Podatki

NOWY JPK- najnowsze wyjaśnienia Ministerstwa Finansów.
STACJONARNIE I ONLINE.

11 grudnia 2020 r.

Atlas Tower, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa/ Online

Cena szkolenia:
199 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

I. Omówienie zawartości struktury JPK_V7M(K)

1.Konstrukcja struktury JPK_V7

 • jedna struktura - dwa dokumenty podatkowe,
 • jakie inne wcześniej dotychczas składane formularze zawiera nowa struktura?

3. Nowe zasady prowadzenia ewidencji sprzedaży:

 • nowy sposób prezentacji NIP nabywcy,
 • oznaczenia grup towarowo-usługowych,
 • nowe zasady wykazywania raportów fiskalnych oraz faktur do paragonów,
 • specyfika wykazywania dokumentów wewnętrznych,
 • obowiązek oznaczania transakcji objętych obowiązkiem podzielonej płatności,
 • wykazywanie zastosowania szczególnych procedur podatkowych dla poszczególnych dokumentów sprzedaży,

4. Nowe zasady prowadzenia ewidencji zakupu:

 • oznaczenie niektórych rodzajów nabyć,
 • specyfika wykazywania dokumentów wewnętrznych,
 • obowiązek oznaczania transakcji objętych obowiązkiem podzielonej płatności,
 • obowiązek oznaczania transakcji importu towarów,
 • nowe dane dotyczące zakupów dotyczących sprzedaży VAT marża.

II. Przykłady praktyczne praz zasady prowadzenia ewidencji VAT w świetle najnowszych wyjaśnień Ministerstwa Finansów

1. Najnowsze wyjaśnienia Ministerstwa Finansów odnośnie prezentacji określnych transakcji oraz danych w strukturze JPK oraz przepisy przejściowe

III. Nowe przepisy w zakresie wystawiania faktur do paragonów od 2020 roku oraz szczegółowe zasady wykazywania w JPK_V7:

1.Faktury do paragonów oraz faktury uproszczone od 2020 r.

 • w jakiej sytuacji można wystawić fakturę do paragonu z NIP nabywcy,
 • faktura do paragonu z NIP - problematyczne sytuacje po stronie nabywcy,
 • sankcje z tytułu wystawienia faktury z NIP do paragonu nie zawierającego NIP,
 • zasady wystawianie faktur do sprzedaży zafiskalizowanej do 31.12.2019 r.
 • sankcje z tytułu odliczenia VAT z faktury z NIP do paragonu nie zawierającego NIP,
 • zasady dokumentowania sprzedaży w przypadku posiadania kasy fiskalnej bez możliwości wprowadzenia NIP,
 • paragon fiskalny jako faktura uproszczona:
  • kiedy paragon może być uznany za fakturę? - najnowsza, kontrowersyjna wykładnia Ministerstwa Finansów oraz Krajowej Informacji Skarbowej,
  • paragon jako faktura uproszczona - skutki wystawienia faktury do paragonu będącego fakturą uproszczoną - skutki dla sprzedawcy i nabywcy,
  • faktura uproszczona a inne uproszczone dokumenty stanowiące faktury (np. bilety kolejowe).

2. Zasady wykazywane faktury do paragonów w JPK_V7:

 • nowe zasady ewidencjonowania faktur do paragonów,
 • moment wystawienia faktury do paragonu a moment ujęcia w JPK?
 • czy należy wykazywać faktury do paragonów bez NIP?
 • paragon stanowiący fakturę uproszczoną - czy należy wykazywać w JPK jako faktury do paragonów?
 • jakie warunki muszą być spełnione, żeby korzystać z możliwości nie wykazywania faktur uproszczonych w JPK_V7 w okresie od lipca do grudnia 2020 r.
 • zasady wykazywania faktur uproszczonych w JPK_V7 od stycznia 202O r.

IV. Zasady korygowania JPK_V7M(K),

1. Korekta JPK_V7 zawierającej deklarację oraz ewidencję

 • czy złożenie korekty struktury JPK_V7M oznacza automatycznie jednoczesną korektę deklaracji oraz ewidencji?
 • czy możliwa jest korekta jedynie części deklaracyjnej lub jedynie części ewidencyjnej?
 • w jakiej wersji struktury będą korygowane deklaracje oraz ewidencje za okresy sprzed października 2020 r.?

