Podatki

KONTROLOWANIE SCHEMATÓW PODATKOWYCH NOWE UREGULOWANIA W 2020R. WARSZTATY PRAKTYCZNE. ONLINE.

5 listopada 2020 r.

Online

Cena szkolenia:
199 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

Cel szkolenia

 • Kompleksowe przedstawienie zagadnień związanych z funkcjonowaniem schematów podatkowych;
 • Poznanie nowych regulacji ordynacji podatkowej
 • Uzyskanie informacji na temat praktycznych aspektów funkcjonowania schematów podatkowych i ich zgłaszania

Profil uczestnika:

 • Kadra kierownicza,
 • Pracownicy działów księgowości,
 • Pracownicy działów kadr i rozliczeń płac,
 • Osoby zainteresowane podwyższeniem wiedzy.

Metodologia szkolenia

 • Wykład, ćwiczenia, dyskusja

Program szkolenia:

1. Zmiany w 2020 r. w zakresie schematów transgranicznych:

 • Założenia zmian;
 • Uregulowania krajowe a prawo unijne
 • Unieważnienie schematów transgranicznych złożonych do tej pory;
 • Obowiązek ponownego raportowania schematu daty: 30 lipca, 15 sierpnia, 31 sierpnia;
 • Założenia zmienionych obowiązków w zakresie schematów transgranicznych

2. Zmiany w zakresie schematów z uwagi na stan epidemii:

 • Przesunięcie terminów na raportowanie schematów podatkowych;
 • Wydłużenie czasu na odpowiedzi przez Ministerstwo Finansów;
 • Przykłady schematów związanych z funkcjonowaniem podmiotów w czasie epidemii, np. czy otrzymanie i umorzenie subwencji to schemat podatkowy?

3. Sposoby kontrolowania schematów podatkowych:

 • Schematy powstałe na etapie podpisywania umów;
 • Czynności wykonywane przez poszczególne działy a schematy podatkowe;
 • Pojęcie podmiotów: wspomagający, kontrolujący i promotor;
 • Powstanie schematu podatkowego - sposób postępowania;
 • Zgłaszanie schematu podatkowego a jego raportowanie;
 • Przykładowe przypadki powstania schematu podatkowego

4. Procedura wewnętrzna u podatników w celu kontrolowania schematów podatkowych:

 • Opis procedury;
 • Ce procedury wewnętrznej;
 • Wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za kontrolowanie schematów - czy konieczne?
 • Podstawowe zapisy procedury wewnętrznej;
 • Informowanie pracowników o konieczności weryfikowania powstania schematu podatkowego - zasady.

5. Procedura u promotorów jako uregulowana przepisami Ordynacji podatkowej:

 • Podstawa prawna obowiązku posiadania Procedury;
 • Uzasadnienie ustawowe;
 • Podmioty zobowiązane do posiadania procedury;
 • Forma procedury;
 • Treść procedury;
 • Elementy procedury uzależnione od branży podmiotu.

6. Praktyczne przykłady powstania schematu podatkowego:

 • Główna korzyść podatkowa;
 • Szczególna cecha rozpoznawcza;
 • Ogólna cecha rozpoznawcza;
 • Inna szczególna cecha rozpoznawcza;
 • Schemat transgraniczny i krajowy

7. Zgłaszanie schematu podatkowego:

 • Zgłaszani wewnętrzne przełożonemu;
 • Podmioty zobowiązane do zgłaszania schematu;
 • Termin zgłaszania schematu podatkowego
 • Omówienie obowiązujących formularzy: MDR-1, MDR-2, MDR-3 i MDR-4
 • Treść zgłoszenia - opis schematu z uzasadnieniem;
 • Forma zgłoszenia;
 • Nadawanie numeru schematowi;
 • Sprawdzanie zgłoszonych schematów;
 • Raportowanie zgłoszonych schematów - terminy i zasady.

8. Problemy praktyczne związane z funkcjonowaniem schematów podatkowych:

 • Przykłady schematu podatkowego - co jest w praktyce schematem według wyjaśnień MF?
 • RODO a obowiązek zgłaszania schematu;
 • Etyka zawodowa księgowych, doradców podatkowych, radców prawnych a schematy podatkowe;
 • Zaskarżenie przepisów do ETS i UE - czy nastąpi i kiedy?
 • Kary za niezgłaszanie schematów;
 • Nieostre pojęcia w przepisach a ich stosowanie, np. rozsądnie działający podatnik, znaczna korzyść podatkowa, itp.
 • Praktyczne funkcjonowanie schematów - kto już je zgłosił;
 • Czy można zgłosić już istniejący schemat podatkowy?

9. Dyskusja z uczestnikami

09:45 - 10:00 Logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa
14:00 - 16:00 Szkolenie

Joanna Patyk  Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 12-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno - podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej TAX & BUSINESS. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: "Dokumentacja VAT", "Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych" - wydanie:2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

199 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

150 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

Masz pytanie związane z tym szkoleniem?


