czy sprzedaż towaru na rzecz zagranicznego kontrahenta trzeba oznaczyć kodami GTU
 • Czy sprzedaż alkoholu na paragon musi mieć oznaczenie GTU_01
 • Czy stosowanie kodu GTU_03 do oleju opałowego zależy od statusu nabywcy
 • Czy używane towary powinny mieć oznaczenie GTU_06
 • Czy kody GTU_06 obejmują sprzedaż starego komputera, pendrive?
 • Czy sprzedaż elektroniki dokumentowana fakturą wystawioną do paragonu powinna być oznaczona kodem GTU_06
 • Czy jeśli wystawimy fakturę do paragonu dla osoby fizycznej, np. na sprzęt elektroniczny, to powinniśmy dodać GTU, skoro sprzedaż była ujęta też w raporcie kasowym?
 • Czy mechanik samochodowy powinien oznaczać kodem GTU swoje faktury
 • Czy sprzedaż samochodów zaliczanych do środków trwałych powinna mieć oznaczenie GTU
 • Czy sprzedaż opon należy oznaczać kodem GTU_07?
 • Czy zakup części samochodowych w innych krajach UE musi być oznaczony kodem GTU
 • Czy zakup części samochodowych w innych krajach UE musi być oznaczony kodem GTU
 • Czy faktury dla osób fizycznych, wystawione do paragonów, będą musiały być zaraportowane do JPK? Chodzi o sprzedaż leków w aptece.
 • Czy biuro rachunkowe zwolnione z VAT musi raportować świadczone usługi księgowe
 • Jak raportować wdrożenie systemu wraz z usługą szkolenia
 • Czy kodem GTU_13 należy oznaczać refakturę usług transportowych
 • Czy faktura dokumentująca dostawę towarów i ich transport powinna mieć oznaczenie GTU_13

6. Oznaczenia procedur i transakcji w ewidencji sprzedaży

 • 13 typów procedur za pomocą symboli: SW, EE, TP, TT_WNT, TT_D, MR_T, MR_UZ, I_42, I_63, B_SPV, B_SPV_DOSTAWA, B_MPV_PROWIZJA, MPP

PYTANIA I ODPOWIEDZI w tym m.in:

 • Czy sprzedaż wysyłkowa do klientów na terytorium kraju podlega oznaczeniu SW
 • Czy faktury korygujące w nowym JPK_VAT z deklaracją muszą mieć oznaczenia w ewidencji (np. MPP, GTU), jeśli faktura pierwotna była rozliczona przed wprowadzeniem nowego JPK_VAT z deklaracją i nie było obowiązku stosowania powyższych oznaczeń?
 • Czy oznaczenia wprowadzone w nowym JPK_VAT z deklaracją, np. MPP, MK, FP, TP, GTU, dotyczą również faktur wystawionych w okresach przed wdrożeniem nowej struktury, lecz z racji, np. momentu powstania obowiązku wykazywanych w okresie obowiązywania nowej struktury?
 • Czy ujmowany w ewidencji dokument może posiadać więcej niż jedno oznaczenie?
 • Jakie oznaczenia dotyczą importu towarów od podmiotu powiązanego rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy o VAT?
 • W jaki sposób ujmować faktury wystawione do paragonu, jeżeli nabywcą jest podatnik w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług?
 • Czy oznaczenia procedur (określone w paragrafie 10 ust. 4 rozporządzenia) dotyczą (podobnie jak oznaczenie GTU) wyłącznie transakcji sprzedażowych, czy mogą dotyczyć także transakcji zakupowych, które powodują wykazanie podstawy opodatkowania w ewidencji sprzedaży?
 • Jak w JPK_VAT z deklaracją wykazywać import w ramach standardowej procedury, gdzie podstawą do odliczenia podatku VAT jest dokument celny? Czy podstawowym dokumentem jest dokument celny a nie faktura? Kogo w takim przypadku podawać w pozycjach K_40-K_43 w JPK_VAT z deklaracją jako kontrahenta - sprzedawcę z faktury nieunijnej, czy urząd celny, czyj NIP, jaki numer dokumentu (numer dokumentu celnego, czy z faktury od kontrahenta)?
 • Jakie dane należy wskazać w JPK_VAT z deklaracją w części ewidencji zakupu, po otrzymaniu decyzji zwiększającej podatek VAT w imporcie towarów? Czy należy, jako numer dokumentu, wskazać numer decyzji? Czy podawać dane sprzedawcy?
 • Jakich transakcji dotyczy oznaczenie EE? Czy refaktura - przez pracodawcę na rzecz pracownika - kosztów prywatnych rozmów telefonicznych podlega również oznaczeniu EE, czy tylko jeśli miejscem świadczenia tych usług jest terytorium innego państwa?
 • Jaki moment jest istotny dla oceny występowania powiązań między kontrahentami oznaczanych w ewidencji znacznikiem TP?
 • W jaki sposób należy prezentować w JPK_VAT z deklaracją faktury, dla których marża, zgodnie z art. 120 ustawy o podatku od towarów i usług, jest kwotą ujemną?