2. Wprowadzenie terminu złożenia korekty ewidencji JPK w przypadku stwierdzenia błędów lub zmiany danych we własnym zakresie

3. Korekta inicjowana przez organ podatkowy

 • zasady i procedura nakładania kar 500 zł za błędy popełnione w JPK_V7M(K),
 • jakie błędy zagrożone są karą 500 zł?
 • jakie kroki musi wykonać organ podatkowy żeby nałożyć na podatnika karę?
 • czy istnieje procedura zaskarżania nałożonej kary?

V. JPK_V7 a Prawo karne skarbowe

1. Skutki nie złożenia JPK_V7;

2. Skutki złożenia JPK_V7 po terminie;

3. Nowe skutki złożenia części ewidencyjnej JPK_V7 nierzetelnej lub wadliwej.

4. Prezentowanie różnych zdarzeń w JPK w wyjaśnieniach Ministerstwa Finansów dotyczących JPK_VAT(3), które znajdują zastosowanie dla JPK_V7.

VI. Najnowsze orzecznictwo NSA; WSA oraz interpretacje podatkowe.

09:45 - 10:00 Rejestracja/ logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa/ lunch
14:00 - 16:00 Szkolenie

Marcin Otręba  absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W roku 2005 ukończył studia podyplomowe o specjalności Podatki. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach podatków pośrednich oraz procedurze podatkowej. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej we Wrocławiu. Obecnie koordynator do spraw podatków w firmie która należy do grona największych producentów kruszyw łamanych w Polsce. Autor wielu publikacji dla biuletynu VAT, wydawnictwa INFOR. Od 2010 roku związany jest z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu w której prowadzi wykłady oraz szkolenia z zakresu podatków. Ma status trenera z ramienia Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

349 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby- STACJONARNIE

199 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby- ONLINE

Podatki

NOWY JPK- najnowsze wyjaśnienia Ministerstwa Finansów.
STACJONARNIE I ONLINE.

11 grudnia 2020 r.

Atlas Tower, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa/ Online

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

I. Omówienie zawartości struktury JPK_V7M(K)

1.Konstrukcja struktury JPK_V7

 • jedna struktura - dwa dokumenty podatkowe,
 • jakie inne wcześniej dotychczas składane formularze zawiera nowa struktura?

3. Nowe zasady prowadzenia ewidencji sprzedaży:

 • nowy sposób prezentacji NIP nabywcy,
 • oznaczenia grup towarowo-usługowych,
 • nowe zasady wykazywania raportów fiskalnych oraz faktur do paragonów,
 • specyfika wykazywania dokumentów wewnętrznych,
 • obowiązek oznaczania transakcji objętych obowiązkiem podzielonej płatności,
 • wykazywanie zastosowania szczególnych procedur podatkowych dla poszczególnych dokumentów sprzedaży,

4. Nowe zasady prowadzenia ewidencji zakupu:

 • oznaczenie niektórych rodzajów nabyć,
 • specyfika wykazywania dokumentów wewnętrznych,
 • obowiązek oznaczania transakcji objętych obowiązkiem podzielonej płatności,
 • obowiązek oznaczania transakcji importu towarów,
 • nowe dane dotyczące zakupów dotyczących sprzedaży VAT marża.

II. Przykłady praktyczne praz zasady prowadzenia ewidencji VAT w świetle najnowszych wyjaśnień Ministerstwa Finansów

1. Najnowsze wyjaśnienia Ministerstwa Finansów odnośnie prezentacji określnych transakcji oraz danych w strukturze JPK oraz przepisy przejściowe

III. Nowe przepisy w zakresie wystawiania faktur do paragonów od 2020 roku oraz szczegółowe zasady wykazywania w JPK_V7:

1.Faktury do paragonów oraz faktury uproszczone od 2020 r.

