Podatki

NAJWAŻNIEJSZ ZMIANY W PODATKU VAT w 2020- 2021 r.
STACJONARNIE I ONLINE.

13 listopada 2020 r.

Atlas Tower, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa/Online

Cena szkolenia:
199 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

Matryca stawkowa , WIS, Zmiany w dokumentowaniu WDT, Rewolucyjne zmiany w Imporcie Towarów, Nowy JPK, Pakiet SLIM VAT, FAKTUROWANIE w 2020r. -z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa i wytycznych MF

Zmiana stawek VAT od 1 lipa 2020r. - Matryca stawkowa:

 • rezygnacja z PKWiU na rzecz nomenklatury scalonej
 • charakterystyka nomenklatury scalonej
 • nowe zasady ustalania stawek VAT
 • towary co do których podatek VAT zostanie obniżony
 • towary co do których podatek VAT zostanie podwyższony

Jak postępować w okresie przejściowym (czerwiec/lipiec):

 • jaką stawką opodatkować zaliczki pobrane przed 1 październikiem
 • faktura czy dostawa towarów - co przesądza o wysokości stawki?
 • zaliczki częściowe przed 1 październikiem i dostawa po pierwszym kwietnia - jakie stawki VAT?

Wiążąca informacja stawkowa (WIS):

 • dotychczasowe problemy z ustaleniem prawidłowego PKWiU oraz stawki podatku VAT na tle orzecznictwa i stanowisk organów podatkowych
 • elementy WIS
 • kto będzie mógł wystąpić o WIS?
 • postępowanie w sprawie wydania WIS
 • zaskarżalność decyzji o WIS

Zmiany w przepisach o tzw. białej liście które obowiązują od lipca 2020r:

 • Split payment wyłączył sankcje w KUP
 • Możliwość złożenia zawiadomienia ZAW-NR do własnego urzędu skarbowego
 • sankcje w zakresie płatności, które trafią na rachunki gospodarki własnej lub cesyjne.
 • czynności z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu towarów, importu usług lub dostawy towarów rozliczanej przez nabywcę.

Zmiany warunków stosowania stawki 0% przy WDT od lipca 2020:

 • Istotne warunki opodatkowania WDT stawką 0% w 2020 r.
 • Dokonanie WDT a posiadanie numeru VAT UE nabywcy.
 • Problemy interpretacyjne dotyczące składania informacji podsumowujących VAT- prawidłowa treść.
 • Możliwość wyjaśniania przyczyn niezłożenia informacji podsumowującej VAT-UE lub nieprawidłowości w niej zawartych.
 • Dokumentowanie WDT w świetle rozporządzenia UE nr 282/2011
 • Relacja przepisów rozporządzenia UE nr 282/2011 dotyczącego dokumentowania WDT a regulacji wynikających z art. 42 ustawy o VAT. Jakie przepisy stosować?

Rewolucja w rozliczaniu importu towarów od lipca 2020 r.:

 • Podmioty uprawnione do rozliczania VAT od importu w ewidencji i deklaracji.
 • Warunki rozliczania VAT od importu w ewidencji i deklaracji.
 • Likwidacja niektórych obowiązków.
 • Likwidacja możliwości składania kwartalnych deklaracji dla podatników rozliczających import na nowych zasadach.

Nowa struktura JPK VAT od października 2020 r.

 • jedna struktura - dwa dokumenty podatkowe,
 • jakie inne wcześniej dotychczas składane formularze zawiera nowa struktura?
 • czy możliwa jest korekta jedynie części deklaracyjnej lub jedynie części ewidencyjnej?
 • w jakiej wersji struktury będą korygowane deklaracje oraz ewidencje za okresy sprzed października 2020r.?
 • nowy sposób prezentacji NIP nabywcy,
 • oznaczenia grup towarowo-usługowych,
 • nowe zasady wykazywania raportów fiskalnych oraz faktur do paragonów,
 • specyfika wykazywania dokumentów wewnętrznych,
 • obowiązek oznaczania transakcji objętych obowiązkiem podzielonej płatności,
 • wykazywanie zastosowania szczególnych procedur podatkowych dla poszczególnych dokumentów sprzedaży
 • oznaczenie niektórych rodzajów nabyć,
 • specyfika wykazywania dokumentów wewnętrznych,
 • obowiązek oznaczania transakcji objętych obowiązkiem podzielonej płatności,
 • obowiązek oznaczania transakcji importu towarów.
 • Przykłady praktyczne praz zasady prowadzenia ewidencji VAT w świetle wyjaśnień Ministerstwa Finansów
 • Korekta inicjowana przez organ podatkowy
 • zasady i procedura nakładania kar 500 zł za błędy popełnione w JPK_V7M(K),
 • jakie błędy zagrożone są karą 500 zł?
 • jakie kroki musi wykonać organ podatkowy żeby nałożyć na podatnika karę?
 • czy istnieje procedura zaskarżania nałożonej kary?
 • konsekwencje karne-skarbowe nieterminowego złożenia JPK_V7 lub błędów popełnionych w JPK_V7