7. Oznaczanie niektórych typów dokumentów w ewidencji sprzedaży w pytaniach i odpowiedziach

 • Kod RO - raporty kasowe
 • Kod WEW - dokumenty wewnętrzne
 • Kod FP - faktura wystawiona do paragonu

8. Ulga na złe długi w ewidencji sprzedaży - zasady ewidencjonowania w nowym JPK_VAT9.

9. Ewidencja zakupów i podatku naliczonego w JPK_V7

 • Informacje ogólne i struktura ewidencji zakupów
 • Zasady ewidencjonowania i oznaczania
 • Kod IM - import towarów
 • Kod MPP - obowiązkowy split payment
 • Oznaczanie niektórych typów dokumentów zakupu
 • Ulga na złe długi w ewidencji zakupu
 • Ewidencjonowanie zakupów w przypadku stosowania procedury marży

10. KOREKTY JPK - Konsekwencje błędnego przygotowania pliku JPK VAT.

 • Wprowadzenie ustawowego terminu na skorygowanie pliku JPK VAT.
 • Autokorekta JPK VAT.
 • Korekta JPK VAT na skutek wezwania z urzędu skarbowego.
 • Zasady nakładania kary pieniężnej w wysokości 500 zł.
 • Odpowiedzialność karnoskarbowa za nierzetelny plik JPK VAT.
 • Korekta z art. 89a ustawy w nowym JPK_VAT

PYTANIA I ODPOWIEDZI w tym m.in:

 • Czy obowiązek, o którym mowa w art. 106e ust. 1 pkt 18a ustawy o podatku od towarów i usług dotyczy również faktur korygujących na plus (faktura pierwotna poniżej 15 000 zł brutto, po korekcie powyżej 15 000 zł brutto)?
  • Jak należy ujmować faktury korygujące w nowym JPK_VAT z deklaracją, które korygują towar/usługę nieobjętą oznaczeniami GTU, gdy faktura pierwotna zawierała towary/usługi do których stosuje się oznaczenia GTU?
  • W treści faktury pierwotnej znajduje się zapis “mechanizm podzielonej płatności”. Faktura korygująca powoduje, że ostatecznie płatność za towar/usługę nie przekracza 15000 zł brutto. Płatność nie została jeszcze zrealizowana. Czy faktura pierwotna powinna zostać oznaczona jako MPP w nowym JPK_VAT z deklaracją? Czy faktura korygująca “in minus” powinna zostać oznaczona jako MPP w nowym JPK_VAT z deklaracją?
  • Czy faktury korygujące w nowym JPK_VAT z deklaracją muszą mieć oznaczenia w ewidencji (np. MPP, GTU), jeśli faktura pierwotna była rozliczona przed wprowadzeniem nowego JPK_VAT z deklaracją i nie było obowiązku stosowania powyższych oznaczeń?
  • Czy faktury korygujące wystawione do faktur, które podlegają oznaczeniu w ewidencji “FP”, także podlegają temu oznaczeniu?
  • W jaki sposób wykazywać transakcje objęte odwrotnym obciążeniem na podstawie uchylonych przepisów art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o podatku od towarów i usług, w sytuacji gdy obowiązek podatkowy lub obowiązek wykazania korekty tej transakcji powstaje w okresie obowiązywania JPK_VAT z deklaracją?

