Podatki

Podsumowanie roku 2020 i zmiany na rok 2021.

17 grudnia 2020 r.

Online

Cena szkolenia:
199 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

1. SLIM VAT to krok w dobrym kierunku - zapowiedź MF nowych zmian w VAT 2021

 • Proste fakturowanie - faktury korygujące in - minus i in-plus
 • Ułatwienia dla eksporterów
 • Wspólne kursy walut z podatkiem dochodowym
 • Odliczanie VAT z usług noclegowych i gastronomicznych - przełom w rozliczeniach!
 • Rozliczenia kwartalne
 • Mechanizm podzielonej płatności - dobre zmiany dla przedsiębiorcy
 • Sprzedaż podróżnym w systemie tax free
 • Zwolnienie podmiotowe
 • Wiążąca Informacja Stawkowa - nowe możliwości
 • Biała lista podatników - zmiany 2021

2. Zasady ewidencjonowania i dokumentowania sprzedaży paragonowej w nowym JPK od 1 października 2020 r. - problemy SPRZEDAWCY I KUPUJĄCEGO

 • Zasady wystawiania faktur do paragonów
 • Sankcje za niewłaściwe wystawianie faktur do paragonów
 • Sankcje dla sprzedawcy i nabywcy za złamanie zakazu wystawiania faktury do paragonu
 • Zapisywanie sprzedaży ewidencjonowanej na kasie w nowym JPK u sprzedawcy
 • Faktury uproszczone a paragony do 450 zł i powyżej

3. Nowa matryca stawek VAT - jak ustalić stawkę w przypadku dostaw towarów i usług

 • INSTRUKCJA WIS - pomoc w klasyfikacjach towarów i usług (ważne narzędzie podatnika)
 • Zasady stosowania nowego PKWIU a CN - najważniejszy aspekt nowego JPK_V7/V7K
 • Co się zmieniło w 2020 r. - nowe stawki VAT dla towarów i sług

4. Jednolity Plik Kontrolny 2020 - nowe zasady JPK_V7 i JPK_V7K

 • Co to jest JPK_VAT z deklaracją oraz kto musi go składać
 • EWIDENCJA SPRZEDAŻY - najważniejsze zasady i odpowiedzi na trudne pytania
 • EWIDENCJA ZAKUPU - najważniejsze zasady i odpowiedzi na trudne pytania
 • Techniczne zasady wypełniania ewidencji JPK wg zaleceń MF
 • Zasady dokonywania korekt części ewidencyjne w strukturze nowego JPK wg MF
 • Oznaczenia transakcji i powiązań w ewidencji VAT - analiza kodów GTU
 • Oznaczenie procedur w ewidencji sprzedaży
 • Oznaczenie procedur w ewidencji zakupu

5. 150 odpowiedzi na pytania o kody w JPK - zagadnienia praktyczne

6. KOREKTY JPK - Konsekwencje błędnego przygotowania pliku JPK VAT.

 • Kary za błędy w nowym JPK tylko w wyjątkowych sytuacjach - komunikat MF
 • Wprowadzenie ustawowego terminu na skorygowanie pliku JPK VAT.
 • Autokorekta JPK VAT.
 • Korekta JPK VAT na skutek wezwania z urzędu skarbowego.
 • Zasady nakładania kary pieniężnej w wysokości 500 zł.
 • Odpowiedzialność karnoskarbowa za nierzetelny plik JPK VAT.
 • Korekta z art. 89a ustawy w nowym JPK_VAT

7. Zmiany VAT W transakcjach zagranicznych w 2020 r.

 • Zasady stosowania stawki 0% VAT w WDT - przepisy polskie i unijne
 • Nowe zasady rozliczeń w informacji podsumowującej VAT - UE
 • Transakcje łańcuchowe w VAT a stosowanie stawki 0%
 • Magazyny konsygnacyjne a magazyny call off stock - nowość w polskich przepisach
 • Problemy z rozliczaniem importu towarów po zmianach od 1 października 2020

8. ROZLICZENIA KOŃCA ROKU W FIRMIE - najważniejsze problemy podatnika VAT 2020

 • Rozliczenia od nieodpłatnych świadczeń w firmie na rzecz pracownika i kontrahenta
 • Rozliczenia wydatków delegacji i podróży w VAT
 • Płatności w walucie obcej - skutki dla rozliczeń VAT - dodatkowo opracowanie!
 • Mechanizm podzielonej płatności w 2020 r. - problemy podatnika VAT w nowym JPK
 • Rozliczenie okresów przejściowych w VAT - kontrowersje końca roku
 • Orzeczenia sadowe i interpretacje w transakcjach krajowych i zagranicznych

9. Kary i sankcje dla podatnika VAT w 2020 i zmiany na 2021

09:45 - 10:00 Rejestracja/ logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa/ lunch
14:00 - 16:00 Szkolenie

Luiza Pieprzyk  Wieloletni pracownik organów podatkowych (15 lat), specjalista w zakresie podatku od towarów i usług pracujący jako specjalista ds. kontroli handlu wewnątrzwspólnotowego w organach podatkowych, zajmujący się orzecznictwem w zakresie podatku VAT w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, realizujący zadania administracji w zakresie kontroli i weryfikacji transakcji wewnątrzwspólnotowych, doświadczony audytor, trener pracowników organów kontroli oraz księgowych, doradców podatkowych i biegłych rewidentów i prawników.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

199 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

150 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

Masz pytanie związane z tym szkoleniem?


