Podatki

Dokumentacja cen transferowych wg nowych przepisów oraz praktyczne warsztaty związane z tworzeniem dokumentacji. ONLINE.

20 października 2020 r.

Online

Cena szkolenia:
199 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

Dla kogo:

 • przedsiębiorcy
 • specjaliści podatkowi
 • właściciele biur rachunkowych;
 • księgowi
 • pozostałe osoby zainteresowane chcące poszerzyć swoją wiedzę i kwalifikacje.

Cel szkolenia:

 • Przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy w zakresie sporządzania dokumentacji cen transferowych w 2020
 • W trakcie szkolenia szczególny nacisk zostanie położony na przygotowanie uczestników szkolenia do samodzielnej i prawidłowej realizacji obowiązków związanych ze sporządzaniem dokumentacji cen transferowych w 2020r.
 • Możliwość sprawdzenia swojej wiedzy na przykładach.
 • Okazja do zadawania własnych pytań prowadzącemu warsztat doradcy podatkowemu i radcy prawnemu.
 • Wymiana doświadczeń z innymi Uczestnikami szkolenia.

Korzyści dla uczestników szkolenia:

 • pełny zakres wiedzy teoretycznej;
 • pełny zakres wiedzy praktycznej poparty przykładami praktycznymi
 • możliwość konsultowania swoich wątpliwości z doradcą podatkowym i radcą prawnym prowadzącym szkolenie w trakcie szkolenia
 • możliwość wymiany doświadczeń z pozostałymi uczestnikami szkolenia;
 • szeroki zakres materiałów szkoleniowych.

Program:

1. Dokumentacja podatkowa w 2020 roku

 • Podstawy prawne (nowelizacja przepisów)
 • Definicja ceny transferowej
 • Zmiana definicji podmiotów powiązanych
 • Zmiany progów dokumentacyjnych
 • Nowe zasady sporządzania dokumentacji master file
 • Elementy dokumentacji local file
 • Treść oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji, podmioty uprawnione do podpisania oświadczenia, termin złożenia
 • porównanie zasad sporządzenia dokumentacji podatkowej według przepisów obowiązujących w 2018r. i przepisów obowiązujących w 2019r. - jak wybrać korzystniejsze rozwiązania? (progi, terminy sporządzenia, elementy dokumentacji, możliwość zastosowania zwolnień)

2. Metody wykazywania rynkowego charakteru cen - praktyczne ujęcie z przykładami

 • podatkowe i nie-podatkowe metody szacowania stosowane w analizach porównawczych
 • decyzja podatnika co do zastosowania metody - konsekwencje
 • metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej (wewnętrzne porównanie cen oraz zewnętrzne porównanie cen)
 • metoda ceny odprzedaży
 • metoda rozsądnej marży “koszt plus”
 • metoda marży transakcyjnej netto
 • metoda podziału zysku

3. Zasady konstruowania dokumentacji podatkowej lokalnej - local file - case study (wg. nowych przepisów)

 • zawartość poszczególnych elementów dokumentacji na przykładach
 • opis transakcji - rodzaj, przedmiot transakcji
 • opis podmiotu powiązanego;
 • opis transakcji, w tym analizę funkcji, ryzyk i aktywów;
 • analizę cen transferowych, w tym:
 • analizę danych podmiotów niepowiązanych lub transakcji zawieranych z podmiotami niepowiązanymi lub pomiędzy podmiotami niepowiązanymi uznanych za porównywalne do warunków ustalonych w transakcjach kontrolowanych ("analiza porównawcza)", albo
 • analizę wykazującą zgodność warunków, na jakich została zawarta transakcja kontrolowana, z warunkami, jakie ustaliłyby podmioty niepowiązane ("analiza zgodności") - w przypadku gdy sporządzenie analizy porównawczej nie jest właściwe w świetle danej metody weryfikacji cen transferowych lub nie jest możliwe przy zachowaniu należytej staranności;
 • informacje finansowe.

4. Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie cen transferowych, w tym możliwość stosowania sankcji innych niż podatkowe (karne, karno-skarbowe, podmioty i osoby ponoszące potencjalne ryzyka związane z cenami transferowymi)

5. Pytania i odpowiedzi

09:45 - 10:00 Rejestracja/ logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa/ lunch
14:00 - 16:00 Szkolenie

Mirela Chomont  Radca Prawny, Doradca Podatkowy, były pracownik organów administracji skarbowej, członek komisji rewizyjnej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie, członek zespołu ekspertów do spraw Karnych Skarbowych przy Krajowej Izbie Doradców Podatkowych, autor w serwisie Doradca w biznesie, doświadczona trenerka i autorka szkoleń Studia ukończyła z wyróżnieniem jako najlepsza absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie- rocznik 2010. Absolwentka kierunku "Analiza Ekonomiczna i Controlling przedsiębiorstw" na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Katedra Controllingu, Analizy Finansowej i Wyceny. Obecnie prowadzi prywatną praktykę obejmującą obsługę prawną i podatkową klientów indywidualnych, podmiotów gospodarczych oraz jednostek sektora finansów publicznych. Doświadczenie nabyła w największych kancelariach prawniczych Pomorza Zachodniego oraz firmach audytorsko- księgowych, obsługujących również Urzędy, w tym Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

199 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

150 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

Masz pytanie związane z tym szkoleniem?