11. Problemy podatnika VAT po zmianach przepisów w 2020 r. - wybrane zagadnienia transakcji polskich i zagranicznych

09:45 - 10:00 Logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa/TD>
14:00 - 16:00 Szkolenie

Luiza Pieprzyk  Wieloletni pracownik organów podatkowych (15 lat), specjalista w zakresie podatku od towarów i usług pracujący jako specjalista ds. kontroli handlu wewnątrzwspólnotowego w organach podatkowych, zajmujący się orzecznictwem w zakresie podatku VAT w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, realizujący zadania administracji w zakresie kontroli i weryfikacji transakcji wewnątrzwspólnotowych, doświadczony audytor, trener pracowników organów kontroli oraz księgowych, doradców podatkowych i biegłych rewidentów i prawników.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

199 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

150 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

Masz pytanie związane z tym szkoleniem?


Podatki

Poradnik praktyczny nowy JPK 2020 Ewidencja i JPK, czyli październikowe zmiany w VAT.

23 listopada 2020 r.

Online

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

CEL SZKOLENIA:

 • 1 października 2020 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące zasad prowadzenia ewidencji VAT oraz składania deklaracji VAT. Począwszy od rozliczenia za październik podatnicy są zobowiązani do prowadzenia ewidencji w sposób wymagany nowymi przepisami oraz składania deklaracji VAT wraz z ewidencją w formie nowego pliku JPK_VAT.
 • Zestawienie zmian wprowadzonych od października, zupełnie nowe zasady dokumentowania i ewidencjonowania a także rygorystyczne zasady korekt prezentujemy właśnie na tym szkoleniu.
 • Nie zapominamy również o nowych sankcjach karach za brak dochowania należytej staranności i nie przestrzeganiu zasad, o których mówi Ministerstwo Finansów w swoich wytycznych.
 • Odpowiadamy również na najbardziej kontrowersyjne, życiowe i praktyczne pytania przedsiębiorców i wszystkich podatników VAT, którzy dostrzegli problemy już przed wejściem zmian.

PROFIL UCZESTNIKA:

 • Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do osób odpowiedzialnych za rozliczanie podatków w przedsiębiorstwie, księgowych, dyrektorów finansowych i każdego, kto musi i chce zrozumieć zmiany jakie zaszły w polskim prawie podatkowym na gruncie podatku VAT w roku 2020 r. oraz nowych kontrowersyjnych zmian na 2021 r.

PROGRAM

Praktyczny poradnik JPK_VAT2020 NOWOŚCI:

 • KOMUNIKAT MF: Kary za błędy w nowym JPK tylko w wyjątkowych sytuacjach - omówienie zasad
 • Nowa wersję aplikacji e-mikrofirma do wysyłki JPK_V7 - komunikat MF
 • Od 1 października wysyłka JPK z nowej bramki - MF w komunikacie o zmianach
 • Zmiany w stawkach VAT - MF poprawił matrycę
 • NOWY JPK_VAT 2020 - zasady ogólne oraz problemy wynikające z wprowadzenia nowego pliku JPK_VAT
 • Co to jest JPK_VAT z deklaracją
 • Kto i kiedy będzie składać JPK_VAT
 • Zastosowanie JPK_VAT
 • Co będzie zawierać JPK_VAT
 • Przygotowanie i wysłanie JPK_VAT
 • Rozliczenia kwartalne
 • Co zyskuje podatnik dzięki JPK_VAT
 • Pozostałe deklaracje VAT (VAT-8, VAT-9M) - co z nowym JPK?
 • Status przedsiębiorcy a nowy JPK_VAT
 • Okres wejścia w życie nowego JPK_VAT dla przedsiębiorcy i okres przejściowy