Podatki

Podsumowanie roku 2020 i zmiany na rok 2021.

17 grudnia 2020 r.

Online

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

1. SLIM VAT to krok w dobrym kierunku - zapowiedź MF nowych zmian w VAT 2021

 • Proste fakturowanie - faktury korygujące in - minus i in-plus
 • Ułatwienia dla eksporterów
 • Wspólne kursy walut z podatkiem dochodowym
 • Odliczanie VAT z usług noclegowych i gastronomicznych - przełom w rozliczeniach!
 • Rozliczenia kwartalne
 • Mechanizm podzielonej płatności - dobre zmiany dla przedsiębiorcy
 • Sprzedaż podróżnym w systemie tax free
 • Zwolnienie podmiotowe
 • Wiążąca Informacja Stawkowa - nowe możliwości
 • Biała lista podatników - zmiany 2021

2. Zasady ewidencjonowania i dokumentowania sprzedaży paragonowej w nowym JPK od 1 października 2020 r. - problemy SPRZEDAWCY I KUPUJĄCEGO

 • Zasady wystawiania faktur do paragonów
 • Sankcje za niewłaściwe wystawianie faktur do paragonów
 • Sankcje dla sprzedawcy i nabywcy za złamanie zakazu wystawiania faktury do paragonu
 • Zapisywanie sprzedaży ewidencjonowanej na kasie w nowym JPK u sprzedawcy
 • Faktury uproszczone a paragony do 450 zł i powyżej

3. Nowa matryca stawek VAT - jak ustalić stawkę w przypadku dostaw towarów i usług

 • INSTRUKCJA WIS - pomoc w klasyfikacjach towarów i usług (ważne narzędzie podatnika)
 • Zasady stosowania nowego PKWIU a CN - najważniejszy aspekt nowego JPK_V7/V7K
 • Co się zmieniło w 2020 r. - nowe stawki VAT dla towarów i sług

4. Jednolity Plik Kontrolny 2020 - nowe zasady JPK_V7 i JPK_V7K

 • Co to jest JPK_VAT z deklaracją oraz kto musi go składać
 • EWIDENCJA SPRZEDAŻY - najważniejsze zasady i odpowiedzi na trudne pytania
 • EWIDENCJA ZAKUPU - najważniejsze zasady i odpowiedzi na trudne pytania
 • Techniczne zasady wypełniania ewidencji JPK wg zaleceń MF
 • Zasady dokonywania korekt części ewidencyjne w strukturze nowego JPK wg MF
 • Oznaczenia transakcji i powiązań w ewidencji VAT - analiza kodów GTU
 • Oznaczenie procedur w ewidencji sprzedaży
 • Oznaczenie procedur w ewidencji zakupu

5. 150 odpowiedzi na pytania o kody w JPK - zagadnienia praktyczne

6. KOREKTY JPK - Konsekwencje błędnego przygotowania pliku JPK VAT.

 • Kary za błędy w nowym JPK tylko w wyjątkowych sytuacjach - komunikat MF
 • Wprowadzenie ustawowego terminu na skorygowanie pliku JPK VAT.
 • Autokorekta JPK VAT.
 • Korekta JPK VAT na skutek wezwania z urzędu skarbowego.
 • Zasady nakładania kary pieniężnej w wysokości 500 zł.
 • Odpowiedzialność karnoskarbowa za nierzetelny plik JPK VAT.
 • Korekta z art. 89a ustawy w nowym JPK_VAT

7. Zmiany VAT W transakcjach zagranicznych w 2020 r.

 • Zasady stosowania stawki 0% VAT w WDT - przepisy polskie i unijne
 • Nowe zasady rozliczeń w informacji podsumowującej VAT - UE
 • Transakcje łańcuchowe w VAT a stosowanie stawki 0%
 • Magazyny konsygnacyjne a magazyny call off stock - nowość w polskich przepisach
 • Problemy z rozliczaniem importu towarów po zmianach od 1 października 2020

8. ROZLICZENIA KOŃCA ROKU W FIRMIE - najważniejsze problemy podatnika VAT 2020

 • Rozliczenia od nieodpłatnych świadczeń w firmie na rzecz pracownika i kontrahenta
 • Rozliczenia wydatków delegacji i podróży w VAT
 • Płatności w walucie obcej - skutki dla rozliczeń VAT - dodatkowo opracowanie!
 • Mechanizm podzielonej płatności w 2020 r. - problemy podatnika VAT w nowym JPK
 • Rozliczenie okresów przejściowych w VAT - kontrowersje końca roku
 • Orzeczenia sadowe i interpretacje w transakcjach krajowych i zagranicznych

9. Kary i sankcje dla podatnika VAT w 2020 i zmiany na 2021


HARMONOGRAM

09:45 - 10:00 Rejestracja/ logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa/ lunch
14:00 - 16:00 Szkolenie

PRELEGENCI

Luiza Pieprzyk  Wieloletni pracownik organów podatkowych (15 lat), specjalista w zakresie podatku od towarów i usług pracujący jako specjalista ds. kontroli handlu wewnątrzwspólnotowego w organach podatkowych, zajmujący się orzecznictwem w zakresie podatku VAT w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, realizujący zadania administracji w zakresie kontroli i weryfikacji transakcji wewnątrzwspólnotowych, doświadczony audytor, trener pracowników organów kontroli oraz księgowych, doradców podatkowych i biegłych rewidentów i prawników.


CENA SZKOLENIA

199 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

150 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:


Masz pytanie związane z tym szkoleniem?