Podatki

KONTROLOWANIE SCHEMATÓW PODATKOWYCH NOWE UREGULOWANIA W 2020R. WARSZTATY PRAKTYCZNE. ONLINE.

5 listopada 2020 r.

Online

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

Cel szkolenia

 • Kompleksowe przedstawienie zagadnień związanych z funkcjonowaniem schematów podatkowych;
 • Poznanie nowych regulacji ordynacji podatkowej
 • Uzyskanie informacji na temat praktycznych aspektów funkcjonowania schematów podatkowych i ich zgłaszania

Profil uczestnika:

 • Kadra kierownicza,
 • Pracownicy działów księgowości,
 • Pracownicy działów kadr i rozliczeń płac,
 • Osoby zainteresowane podwyższeniem wiedzy.

Metodologia szkolenia

 • Wykład, ćwiczenia, dyskusja

Program szkolenia:

1. Zmiany w 2020 r. w zakresie schematów transgranicznych:

 • Założenia zmian;
 • Uregulowania krajowe a prawo unijne
 • Unieważnienie schematów transgranicznych złożonych do tej pory;
 • Obowiązek ponownego raportowania schematu daty: 30 lipca, 15 sierpnia, 31 sierpnia;
 • Założenia zmienionych obowiązków w zakresie schematów transgranicznych

2. Zmiany w zakresie schematów z uwagi na stan epidemii:

 • Przesunięcie terminów na raportowanie schematów podatkowych;
 • Wydłużenie czasu na odpowiedzi przez Ministerstwo Finansów;
 • Przykłady schematów związanych z funkcjonowaniem podmiotów w czasie epidemii, np. czy otrzymanie i umorzenie subwencji to schemat podatkowy?

3. Sposoby kontrolowania schematów podatkowych:

 • Schematy powstałe na etapie podpisywania umów;
 • Czynności wykonywane przez poszczególne działy a schematy podatkowe;
 • Pojęcie podmiotów: wspomagający, kontrolujący i promotor;
 • Powstanie schematu podatkowego - sposób postępowania;
 • Zgłaszanie schematu podatkowego a jego raportowanie;
 • Przykładowe przypadki powstania schematu podatkowego

4. Procedura wewnętrzna u podatników w celu kontrolowania schematów podatkowych:

 • Opis procedury;
 • Ce procedury wewnętrznej;
 • Wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za kontrolowanie schematów - czy konieczne?
 • Podstawowe zapisy procedury wewnętrznej;
 • Informowanie pracowników o konieczności weryfikowania powstania schematu podatkowego - zasady.

5. Procedura u promotorów jako uregulowana przepisami Ordynacji podatkowej:

 • Podstawa prawna obowiązku posiadania Procedury;
 • Uzasadnienie ustawowe;
 • Podmioty zobowiązane do posiadania procedury;
 • Forma procedury;
 • Treść procedury;
 • Elementy procedury uzależnione od branży podmiotu.

6. Praktyczne przykłady powstania schematu podatkowego:

 • Główna korzyść podatkowa;
 • Szczególna cecha rozpoznawcza;
 • Ogólna cecha rozpoznawcza;
 • Inna szczególna cecha rozpoznawcza;
 • Schemat transgraniczny i krajowy

7. Zgłaszanie schematu podatkowego:

 • Zgłaszani wewnętrzne przełożonemu;
 • Podmioty zobowiązane do zgłaszania schematu;
 • Termin zgłaszania schematu podatkowego
 • Omówienie obowiązujących formularzy: MDR-1, MDR-2, MDR-3 i MDR-4
 • Treść zgłoszenia - opis schematu z uzasadnieniem;
 • Forma zgłoszenia;
 • Nadawanie numeru schematowi;
 • Sprawdzanie zgłoszonych schematów;
 • Raportowanie zgłoszonych schematów - terminy i zasady.

8. Problemy praktyczne związane z funkcjonowaniem schematów podatkowych:

 • Przykłady schematu podatkowego - co jest w praktyce schematem według wyjaśnień MF?
 • RODO a obowiązek zgłaszania schematu;
 • Etyka zawodowa księgowych, doradców podatkowych, radców prawnych a schematy podatkowe;
 • Zaskarżenie przepisów do ETS i UE - czy nastąpi i kiedy?
 • Kary za niezgłaszanie schematów;
 • Nieostre pojęcia w przepisach a ich stosowanie, np. rozsądnie działający podatnik, znaczna korzyść podatkowa, itp.
 • Praktyczne funkcjonowanie schematów - kto już je zgłosił;
 • Czy można zgłosić już istniejący schemat podatkowy?

9. Dyskusja z uczestnikami


HARMONOGRAM

09:45 - 10:00 Logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa
14:00 - 16:00 Szkolenie

PRELEGENCI

Joanna Patyk  Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 12-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno - podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej TAX & BUSINESS. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: "Dokumentacja VAT", "Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych" - wydanie:2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.


CENA SZKOLENIA

199 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

150 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:


Masz pytanie związane z tym szkoleniem?