1. JPK_VAT - Nowe zasady prowadzenia ewidencji VAT i wypełniania JPK_V7

 • Na czym polegają zmiany w raportowaniu danych VAT
 • Zasady sporządzania oraz przesyłania nowego JPK_V7
 • Nowe, specyficzne informacje zawarte w części ewidencyjnej nowego JPK_V7
 • Zmiany części deklaracyjnej nowego JPK_V7

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

 • Kiedy trzeba składać JPK w okresie zawieszenia działalności
 • W jaki sposób trzeba składać nowy JPK, gdy rozliczamy VAT na zasadach ogólnych i ryczałt od usług taksówkowych
 • Za jakie błędy w ewidencji będą nakładane kary
 • Czy przewidziano okres przejściowy na stosowanie JPK w małych firmach

2. Zasady przygotowania i wysyłki nowego JPK_V7

 • Zasady przygotowania nowego JPK_V7
 • Pola Nagłówka
 • Nazwy pól w części Podmiot1 pliku JPK
 • Adres e-mailowy w nowym JPK_V7
 • Ewidencja i deklaracja
 • Sposoby przesyłania nowego JPK_V7
 • Podpisywanie JPK_V7

3. Raportowanie VAT w okresie przejściowym i korygowanie poprzednich okresów

4. Ewidencja sprzedaży i podatku należnego w pliku JPK_V7

 • Informacje ogólne dotyczące ewidencji
 • Struktura Ewidencja pliku JPK_V7
 • Struktura podatku należnego i naliczonego
 • Oznaczenie grup towarowo-usługowych, czyli nowe kody GTU_01-GTU_13

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

 • Czy grożą sankcje za zastosowanie błędnego kodu
 • Jakie będą konsekwencje błędnego przyporządkowania danej pozycji do grupy towarowej?
 • Czy kody towarowe mają zastosowanie do transakcji reverse charge
 • Czy sprzedaż towaru na rzecz zagranicznego kontrahenta trzeba oznaczyć kodami GTU

5. Charakterystyka poszczególnych grup towarowo-usługowych oznaczana kodami GTU

 • Zasady stosowania rozliczeń w nowym JPK_VAT
 • Oznaczenie grup towarowo-usługowych, czyli nowe kody GTU_01-GTU_13
 • Do jakich typów faktur stosujemy kody GTU a do jakich nie

PYTANIA I ODPOWIEDZI w tym m.in:

 • W przypadku jakich dokumentów wpisywanie kodów do ewidencji będzie obowiązkowe według MF?
 • Czy należy wpisywać kody GTU na fakturze od 1 października?
 • Jakie będą konsekwencje błędnego przyporządkowania danej pozycji do grupy towarowej?
 • Czy kody towarowe mają zastosowanie do transakcji reverse chargé
 • Czy sprzedaż towaru na rzecz zagranicznego kontrahenta trzeba oznaczyć kodami GTU
 • Czy sprzedaż alkoholu na paragon musi mieć oznaczenie GTU_01
 • Czy stosowanie kodu GTU_03 do oleju opałowego zależy od statusu nabywcy
 • Czy używane towary powinny mieć oznaczenie GTU_06
 • Czy kody GTU_06 obejmują sprzedaż starego komputera, pendrive?
 • Czy sprzedaż elektroniki dokumentowana fakturą wystawioną do paragonu powinna być oznaczona kodem GTU_06
 • Czy jeśli wystawimy fakturę do paragonu dla osoby fizycznej, np. na sprzęt elektroniczny, to powinniśmy dodać GTU, skoro sprzedaż była ujęta też w raporcie kasowym?
 • Czy mechanik samochodowy powinien oznaczać kodem GTU swoje faktury
 • Czy sprzedaż samochodów zaliczanych do środków trwałych powinna mieć oznaczenie GTU
 • Czy sprzedaż opon należy oznaczać kodem GTU_07?
 • Czy zakup części samochodowych w innych krajach UE musi być oznaczony kodem GTU
 • Czy zakup części samochodowych w innych krajach UE musi być oznaczony kodem GTU
 • Czy faktury dla osób fizycznych, wystawione do paragonów, będą musiały być zaraportowane do JPK? Chodzi o sprzedaż leków w aptece.
 • Czy biuro rachunkowe zwolnione z VAT musi raportować świadczone usługi księgowe
 • Jak raportować wdrożenie systemu wraz z usługą szkolenia
 • Czy kodem GTU_13 należy oznaczać refakturę usług transportowych
 • Czy faktura dokumentująca dostawę towarów i ich transport powinna mieć oznaczenie GTU_13