Podatki

Dokumentacja cen transferowych wg nowych przepisów oraz praktyczne warsztaty związane z tworzeniem dokumentacji. ONLINE.

20 października 2020 r.

Online

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

Dla kogo:

 • przedsiębiorcy
 • specjaliści podatkowi
 • właściciele biur rachunkowych;
 • księgowi
 • pozostałe osoby zainteresowane chcące poszerzyć swoją wiedzę i kwalifikacje.

Cel szkolenia:

 • Przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy w zakresie sporządzania dokumentacji cen transferowych w 2020
 • W trakcie szkolenia szczególny nacisk zostanie położony na przygotowanie uczestników szkolenia do samodzielnej i prawidłowej realizacji obowiązków związanych ze sporządzaniem dokumentacji cen transferowych w 2020r.
 • Możliwość sprawdzenia swojej wiedzy na przykładach.
 • Okazja do zadawania własnych pytań prowadzącemu warsztat doradcy podatkowemu i radcy prawnemu.
 • Wymiana doświadczeń z innymi Uczestnikami szkolenia.

Korzyści dla uczestników szkolenia:

 • pełny zakres wiedzy teoretycznej;
 • pełny zakres wiedzy praktycznej poparty przykładami praktycznymi
 • możliwość konsultowania swoich wątpliwości z doradcą podatkowym i radcą prawnym prowadzącym szkolenie w trakcie szkolenia
 • możliwość wymiany doświadczeń z pozostałymi uczestnikami szkolenia;
 • szeroki zakres materiałów szkoleniowych.

Program:

1. Dokumentacja podatkowa w 2020 roku

 • Podstawy prawne (nowelizacja przepisów)
 • Definicja ceny transferowej
 • Zmiana definicji podmiotów powiązanych
 • Zmiany progów dokumentacyjnych
 • Nowe zasady sporządzania dokumentacji master file
 • Elementy dokumentacji local file
 • Treść oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji, podmioty uprawnione do podpisania oświadczenia, termin złożenia
 • porównanie zasad sporządzenia dokumentacji podatkowej według przepisów obowiązujących w 2018r. i przepisów obowiązujących w 2019r. - jak wybrać korzystniejsze rozwiązania? (progi, terminy sporządzenia, elementy dokumentacji, możliwość zastosowania zwolnień)

2. Metody wykazywania rynkowego charakteru cen - praktyczne ujęcie z przykładami

 • podatkowe i nie-podatkowe metody szacowania stosowane w analizach porównawczych
 • decyzja podatnika co do zastosowania metody - konsekwencje
 • metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej (wewnętrzne porównanie cen oraz zewnętrzne porównanie cen)
 • metoda ceny odprzedaży
 • metoda rozsądnej marży “koszt plus”
 • metoda marży transakcyjnej netto
 • metoda podziału zysku

3. Zasady konstruowania dokumentacji podatkowej lokalnej - local file - case study (wg. nowych przepisów)

 • zawartość poszczególnych elementów dokumentacji na przykładach
 • opis transakcji - rodzaj, przedmiot transakcji
 • opis podmiotu powiązanego;
 • opis transakcji, w tym analizę funkcji, ryzyk i aktywów;
 • analizę cen transferowych, w tym:
 • analizę danych podmiotów niepowiązanych lub transakcji zawieranych z podmiotami niepowiązanymi lub pomiędzy podmiotami niepowiązanymi uznanych za porównywalne do warunków ustalonych w transakcjach kontrolowanych ("analiza porównawcza)", albo
 • analizę wykazującą zgodność warunków, na jakich została zawarta transakcja kontrolowana, z warunkami, jakie ustaliłyby podmioty niepowiązane ("analiza zgodności") - w przypadku gdy sporządzenie analizy porównawczej nie jest właściwe w świetle danej metody weryfikacji cen transferowych lub nie jest możliwe przy zachowaniu należytej staranności;
 • informacje finansowe.

4. Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie cen transferowych, w tym możliwość stosowania sankcji innych niż podatkowe (karne, karno-skarbowe, podmioty i osoby ponoszące potencjalne ryzyka związane z cenami transferowymi)

5. Pytania i odpowiedzi


HARMONOGRAM

09:45 - 10:00 Rejestracja/ logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa/ lunch
14:00 - 16:00 Szkolenie

PRELEGENCI

Mirela Chomont  Radca Prawny, Doradca Podatkowy, były pracownik organów administracji skarbowej, członek komisji rewizyjnej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie, członek zespołu ekspertów do spraw Karnych Skarbowych przy Krajowej Izbie Doradców Podatkowych, autor w serwisie Doradca w biznesie, doświadczona trenerka i autorka szkoleń Studia ukończyła z wyróżnieniem jako najlepsza absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie- rocznik 2010. Absolwentka kierunku "Analiza Ekonomiczna i Controlling przedsiębiorstw" na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Katedra Controllingu, Analizy Finansowej i Wyceny. Obecnie prowadzi prywatną praktykę obejmującą obsługę prawną i podatkową klientów indywidualnych, podmiotów gospodarczych oraz jednostek sektora finansów publicznych. Doświadczenie nabyła w największych kancelariach prawniczych Pomorza Zachodniego oraz firmach audytorsko- księgowych, obsługujących również Urzędy, w tym Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.


CENA SZKOLENIA

199 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

150 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:


Masz pytanie związane z tym szkoleniem?