Slim VAT - uproszczenia rozliczeń od stycznia 2021

 • rezygnację z warunku uzyskania potwierdzenia otrzymania przez nabywcę faktury korygującej “in minus”.
 • Uregulowanie sposobu rozliczenia faktur korygujących “in plus”
 • możliwość stosowania do celów VAT kursów walut jak dla przeliczenia przychodu w podatku dochodowym.
 • Oraz szereg innych zmian

Fakturowanie w 2020 roku:

 • faktury do paragonów - szczególna ostrożność
 • faktury dla osób prywatnych a faktury dla firm
 • kiedy należy obowiązkowo wystawiać faktury bez wniosku nabywcy (aby nie narazić się na kary)
 • co to faktura uproszczona?
 • kiedy można pominąć na fakturze elementy obowiązkowe
 • kiedy wolno wystawić duplikat
 • co jest zakazane dla noty korygującej
 • co organy podatkowe uważają za potwierdzenie odbioru faktury korygującej

Najnowsze orzecznictwo i wytyczne MF.

09:45 - 10:00 Rejestracja/ logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa/ lunch
14:00 - 16:00 Szkolenie

Marcin Otręba  absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W roku 2005 ukończył studia podyplomowe o specjalności Podatki. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach podatków pośrednich oraz procedurze podatkowej. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej we Wrocławiu. Obecnie koordynator do spraw podatków w firmie która należy do grona największych producentów kruszyw łamanych w Polsce. Autor wielu publikacji dla biuletynu VAT, wydawnictwa INFOR. Od 2010 roku związany jest z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu w której prowadzi wykłady oraz szkolenia z zakresu podatków. Ma status trenera z ramienia Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

349 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby- STACJONARNIE

199 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby- ONLINE

Masz pytanie związane z tym szkoleniem?


Podatki

NAJWAŻNIEJSZ ZMIANY W PODATKU VAT w 2020- 2021 r.
STACJONARNIE I ONLINE.

13 listopada 2020 r.

Atlas Tower, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa/Online

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

Matryca stawkowa , WIS, Zmiany w dokumentowaniu WDT, Rewolucyjne zmiany w Imporcie Towarów, Nowy JPK, Pakiet SLIM VAT, FAKTUROWANIE w 2020r. -z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa i wytycznych MF

Zmiana stawek VAT od 1 lipa 2020r. - Matryca stawkowa:

 • rezygnacja z PKWiU na rzecz nomenklatury scalonej
 • charakterystyka nomenklatury scalonej
 • nowe zasady ustalania stawek VAT
 • towary co do których podatek VAT zostanie obniżony
 • towary co do których podatek VAT zostanie podwyższony

Jak postępować w okresie przejściowym (czerwiec/lipiec):

 • jaką stawką opodatkować zaliczki pobrane przed 1 październikiem
 • faktura czy dostawa towarów - co przesądza o wysokości stawki?
 • zaliczki częściowe przed 1 październikiem i dostawa po pierwszym kwietnia - jakie stawki VAT?

Wiążąca informacja stawkowa (WIS):

 • dotychczasowe problemy z ustaleniem prawidłowego PKWiU oraz stawki podatku VAT na tle orzecznictwa i stanowisk organów podatkowych
 • elementy WIS
 • kto będzie mógł wystąpić o WIS?
 • postępowanie w sprawie wydania WIS
 • zaskarżalność decyzji o WIS

Zmiany w przepisach o tzw. białej liście które obowiązują od lipca 2020r:

 • Split payment wyłączył sankcje w KUP
 • Możliwość złożenia zawiadomienia ZAW-NR do własnego urzędu skarbowego
 • sankcje w zakresie płatności, które trafią na rachunki gospodarki własnej lub cesyjne.
 • czynności z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu towarów, importu usług lub dostawy towarów rozliczanej przez nabywcę.

Zmiany warunków stosowania stawki 0% przy WDT od lipca 2020:

 • Istotne warunki opodatkowania WDT stawką 0% w 2020 r.
 • Dokonanie WDT a posiadanie numeru VAT UE nabywcy.
 • Problemy interpretacyjne dotyczące składania informacji podsumowujących VAT- prawidłowa treść.
 • Możliwość wyjaśniania przyczyn niezłożenia informacji podsumowującej VAT-UE lub nieprawidłowości w niej zawartych.
 • Dokumentowanie WDT w świetle rozporządzenia UE nr 282/2011
 • Relacja przepisów rozporządzenia UE nr 282/2011 dotyczącego dokumentowania WDT a regulacji wynikających z art. 42 ustawy o VAT. Jakie przepisy stosować?

Rewolucja w rozliczaniu importu towarów od lipca 2020 r.:

 • Podmioty uprawnione do rozliczania VAT od importu w ewidencji i deklaracji.
 • Warunki rozliczania VAT od importu w ewidencji i deklaracji.
 • Likwidacja niektórych obowiązków.
 • Likwidacja możliwości składania kwartalnych deklaracji dla podatników rozliczających import na nowych zasadach.

Nowa struktura JPK VAT od października 2020 r.

 • jedna struktura - dwa dokumenty podatkowe,
 • jakie inne wcześniej dotychczas składane formularze zawiera nowa struktura?
 • czy możliwa jest korekta jedynie części deklaracyjnej lub jedynie części ewidencyjnej?
 • w jakiej wersji struktury będą korygowane deklaracje oraz ewidencje za okresy sprzed października 2020r.?
 • nowy sposób prezentacji NIP nabywcy,
 • oznaczenia grup towarowo-usługowych,
 • nowe zasady wykazywania raportów fiskalnych oraz faktur do paragonów,
 • specyfika wykazywania dokumentów wewnętrznych,
 • obowiązek oznaczania transakcji objętych obowiązkiem podzielonej płatności,
 • wykazywanie zastosowania szczególnych procedur podatkowych dla poszczególnych dokumentów sprzedaży
 • oznaczenie niektórych rodzajów nabyć,
 • specyfika wykazywania dokumentów wewnętrznych,
 • obowiązek oznaczania transakcji objętych obowiązkiem podzielonej płatności,
 • obowiązek oznaczania transakcji importu towarów.
 • Przykłady praktyczne praz zasady prowadzenia ewidencji VAT w świetle wyjaśnień Ministerstwa Finansów
 • Korekta inicjowana przez organ podatkowy
 • zasady i procedura nakładania kar 500 zł za błędy popełnione w JPK_V7M(K),
 • jakie błędy zagrożone są karą 500 zł?
 • jakie kroki musi wykonać organ podatkowy żeby nałożyć na podatnika karę?
 • czy istnieje procedura zaskarżania nałożonej kary?
 • konsekwencje karne-skarbowe nieterminowego złożenia JPK_V7 lub błędów popełnionych w JPK_V7

Slim VAT - uproszczenia rozliczeń od stycznia 2021

 • rezygnację z warunku uzyskania potwierdzenia otrzymania przez nabywcę faktury korygującej “in minus”.
 • Uregulowanie sposobu rozliczenia faktur korygujących “in plus”
 • możliwość stosowania do celów VAT kursów walut jak dla przeliczenia przychodu w podatku dochodowym.
 • Oraz szereg innych zmian

Fakturowanie w 2020 roku:

 • faktury do paragonów - szczególna ostrożność
 • faktury dla osób prywatnych a faktury dla firm
 • kiedy należy obowiązkowo wystawiać faktury bez wniosku nabywcy (aby nie narazić się na kary)
 • co to faktura uproszczona?
 • kiedy można pominąć na fakturze elementy obowiązkowe
 • kiedy wolno wystawić duplikat
 • co jest zakazane dla noty korygującej
 • co organy podatkowe uważają za potwierdzenie odbioru faktury korygującej

Najnowsze orzecznictwo i wytyczne MF.


HARMONOGRAM

09:45 - 10:00 Rejestracja/ logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa/ lunch
14:00 - 16:00 Szkolenie

PRELEGENCI

Marcin Otręba  absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W roku 2005 ukończył studia podyplomowe o specjalności Podatki. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach podatków pośrednich oraz procedurze podatkowej. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej we Wrocławiu. Obecnie koordynator do spraw podatków w firmie która należy do grona największych producentów kruszyw łamanych w Polsce. Autor wielu publikacji dla biuletynu VAT, wydawnictwa INFOR. Od 2010 roku związany jest z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu w której prowadzi wykłady oraz szkolenia z zakresu podatków. Ma status trenera z ramienia Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej.


CENA SZKOLENIA

349 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby- STACJONARNIE

199 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby- ONLINE


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:


Masz pytanie związane z tym szkoleniem?