6. Oznaczenia procedur i transakcji w ewidencji sprzedaży

 • 13 typów procedur za pomocą symboli: SW, EE, TP, TT_WNT, TT_D, MR_T, MR_UZ, I_42, I_63, B_SPV, B_SPV_DOSTAWA, B_MPV_PROWIZJA, MPP

PYTANIA I ODPOWIEDZI w tym m.in:

 • Czy sprzedaż wysyłkowa do klientów na terytorium kraju podlega oznaczeniu SW
 • Czy faktury korygujące w nowym JPK_VAT z deklaracją muszą mieć oznaczenia w ewidencji (np. MPP, GTU), jeśli faktura pierwotna była rozliczona przed wprowadzeniem nowego JPK_VAT z deklaracją i nie było obowiązku stosowania powyższych oznaczeń?
 • Czy oznaczenia wprowadzone w nowym JPK_VAT z deklaracją, np. MPP, MK, FP, TP, GTU, dotyczą również faktur wystawionych w okresach przed wdrożeniem nowej struktury, lecz z racji, np. momentu powstania obowiązku wykazywanych w okresie obowiązywania nowej struktury?
 • Czy ujmowany w ewidencji dokument może posiadać więcej niż jedno oznaczenie?
 • Jakie oznaczenia dotyczą importu towarów od podmiotu powiązanego rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy o VAT?
 • W jaki sposób ujmować faktury wystawione do paragonu, jeżeli nabywcą jest podatnik w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług?
 • Czy oznaczenia procedur (określone w paragrafie 10 ust. 4 rozporządzenia) dotyczą (podobnie jak oznaczenie GTU) wyłącznie transakcji sprzedażowych, czy mogą dotyczyć także transakcji zakupowych, które powodują wykazanie podstawy opodatkowania w ewidencji sprzedaży?
 • Jak w JPK_VAT z deklaracją wykazywać import w ramach standardowej procedury, gdzie podstawą do odliczenia podatku VAT jest dokument celny? Czy podstawowym dokumentem jest dokument celny a nie faktura? Kogo w takim przypadku podawać w pozycjach K_40-K_43 w JPK_VAT z deklaracją jako kontrahenta - sprzedawcę z faktury nieunijnej, czy urząd celny, czyj NIP, jaki numer dokumentu (numer dokumentu celnego, czy z faktury od kontrahenta)?
 • Jakie dane należy wskazać w JPK_VAT z deklaracją w części ewidencji zakupu, po otrzymaniu decyzji zwiększającej podatek VAT w imporcie towarów? Czy należy, jako numer dokumentu, wskazać numer decyzji? Czy podawać dane sprzedawcy?
 • Jakich transakcji dotyczy oznaczenie EE? Czy refaktura - przez pracodawcę na rzecz pracownika - kosztów prywatnych rozmów telefonicznych podlega również oznaczeniu EE, czy tylko jeśli miejscem świadczenia tych usług jest terytorium innego państwa?
 • Jaki moment jest istotny dla oceny występowania powiązań między kontrahentami oznaczanych w ewidencji znacznikiem TP?
 • W jaki sposób należy prezentować w JPK_VAT z deklaracją faktury, dla których marża, zgodnie z art. 120 ustawy o podatku od towarów i usług, jest kwotą ujemną?

7. Oznaczanie niektórych typów dokumentów w ewidencji sprzedaży w pytaniach i odpowiedziach

 • Kod RO - raporty kasowe
 • Kod WEW - dokumenty wewnętrzne
 • Kod FP - faktura wystawiona do paragonu

8. Ulga na złe długi w ewidencji sprzedaży - zasady ewidencjonowania w nowym JPK_VAT9.

9. Ewidencja zakupów i podatku naliczonego w JPK_V7

 • Informacje ogólne i struktura ewidencji zakupów
 • Zasady ewidencjonowania i oznaczania
 • Kod IM - import towarów
 • Kod MPP - obowiązkowy split payment
 • Oznaczanie niektórych typów dokumentów zakupu
 • Ulga na złe długi w ewidencji zakupu
 • Ewidencjonowanie zakupów w przypadku stosowania procedury marży

10. KOREKTY JPK - Konsekwencje błędnego przygotowania pliku JPK VAT.

 • Wprowadzenie ustawowego terminu na skorygowanie pliku JPK VAT.
 • Autokorekta JPK VAT.
 • Korekta JPK VAT na skutek wezwania z urzędu skarbowego.
 • Zasady nakładania kary pieniężnej w wysokości 500 zł.
 • Odpowiedzialność karnoskarbowa za nierzetelny plik JPK VAT.
 • Korekta z art. 89a ustawy w nowym JPK_VAT

PYTANIA I ODPOWIEDZI w tym m.in:

 • Czy obowiązek, o którym mowa w art. 106e ust. 1 pkt 18a ustawy o podatku od towarów i usług dotyczy również faktur korygujących na plus (faktura pierwotna poniżej 15 000 zł brutto, po korekcie powyżej 15 000 zł brutto)?
  • Jak należy ujmować faktury korygujące w nowym JPK_VAT z deklaracją, które korygują towar/usługę nieobjętą oznaczeniami GTU, gdy faktura pierwotna zawierała towary/usługi do których stosuje się oznaczenia GTU?
  • W treści faktury pierwotnej znajduje się zapis “mechanizm podzielonej płatności”. Faktura korygująca powoduje, że ostatecznie płatność za towar/usługę nie przekracza 15000 zł brutto. Płatność nie została jeszcze zrealizowana. Czy faktura pierwotna powinna zostać oznaczona jako MPP w nowym JPK_VAT z deklaracją? Czy faktura korygująca “in minus” powinna zostać oznaczona jako MPP w nowym JPK_VAT z deklaracją?
  • Czy faktury korygujące w nowym JPK_VAT z deklaracją muszą mieć oznaczenia w ewidencji (np. MPP, GTU), jeśli faktura pierwotna była rozliczona przed wprowadzeniem nowego JPK_VAT z deklaracją i nie było obowiązku stosowania powyższych oznaczeń?
  • Czy faktury korygujące wystawione do faktur, które podlegają oznaczeniu w ewidencji “FP”, także podlegają temu oznaczeniu?
  • W jaki sposób wykazywać transakcje objęte odwrotnym obciążeniem na podstawie uchylonych przepisów art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o podatku od towarów i usług, w sytuacji gdy obowiązek podatkowy lub obowiązek wykazania korekty tej transakcji powstaje w okresie obowiązywania JPK_VAT z deklaracją?

11. Problemy podatnika VAT po zmianach przepisów w 2020 r. - wybrane zagadnienia transakcji polskich i zagranicznych


HARMONOGRAM

09:45 - 10:00 Logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa/TD>
14:00 - 16:00 Szkolenie

PRELEGENCI

Luiza Pieprzyk  Wieloletni pracownik organów podatkowych (15 lat), specjalista w zakresie podatku od towarów i usług pracujący jako specjalista ds. kontroli handlu wewnątrzwspólnotowego w organach podatkowych, zajmujący się orzecznictwem w zakresie podatku VAT w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, realizujący zadania administracji w zakresie kontroli i weryfikacji transakcji wewnątrzwspólnotowych, doświadczony audytor, trener pracowników organów kontroli oraz księgowych, doradców podatkowych i biegłych rewidentów i prawników.


CENA SZKOLENIA

199 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

150 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:


Masz pytanie związane z tym szkoleniem?