 • w jakiej sytuacji można wystawić fakturę do paragonu z NIP nabywcy,
 • faktura do paragonu z NIP - problematyczne sytuacje po stronie nabywcy,
 • sankcje z tytułu wystawienia faktury z NIP do paragonu nie zawierającego NIP,
 • zasady wystawianie faktur do sprzedaży zafiskalizowanej do 31.12.2019 r.
 • sankcje z tytułu odliczenia VAT z faktury z NIP do paragonu nie zawierającego NIP,
 • zasady dokumentowania sprzedaży w przypadku posiadania kasy fiskalnej bez możliwości wprowadzenia NIP,
 • paragon fiskalny jako faktura uproszczona:
  • kiedy paragon może być uznany za fakturę? - najnowsza, kontrowersyjna wykładnia Ministerstwa Finansów oraz Krajowej Informacji Skarbowej,
  • paragon jako faktura uproszczona - skutki wystawienia faktury do paragonu będącego fakturą uproszczoną - skutki dla sprzedawcy i nabywcy,
  • faktura uproszczona a inne uproszczone dokumenty stanowiące faktury (np. bilety kolejowe).

2. Zasady wykazywane faktury do paragonów w JPK_V7:

 • nowe zasady ewidencjonowania faktur do paragonów,
 • moment wystawienia faktury do paragonu a moment ujęcia w JPK?
 • czy należy wykazywać faktury do paragonów bez NIP?
 • paragon stanowiący fakturę uproszczoną - czy należy wykazywać w JPK jako faktury do paragonów?
 • jakie warunki muszą być spełnione, żeby korzystać z możliwości nie wykazywania faktur uproszczonych w JPK_V7 w okresie od lipca do grudnia 2020 r.
 • zasady wykazywania faktur uproszczonych w JPK_V7 od stycznia 202O r.

IV. Zasady korygowania JPK_V7M(K),

1. Korekta JPK_V7 zawierającej deklarację oraz ewidencję

 • czy złożenie korekty struktury JPK_V7M oznacza automatycznie jednoczesną korektę deklaracji oraz ewidencji?
 • czy możliwa jest korekta jedynie części deklaracyjnej lub jedynie części ewidencyjnej?
 • w jakiej wersji struktury będą korygowane deklaracje oraz ewidencje za okresy sprzed października 2020 r.?

2. Wprowadzenie terminu złożenia korekty ewidencji JPK w przypadku stwierdzenia błędów lub zmiany danych we własnym zakresie

3. Korekta inicjowana przez organ podatkowy

 • zasady i procedura nakładania kar 500 zł za błędy popełnione w JPK_V7M(K),
 • jakie błędy zagrożone są karą 500 zł?
 • jakie kroki musi wykonać organ podatkowy żeby nałożyć na podatnika karę?
 • czy istnieje procedura zaskarżania nałożonej kary?

V. JPK_V7 a Prawo karne skarbowe

1. Skutki nie złożenia JPK_V7;

2. Skutki złożenia JPK_V7 po terminie;

3. Nowe skutki złożenia części ewidencyjnej JPK_V7 nierzetelnej lub wadliwej.

4. Prezentowanie różnych zdarzeń w JPK w wyjaśnieniach Ministerstwa Finansów dotyczących JPK_VAT(3), które znajdują zastosowanie dla JPK_V7.

VI. Najnowsze orzecznictwo NSA; WSA oraz interpretacje podatkowe.


HARMONOGRAM

09:45 - 10:00 Rejestracja/ logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa/ lunch
14:00 - 16:00 Szkolenie

PRELEGENCI

Marcin Otręba  absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W roku 2005 ukończył studia podyplomowe o specjalności Podatki. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach podatków pośrednich oraz procedurze podatkowej. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej we Wrocławiu. Obecnie koordynator do spraw podatków w firmie która należy do grona największych producentów kruszyw łamanych w Polsce. Autor wielu publikacji dla biuletynu VAT, wydawnictwa INFOR. Od 2010 roku związany jest z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu w której prowadzi wykłady oraz szkolenia z zakresu podatków. Ma status trenera z ramienia Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej.


CENA SZKOLENIA

349 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby- STACJONARNIE

199 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby- ONLINE


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy: